Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na portálu zkola Všechny novinky

 

 

Seminář „Projektová výuka na příkladu programu JA Studentská Firma"64326<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Vážené&#160;pedagožky, vážení&#160;pedagogové,&#160;vzdělávací organizace JA Czech ve spolupráci s partnery vás srdečně zve na III. a IV. seminář „Projektová výuka na příkladu programu JA Studentská Firma“ akreditovaný MŠMT pro oblast DVPP pod č. j.&#58; MSMT-25306/2016-1-693.&#160;</strong></p><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Semináře jsou součástí programu JA Učitel podnikání a realizujeme je za podpory našich partnerů – Raiffeisen Bank, Manpower, Bauer Media, JIC a AT&amp;T.<br></div><div style="text-align&#58;justify;">Cíl semináře&#58;</div><div style="text-align&#58;justify;"><ul><li>seznámit pedagogy s ročním školním programem JA Studentská Firma,<br></li><li>předat základní praktické informace o výuce reálného podnikání ve školách<br></li><li>předat praktické zkušenosti a tipy z běžného pracovního prostředí<br></li><li>pomoci pedagogům, aby mohli studenty lépe motivovat a dovést k úspěchu v podnikání&#160;<br></li></ul></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Seminář je určen</strong> pro pedagogy gymnázií, SOŠ, SOU a VOŠ vyučující předměty zaměřené na odborné ekonomické předměty a/nebo základy společenských věd.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Rozsah&#58; </strong>Každý blok zahrnuje 8 vyučovacích hodin. Celkový počet vyučovacích hodin dvoudenního semináře je 16.</div><div style="text-align&#58;justify;">Lektoři&#58; pedagogičtí a akademičtí odborníci z praxe.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Osvědčení&#58;</strong> Pro získání certifikátu o absolvování je nutné absolvovat oba bloky semináře. Certifikát za III. a IV. blok účastníci obdrží na závěr IV. bloku.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><div><strong>Cena&#58;</strong> 1 900 Kč (vč. 0% DPH) za oba bloky školení. V ceně školení je zahrnutý účastnický poplatek, pracovní texty a občerstvení. Na základě zaslané přihlášky bude účastníkům kurzu vystavena a zaslána faktura k úhradě. Náklady na stravu, ubytování a dopravu nejsou zahrnuty v ceně účastnického poplatku.<br></div><div><br></div><div><strong>Pro účast prosím vyplňte <a href="https&#58;//docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpCrfZrgY7ZRm1z1hjN2_qCu0NnmizPe5FoopdXob1Ptg3YA/viewform" target="_blank">závaznou přihlášku</a>.</strong></div><div><br></div><div>Vzdělávací kurz DVPP je možné hradit ze šablon pro SŠ a VOŠ ve variantě vzdělávání pedagogů v délce min. 8 hodin se zaměřením na výchovu k podnikavosti - tj. v šablonách&#58;<br></div><div><br></div><div>III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin, varianta f) Výchova k podnikavosti</div><div>IV/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin, varianta f) Výchova k podnikavosti<br></div><div><br></div><img src="/sofia/vzdelavani/PublishingImages/JA_leden_únor.PNG" alt="" style="margin&#58;5px;" /><br></div><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/sofia/vzdelavani/Documents/181203%20JA%20RB%20UP%20Pozvanka%20skoleni%20III%20a%20IV%20blok.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;JA RB UP Pozvanka skoleni III a IV blok.pdf</a><br></p>10. 12. 2018 11:15:35Vážené pedagožky, vážení pedagogové, vzdělávací organizace JA Czech ve spolupráci s partnery vás srdečně zve na III. a IV. seminář „Projektová výuka na příkladu programu JA Studentská Firma“ akreditovaný MŠMT pro oblast DVPP./sofia/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/young%20people.jpg10. 12. 2018 11:25:33https://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováMartina Švehláková
