Akreditace Erasmus v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, školního vzdělávání a vzdělávání dospělých

7. září 2020
Uncategorized
Autor/ka článku: Dům zahraniční spolupráce
Akreditace Erasmus v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, školního vzdělávání a vzdělávání dospělých

Akreditace Erasmus je určena školám a organizacím věnujícím se vzdělávání dospělých, odbornému vzdělávání a přípravě, školnímu vzdělávání a mládeže, které se chtějí v budoucím programu Erasmus+ (2021–2027) zapojit do mezinárodních projektů mobilit.

Organizace mohou požádat o individuální akreditaci Erasmus nebo o akreditaci Erasmus pro koordinátory konsorcia v oblasti mobility. Předchozí zkušenosti s programem Erasmus+ (2014–2020) se nevyžadují.

Akreditace Erasmus je určena školám a organizacím věnujícím se vzdělávání dospělých, odbornému vzdělávání a přípravě, školnímu vzdělávání a mládeže, které se chtějí v budoucím programu zapojit do mezinárodních projektů mobilit. 

Cílem akreditace je zjednodušit administrativní proces a není podmínkou účasti v Programu. Organizace mohou žádat o individuální akreditaci, nebo o akreditaci pro koordinátory konsorcií. Zažádat o grant pro individuální organizaci v roce 2021 bude možné i v případě, že organizace akreditovaná nebude, koordinátoři konsorcií budou moci v novém Programu žádat pouze v případě, že budou akreditovaní (o akreditaci bude možné požádat i v následujících letech Programu).

Výhodou pro akreditované organizace bude následné zjednodušení procesu předkládání žádostí o grant. Udělení akreditace znamená, že žadatelská organizace má sestavený Plán Erasmus zaměřený na svůj další rozvoj a na realizaci vysoce kvalitních mobilit. Pro její udělení není nutná předchozí zkušenost s programem Erasmus+.

O akreditaci je potřeba žádat v každém ze sektorů zvlášť (školní vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava, vzdělávání dospělých, oblast Mládeže). V každém z těchto sektorů jsou definovány způsobilé organizace, které mohou o akreditaci požádat. Tyto způsobilé organizace budou zveřejněny na těchto stránkách nejpozději 8. 9. 2020. V případě, že je organizace způsobilá ve více sektorech, je možné žádat o akreditace ve více sektorech v návaznosti na obsah a zaměření Plánu Erasmus a plánovaných mobilit.

V průběhu září Dům zahraniční spolupráce pořádá školení pro zájemce o podání žádosti. 

V oblasti odborného vzdělávání a přípravy proběhne dne 9. 9. 2020 školení formou webináře (online semináře). Následně bude možné se také přihlásit na online konzultace, které budou probíhat během října.

Registrovat se můžete na stránkách programu Erasmus+.

Termín pro podání žádosti o akreditaci: 29. 10. 2020, 12:00 (poledne)

Postup při podání žádosti:

  1. Seznamte se s Výzvou pro akreditace a se Standardy kvality programu Erasmus – dokumenty jsou v tuto chvíli k dispozici na stránkách Evropské komise pouze v angličtině, na jejich překladu se aktuálně pracuje a bude zveřejněn co nejdříve.
  2. Registrujte se na Portále programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity. Více informací k tomuto portálu na stránkách programu Erasmus+. Pokud je již Vaše organizace registrována v rámci programu Erasmus+ a má identifikační číslo OID (dříve PIC), neregistrujte se znovu.
  3. Nahrajte na výše uvedený Portál povinné dokumenty Právní subjekt a Finanční identifikace
  4. Vyplňte on-line formulář žádosti (pro přihlášení do systému je nutné mít vytvořený účet EU login)  –https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/-sekce Opportunities – Vocational Education and Training a následně – Erasmus accreditation in the field of Vocational Education and Training (KA120-VET)

Po kliknutí na “Apply” se otevře formulář žádosti. Formulář je v tuto chvíli v angličtině, na jeho překladu se pracuje a bude zveřejněn v nejbližším období (již v tuto chvíli je však možné formulář vyplňovat v češtině). Při opakovaném přihlášení je potřeba kliknout na záložku “My Application” a zde se zobrazí rozpracované žádosti.

  1. Vložte do formuláře žádosti povinnou přílohu – čestné prohlášení (ke stažení ve formuláři žádosti).
  2. Žádost podejte on-line do 29. 10. 2020 do 12:00.
  3. Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny vždy na těchto webových stránkách, v termínu stanoveném pravidly Programu.