Adaptace ukrajinských žáků na vzdělávání v českých základních školách

26. červen 2023
Informace k Ukrajině
Autor/ka článku: Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik
Adaptace ukrajinských žáků na vzdělávání v českých základních školách

Studie Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI) se podívala blíže na to, jak dobře zafungovaly konkrétní mechanismy, které si školy vytvořily pro adaptaci ukrajinských dětí.

Adaptace ukrajinských žáků v českých školách byla zkoumána metodou hloubkového kvalitativního šetření založeného na případových studiích šesti základních škol (SYRI). Šetření probíhalo od října do února 2023 na základě polostrukturovaných rozhovorů s ukrajinskými žáky, jejich učiteli, asistenty pedagoga, řediteli škol a jejich zástupci či rodiči a bylo doplněno pozorováním ve třídách.

Všechny školy zařazené do šetření vzdělávají ukrajinské uprchlíky od jara 2022 a vyvinuly si vlastní mechanismy, jak je začlenit do třídního kolektivu, i když jim to ztěžovaly nejasnosti v tom, jak má adaptace vypadat a co má zahrnovat. Metoda přinesla řadu zajímavých zjištění. Například se ukázal odlišný pohled ředitelů a učitelů nebo rodičů na úspěch sociální adaptace. Zatímco ředitelé škol hodnotí výsledky úsilí (na sociální adaptaci zpravidla kladli větší důraz než na adaptaci akademickou) pozitivně, odpovědi učitelů i rodičů ukazují, že ve třídách ukrajinské děti zpravidla nevyhledávají kontakty mimo svou komunitu, nedochází tedy k začlenění. Nízkou míru sociální adaptace ukrajinských žáků potvrdilo i sociometrické šetření – podle jeho výsledků jsou vztahy ve třídách do značné míry etnicky segregované. „Je vidět, že pedagogové nemají rozvinuté kompetence pro podporu žáků cizinců. Přestože si kladli za cíl, aby se ukrajinští žáci v prvé řadě sociálně začlenili mezi vrstevníky, úplně se to nepodařilo,“ zhodnotila vědecká ředitelka SYRI Klára Šeďová pro iDNES výsledky hloubkové analýzy s tím, že učitelé často zaměňují sociální adaptaci za wellbeing, kdy si myslí, že jsou děti spokojené, a tak se aklimatizovaly.

Velmi zajímavá jsou také zjištění o výuce jazyka (nedostatek učitelů češtiny pro cizince) nebo o akademické adaptaci ukrajinských dětí z pohledu učitelů, rodičů i samotných dětí (snížené nároky na výstupy ve prospěch sociální adaptace). Preference sociální adaptace a různé adaptační mechanismy ve třídách mají podle analýzy SYRI někdy zkrátka nezamýšlené dopady.

Přečtěte si v souboru níže krátké shrnutí studie.

 

Zdroj: Syri.cz