Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na portálu zkola Všechny novinky

 

 

Žádost o souhlas krajského úřadu se zřízením speciálních tříd pro školní rok 2018/2019 82107<p>​</p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Na základě § 16 odst. 9 a 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v&#160;platném znění, lze <strong>se souhlasem krajského úřadu</strong> v&#160;rámci školy zřizovat <strong>speciální třídy</strong> pro děti, žáky a studenty uvedené v §16 odst. 9 školského zákona. Činnost těchto tříd se dále řídí vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v&#160;platném znění.</p><p style="text-align&#58;justify;">K&#160;udělení souhlasu se zřízením speciálních tříd je potřeba Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje zaslat žádost dle vzoru uvedeného v&#160;příloze.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Termín pro podání žádosti</strong>&#58;</p><p style="text-align&#58;justify;">Žádosti zasílejte písemně nebo datovou schránkou <strong>nejpozději do 24. srpna 2018. </strong></p><p style="text-align&#58;justify;">ID datové schránky&#58; <strong>scsbwku</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Upozornění&#58;</strong> <strong>Souhlas krajského úřadu se zřízením speciální třídy bude vydáván pouze na školní rok 2018/2019. </strong>V&#160;případě, že žáci budou pokračovat ve vzdělávání ve speciální třídě i v&#160;dalším školním roce, je nutno podat novou žádost.</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Případné dotazy zodpoví&#58; </p><p style="text-align&#58;justify;">Mgr. Jana Kapalková, tel.&#58; 577&#160;043&#160;709, <a href="mailto&#58;%20jana.kapalkova@kr-zlinsky.cz">jana.kapalkova@kr-zlinsky.cz</a></p><p style="text-align&#58;justify;">PhDr. Soňa Marčíková, tel.&#58; 577&#160;043&#160;708, <a href="mailto&#58;%20sona.marcikova@kr-zlinsky.cz">sona.marcikova@kr-zlinsky.cz</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p><a href="/management/oos/deti-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami/Documents/Formulář%20žádosti_speciální%20třídy%202018_2019.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />Formulář žádosti_speciální třídy 2018_2019.docx</a><br></p>19. 4. 2018 7:29:53Netýká se škol speciálně zřízených pro děti a žáky uvedené v §16 odst. 9 školského zákona, škol církevních a škol zřizovaných ministerstvy./SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/teacher%20pupils.jpg19. 4. 2018 7:46:10https://www.zkola.cz/management/oos/deti-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMarcela DošlováPhDr. Soňa Marčíková, Mgr. Jana Kapalková
Plánovaná odstávka informačního a vzdělávacího portálu Zkola82081<p>​</p><p><br></p><p><br></p><p>Vážení návštěvníci portálu Zkola,</p><p>vzhledem k plánované technické údržbě nebude<strong> ve středu odpoledne 25. 4. a ve čtvrtek dopoledne 26. 4.</strong> dostupný portál Zkola. K opětovnému zapnutí dojde <strong>26. 4. po 12. hodině.</strong></p><p>Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení.<br> <br>Redakční tým portálu Zkola</p><p><br></p>18. 4. 2018 8:25:26Ve středu odpoledne 25. 4. a ve čtvrtek dopoledne 26. 4. nebude dostupný portál Zkola. /SiteCollectionImages/5_images/122570313.jpg18. 4. 2018 8:29:01https://www.zkola.cz/management/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Nejpestřejší den na akci Kroměříž bez hranic pobaví i poučí nejen stovky školáků82079<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Již třetí ročník celodenní zážitkové edukační akce Kroměříž bez hranic právě připravují pedagogové, žáci a studenti VOŠPS a SPgŠ Kroměříž, aby co nezajímavěji žákům základních i středních škol představili</strong><strong> téma menšin a minorit, které spoluvytvářejí kulturní a společenský ráz života v&#160;České republice</strong><strong>.