Akreditované školení POKOS pro učitele ZŠ a SŠ

25. únor 2020
Kabinety
Autor článku: Petra Čechová
Akreditované školení POKOS pro učitele ZŠ a SŠ

Problematika POKOS vychází ze zákona č. 222/1999 Sb., a je zařazena v rámcových vzdělávacích programech pro základní a střední vzdělávání. Výuka zmíněné oblasti by měla u žáků a studentů vytvářet pozitivní postoj v oblastech obrany státu a ochrany fyzického a duševního zdraví, životů, životního prostředí a majetku při různých rizikových situacích a mimořádných událostech vojenského charakteru.

Příprava pedagogů je dle vládou schválené Koncepce POKOS jedním z pilířů celého procesu. Protože se stále ještě jedná o poměrně novou záležitost, na kterou není většina současného pedagogického sboru z objektivních důvodů odborně připravena, umožňuje Ministerstvo obrany (MO) učitelům získat informace potřebné k přípravě na výuku této problematiky prostřednictvím pravidelných školení. Tato bezplatná školení jsou vedena lektory MO v souladu s akreditovaným programem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (čj. MŠMT-35302/2014 ze dne 30. září 2014).

Dne 25. března 2020 provede Krajské vojenské velitelství Zlín toto školení v prostorech Městského úřadu Kroměříž. Všichni účastníci školení obdrží publikaci Příručka POKOS pro učitele a také osvědčení o absolvování školení. Podrobnosti o školení jsou k dispozici na internetových stránkách KVV Zlín popřípadě na stránkách POKOS.

Kontaktní osoba: kpt. Bc. Petra Čechová, tel. 973 458 816, kvv.zlin@army.cz