Aktuální informace Krajské hygienické stanice ZK o výskytu COVID -19

6. březen 2020
Management
Autor/ka článku: Ivana Lukašíková
Aktuální informace Krajské hygienické stanice ZK o výskytu COVID -19

Vzhledem k četným dotazům týkajících se rizika onemocnění COVID-19 v jednotlivých regionech Itálie sděluje následující.

V rámci předběžné opatrnosti považujeme celou Itálii za rizikovou oblast.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně pro své občany zřídila telefonní linku 724 221 953 a 577 006 759, které jsou k dispozici každý den od 7:00 do 19:00 hodin a v případě dotazů e-mail: covid19@khszlin.cz

Pro osoby bez obtíží a vracející se z Itálie je na webových stránkách Krajské hygienické stanice Zlínského kraje dotazník s poučením, který je možné vyplnit v případě, že byste se na výše uvedené linky nedovolali.

Prosím mějte trpělivost, vzhledem ke končícím jarním prázdninám ve Zlínském kraji jsou jednotlivé linky přetížené.