Adventní workshop s knihami a o knihách

22. listopad 2022
Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání II
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Adventní workshop s knihami a o knihách

Pedagogové a knihovníci Zlínského kraje využili možnost se setkat a adventně naladit na workshopu s knihami a o knihách, který směřuje k rozšíření čtenářského povědomí o knižní novinky i reedice zavedených a oceňovaných titulů intencionální literatury pro děti a mládež.

Workshopem provázela zakladatelka nakladatelství Meander Iva Pecháčková, která účastníkům představila jak současné směřování tohoto prestižního knižního domu krásné literatury pro děti, tak nový unikátní projekt Dům české dětské knihy, jehož inspirující knihovna sdružuje produkci nakladatství Albatros, Argo, Baobab, Běžíliška, Cesta domů, Host, Labyrint, Paseka, Pasparta, Portál, Práh, a Verzone.

Akce se konala v prostředí Královy vily.  Děkujeme za příjemně strávený čas organizátorům a přejeme všem dětem pod stromečkem knihu s milým příběhem plným inspirace a potěšení. Ne všechny knihy se pod stromeček vejdou, je tedy možné, že ji nově díky workshopu naleznou děti ve školní knihovně.

Aktivitu realizuje Střední odborná škola Luhačovice v rámci podpory rozvěje čtenářské gramotnosti v projektu: „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Soubory ke stažení