Amaltheia: Konference o výchově přírodou

4. duben 2022
Nabídka vzdělávacích programů pro školy
Autor/ka článku: Dominik Kotala
Amaltheia: Konference o výchově přírodou

Tato konference je pro všechny, které zajímá výchova v přírodě a zážitková pedagogika. Zatímco mýto-poetická zkušenost dovedla propojit animální s lidským i posvátným, soudobá vědecko-technická racionalita se omezuje na počítání kroků a minut strávených mimo obydlí. Konference si klade za cíl opětovně zvýznamnit přírodu jako nenahraditelnou učitelku vedoucí nás od virtuality zpět k realitě přirozeného poznávání sebe sama, lidských vztahů i údivu nad krásou kosmu.

Předpokládaný okruh návštěvníků konference:

  • veřejnost se zájmem o výchovu v přírodě a zážitkovou pedagogiku;
  • studenti nejenom pedagogických a kinantropologických oborů;
  • absolventi škol poměřující teoretické poznatky silou praxe;
  • akademičtí pracovníci a učitelé nespokojující se s tím, čeho již bylo dosaženo;
  • členové volnočasových organizací.

Konferenci pořádá Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci u příležitosti 30. výročí svého založení v termínu 14. – 15. 10. 2022.

Zvaní řečníci

Dr. Zbigniew Jan Czendlik, římskokatolický kněz (autor mj. Postel, hospoda, kostelUchem jehly)

doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D., pedagog environmentální výchovy (autor mj. Příroda 2.0? Využití digitálních médií pro terénní interpretaci přírodního dědictví)

PhDr. Allan Gintel, CSc., psycholog, pedagog, nakladatel, iniciátor experimentálních kurzů Gymnasion, zakladatel Prázdninové školy Lipnice (autor mj. Zahrady pozemských radostíPrázdniny v pohybu)

prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc., filosofka, fenomenoložka (autorka mj. Žít z vlastního prameneLogos ve výchově, umění a sportu)

prof. Pavel Hošek, Th.D., teolog, religionista a pedagog (autor mj. Evangelium podle Jaroslava FoglaraEvangelium lesní moudrosti)

prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc., přednosta dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol (autor mj. Mýty a fakta o autismu; Psychiatrie a pedopsychiatrie)

PhDr. Marian Jelínek, Ph.D., trenér a kouč (autor mj. Vnitřní svět vítězůNeztraťte motivaci v době blahobytu)

prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D., pedagog na pomezí kinantropologie a filosofie, spoluzakladatel a první šéfredaktor časopisu Gymnasion (autor mj. Zážitková pedagogikaPutování a smysl života)

prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr., sociolog, religionista (prorektor UP, autor mj. Zelení bódhisattvovéIndividualizace náboženství a identita)

Doc. Ing. arch. Eva Špačková, Ph.D., architektka a vysokoškolská pedagožka (autorka mj. Architektonická soutěž a veřejný prostorSvět architektury a divadla)

PhDr. Ivana Turčová, Ph.D., vedoucí Oddělení turistiky, sportů a výchovy v přírodě FTVS UK

Zdeněk Weber, mentor mužských výcviků, vision questu a průvodce (autor mj. Já, muž – rozhovory o mužské cestě, hledání vize a lásce k životu)

Jiří Edy Zajíc, katolický pedagog, publicista a skaut (autor mj. Pojďme ještě kousek)

Předběžný program

  • zvaní řečníci s diskusí
  • přednášky vybrané z otevřené výzvy k vystoupení
  • panelové diskuse
  • workshopy
  • prezentace postupů a metod

Další informace a možnost předběžné registrace najdete na webových stránkách Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.