Adaptační program pro ukrajinské děti “Vítej v Česku”

29. červen 2022
Informace k Ukrajině
Autor/ka článku: Jana Cenková
Adaptační program pro ukrajinské děti “Vítej v Česku”

Projekt Vítej v Česku realizuje yourchance o. p. s. s finanční podporou MŠMT, ve spolupráci Velvyslanectvím Ukrajiny, Nakladatelstvím GRADA a společností EKOTECHNIK Czech. Dotýká se více jak 8 000 ukrajinských dětí, které se kvůli válečnému dění doma ocitly v České republice. Adaptační program je pro ně připraven na období června až srpna napříč celou ČR.

Aktuálně hledáme české lektory také ve Zlínském kraji, kteří by se přes léto mohli a chtěli připojit a vést po zaučení tyto programy. Prostor je také pro ukrajinské lektory, pokud by někdo například z řad rodičů měl zájem o přivýdělek. A v neposlední řadě tímto oslovujeme také ukrajinské děti (věk 6-15 let), pro které mohou být adaptační programy příjemným letním zpestřením a příležitostí získat nové a zajímavé informace a znalosti nejen o ČR.

Programy jsou pro děti zdarma.

Cílem projektu je seznámit děti s českou zemí, jejími zvyklostmi, kulturou, reáliemi, způsobem života i jejími krásami. Program bude dále rozvíjet komunikační schopnosti v českém jazyce a podnikavé kompetence.

Vše o projektu najdete na webu Vítej v Česku a v přiložených letácích.