Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na portálu zkola Všechny novinky

 

 

Zvyšování kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky64839<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Pozvánka na závěrečnou odbornou konferenci v rámci projektu „Zvyšování kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky“. Jedná se již v pořadí o 4. konferenci, která se tentokrát uskuteční v termínu 20.–21. září 2019 v Přerově.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,</p><p style="text-align&#58;justify;">dovolte mi, abych Vás i Vaše kolegy srdečně pozval na závěrečnou odbornou konferenci v&#160;rámci projektu „Zvyšování kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky&quot;.</p><p style="text-align&#58;justify;">Jedná se již v&#160;pořadí o 4. konferenci, která se tentokrát uskuteční v&#160;termínu 20.–21. září 2019 v Přerově.</p><p style="text-align&#58;justify;">Počátečním impulsem pro vytvoření projektu byla potřeba pomoci pedagogům, kteří pracují s&#160;žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s&#160;učebními materiály, kterých je pro tyto žáky nedostatek. Pomoci jsme nechtěli pouze pedagogům ale především žákům.</p><p style="text-align&#58;justify;">V&#160;průběhu tří let jsme v&#160;zapojených školách vytvářeli a následně testovali nové inovativní metody pro výuku funkčních gramotností a občanských a sociálních kompetencí u žáků středních škol bez maturitní zkoušky. Průběžné pokroky u žáků jsme mapovali pomocí kvantitativního výzkumu doplněného o kvalitativní výzkum v&#160;závěrečném období.</p><p style="text-align&#58;justify;">Cílem konference je zrekapitulovat celý projekt, vytváření, implementaci a následné ověřování inovativních metod pro výuku funkčních gramotností (matematické, finanční a čtenářské) a občanských a sociálních kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky. Rekapitulovat nebudu pouze já, ale především zapojení pedagogové. Svou roli a poznatky v&#160;projektu představí školní psychologové a v&#160;neposlední řadě vedoucí volnočasových aktivit.</p><p style="text-align&#58;justify;">V&#160;rámci konference proběhnou praktické workshopy, kde budou prezentovány ukázky vytvořených pedagogických lekcí z&#160;jednotlivých gramotností. Zároveň si pak můžete se samotnými tvůrci pohovořit o výhodách používání těchto lekcí. Zajímavým oživením budou instruktážní videa k&#160;metodikám.</p><p style="text-align&#58;justify;">Pedagogové–účastníci konference, kromě samotného zážitku z&#160;konference, budou mít hrazeno cestovné, ubytování, stravování a účast na doprovodném programu</p><p style="text-align&#58;justify;">Vážené kolegyně, vážení kolegové,</p><p style="text-align&#58;justify;">vím, že nestačí kvalitní dílo vytvořit, ale je důležité jej dobře prezentovat a rozšířit mezi co nejvíce pedagogů. Pokud vás zaujalo téma a náplň konference, a navíc máte zájem podpořit naši snahu o smysluplnou změnu v&#160;odborném školství a jeho kurikula, rádi vás na konferenci v&#160;Přerově uvidíme. Podrobné informace k&#160;organizaci konference jsou uvedeny v&#160;pozvánce.</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Za realizační tým</p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Rastislav Jankula,&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">manažer projektu</span></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;"><br></span></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;"><a href="/sofia/vzdelavani/Documents/POZVANKA_ZAVĚREČNÁ%20KONFERENCE%20PŘEROV%202019.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;POZVÁNKA_ZAVĚREČNÁ KONFERENCE PŘEROV 2019.pdf</a><br></span></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/sofia/vzdelavani/Documents/KONFERENCE_PŘEROV_prihlaska_školy%20SŠ.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />&#160;KONFERENCE_PŘEROV_přihláška_školy SŠ.docx</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>22. 7. 2019 6:37:54Závěrečná odborná konference projektu „Zvyšování kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky“ se koná ve dnech 20.–21. září 2019 v Přerově.2019-09-19T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/5_Images/147426282.jpg26. 7. 2019 6:50:07http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováRastislav Jankula
