Akreditace Erasmus v oblasti vzdělávání dospělých, odborného vzdělávání a přípravy a školního vzdělávání

2. červen 2020
Mezinárodní spolupráce ve školství a vzdělávání
Autor článku: Dům zahraniční spolupráce
Akreditace Erasmus v oblasti vzdělávání dospělých, odborného vzdělávání a přípravy a školního vzdělávání

Akreditace Erasmus je určena organizacím věnujícím se vzdělávání dospělých, odbornému vzdělávání a přípravě a školnímu vzdělávání, které se chtějí zapojit do klíčové akce 1 budoucího programu (2021–2027).

Udělením akreditace Erasmus se potvrzuje, že žadatel sestavil v rámci širšího úsilí o rozvoj své organizace plán pro provádění vysoce kvalitních aktivit mobility.

Organizace mohou požádat o individuální akreditaci Erasmus nebo o akreditaci Erasmus pro koordinátory konsorcia v oblasti mobility. Předchozí zkušenosti s programem Erasmus+ (2014–2020) se nevyžadují.

Organizace, které jsou v současné době držiteli platného Erasmus+ Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě, si navíc mohou na základě žádosti v rámci této výzvy převést svou akreditaci do budoucího programu. Tyto organizace mohou požádat o zvláštní zjednodušený postup pro držitele uvedeného certifikátu. Stávajícím držitelům Certifikátu mobility v odborném vzdělávání a přípravě může být v rámci této výzvy udělena rovněž značka excelence, která představuje uznání jejich dosavadní práce a snahy o kvalitu.

Organizace s akreditací Erasmus získají zjednodušený přístup k možnostem financování v rámci klíčové akce 1 budoucího programu (2021–2027).

Tuto výzvu spravují národní agentury jednotlivých programových zemí. Podrobnosti budou zveřejněny na www.naerasmusplus.cz, v září bude DZS pořádat informační semináře pro žadatele o akreditaci v programu Erasmus+ na období 2021–2027.

Jak se přihlásit

Vyplňte formulář žádosti o akreditaci Erasmus na portálu Erasmus Applications (je třeba mít zřízený účet u služby EU Login – pokud ho nemáte, můžete si ho vytvořit na registrační stránce portálu).

Termín pro přihlášení je 29. říjen 2020 ve 12:00 h.