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Nabitý dopolední blok v&#160;různých prostorách Domu kultury v&#160;Kroměříži proběhne pod taktovkou osvědčených institucí, organizací i jednotlivců – např.&#58; Muzeum romské kultury z Brna, Muzeum židovské kultury Praha, zástupci vietnamské a řecké komunity a další. Velký zájem je také o hudebně preventivní program Radka Bangy s&#160;názvem Když chceš, tak to dokážeš. Loutkový a divadelní sál oživí soubor neslyšících JAMU Brno i Divadlo Líšeň z&#160;Brna s&#160;komorní stínohrou inspirovanou starými indickými příběhy. Dopolední i odpolední blok pro školy a školní družiny bude nabitý mnoha tvůrčími a prezentačními dílnami, v&#160;nichž účastníci získají praktické dovednosti a informace z&#160;různých oblastí spojených se životem minorit v&#160;naší republice. Vizuálně i artisticky neobvyklý program předvede brněnský spolek IQ Roma servis pod názvem Cigi, cigi cirkus naplněný žonglováním a cirkusovým uměním. Téměř všechny dostupné prostory Domu kultury v&#160;Kroměříži se až do 15. hodiny stanou místem setkávání se zajímavými tématy – například s hebrejskou abecedou a židovskými zvyky, úvodem do tajů japonské kaligrafie či výukou tanců inspirovaných slovenským folklorem, hudebním cestováním kolem světa aj. </p><p style="text-align&#58;justify;">Originálně komponovaná akce se koná pod záštitou starosty města Kroměříže Jaroslava Němce, pod záštitou radního Zlínského kraje pro oblast školství Petra Gazdíka a ve spolupráci s&#160;poslankyní Evropského parlamentu Michaelou Šojdrovou. Akci podpořilo Ministerstvo kultury ČR, Zlínský kraj a město Kroměříž. Organizační stránku zajišťují pedagogové, žáci a studenti VOŠPS a SPgŠ Kroměříž v&#160;úzké spolupráci s&#160;pracovníky Domu kultury v&#160;Kroměříži a ve spolupráci s&#160;městem Kroměříží. </p><p style="text-align&#58;justify;">Kulturním vyvrcholením 3. ročníku akce Kroměříž bez hranic <b>bude od 18. hodin koncert pro širokou veřejnost v&#160;podání populární skupiny GIPSY.CZ.</b> Díky podpoře kroměřížské firmy Plastika a.s, která se stala generálním partnerem této části akce, mohou zájemci dobít energii v&#160;rytmu nevšedního stylu muzikantů kolem zpěváka Radka Bangy za symbolickou cenu místenky v&#160;hodnotě 20 Kč. O distribuci místenek se stará pořadatel – tedy VOŠPS a SPgŠ Kroměříž prostřednictvím e-mailu&#58; <a href="mailto&#58;%20a.dittrichova@ped-km.cz" target="_blank">a.dittrichova@ped-km.cz</a>.</p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/pedagogove/vyletnik/PublishingImages/KM_bez_hranic3.PNG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;800px;height&#58;555px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>18. 4. 2018 7:24:40Již třetí ročník celodenní zážitkové edukační akce Kroměříž bez hranic právě připravují pedagogové, žáci a studenti VOŠPS a SPgŠ Kroměříž, aby co nezajímavěji žákům základních i středních škol představili téma menšin a minorit, které spoluvytvářejí kulturní a společenský ráz života v České republice. /pedagogove/vyletnik/PublishingImages/KM_bez_hranic3.PNG18. 4. 2018 7:54:29https://www.zkola.cz/pedagogove/vyletnik/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováJana Vítková