Zlínský kraj ocenil sedmnáct dobrovolníků věnujících se mládeži64305<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Dobrovolné pracovníky, kteří se ve svém volném čase dlouhodobě a bez nároku na finanční odměnu věnují práci s dětmi a mládeží, ocenili dnes v Baťově vile ve Zlíně představitelé Zlínského kraje v čele s hejtmanem Jiřím Čunkem. Ocenění pracovníci převzali pamětní medaile, pamětní listy a upomínkové předměty. Slavnostního setkání se zúčastnili také navrhovatelé oceněných.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;">„Lidí, kteří jsou ve svém volném čase ochotni věnovat se druhým, není mnoho a je jich stále méně. Proto je potřeba těmto lidem veřejně poděkovat a ukázat jim, že si jejich práce vážíme,“ uvedl hejtman Jiří Čunek. Radní Zlínského kraje Miroslav Kašný, který má ve své gesci oblast mládeže a sportu, poděkoval nejen všem oceněným, ale i těm, kteří je na ocenění navrhli, a to za to, že si všímají, kdo se v jejich okolí stará o mládež a její volnočasové aktivity.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Za svoji dlouholetou a kvalitní činnost si ocenění převzalo celkem 17 dobrovolných pracovníků působících v oblasti sportu, tělovýchovy, kultury, folkloru i dalších volnočasových aktivit dětí a mládeže. Vybráni byli výběrovou komisí z&#160;celkem 26 doručených nominací od představitelů měst a obcí, škol a školských zařízení, nevládních neziskových organizací a dalších zainteresovaných subjektů z celého kraje.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Dobrovolníky pracující s mládeží Zlínský kraj ocenil již po patnácté. Organizačně celou akci tradičně zajistil Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Ocenění dobrovolní pracovníci</strong><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Milan Beránek</strong>&#160;– Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Vlasta Daňková</strong>&#160;– Gymnastický klub Hulín</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Miroslav Dvorský</strong>&#160;– Severomoravské regionální sdružení ČSOP Valašské Meziříčí</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>PaedDr. Jaroslava Dvořáková</strong>&#160;– Tělocvičná jednota Sokol Holešov</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Josef Gerž</strong>a&#160;– Sbor dobrovolných hasičů Sazovice</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Mgr. Martina Habartov</strong><strong>á</strong>&#160;– Folklorní soubor Děcka z&#160;Kunovic</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Vladimír Kristýnek</strong>&#160;– TJ Jiskra Otrokovice</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>J</strong><strong>ana Nováková</strong>&#160;– Mateřské centrum Klubíčko</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Bc. Josef Podešť</strong>&#160;– TJ Šumice&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Ing. Antonie Řádková</strong>&#160;– Tělocvičná jednota Sokol Staré Město</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Ing. Dušan Stareček</strong>&#160;– Taneční klub Gradace Kroměříž</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Irena Sto</strong>lářová&#160;– &#160;Aneri - taneční škola</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Eva Vajďáková</strong>&#160;– Sbor dobrovolných hasičů Trnava</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Dagmar Zálešáková</strong>&#160;– Orel jednota Staré Město</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Anna Nováková</strong> –&#160;Dětskývalašský soubor Rájek (ocenění za celoživotní činnost)</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Vojtěch Plánka</strong>&#160;– Klub biatlonu SKB Velké Karlovice (ocenění za celoživotní činnost)</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Rostislav Šťastn</strong><strong>ý</strong>&#160;– TJ Poličná (ocenění za celoživotní činnost)</div><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/management/omsrlz/PublishingImages/Dobrovolníci.