Aplikace Tělocvik online

27. srpen 2020
Tělesná výchova a výchova ke zdraví
Autor/ka článku: Jana Cenková
Aplikace Tělocvik online

Aplikace slouží jako široká zásoba inspirace, návodů a postupů pro kvalitnější hodiny TV na 1. stupni ZŠ, která byla vytvořena spolu s odborníky z FTVS UK, PedF UK a NÚV.  

V aplikaci je k dispozici přes 400 videí z oborů atletiky, gymnastiky, pohybových her a nových trendů v oblasti sportu jako je parkour nebo flag football. Pro učitele a žáky tak zajišťuje nejen mnohem zábavnější a pestřejší náplň TV, ale také zdravější pohybový rozvoj dětí, přispívá k prevenci obezity a svou kvalitní náplní motivuje k aktivním volnočasových chvílím. Učitelskému sboru navíc aplikace poskytuje detailní a s ŠVP sladěný roční plán výuky TV.

Povídejte se na krátký informativní trailer k aplikaci:

Pokud chcete zjistit, jak aplikace vypadá a jak je metodologie zpracovaná, podívejte se zdarma do PROMO verze. Zde se zaregistrujte pomocí e-mailu a hesla a nahlédnete do 4 hodin TV z každého ročníku 1. stupně.