Aktivity projektu IKAP II se rozjíždějí i před koncem školního roku

21. červen 2021
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Otakar Pancner
Aktivity projektu IKAP II se rozjíždějí i před koncem školního roku

Hygienická opatření zasáhla společně s chodem škol i realizaci aktivit projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903.

V současné době uvolňování těchto opatření a možnosti prezenční výuky se rozjíždějí i tyto aktivity. Střední průmyslová škola Otrokovice zahájí realizaci aktivit pro gymnázia ještě před koncem školního roku. Na úvod je připravena velmi zajímavá přednáška významného vědce a velkého popularizátora vědy z Ústavu anorganické chemie AV ČR v Řeži Michaela Londesborougha. Jeho přednášky umí zaujmout a žáky motivovat k podpoře vzdělávání STEM. Nenapodobitelný přednes v češtině s milým anglickým akcentem je vždy nezapomenutelný. Motivaci žáků gymnázií ještě umocní exkurze do vědeckotechnického parku „Pevnost poznání Olomouc“, kde je pro ně připraven odborný program na téma matematika.

Volnočasové aktivity pro základní i střední školy se z distanční formy proměnily ve formu prezenční, a tak se žáci těší z práce, například s novými roboty pořízenými právě z prostředků IKAP II.

Děti spolupracujících mateřských škol v Otrokovicích a Kroměříži si užijí program polytechnického vzdělávání. Pedagogové SPŠ Otrokovice v roli lektorů odborných kurzů se už připravují na jejich návštěvu. I přes čas prázdnin, a tedy zaslouženém volnu po náročném převážně distančním školním roce, budou tyto aktivity realizovány právě o prázdninách.

Nebudou to však jediné aktivity, které jsou cíleny na období prázdnin. Srpnový příměstský tábor nazvaný „Vědecký tábor“ bude pro děti ta správná zábava a poučení. Bohatý program poskytne účastníkům ve věku od 7 do 14 let nezapomenutelný „vědecký“ prázdninový zážitek. Chemická laboratoř, fyzikální pokusy, elektronový mikroskop, 3D kino, 3D tiskárna, virtuální realita, biologie a mnoho dalšího. Není divu, že tábor byl obsazen maximálním počtem 30 dětí během pár hodin. Za zmínku určitě stojí, že i tento fantastický tábor je plně hrazen z prostředků projektu IKAP II.

Po prázdninách bude celý projekt pokračovat, a jelikož ne všechny aktivity bylo možné udělat v plánovaných termínech školního roku 2020/2021, bude následný školní rok plný aktivit pro mateřské školy, základní školy i střední školy a gymnázia. I přes to, že práce v projektu klade na pedagogy a zapojené pracovníky nemalé pracovní nároky, a to mimo jejich běžné pracovní povinnosti, všichni se už velmi těší na všechny projektové aktivity.