Aplikace ROSTEM 2050

Aplikace ROSTEM 2050
Aplikace ROSTEM 2050 pro mládež

Aplikace ROSTEM 2050 pro mládež

Aplikace nabízí dětem možnosti aktivního trávení volného času v oblasti polytechnického vzdělávání. Jde nejen o zábavu, ale i o osobní růst a usnadnění cesty k dalšímu vzdělání a budoucímu povolání.