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;750px;height&#58;500px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.kr-zlinsky.cz/zlinsky-kraj-ocenil-sedmnact-dobrovolniku-venujicich-se-mladezi-aktuality-15268.html" target="_blank">www.kr-zlinsky.cz</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Foto&#58; Jiří Balát<br></p>10. 12. 2018 6:19:24Dobrovolné pracovníky, kteří se ve svém volném čase dlouhodobě a bez nároku na finanční odměnu věnují práci s dětmi a mládeží, ocenili dnes v Baťově vile ve Zlíně představitelé Zlínského kraje v čele s hejtmanem Jiřím Čunkem. Ocenění pracovníci převzali pamětní medaile, pamětní listy a upomínkové předměty. Slavnostního setkání se zúčastnili také navrhovatelé oceněných./management/omsrlz/PublishingImages/Dobrovolníci.jpg10. 12. 2018 6:28:35https://www.zkola.cz/management/omsrlz/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováJan Vandík
Porovnání učitelů napříč světem91<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Ptáte se, jestli jsou učitelé v zahraničí uznávanější? A kolik dostávají na výplatní pásce? Nová studie od Varkey Foundation porovnává status učitelské profese ve 35 zemích světa.</strong></div><p><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Za co možná nejlepším společenským postavením se jako učitel přestěhujte do Číny, Malajsie nebo na Taiwan. Právě tyto země totiž stojí v&#160;popředí celého žebříčku. Rozdíly ve vnímání učitelské profese jsou v&#160;zapojených zemích markantní. Status učitele ve společnosti rozhoduje například o tom, kdo se v&#160;daném státu rozhodne pro dráhu učitele nebo jak jsou tamní učitelé respektováni. Českou republiku v&#160;seznamu najdete také, ale až na opačném konci, na 30. místě.<br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/pedagogove/PublishingImages/Graf.PNG" alt="" style="margin&#58;5px;" /><br></p><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Co se můžeme o učitelích dozvědět?</strong><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;">Ředitelé škol si v&#160;žebříčku prestiže povolání vedli znatelněji lépe než učitelé. Učitelé středních škol a druhého stupně základních škol mají dle dotazovaných obecně lepší společenské postavení než učitelé na prvním stupni. Tyto údaje jsou průměrem odpovědí ve všech 35 zemích. Například na Taiwanu je ovšem významněji vnímán učitel než ředitel školy.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Celé znění článku naleznete na <a href="https&#58;//perpetuum.cz/2018/11/porovnani-ucitelu-napric-svetem-cesti-ucitele-jsou-pracoviti-vlivni-ale-u-zaku-maji-maly-respekt/" target="_blank">www.perpetuum.cz</a>.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="https&#58;//perpetuum.cz/" target="_blank">Perpetuum.cz</a><br></div><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>7. 12. 2018 11:30:25Ptáte se, jestli jsou učitelé v zahraničí uznávanější? A kolik dostávají na výplatní pásce? Nová studie od Varkey Foundation porovnává status učitelské profese ve 35 zemích světa./SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/151597880.jpg7. 12. 2018 11:36:27https://www.zkola.cz/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováMarkéta Popelářová
