Asistent pedagoga je plnohodnotný člen pedagogického sboru

11. září 2020
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Asistent pedagoga je plnohodnotný člen pedagogického sboru

Na konci srpna se konala ve Zlíně konference s názvem Ve třídě společně. V přednáškovém sále Přírodovědně-technického a jazykového centra Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín se sešla stovka pedagogických pracovníků ze základních a středních škol Zlínského kraje společně s odborníky z různých škol a organizací. Akci připravil realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.

Cílem setkání bylo seznámit přítomné s tématy zaměřenými na společné vzdělávání, znevýhodněné rodiny, specifika spolupráce asistenta pedagoga a učitele, kompetence asistenta pedagoga, hodnotové vzdělávání, metody podpory žáků a budování zdravých vztahů ve třídě. Odborní lektoři nabídli posluchačům praktické nápady, nástroje a ověřené zkušenosti, jak spolupráci realizovat v praxi.

Profese asistenta pedagoga má celou řadu výhod a předností. Jednou z nich je vzájemná blízkost s dětmi. „Nejlepší na práci asistenta pedagoga mi přijde fakt, že asistenti mají k dětem blízko (možná jako zdravotní sestra k pacientovi) a mohou tak lépe pochopit jejich životní příběh, jejich potřeby. To samozřejmě nese také zvýšené nároky na jejich osobnost,“ vysvětlil Jiří Luka, lektor Školy Cyril Mooney, Zlatý Ámos a bývalý ředitel Open Gate School. Vladislava Kršková z občanského sdružení Rytmus zmínila skutečnost, že dospělý člověk může být s dětmi, ovlivňovat je, být jim zrcadlem. „Najděte si svého učitele, měli byste si „sednout“ s učitelem i žákem, proto je velmi vhodné vyzkoušet si práci s různými typy žáků,“ doporučuje Vladislava Kršková začínajícím asistentům a asistentkám. Oba lektoři se shodují na tom, že asistenti pedagoga potřebují pro svoji práci pocit bezpečí, dostatek energie, podporu vedení i spolupráci s pedagogickým týmem. „My všichni bychom potřebovali, aby byli dobře zaplaceni, jsou totiž smysluplnou součástí třídy,“ zdůraznil Jiří Luka.

Přehled přednášek a workshopů:

Znevýhodněné rodiny (charakteristika a nejčastější problémy), PhDr. Ivana Knausová
Spolupráce asistenta pedagoga a učitele, PhDr. Zbyněk Němec
Komunitní kruhy, kruhy podpory, tripartitní jednání, Mgr. Pavla Baxová
Hodnotové vzdělávání a budování zdravých vztahů ve třídě, Michaela Stoilová
Náplň práce a hlavní činnosti asistenta pedagoga, asistent pedagoga jako součást pedagogického sboru, Bc. Taťána Husaříková

Workshopy: Hodnotové vzdělávání a budování zdravých vztahů ve třídě, Náplň práce a hlavní činnosti asistenta pedagoga, asistent pedagoga jako součást pedagogického sboru,  Komunitní kruhy, kruhy podpory, tripartitní jednání , Znevýhodněné rodiny (charakteristika a nejčastější problémy ), Inspiromat nápadů asistentů pedagoga, Spolupráce škol se školskými poradenskými zařízeními

Myšlenky, které zazněly na konferenci:

  • 3 základní předpoklady pro efektivní spolupráci učitele a asistenta pedagoga (porozumění roli asistenta pedagoga, asistent pedagoga x asistent žáka, správné nastavení kompetencí mezi pedagogem a asistentem pedagoga, společný čas na konzultace a přípravy),
  • funkční spolupráce (učitel vždy zodpovídá za průběh a výsledky vzdělávání, asistent pedagoga vykonává méně odborné činnosti),
  • asistent pedagoga je plnohodnotný člen pedagogického týmu,
  • dětem předáváme náš pohled na život, s jakým naladěním přijde učitel do třídy, tak jsou naladěné i děti, člověk jako problém x člověk jako člověk,
  • kultura prostředí má vliv na úspěšnost žáků,
  • důraz na vztahy, kolik času ve třídě věnujeme vztahům?, práce s komunitními kruhy,
  • je třeba pěstovat a hýčkat si pozitivní pohled.

Prezentace:

Vladislava Kršková.ppt

Jiří Luka.pdf

Spolupráce asistenta pedagoga a učitele