Asistenti pedagoga středních škol

1. září 2022
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Asistenti pedagoga středních škol

Dne 23. září 2022 organizujeme setkání sekce Asistenti pedagoga v platformě Sborovna, tentokrát samostatně pro asistenty ze středních škol.

Sborovna je místem pro vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti didaktiky, metodiky, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, seznamování s novými metodami a formami výuky a dalšími odbornými kompetencemi potřebnými pro zkvalitňování jejich práce.

Termín: 23. září 2022 od 13 hodin

Téma: Sdílení pedagogické praxe. Třídní kolektiv a komunikace s problémovými žáky

Program setkání je součástí přílohy Pozvánka_Sborovna_23092022.

Místo setkání: Kvítková 3687, Zlín

Svou účast potvrďte, prosím, do 16. září 2022, prostřednictvím Formuláře k přihlášení

Na základě nařízení EU dochází ke zpracování poskytnutých osobních údajů subjektu údajů viz příloha GDPR.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat: Andreu Vorlovou,
e-mail: andrea.vorlova@kr-zlinsky.cz, nebo tel. 577 043 743

Aktivita je realizována v projektu: „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.