O projektu Rostem

O projektu Rostem
IKAP II – Projekt rozvoje vzdělávání

IKAP II – Projekt rozvoje vzdělávání

Hlavním cílem projektu s názvem Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytýčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání,…