Akreditované školení POKOS pro učitele ZŠ a SŠ

22. září 2021
Kabinety
Autor/ka článku: Petra Čechová
Akreditované školení POKOS pro učitele ZŠ a SŠ

Problematika POKOS vychází ze zákona č. 222/1999 Sb., a je zařazena v rámcových vzdělávacích programech pro základní a střední vzdělávání. Výuka zmíněné oblasti by měla u žáků a studentů vytvářet pozitivní postoj v oblastech obrany státu a ochrany fyzického a duševního zdraví, životů, životního prostředí a majetku při různých rizikových situacích a mimořádných událostech vojenského charakteru.

Příprava pedagogů je dle vládou schválené Koncepce POKOS jedním z pilířů celého procesu. Protože se stále ještě jedná o poměrně novou záležitost, na kterou není většina současného pedagogického sboru z objektivních důvodů odborně připravena, umožňuje Ministerstvo obrany (MO) učitelům získat informace potřebné k přípravě na výuku této problematiky prostřednictvím pravidelných školení. Tato bezplatná školení jsou vedena lektory MO v souladu s akreditovaným programem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Školení proběhne dne 13. 10. 2021, 09:00 hod v prostorách KVV Zlín (Štefánikova 167, 760 30 Zlín). V případě zájmu o školení je nutné zaslat přihlášku na adresu cechovap1@army.cz nebo kvv.zlin@army.cz.

Školení je prováděno zdarma, jeho účastníci obdrží kromě certifikátu o jeho absolvování i vybrané propagační materiály využitelné při výuce.

Podrobnosti o školení jsou k dispozici na internetových stránkách KVV Zlín.

 

Kontaktní osoba: kpt. Bc. Petra Čechová, tel. 973 458 816, kvv.zlin@army.cz