Výzva pro zájemce/zájemkyně o studium na lyceích ve Francii pro školní rok 2019/2020614<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Výběrové řízení ke studiu na lyceích v Dijonu a Nîmes ve Francii od školního roku 2019/2020. Určeno žákům/žákyním 9. ročníku ZŠ nebo 1. ročníku čtyřletého gymnázia (resp. odpovídajících ročníků na víceletých gymnáziích; termín pro přihlášení&#58; 15. 2. 2019.&#160; &#160; &#160;</strong><br></p><p><strong><br></strong></p><p><strong class="ms-rteForeColor-10" style="font-size&#58;14px;">1. Základní informace</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Studium trvá tři roky a probíhá na Carnotově lyceu v Dijonu a na Lyceu Alphonse Daudeta v&#160;Nîmes. Vzdělávání odpovídá studiu na střední škole gymnaziálního typu a je zakončeno francouzskou státní maturitní zkouškou, jejíž součástí je i zkouška z českého jazyka a literatury. Výuka tohoto předmětu je pravidelně zajišťována českým lektorem, který zároveň vykonává funkci pedagogického dozoru pro české žáky. </p><p style="text-align&#58;justify;">Po návratu do ČR je maturitní zkouška vykonaná na lyceích v&#160;Dijonu a v&#160;Nîmes uznána MŠMT ČR jako ekvivalentní maturitní zkoušce konané v ČR. </p><p style="text-align&#58;justify;">Během školního roku (září-červen) jsou žáci/žákyně ubytováni/ubytovány v&#160;internátě lycea a&#160;stravují se ve školní jídelně (snídaně, obědy, večeře). Francouzská strana hradí většinu pobytových nákladů a&#160;poskytuje většinu učebních pomůcek. Rodiče žáků a žákyň v&#160;Carnotově lyceu v&#160;Dijonu přispívají na pobytové náklady částkou 500,- EUR /školní rok a kromě toho uzavírají pro své dítě u některé z&#160;českých pojišťoven pojištění pro případ nemoci, úrazu, repatriace a škody způsobené jiné osobě. Rodiče českých žákyň v&#160;Lyceu Alphonse Daudeta v&#160;Nîmes přispívají na pobytové náklady, které zahrnují i kompletní pojištění nákladů na zdravotní a&#160;úrazovou péči, částkou 1.000,- EUR /školní rok. </p><p style="text-align&#58;justify;">Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR) hradí cestu autobusem z&#160;Prahy do Dijonu, resp. do Nîmes na začátku a na konci každého školního roku. Další nutnou dopravu mezi ČR a Francií v&#160;průběhu školního roku (školní prázdniny) hradí rodiče žáků. </p><p style="text-align&#58;justify;">Ke studiu v Dijonu jsou přijímáni chlapci i dívky (celkem 6); do Nîmes pouze dívky (celkem 4). </p><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0"><br></strong></p><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0">2. Výběrové řízení</strong> </p><p>Místa v českých sekcích lyceí v Dijonu a v Nîmes se obsazují výběrovým řízením. </p><p>Pro školní rok 2019/2020 proběhne toto řízení v následujících termínech&#58; </p><ul><li style="text-align&#58;justify;">&#160;<strong>1. kolo&#58;</strong> 13. března 2019 formou písemných zkoušek z francouzského jazyka (porozumění&#160; textu a písemný úkol, 90 minut na vypracování), držitelé diplomu DELF B1 budou zproštěni &#160;povinnosti podstoupit tuto zkoušku.&#160; Vyhodnocení výsledků jednotlivých uchazečů o studium bude prováděno za přímé spoluúčasti francouzského partnera – Jazykové a vzdělávací sekce Francouzského institutu v&#160;Praze. </li><li style="text-align&#58;justify;"><strong>2. kolo&#58;</strong> v dubnu nebo květnu 2019 formou pohovoru (v rozsahu 15-20 minut). K&#160;pohovoru budou přizváni pouze uchazeči/uchazečky, kteří/které se umístí na předních místech v&#160;písemné části výběrového řízení. Kromě dobré úrovně znalosti francouzštiny bude přihlédnuto také k&#160;dosaženým známkám z&#160;matematiky a dalších předmětů v&#160;rámci předchozího studia, resp. školní docházky. Posuzovat se bude také motivace, studijní projekt a celková zralost žáka/žákyně. </li></ul><p style="text-align&#58;justify;">Ústní části výběrového řízení se zúčastní zástupci obou francouzských lyceí, francouzské územní samosprávy, Velvyslanectví Francouzské republiky v&#160;ČR a Ministerstva školství, mládeže&#160;a tělovýchovy. </p><p><strong><br></strong></p><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0">3. Podmínky přijetí k výběrovému řízení</strong> </p><p><strong>Uchazeč/ka musí splňovat každou z následujících