Žáci z otrokovických základních škol vyběhali přes 32 tisíc korun na podporu vzdělání v Africe81800<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Letos poprvé se v Otrokovicích uskutečnila charitativní akce Běh pro Gambii. Smyslem bylo získání finančních prostředků pro zpřístupnění vzdělání dětí v africké Gambii. Běh se uskutečnil ve čtvrtek 12. dubna 2018 od 17 hodin v&#160;okolí Sportovního areálu Baťov.</strong> </p><p style="text-align&#58;justify;">Běhu se zúčastnilo 87 běžců z&#160;řad dětí a pedagogů&#160;otrokovických základních škol. Do akce se zapojily ZŠ T.&#160;G. M., ZŠ Mánesova a ZŠ Trávníky. Princip běhu spočívá v&#160;tom, že každý účastník si našel svého sponzora, který běžci přislíbil libovolnou částku za každé uběhnuté přibližně kilometrové kolo. Ve většině případů se jednalo o rodinného příslušníka nebo kamaráda. „Všichni účastníci podali nádherný sportovní výkon a největší borci uběhli i více než 10 kol. Celkový počet uběhnutých okruhů byl 515, což je při dané délce kola úctyhodných téměř 515 km a celková vyběhaná částka potom dosáhla 32.221 korun,&quot; přiblížil výsledek Vlastimil Bukovjan, jeden z&#160;organizátorů akce v&#160;Otrokovicích.</p><p style="text-align&#58;justify;">Získané finance budou v&#160;nejbližších dnech předány na realizaci záměru společnosti Kola pro Afriku, který podporuje gambijské děti na jejich cestě ke vzdělání. Udržitelným dopravním prostředkem je v&#160;této africké zemi, zvláště pro cestu děti do školy, jízdní kolo. Děti, bydlící poblíž školy, mohou docházet do vyučování každý den pěšky. Některé děti v&#160;Gambii však chodí do školy na dlouhé vzdálenosti a jiné děti, bydlící příliš daleko od školy, tam nemohou vůbec. Projekt Kola pro Afriku ve spojení s&#160;akcí Běh pro Gambii může dětem přinést kola pro jejich cestu do školy. Vzdělání v&#160;chudých zemích je branou k&#160;možnostem mít v&#160;budoucnu práci a obživu.</p><p style="text-align&#58;justify;">Velké poděkování a vděk za podporu přímo na místě vyjádřil všem zúčastněným osobně i ředitel organizace Kola pro Afriku, pan Roman Posolda.&#160;&#160;</p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Běh_Gambie.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p style="text-align&#58;left;">Zdro&#58; <a href="http&#58;//www.otrokovice.cz/zaci-z-otrokovickych-zakladnich-skol-vybehali-pres-32-tisic-korun-na-podporu-vzdelani-v-africe/d-11847" target="_blank"><strong>Otrokovice.cz</strong></a></p>13. 4. 2018 11:24:06Letos poprvé se v Otrokovicích uskutečnila charitativní akce Běh pro Gambii. Smyslem bylo získání finančních prostředků pro zpřístupnění vzdělání dětí v africké Gambii. Běh se uskutečnil ve čtvrtek 12. dubna 2018, vyběhaná částka dosáhla 32 221 korun./rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Běh_Gambie.jpg13. 4. 2018 11:30:55https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováRomana Stehlíková
Mezinárodní úspěch žáků výtvarného oboru ZUŠ Zdounky81778<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Mimořádný úspěch zaznamenali žáci výtvarného oboru ZUŠ Zdounky, kteří se zúčastnili 6. Mezinárodní soutěže dětské tvorby v&#160;běloruském Minsku.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">V&#160;soutěži, kterou pořádalo Ministerstvo vzdělání a Národní centrum umělecké tvorby Běloruska soutěžilo celkem 7000 vystavených prací dětí z&#160;22 zemí. V&#160;této konkurenci získal <strong>Adam Sokolínský</strong> v&#160;kategorii 4-6 let <strong>1. místo</strong> a v&#160;kategorii 10-13 let získala <strong>3. místo Elena Olšinová.</strong> Oba úspěšné soutěžící na soutěž připravila paní učitelka Mgr. Kateřina Zelenková. Úspěšným soutěžícím a paní učitelce Zelenkové gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci ZUŠ Zdounky v&#160;zahraničí.</p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Zdounky1.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Zdounky2.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;" /><br></p>12. 4. 2018 11:58:23​Mimořádný úspěch zaznamenali žáci výtvarného oboru ZUŠ Zdounky, kteří se zúčastnili 6. Mezinárodní soutěže dětské tvorby v běloruském Minsku./rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Zdounky1.jpg13. 4. 2018 8:25:32https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováNorbert Svačina
