Anglicko-český slovník životního prostředí

18. září 2013
Environmentální výchova
Autor/ka článku: Radka Dohnalová
Anglicko-český slovník životního prostředí

Státní fond životního prostředí nabízí veřejnosti rozšířenou a aktualizovanou verzi anglicko-českého a česko-anglického slovníku životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Díky podpoře z Operačního programu Životní prostředí může veřejnost využívat rozšířenou a aktualizovanou verzi anglicko-českého a česko-anglického slovníku životního prostředí a udržitelného rozvoje. Slovník v každé části obsahuje přes 18 000 hesel, celkový počet zpracovaných pojmů včetně jednotlivých variant se blíží sedmdesáti tisícům českých a anglických termínů.

Slovník je ojedinělý nejenom svou obsažností, ale i formou zpracování, protože jako jeden z mála odborných slovníků obsahuje přepis výslovnosti a definice důležitých pojmů. Navíc je k dispozici jak v tištěné verzi, tak v online verzi na internetových stránkách SFŽP ČR a připravuje se také offline verze pro instalaci do počítače.

Aktualizovaná verze pokrývá širokou škálu tematických oblasti, jako jsou ekologie, biodiverzita, ochrana přírody, udržitelný rozvoj (včetně sociálních aspektů), systémy, environmentální management, energetická účinnost, odpovědnost firem, fair trade, globální změny klimatu, populace, lesnictví, radioaktivita, mezinárodní instituce, indikátory, materiálové toky, analýza životního cyklu, ekologická architektura, vodní hospodářství, ochrana ovzduší, hluk, zemědělství ve vazbě na životní prostředí, odpady, dobrovolné nástroje, integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC), rozvojová a estetická problematika.

 

Zdroj: www.msmt.cz