Digitalizace vzdělávání: školám chybí peníze a MŠMT neplní klíčové úkoly64540<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Nejvyšší kontrolní úřad prověřil opatření a projekty, které měly v letech 2011 až 2018 podpořit rozvoj digitalizace vzdělávání na základních a středních školách. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ani po pěti letech od schválení strategie digitálního vzdělávání nestanovilo a do škol nezavedlo standard klíčových dovedností žáků v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Problém pro rozvoj digitalizace vzdělávání představuje i její financování. To je silně závislé na prostředcích z fondů EU.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Od roku 2011 do poloviny roku 2018 čerpaly školy z fondů EU přes 22 miliard korun. Např. z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost získaly základní a střední školy 5,5 miliardy korun, za které pořídily zejména ICT vybavení. Vzhledem k zaměření operačního programu však školy musely tyto nákupy ICT zaštítit vytvořením více jak 1,8 milionu digitálních učebních materiálů. Ty jsou ale často nekvalitní, mají duplicitní obsah a využívají se jen minimálně. Takováto podpora tak byla podle NKÚ neefektivní.</p><p style="text-align&#58;justify;">Prostředky z fondů EU navíc nepředstavují dlouhodobě stabilní zdroj financování. Po skončení programového období se mohou školy potýkat s výpadkem financí na nákup i správu ICT. Ze státního rozpočtu smí totiž školy na nákup ICT použít jen část prostředků. V letech 2013 až 2019 měly k dispozici celkově 1 000 až 1 136 korun na žáka ročně. Většinu těchto prostředků však musely použít na jiné nezbytné výdaje. Podle analýzy MŠMT z roku 2017 by školy potřebovaly na pořízení ICT ročně přidat 500 korun na žáka. Prostředky v systému financování regionálního školství se však navýšit nepodařilo.</p><p style="text-align&#58;justify;">Projekty a opatření zaměřené na digitalizaci vzdělávání mají zvýšit digitální gramotnost žáků i učitelů, rozšířit digitální služby na školách a také zlepšit ICT vybavení škol. MŠMT v rámci Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 naplánovalo 43 aktivit a NKÚ prověřil 18 z nich. Ty klíčové ministerstvo stále nesplnilo. Neurčilo, jaké znalosti by měli žáci získat a jaké kompetence by měli mít učitelé, nezajistilo vzdělávací materiály pro žáky ani učitele, nevznikla ani nabídka dalšího vzdělávání pro učitele.</p><p style="text-align&#58;justify;">NKÚ také v rámci kontroly provedl pro dokreslení situace dotazníkové šetření mezi školami a analýzu statistických dat MŠMT. I z nich vyplynulo, že hlavní překážkou pro rozvoj digitalizace na základních a středních školách je nedostatek prostředků na výměnu, správu i nákup nové techniky, na kterou školy obtížně hledají zdroje.</p><p style="text-align&#58;justify;">Analýza dat pak ukázala, že zatímco na středních školách je celkově v průměru dostatek počítačů, na základních školách je situace horší. Na jeden počítač zde připadá 6,5 žáka, na středních školách jde o čtyři žáky. To je optimální počet žáků na jeden počítač i podle MŠMT. Průzkum také ukázal, že 80 % počítačů na školách je starších tří let.</p><p style="text-align&#58;justify;">Vizualizaci kompletních výsledků průzkumu NKÚ naleznete zde&#58;&#160;<a href="https&#58;//bit.ly/2Yvu8KT" target="_blank">https&#58;//bit.ly/2Yvu8KT</a>.</p><p style="box-sizing&#58;inherit;margin-bottom&#58;20px;color&#58;#1f2123;font-family&#58;&quot;pt sans&quot;, sans-serif;font-size&#58;16px;background-color&#58;#ffffff;"></p><p style="text-align&#58;justify;">Odbor komunikace<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Nejvyšší kontrolní úřad<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.nku.cz/cz/pro-media/tiskove-zpravy/digitalizace-vzdelavani&#58;-skolam-chybi-penize-a-msmt-neplni-klicove-ukoly-id10670/" target="_blank">www.nku.cz</a><br></p><p>Foto&#58;&#160;<a href="https&#58;//pixabay.com/cs/" target="_blank">https&#58;//pixabay.com/cs/</a><br></p>16. 8. 2019 11:14:26Nejvyšší kontrolní úřad prověřil opatření a projekty, které měly v letech 2011 až 2018 podpořit rozvoj digitalizace vzdělávání na základních a středních školách. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ani po pěti letech od schválení strategie digitálního vzdělávání nestanovilo a do škol nezavedlo standard klíčových dovedností žáků v oblasti informačních a komunikačních technologií.2019-08-15T22:00:00Z/SiteCollectionImages/5_images/office.jpg16. 8. 2019 11:29:01http://www.zkola.cz/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováNejvyšší kontrolní úřad