Žáci ze základních škol poběží na podporu vzdělání v Africe81754<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Letos poprvé se v&#160;Otrokovicích uskuteční charitativní akce Běh pro Gambii. Smyslem je získání finančních prostředků pro zpřístupnění vzdělání dětí v&#160;africké Gambii. Běh se uskuteční ve čtvrtek 12. dubna 2018 od 17 hodin ve Sportovním areálu Baťov. Podpora veřejnosti na akci je vítána.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Běhu se zúčastní děti z&#160;otrokovických základních škol. Princip spočívá v&#160;tom, že každý účastník si najde svého sponzora, který přislíbí libovolnou částku za každé uběhnuté přibližně kilometrové kolo. „Sponzorem může být kdokoliv z&#160;okolí žáka, například rodič, příbuzný, učitel nebo kamarád. Po skončení běhu bude každému účastníkovi počet okruhů zapsán na sponzorský list, číslo pak sponzor vynásobí částkou, kterou přislíbil a peníze následně žák odevzdá ve škole. Konečná částka poputuje k&#160;pořadateli na účet,&quot; přiblížil systém sponzoringu Vlastimil Bukovjan, jeden z&#160;organizátorů akce v&#160;Otrokovicích.</p><p style="text-align&#58;justify;">Získané finance budou vynaloženy na realizaci záměru společnosti Kola pro Afriku, který podpoří gambijské děti na jejich cestě ke vzdělání. Udržitelným dopravním prostředkem je v&#160;této africké zemi, zvláště pro cestu děti do školy, jízdní kolo. Děti, bydlící poblíž školy, mohou docházet do vyučování každý den pěšky. Některé děti v&#160;Gambii však chodí do školy na dlouhé vzdálenosti a jiné děti, bydlící příliš daleko od školy, tam nemohou vůbec. Projekt Kola pro Afriku ve spojení s&#160;akcí Běh pro Gambii může dětem přinést kola pro jejich cestu do školy. Vzdělání v&#160;chudých zemích je branou k&#160;možnostem mít v&#160;budoucnu práci a obživu.</p><p></p>11. 4. 2018 12:23:56Letos poprvé se v Otrokovicích uskuteční charitativní akce Běh pro Gambii. Smyslem je získání finančních prostředků pro zpřístupnění vzdělání dětí v africké Gambii. Běh se uskuteční ve čtvrtek 12. dubna 2018 od 17 hodin ve Sportovním areálu Baťov. Podpora veřejnosti na akci je vítána./rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/30516078_10211045074629177_3712146654908907520_n.jpg11. 4. 2018 12:30:28https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadka DohnalováRomana Stehlíková
Zlínský kraj ocenil učitele a pracovníky školství81695<div style="text-align&#58;justify;"><strong>17. ročník Ocenění pedagogických pracovníků Zlínského kraje za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace proběhl 5. dubna 2018 ve sloupovém sále Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Ocenění je každoročně připravováno v návaznosti na dlouholetou tradici oceňování práce pedagogů regionálního školství.<br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;">„Našim cílem, je mít školství ve Zlínském kraji na vysoké úrovni a jsem přesvědčen, že všichni pedagogové, kteří si ocenění převzali tento cíl naplňují. Vedou nejen mladou generaci k vysoké úrovni vzdělávání, ale jsou zároveň i pro své kolegy inspirací a příklady hodnými následování,&quot; poděkoval všem přítomným pedagogům hejtman Jiří Čunek.