podmínek&#58;</strong> </p><ul><li>je občanem/občankou České republiky nebo má trvalý pobyt v&#160;ČR; </li><li>je žákem/žákyní školy, která je zařazena do sítě škol MŠMT; </li><li>je žákem/žákyní 9. ročníku základní školy nebo 1. ročníku čtyřletého gymnázia (resp. odpovídajících ročníků na víceletých gymnáziích); </li><li>ovládá francouzský jazyk na takové úrovni, aby byl/a schopen/schopna se po krátké aklimatizaci učit všem vyučovacím předmětům ve francouzštině, tzn. nejméně na <strong>úrovni B1</strong> podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky; </li><li>studuje další cizí jazyk (angličtina, němčina nebo španělština); </li><li>dosáhl/a v posledním klasifikačním období celkového průměrného prospěchu do 1,8 (přičemž známka z francouzského jazyka a matematiky nebude horší než 2 - chvalitebně); </li><li>vyplní on-line registrační formulář a písemnou přihlášku k&#160;zařazení do výběrového řízení (viz níže bod 4); </li><li>předloží <a href="/studenti/vzdelavanivzahr/mezvzdprogramy/Documents/lékařské%20osvědčení%20o%20zdravotním%20stavu.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;lékařské osvědčení o zdravotním stavu</a>&#160;<br></li></ul><p style="text-align&#58;justify;">Žáci, pro které by příspěvek 500,- EUR/1.000,- EUR za školní rok mohl být překážkou pro podání přihlášky do výběrového řízení, mohou v&#160;případě přijetí ke studiu zažádat o podporu Lycejní stipendijní fond&#58; <a href="http&#58;//www.dijon-nimes.eu/lycejni-stipendijni-fond/" target="_blank">www.dijon-nimes.eu/lycejni-stipendijni-fond/</a>. Tento fond je zřízen Spolkem bývalých studentů českých sekcí ve Francii. </p><p><br></p><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0">4. Žádosti o zařazení do výběrového řízení</strong> </p><ul><li style="text-align&#58;justify;">Vyplněnou <a href="/studenti/vzdelavanivzahr/mezvzdprogramy/Documents/přihlášku.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;přihlášku</a>&#160;k výběrovému řízení ke studiu (včetně požadovaných příloh a písemného doporučení ředitele školy, kterou žák/žákyně navštěvuje, a případně kopie diplomu zkoušky B1, zašlou <strong>rodiče uchazečů nebo jejich zákonní zástupci</strong>, </li></ul><p><strong>do 15. února 2019</strong> na adresu&#58; </p><p>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR </p><p>odbor mezinárodních vztahů </p><p>Karmelitská 529/5 </p><p>118 12 Praha 1 </p><p>&#160; </p><p style="text-align&#58;justify;">MŠMT ČR upozorňuje, že neúplné žádosti ani žádosti doručené po stanoveném termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení. </p><p style="text-align&#58;justify;">Vyrozumění o výsledku písemných zkoušek, případně pozvánku k&#160;pohovoru v&#160;případě postupu do 2. kola výběrového řízení obdrží uchazeči/uchazečky e-mailem prostřednictvím Akademické informační agentury Domu zahraniční spolupráce MŠMT, na jejíž internetové adrese&#160;<a href="http&#58;//www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia-MSMT/" target="_blank">www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia-MSMT/</a> je toto oznámení včetně&#160;on-line registračního formuláře, písemné přihlášky i osvědčení o&#160;zdravotním stavu zveřejněno. </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0">5. Užitečné odkazy</strong> </p><p style="text-align&#58;justify;">Uchazeči/uchazečky o studium se mohou blíže informovat o studiu na uvedených lyceích na následujících internetových stránkách&#58; </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Francouzský institut v&#160;Praze&#58;</strong> <a href="http&#58;//www.ifp.cz/Ceske-sekce-ve-Francii" target="_blank">www.ifp.cz/Ceske-sekce-ve-Francii</a> </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Spolek bývalých studentů českých sekcí ve Francii</strong>&#58; <a