Studovat v zahraničí nebo najít práci pomůže po střední škole dodatek k osvědčení37274<div style="text-align&#58;justify;"><strong>K maturitnímu vysvědčení, výučnímu listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce dostalo na konci letošního školního roku téměř 54 000 absolventů Europass – dodatek k osvědčení. Dodatek slovně popisuje obecné a odborné kompetence absolventa a jde o jediný oficiální doklad vysvětlující obsah a úroveň kvalifikace včetně možného uplatnění na trhu práce.&#160;</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Využijí ho především lidé, kteří hledají práci nebo studijní příležitosti v zahraničí. Letos ho ve spolupráci s Národním centrem Europass vydalo svým absolventům 637 českých středních škol. Absolventi, kteří dodatek nedostali, o něj mohou zažádat sami v databázi pro vydávání dodatků edo.europass.cz.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Absolventi dostávají dodatek k osvědčení v českém a jednom cizím jazyce, zejména v angličtině. Školy mohou zvolit také němčinu nebo francouzštinu. O dodatek v jiném jazyce si může zažádat absolvent individuálně v databázi pro vydávání dodatků edo.europass.cz.<br></div><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Lidé využívají dodatek zejména při hledání práce, nejvíce v Německu a v Anglii. Vyplývá to z ankety Národního centra Europass z konce roku 2018 mezi individuálními žadateli o dodatek k osvědčení. Nejčastěji vyjeli za prací či studiem do Německa, Velké Británie a Francie. Nejvíce si respondenti pochvalovali využití Europassu v Německu, kde ho za dostatečný doklad o dosaženém vzdělání mají zaměstnavatelé i úřady. „Jako zdravotní sestra jsem Europass využila při uznání vzdělání v zahraničí, použila jsem jej i jako doklad o teoretických znalostech potřebných pro praxi,“ popisuje svou zkušenost jedna z účastnic ankety, která získala práci v Německu. Další respondent využil v Německu dodatek k osvědčení pro uznání maturity&#58; „Europass byl ode mne vyžadován kvůli uznání maturity – mám maturitu v managementu ve stavebnictví a uznali mi Kaufmann für büromanagement, posledních pět let pracuji v Německu.“<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Pozitivní zkušenosti a kladné přijetí dodatku měli lidé i v Itálii a Francii, dobré jméno má dodatek i v zemích mimo Evropu. Účastníci ankety předložili dodatek nejčastěji z vlastní inciativy, v menší míře byl po nich vyžadován, z toho ve více než polovině případů zaměstnavatelem, dále úřadem pro získání práce či studia v zahraničí, pracovní agenturou nebo studijním oddělením.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Celou tiskovou zprávu naleznete v příloze.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/studenti/proabsolventy/Documents/TZ%20NÚV%20dodatky%20k%20vysvedceni%20-%20europass.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;TZ NÚV dodatky k vysvědčení&#160;- europass.pdf</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="http&#58;//www.nuv.cz/" target="_blank">NÚV</a><br></p>9. 8. 2019 8:03:41K maturitnímu vysvědčení, výučnímu listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce dostalo na konci letošního školního roku téměř 54 000 absolventů Europass – dodatek k osvědčení. Dodatek slovně popisuje obecné a odborné kompetence absolventa a jde o jediný oficiální doklad vysvětlující obsah a úroveň kvalifikace včetně možného uplatnění na trhu práce. 2019-08-08T22:00:00Z/SiteCollectionImages/3_Řemesla%20a%20profese/122288815.jpg9. 8. 2019 8:09:56http://www.zkola.cz/studenti/proabsolventy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováSabina Dračková