</div><div style="text-align&#58;justify;"><div><br>Na základě zveřejněné výzvy bylo na odbor školství krajského úřadu doručeno 68 návrhů. Ty byly posouzeny výběrovou komisí, již ustanovila krajská rada, a následně bylo vybráno 18 pracovníků, kteří si kromě pamětní medaile Zlínského kraje odnesli také sošku sovy coby symbolu moudrosti a vzdělanosti. Vytvořili ji žáci Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí pod vedením svých učitelů.</div><div><br></div><div><strong>Oceněni byli&#58;</strong></div><div><br></div><div><strong>Mgr. Alena Grajciarová,&#160;</strong>ředitelka, Základní škola Zlín, Mikoláše Alše</div><div>Návrh&#58; zástupkyně ředitelky školy, Statutární město Zlín, školská rada, sdružení rodičů a přátel školy</div><div><br><strong>RNDr. Lenka Honová,</strong>&#160;ředitelka, Základní škola Zlín, Okružní<br></div><div>Návrh&#58; zástupkyně ředitelky školy</div><div><br><strong>Mgr. Ludmila Turčínková,</strong>&#160;učitelka, Základní škola Zlín, Okružní<br>Návrh&#58; ředitelka školy</div><div><br><strong>Ing. Mirka Vlažná,</strong>&#160;učitelka, Střední odborná škola Luhačovice, Masarykova<br></div><div>Návrh&#58; ředitel školy, místostarosta města Luhačovice</div><div><br><strong>Jaroslava Kupská,</strong>&#160;pedagožka hudebního oboru, Základní umělecká škola Zlín – Malenovice<br></div><div>Návrh&#58; ředitel, Statutární město Zlín</div><div><br><strong>Mgr. Hana Mahdalová,</strong>&#160;ředitelka, Základní umělecká škola Uherský Brod<br></div><div>Návrh&#58; Umělecká rada ZUŠ Uherský Brod, Krajská umělecká rada ZUŠ</div><div><br></div><div><strong>Mgr. Stanislav Nemrava,</strong> ředitel, Základní umělecká škola Uherské Hradiště<br>Návrh&#58; Město Uherské Hradiště, Město Kunovice</div><div><br><strong>Petr Voříšek,</strong>&#160;zástupce ředitelky ZUŠ, Základní umělecká škola Hulín<br>Návrh&#58; ředitelka školy</div><div><br><strong>Jitka Obalová,</strong>&#160;učitelka a vychovatelka, Základní škola a Mateřská škola Zlechov<br>Návrh&#58; ředitelka školy, starosta obce</div><div><br></div><div><strong>Leona Rousová,&#160;</strong>zástupkyně ředitelky, Základní škola a Mateřská škola Rymice, okres Kroměříž<br>Návrh&#58; starosta obce</div><div><br><strong>Mgr. Jarmila Růžičková,</strong>&#160;ředitelka, 1. Základní škola Holešov<br></div><div>Návrh&#58; zástupce ředitelky, školská rada, Město Holešov</div><div><br></div><div><strong>PaedDr. Miroslav Zapletal,</strong>&#160;speciální pedagog, Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín<br>Návrh&#58; ředitel poradny</div><div><br><strong>Hana Jelínková,</strong>&#160;vedoucí školní jídelny, Střední odborné učiliště Uherský Brod<br></div><div>Návrh&#58; školská rada, pedagogický sbor, školní parlament, Město Uherský Brod</div><div><br><strong>Věra Martinková,&#160;</strong>vedoucí školní jídelny, Mateřská škola Jablůnka, okres Vsetín<br></div><div>Návrh&#58; ředitelka školy, starosta obce</div><div><br><strong>Ing. Jaroslav Kopecký,&#160;</strong>učitel odborného výcviku, Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí<br>Návrh&#58; ředitel školy</div><div><br><strong>PaedDr. Karel Vašut,</strong>&#160;ředitel, Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín<br></div><div>Návrh&#58; starosta obce</div><div><br><strong>Mgr. Miroslav Šíra,</strong>&#160;učitel, Základní škola a mateřská škola Hutisko - Solanec, příspěvková organizace<br></div><div>Návrh&#58; starosta obce</div><div><br><strong>Mgr. Petra Zgarbová, Ph.D.,</strong>&#160;učitelka, Základní škola Vsetín, Sychrov 97<br></div><div>Návrh&#58; ředitel školy</div><div><br>Dále byli pozváni&#160;také dva pedagogové, ředitelé škol, kterým bylo uděleno nejvyšší resortní vyznamenání Ministerstva školství - medaile 2. stupně&#58;&#160;<strong>RNDr. Jan Chudárek,</strong>&#160;ředitel Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť a&#160;<strong>PaedDr. Rostislav Šmíd,</strong>&#160;ředitel Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod.</div><div>&#160;<br>Potlesku i blahopřání se dostalo rovněž&#160;<strong>Lucii Bakalové, </strong>učitelce na Gymnáziu Ladislava Jaroše Holešov, která zvítězila v&#160;regionálním kole soutěže Zlatý Ámos pro Zlínský a Jihomoravský kraj a následně v celorepublikovém finále získala titul <strong>Ámos dětské poroty</strong>&#160;a <strong>Ámos chemikář</strong>.<br></div><div><br></div><div>Více informací o všech pedagožkách a pedagozích naleznete v článku na webu&#160;<a href="https&#58;//www.kr-zlinsky.cz/zlinsky-kraj-ocenil-ucitele-a-pracovniky-skolstvi-aktuality-14779.html#rozumim" target="_blank"><strong>Zlínského kraje</strong></a>.</div><div><br></div><div style="text-align&#58;center;"><img src="/pedagogove/PublishingImages/Ocenění_pedagogů_2018_1.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;800px;height&#58;533px;" /><br></div><div><br></div><div style="text-align&#58;center;"><img src="/pedagogove/PublishingImages/Ocenění_pedagogů_2018_2.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;395px;" /><img src="/pedagogove/PublishingImages/Ocenění_pedagogů_2018_4.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;395px;" /><br></div><div style="text-align&#58;center;"><img src="/pedagogove/PublishingImages/Ocenění_pedagogů_2018_5.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;395px;" />&#160;<img src="/pedagogove/PublishingImages/Ocenění_pedagogů_2018_6.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;395px;" /><br></div><div style="text-align&#58;center;"><img src="/pedagogove/PublishingImages/Ocenění_pedagogů_2018_7.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;395px;" />&#160;<img src="/pedagogove/PublishingImages/Ocenění_pedagogů_2018_8.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;395px;" /><br></div><div>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Foto&#58; Jiří Balát</div></div>9. 4. 2018 8:08:4017. ročník Ocenění pedagogických pracovníků Zlínského kraje za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace proběhl 5. dubna 2018 ve sloupovém sále Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Ocenění je každoročně připravováno v návaznosti na dlouholetou tradici oceňování práce pedagogů regionálního školství./pedagogove/PublishingImages/Ocenění_pedagogů_2018_1.jpg9. 4. 2018 8:58:53https://www.zkola.cz/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováHelena Mráčková
Kroměříž bez hranic - Zážitková edukační akce pro školy i veřejnost81686<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Další ročník celodenní zážitkové edukační akce Kroměříž bez hranic se uskuteční ve&#160;</strong><strong>čtvrtek 3. května 2018</strong><strong> v&#160;prostorách Domu kultury v&#160;Kroměříži. Pedagogové, žáci a studenti VOŠPS a SPgŠ Kroměříž vybrali</strong><strong> téma menšin a minorit, které spoluvytvářejí kulturní a společenský ráz života v&#160;České republice</strong><strong>.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">V&#160;dopoledním bloku od 9. hodin se žákům základních a středních škol z&#160;Kroměřížska představí řada institucí i jednotlivců přinášejících ukázky zajímavých aktivit i tradic vážících se k&#160;národnostnímu, etnickému či jinak menšinovému životnímu stylu.