AFS Mezikulturní programy: Otevřete svou školu světu

16. srpen 2021
Mezinárodní spolupráce ve školství a vzdělávání
Autor/ka článku: AFS
AFS Mezikulturní programy: Otevřete svou školu světu

AFS Mezikulturní programy, o.p.s.  je vzdělávací organizace profilující se v oblasti mezikulturního vzdělávání. Školám nabízí možnost přijmout zahraničního studenta/studentku, navázat zahraniční partnerství, vyslat studenty na zahraniční programy a pedagogy na vzdělávací akce v zahraničí.

Cílem programů, do kterých se školy zapojují, je pomáhat rozvíjet nejen mezikulturní porozumění a učení, ale i komunikační, sociální a jazykové schopnosti. Ať už se studenti budou učit během interakcí s příslušníkem jiné kultury nebo sami vycestují do zahraničí, bude jejich zkušenost autentická a jedinečná. Učitelé mohou zapojit zahraničního studenta ve třídě jako zdroj nových informací i rodilého mluvčího. Školy mohou navázat zahraniční partnerství a rozvíjet u svých žáků schopnosti a dovednosti nezbytné pro další studium i pro úspěšný vstup na trh práce.

Zahraniční student u vás ve škole

Díky AFS má vaše škola příležitost přijmout do svých lavic po dobu tří, pěti nebo deseti měsíců zahraničního středoškoláka, který se společně se svou českou třídou účastní každodenní výuky. V přímém kontaktu tak zprostředkovává informace o jiné kultuře, zvyklostech i jazyku země, ze které pochází.

Vyslání vašich studentů na zahraniční programy

Zahraničí studijní programy nabízíme ve více než 60 zemích světa na tři, pět nebo deset měsíců. V nabídce jsou i letní jazykové kurzy, které trvají kolem čtyř týdnů, i další programy pro starší 18 let. Středoškolští studenti jsou umístěni v hostitelských rodinách a navštěvují místní školu.

Besedy a workshopy pro studenty

Bez poplatku nabízíme besedy a workshopy, které jsou vhodným doplněním hodin cizích jazyků, zeměpisu nebo základů společenských věd. Dotýkají se témat mezikulturního vzdělávání a jsou určené pro studenty gymnázií a středních škol.

Projekt Pohled odjinud

V letech 2017-2019 se zapojily desítky pražských pedagogů do projektu Pohled odjinud, který  zahrnoval zahraniční stáž, 2 kurzy DVPP Jak zapojit cizince do výuky a Komunikovat a domluvit se, e-learning, jednodenní konference Vzdělání pro život a dobrovolné konzultace/mentoring. Více se dozvíte na stránkách AFS v sekci Pohled odjinud.

Kurzy, konference a stáže pro pedagogy

Pedagogům a zástupcům škol, které přijímají či uvažují o přijetí zahraničních studentů AFS, nabízíme bez poplatku kurzy DVPP Jak zapojit cizince do výuky a Komunikovat a domluvit se. Kurzy jsou akreditované MŠMT. Každoročně pořádáme konferenci Vzdělání pro život a vysíláme pedagogy na několik zahraničních stáží a konferencí.

Třídní výměny

Nabízíme program třídních výměn po dobu 1-2 týdnů, mezi skupinami 10-20 studentů a 1-2 učiteli ze dvou škol z různých zemí. Třídní výměny probíhají mezi studenty stejného věku od 11 do 18 let. Podpořte své studenty v setkání se svými vrstevníky z jiné země. Společně se zapojí do mezikulturního učení.

 

Bližší informace a kontakty naleznete na stránkách AFS v sekci Školy a vzdělávání.