Unikátní svět dřeva a Zlepšení komunikačních a manažerských dovedností 67272<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Unikátní svět dřeva a Zlepšení komunikačních a manažerských dovedností&#160;</strong><strong>jsou názvy dvou projektů Erasmus+, KA1, které podpořila Evropská unie a pozitivně tak</strong><strong> </strong><strong>ovlivní žáky a pedagogy</strong><strong> Střední odborné školy Luhačovice </strong><strong>v&#160;následujících 2&#160; letech.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Ten první projekt se týká <strong>12 žáků oboru Design a zpracování dřeva</strong> (včetně pedagogického doprovodu), kterým umožní <strong>čtyřtýdenní stáže v&#160;Kaunasu v&#160;Litvě</strong> na podzim 2019 a 2020.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Co můžeme očekávat?</strong> Ucelený pohled na design a zpracování dřeva v&#160;Litvě, v&#160;zemi, která je nazývána „zemí dřevěných soch&quot;, kde je na vysoké úrovni design a restaurátorství, především klasicistního nábytku, unikátní je rovněž spojení tradičního řemesla s&#160;moderním současným designem. <strong>Partnerem v&#160;tomto projektu je odborná škola Kauno technikos profesinio mokymo centras</strong>, stáže budou probíhat v&#160;jejich dílnách i na externích pracovištích. Důležité je nejen osvojení odborných dovedností<strong> (ECVET),</strong> ale <strong>také zlepšení odborné a jazykové komunikace,</strong> zvýšení znalostí v&#160;ICT, rozvoj multikulturních dovedností. Žáci se naučí samostatnosti, týmové spolupráci a zodpovědnosti a tím budou konkurenceschopnější na trhu práce i v&#160;dalším odborném vzdělávání.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Druhý podpořený projekt</strong> se zaměřuje na <strong>zlepšení angličtiny pedagogů „nejazykářů&quot;</strong> a tím zprostředkovaně na zvýšení kompetencí žáků školy, a dále <strong>na zvýšení kompetencí managementu školy.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>6 pedagogů absolvuje </strong><strong>&#160;</strong><strong>čtrnáctidenní kurzy</strong> v&#160;Anglii &#160;s&#160;cílem většího <strong>zapojení</strong> těchto vyučujících <strong>jako doprovodných osob na zahraničních stážích</strong>, mezinárodních setkáních a zvýšení <strong>možnosti vyučovat některá odborná témata v&#160;cizím jazyce (CLIL)</strong>.</p><p style="text-align&#58;justify;">2 členové vedení školy využijí <strong>týdenních kurzů zaměřených na management škol</strong> s&#160;tématy vzdělávací systémy, metody a formy práce, projektová výuka, vlastní hodnocení škol, organizace projektů, prezentace škol apod.</p><p style="text-align&#58;justify;">Další aktivitou bude <strong>job shadowing (stínování)</strong>, který &#160;zrealizujeme v&#160;partnerské škole<strong> Srednja šola Zagorje, kde</strong> bychom rádi navázali na dřívější spolupráci, naplánovali další mezinárodní aktivity, workshopy, využili jejich bohatých zkušeností např. z&#160;<strong>oblasti zdravého životního stylu a ekologie.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Na oba projekty jsme získali celkem 61 535 €. </strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Documents/eu_flag_co_funded_pos_[rgb]_right.jpg" alt="eu_flag_co_funded_pos_[rgb]_right.jpg" class="ms-rtePosition-1" style="margin&#58;5px;width&#58;270px;height&#58;78px;" />&#160;<br></p><p><br></p>8. 8. 2019 8:19:06Dva nové projekty Erasmus+ začne od podzimu realizovat Střední odborná škola Luhačovice a v následujících 2 letech tak pozitivně ovlivní své žákyně/žáky i pedagožky/pedagogy. 2019-08-07T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/travel.jpg8. 8. 2019 8:39:01http://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina NěmcováJana Šuráňová
Výchova a vzdělávání v oblasti bezpečnosti silničního provozu65982<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Odborný metodický seminář pro pedagožky a pedagogy základních škol se koná dne 22. 10. 2019 ve Zlíně. Seminář je akreditovaný MŠMT.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;">Seminář je&#160;veden metodičkou&#160;dopravní výchovy Mgr. Markétou Novotnou ve spolupráci s dalšími odborníky.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Účast na semináři je bezplatná. Určeno pro pedagožky a pedagogy základních škol.<br></div><div><br></div><div><strong>Termíny semináře&#58;</strong><br></div><div><ul><li>24. 9. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Ostrava</li><li>25. 9. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Olomouc</li><li>26. 9. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Pardubice<br></li><li>1. 10. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 České Budějovice</li><li>2. 10. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Praha</li><li>8. 10. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Ústí nad Labem</li><li>9. 10. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Liberec</li><li>10. 10. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Praha</li><li>15. 10. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Karlovy Vary</li><li>16. 10. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Plzeň</li><li><strong>22. 10. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Zlín</strong></li><li>23. 10. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Brno<br></li><li>5. 11. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Jihlava</li><li>6. 11. 2019 13&#58;30 – 17&#58;30 Hradec Králové</li></ul></div><div><br></div><div><strong>Témata semináře&#58;</strong></div><div><ul><li>Dopravní výchova v současném vzdělávacím systému</li><li>Legislativa silničního provozu s účastí zástupců Policie České republiky</li><li>Metodika dopravní výchovy<br></li><li>Dostupné materiály z oblasti bezpečnosti silničního provozu</li><li>Projekt Markétina dopravní výchova</li></ul></div><div style="text-align&#58;justify;">Na seminář se registrujte online prostřednictvím&#160;<a href="https&#58;//dopravnivychova.cz/formular/25" target="_blank"><strong>registračního </strong><strong>formuláře</strong></a>, který naleznete na&#160;webových stránkách projektu <a href="https&#58;//www.dopravnivychova.cz/" target="_blank"><strong>Dopravní výchova.&#160;&#160;</strong></a><br></div><div><br></div><p>Více o seminářích&#58; <a href="https&#58;//www.tymbezpecnosti.cz/novinka/1000/dopravni-vychovy-se-netreba-bat.html" target="_blank">https&#58;//www.tymbezpecnosti.cz/novinka/1000/dopravni-vychovy-se-netreba-bat.html</a></p><p>Více o organizaci&#58; <a href="http&#58;//story.tymbezpecnosti.cz/" target="_blank">http&#58;//story.tymbezpecnosti.cz/</a> nebo <a href="https&#58;//www.tymbezpecnosti.cz/" target="_blank">https&#58;//www.tymbezpecnosti.cz/</a><br></p><p><br></p><p><a href="/sofia/vzdelavani/Documents/Pozvánka_do_škol_MDV_2019_FZŠ.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Pozvánka_do_škol_MDV_2019_FZŠ.pdf</a><br></p>31. 7. 2019 5:57:55Odborný metodický seminář pro pedagožky a pedagogy základních škol se koná dne 22. 10. 2019 ve Zlíně. Seminář je akreditovaný MŠMT.2019-07-30T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/5_Images/Stopka.jpg2. 8. 2019 6:11:20http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováMarkéta Novotná
Pedagogové ze SPŠ Otrokovice na setkání v Istanbulu66588<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Tři pedagogové ze&#160;Střední průmyslové školy&#160;Otrokovice se v&#160;červenci rozloučili s&#160;projektovými partnery na posledním mezinárodním setkání v&#160;tureckém Istanbulu.&#160;</strong><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>Společná aktivita v&#160;rámci projektu Teaching for tomorrow&#58; Flipped learning – Erasmus+ se konala 15. 7. – 20. 7. 2019 a zorganizovala ji partnerská škola Teknik Anadolu Lisesi v&#160;Istanbulu. Zúčastnilo se jí kromě Turecka šest zemí - Itálie, Portugalsko, Lotyšsko, Maďarsko, Chorvatsko a Česká Republika.</strong></span></p><p style="text-align&#58;justify;">Dvouletý projekt, který skončí v&#160;srpnu 2019, je spolufinancován Evropskou Unií a poskytl pedagogům a studentům SPŠ Otrokovice možnost seznámit se s&#160;novými digitálními výukovými metodami, velmi podrobně pak s&#160;metodou Flipped learning, tedy obrácená výuka, což je velmi důležité pro digitální generaci studentů i pedagogů.</p><p style="text-align&#58;justify;">Na posledním společném setkání projektoví koordinátoři zhodnotili práci celého týmu během dvouleté práce. Prezentovali Metodickou příručku, která byla společně vytvořena a je přehledným průvodcem metodou Flipped learning. Odpovídá na otázky proč, jak, pro koho nebo co dělat.</p><p style="text-align&#58;justify;">Velmi zajímavé byly také prezentace o výukových lekcích na jednotlivých školách s&#160;použitím nové metody i s&#160;využitím ostatních digitálních metod a technologií.