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Zárukou kvalitního programu jsou spolupracující organizace&#58;</strong> Muzeum romské kultury z Brna, Muzeum židovské kultury Praha, dále také zástupci vietnamské a řecké komunity a další. Hudebně doprovázený preventivní program Radka Bangy s&#160;názvem Když chceš, tak to dokážeš, zprostředkuje žákům zkušenosti s&#160;problémy při začleňování menšin do majoritní společnosti. Divadelní představení přiveze soubor neslyšících JAMU Brno i Divadlo Líšeň z&#160;Brna s&#160;komorní stínohrou inspirovanou starými indickými příběhy.</p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;">Dopolední i odpolední program pro školy a školní družiny bude doplněný řadou tvořivých a prezentačních dílen, v&#160;nichž účastníci získají praktické dovednosti a informace z&#160;různých oblastí spojených se životem minorit v&#160;naší republice. Skvělou zábavu nabídne také brněnský spolek IQ Roma servis se svým Cigi, cigi cirkusem zaměřeným na výuku žonglování a cirkusových aktivit. Téměř všechny dostupné prostory Domu kultury v&#160;Kroměříži ožijí až do 15. hodiny mnohými netradičními ukázkami – například hebrejské abecedy a židovských zvyků, úvodem do tajů japonské kaligrafie či výukou tanců inspirovaných slovenským folklorem aj.</span><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Originálně komponovaná akce se koná pod záštitou starosty města Kroměříže Jaroslava Němce, pod záštitou radního Zlínského kraje pro oblast školství Petra Gazdíka a ve spolupráci s&#160;poslankyní Evropského parlamentu Michaelou Šojdrovou. Organizační stránku zajišťují pedagogové, žáci a studenti VOŠPS a SPgŠ Kroměříž v&#160;úzké spolupráci s&#160;pracovníky Domu kultury v&#160;Kroměříži a ve spolupráci s&#160;městem Kroměříž. </p><p style="text-align&#58;justify;">Kulturním vyvrcholením 3. ročníku akce Kroměříž bez hranic bude od 18. hodin koncert pro širokou veřejnost v&#160;podání populární skupiny GIPSY.CZ. Právě toto hudebně jedinečné uskupení romských muzikantů uzavře pestrý celodenní program.</p><p><strong><br></strong></p><p>Další informace posktyne&#160;<span style="font-size&#58;14px;">Mgr. Jana Vítková</span><span style="background-color&#58;transparent;">, ředitelka VOŠ&#160;pedagogické&#160;a sociální a SPg%S&#160;Kroměříž, mobil&#58; 605&#160;292&#160;721, e-mail&#58; </span><span style="font-size&#58;14px;"><a href="mailto&#58;j.vitkova@ped-km.cz" target="_blank" style="font-size&#58;14px;">j.vitkova@ped-km.cz</a>. V příloze níže naleznete&#160;přihlášku na akci.<a href="mailto&#58;j.vitkova@ped-km.cz" target="_blank"></a></span></p><p><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/pedagogove/vyletnik/Documents/INFORMACE_KBH_2018.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;<strong>INFORMACE_KBH_2018.pdf</strong></a><br></p>9. 4. 2018 7:19:49Další ročník celodenní zážitkové edukační akce Kroměříž bez hranic se uskuteční ve čtvrtek 3. května 2018 v prostorách Domu kultury v Kroměříži. Pedagogové, žáci a studenti VOŠPS a SPgŠ Kroměříž vybrali téma menšin a minorit, které spoluvytvářejí kulturní a společenský ráz života v České republice. /pedagogove/vyletnik/PublishingImages/KM_bez_hranic.jpg9. 4. 2018 7:33:32https://www.zkola.cz/pedagogove/vyletnik/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováJana Vítková

Chcete dostávat novinky z tohoto portálu e-mailem?

​Chcete-li si dostávat upozornění na nové články, přejděte na stránku s nastavením. Pro zasílání newsletteru zadejte svůj email zde.