Aktuální stav personálních PO k financování

19. prosinec 2022
Sběr dat v aktuálním školním roce
Autor/ka článku: Ilona Hrabcová
Aktuální stav personálních PO k financování

V aplikaci pro sběr dat v regionálním školství (sberdat.uiv.cz) byla školám a školským zařízením zveřejněna k výkazu R44-99 sestava “Aktuální stav personálních PO k financování od 1. 1. 2023”.

Jedná se o pomůcku pro školy a školská zařízení, která prezentuje stav jednotlivých počtů personálních podpůrných opatření k 1. 1. 2023 vycházející z přílohy výkazu R43-01 s tím, že jsou zohledněny i školou / školským zařízením vykázané rozhodné údaje v období září až prosinec 2022 (za prosinec všechny dosud školou / školským zařízením zadané údaje, které jsou ve stavu “vykázáno”). Doporučujeme školám a školským zařízením, aby si tuto sestavu včas, tj. do 31. 12. 2022, zkontrolovaly na sberdat.uiv.cz.