</p><p style="text-align&#58;justify;">Partneři také společně zkontrolovali všechny projektové úlohy a jejich splnění a dohodli se na jednotlivých bodech závěrečné zprávy.</p><p style="text-align&#58;justify;">Kromě pracovní části projektového setkání byla na programu taky poznávací část, plná nádherných istanbulských památek a zajímavostí.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Už teď se všichni těší na další projektovou spolupráci.<br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Istanbul201961.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;260px;" />&#160;<img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Istanbul2019354.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;260px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Istanbul2019355.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;260px;" />&#160;<img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Istanbul2019613.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;260px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Istanbul2019631.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;260px;" />&#160;<img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Istanbul2019890.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;260px;" /><br></p>31. 7. 2019 6:19:31Tři pedagogové ze Střední průmyslové školy Otrokovice se v červenci rozloučili s projektovými partnery na posledním mezinárodním setkání v tureckém Istanbulu. 2019-07-30T22:00:00Z/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Istanbul2019631.jpg31. 7. 2019 6:32:02http://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováDana Mošnovská
Mistrovství světa v záznamu a zpracování textů Cagliari 201965423<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Studenti rožnovského gymnázia již dlouhodobě patří mezi republikovou špičku v&#160;psaní na klávesnici. Jonáš Vala, Johana Valová a Michaela Venclová se na základě výsledků z&#160;národních soutěží nominovali na mistrovství světa v&#160;záznamu a zpracování textů, konaného 13. – 19. 7. 2019 v&#160;italském Cagliari na krásném ostrově Sardinie.&#160;</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Společně se závodníky se na soutěž vydal pan&#160;Vladimír Kolář, za Zlínský kraj se jako vedoucí soutěží dále vypravily paní&#160;Vlasta Martináková a paní&#160;Pavla Mičková. Setkání nejlepších písařů se uskutečnilo opět po dvou letech v&#160;rámci 52. kongresu světové organizace INTERSTENO. Světovému klání předcházelo týdenní soustředění v&#160;Litovli, kde čeští závodníci zlepšovali své výkony.</p><p style="text-align&#58;justify;">Už v&#160;průběhu roku jsme měli velké naděje, že domů nepřijedeme s&#160;prázdnou. Soutěžní dny byly náročné, soutěžilo se celkem v&#160;sedmi různých disciplínách – třicetiminutový opis textu, korektura textu, wordprocessing, několik diktovacích soutěží. Johana při svém druhém startu na mistrovství světa a Míša vůbec poprvé prokázaly své vysoké kvality v&#160;kategorii žáků do 16 let. Johana si domů odváží 5 zlatých medailí a 1 stříbrnou, z&#160;čehož jedna zlatá je za absolutní pořadí. Míša získala celkem 3 bronzové a 1 stříbrnou medailí, včetně bronzu za absolutní pořadí. Jonáš při svém prvním startu v&#160;juniorské kategorii předčil očekávání, když po berlínském triumfu v&#160;žákovské kategorii získal v&#160;této náročnější kategorii, stejně jako Johana, 5 zlatých medailí a 1 stříbrnou, včetně zlata za absolutní pořadí. Kromě toho Jonáš a Johana převzali tři medaile za mezinárodní internetovou soutěž. Do Rožnova putuje celkem neuvěřitelných 19 medailí! V&#160;seniorské kategorii byla úspěšná i bývalá studentka naší školy, nyní studentka UP Olomouc, Karolína Foukalová, která získala 3 medaile.</p><p style="text-align&#58;justify;">Za podporu děkujeme Zlínskému kraji, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, spolku zpracovatelů textů INTERINFO ČR, městu Rožnov pod Radhoštěm, firmě Robe a Nadačnímu fondu Gymnázia v&#160;Rožnově pod Radhoštěm. Poděkování patří také vedoucím české výpravy Heleně a Jaroslavovi Zaviačičovým. Česká republika přivezla z&#160;šampionátu téměř 40 medailí a patří k&#160;nejúspěšnějším na světě. Závodníkům blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů do dalších soutěží.<br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Cagliary01.