Adolescentní čtenář a nečtenář jako výzva pro učitele

23. září 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Andrea Chrobáková Lněničková
Adolescentní čtenář a nečtenář jako výzva pro učitele

Každoročně u nás vychází obrovské množství knih pro děti a mládež a nejenže je nemožné tuto kvantitu načíst, ale také je už téměř nemožné se v ní zorientovat. Proto jsme na dalším setkání pedagogického kabinetu Český jazyk, v sekci ZŠ, 13. září 2019 ve Zlíně tematicky zacílili na tento druh literatury, a adolescentního čtenáře zejména.

Průvodkyní po novinkách i stálicích literatury, která oslovuje současnou generaci dospívajících, se nám stala Mgr. Marcela Hrdličková, Ph. D. z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a zaměřila se v rozmáchlém záběru na českou i zahraniční produkci. Úvodní hodina proběhla více v diskusi nad tím, co považují adolescenti v současnosti za přitažlivé, co je naopak odrazuje, který žánr může být cestou ke čtenářství a co nabízet z „klasiky”, aniž bychom čtenáře děsili („Kéž by dětští čtenáři dostávali takto fundovaná doporučení na četbu,” povzdychla si jedna paní učitelka směrem k paní lektorce).

Jednotlivé žánry a tituly se rozebíraly v následujících hodinách, dr. Hrdličková nabízela možnosti, jak s konkrétními texty pracovat a všichni vespolek jsme sdíleli zkušenosti s tím, co se nám již povedlo a co zase vůbec nefungovalo. Mnozí nejspíše museli i korigovat své názory v pohledu na adolescentního čtenáře a dostali nový impuls začít ještě znovu, zkrátka ten boj s nečtenáři nevzdát („Odcházím s pozitivním pocitem a novou chutí nabídnout nečtenářům knihy. A ono to půjde!”).

Pubertální období je totiž poslední možností, kdy lze ještě otevřít cestu ke čtenářství – kdy můžeme přivést ke čtení jako zážitku, vášni i usebrání největší počet dětí. A i když zřejmě nikdy nebudeme znát ani procentuální výseč těch, z nichž se nám podařilo čtenáře udělat, nesmíme knihy a čtení přestat nabízet. Má to smysl.

Mgr. Andrea Chrobáková Lněničková, Ph.D.

vedoucí sekce ZŠ pedagogického kabinetu Český jazyk (IKAP)

 

OPVVV logo.png