Absolventi, studenti a nezaměstnanost

3. říjen 2018
Autor/ka článku: Zuzana Večerková
Absolventi, studenti a nezaměstnanost

​Můžete jako absolventi či studenti dosáhnout na podporu v nezaměstnanosti? Ano, ale pouze v případě, že jste v posledních 2 letech měli důchodové pojištění při zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, a to po dobu 12 měsíců.

Podstatné pro podporu v nezaměstnanosti je tzv. rozhodné období, které činí 2 roky. Jedná se o dobu, během níž jste museli být účastni na důchodovém pojištění, abyste měli nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Od roku 2012 se již může do evidence uchazečů o zaměstnání zařadit student, pokud splňuje podmínku uhrazených 12 měsíců důchodového pojištění za poslední 2 roky.

Zařazení a vedení v evidenci ÚP nebrání, pokud vykonáváte činnost v pracovním poměru, na základě dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti, a výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy. V případě více činností se měsíční výdělky sčítají, výkon činnosti je potřeba ÚP nahlásit nejpozději  den nástupu výkonu dané činnosti (§ 25 odst. 3). Ovšem pozor, v těchto případech nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Překážkou není ani zaměstnání, které není pro uchazeče vhodným zaměstnáním podle § 20 a je zprostředkováno krajskou pobočkou ÚP nejdéle na dobu 3 měsíců.

Více se dočtete na webu www.kampomaturite.cz.

Zdroj: Kampomaturite.cz