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Cagliary02.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Cagliary03.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/IMG_20190718_173856-orezano.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;" /><br></p>26. 7. 2019 10:27:22Studenti rožnovského gymnázia již dlouhodobě patří mezi republikovou špičku v psaní na klávesnici. Jonáš Vala, Johana Valová a Michaela Venclová se na základě výsledků z národních soutěží nominovali na mistrovství světa v záznamu a zpracování textů, konaného 13. – 19. 7. 2019 v italském Cagliari na krásném ostrově Sardinie. 2019-07-25T22:00:00Z/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/IMG_20190718_173856-orezano.jpg26. 7. 2019 10:39:39http://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováJonáš Vala
24. ročník Ocenění nejlepších absolventů64660<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Hospodářská komora podporuje tradiční cechovní pozice a nejlepší absolventky a absolventy učebních oborů a středních odborných škol oceňuje během slavnostního ceremoniálu, kdy jim prostřednictvím předních představitelů Hospodářské komory, ministerstev, vzdělavatelů a zaměstnavatelů bude již po třiadvacáté předán doklad o kvalitě jejich studia.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Přestože kritéria hodnocení jsou velmi přísná a závěrečných zkoušek se účastní i odborní zástupci Hospodářské komory, za celou existenci projektu bylo rozdáno téměř úctyhodných 9 tisíc osvědčení.<br></p><div style="text-align&#58;justify;"><strong>24. ročník Ocenění nejlepších absolventů letos proběhne v krásném prostředí Lichtenštejnského paláce na Malé straně.</strong><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Má řemeslo ještě zlaté dno? Rozhodně má a v&#160;dnešní době to platí dvojnásob. Jsou povolání a živnosti, které se těší velké vážnosti. To si velmi dobře uvědomují žákyně, žáci&#160;i jejich rodiče při volbě přípravy na budoucí uplatnění. Mladí lidé, kteří se nebojí pracovat rukama, se rozhodně nemusí o svou budoucnost obávat a pokud během svého studia prokáží píli a pečlivost, mohou se vypracovat mezi českou řemeslnou elitu a očekávat lukrativní pracovní nabídky.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><p style="text-align&#58;justify;">I letos budeme absolventky a absolventy oceňovat. V sobotu 19. října 2019 Hospodářská komora předá v Praze osvědčení pro nejlepší absolventy roku za obory kadeřník, opravář motorových vozidel, zedník, cukrář, obráběč kovů, výrobce potravin, truhlář, kovář, kuchař, číšník apod. Předána budou rovněž ocenění za nejlepší studentskou odbornou práci a Europasy, jednotné celoevropské soubory dokladů o vzdělání a odborných kompetencích držitele.</p><p style="text-align&#58;justify;">Během slavnostního aktu se oceněné absolventky absolventy chystají podpořit zajímavými pozornostmi i významní zaměstnavatelé, což bude zcela jistě ke studiu na odborných školách motivovat i jejich nástupce.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Od letošního roku absolventky a absolventy, kteří uspějí u&#160;zkoušek a&#160;splní kritéria stanovená Hospodářskou komorou České republiky, nominuje na ocenění ŠKOLA. K nominaci použijte elektronický&#160;<a href="https&#58;//docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeH5R8SxQbzeLWwKzLd1tv0XM3DszRU0Unup2j7vH6sgOMcpQ/viewform?usp=sf_link" target="_blank"><strong>formulář</strong></a>. Termín uzávěrky příjmu nominací&#160;je <strong>13. 9. 2019.</strong>&#160;<br></p><div><br></div><div>Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.komora.cz/vzdelavani/rocnik-2016/aktualni-rocnik/" target="_blank">Hospodářská komora</a><br></div><div><br></div>16. 7. 2019 7:04:56Hospodářská komora ocení nejlepší absolventky a absolventy učebních oborů a středních odborných škol na slavnostního ceremoniálu, kdy jim prostřednictvím předních představitelů Hospodářské komory, ministerstev, vzdělavatelů a zaměstnavatelů bude předán doklad o kvalitě jejich studia. Nominace na ocení podává škola do 13. 9. 2019. 2019-07-15T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/young%20people.jpg7. 8. 2019 11:26:51http://www.zkola.cz/studenti/proabsolventy/clankyapublikace/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováEva Heroldová