href="http&#58;//www.dijon-nimes.eu/" target="_blank">www.dijon-nimes.eu</a> </p><p style="text-align&#58;justify;">&#160; </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Poznámka&#58;</strong> Francouzský institut v&#160;Praze organizuje společně s&#160;MŠMT <strong>2 informační schůzky</strong> k&#160;možnosti studia ve francouzských lyceích&#58;&#160;<strong style="font-size&#58;14px;">10. prosince 2018 a 11. ledna 2019</strong><span style="background-color&#58;transparent;">, v obou případech v 17&#58;30 na adrese Francouzský institut v&#160;Praze, Štěpánská 35, Praha 1.</span></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;&#160;<br></p><p><br></p>4. 12. 2018 11:00:58Výběrové řízení ke studiu na lyceích v Dijonu a Nîmes ve Francii od školního roku 2019/2020. Určeno žákům/žákyním 9. ročníku ZŠ nebo 1. ročníku čtyřletého gymnázia (resp. odpovídajících ročníků na víceletých gymnáziích; termín pro přihlášení: 15. 2. 2019. /SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/happy%20teens.jpg4. 12. 2018 11:18:53https://www.zkola.cz/studenti/vzdelavanivzahr/mezvzdprogramy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Setkání 7 zemí v rámci programu Erasmus+ na SPŠ Otrokovice604<p style="text-align&#58;justify;"><strong>SPŠ Otrokovice se už několik let úspěšně zapojuje do mezinárodních projektů v&#160;rámci evropského programu Erasmus+. Účastní se vzdělávacích akcí v&#160;zahraničí, spolupracuje se středními školami napříč Evropou a pořádá&#160;mezinárodní setkání studentů s&#160;cílem podpořit jejich jazykové znalosti a naučit je spolupráci s&#160;vrstevníky z&#160;jiných zemí.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Takové setkání studentů a učitelů se uskutečnilo v&#160;SPŠ Otrokovice v&#160;týdnu od 25. 11. 2018 do 1. 12. 2018. Tato výuková aktivita je součástí právě probíhajícího projektu <strong>„Teaching for tomorrow&#58; Flipped learning&quot;</strong>, který byl odstartován na podzim loňského roku a je aspolufinancován Evropskou Unií. Projekt má za úkol prostřednictvím partnerské spolupráce 7 zemí (Turecka, Lotyšska, Chorvatska, Itálie, Portugalska, Maďarska&#160;a České republiky) rozšířit ve vzdělávacím procesu používání nových digitálních technologií a aplikací a začít zavádět do běžné výuky nové moderní výukové metody, jako např. Flipped learning.&#160; </p><p style="text-align&#58;justify;">Poté, co se pedagogové na několika předchozích výjezdech s&#160;novými metodami seznámili, přijeli studenti se svými učiteli do České republiky, aby zde otestovali působnost nových metod přímo ve vyučovacích hodinách. Učitelé z&#160;Itálie, Portugalska, Turecka, Chorvatska a České republiky&#160;učili ve třídách s&#160;mezinárodním složením studentů chemii, fyziku, biologii a matematiku. Využívali nejen moderní digitální zařízení (počítače, smartphony, tablety atd.), ale i názorné pomůcky v&#160;Experimentáriu SPŠ Otrokovice.</p><p style="text-align&#58;justify;">Kromě hlavního bodu programu, tedy výuky metodou Flipped learning, nabídl program také přednášku o problematice digitálního občanství nebo o používání LMS (Learning Management Systém) Moodle ve vzdělávání. </p><p style="text-align&#58;justify;">Velkým přínosem všech projektových setkání je vždy seznamování s&#160;kulturou hostitelského regionu. Zahraniční studenti a pedagogové tak v&#160;rámci doprovodného programu nahlédli do chemických laboratoří technologické fakulty.</p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;">Proděkanka Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně&#160;<span style="text-align&#58;justify;">Jana Semotamová,&#160;</span>provedla všechny účastníky novým sídlem, které navrhla světoznámá architektka prof. Eva Jiřičná a které se&#160;nachází&#160;v&#160;samotném centru Zlína. Zahraniční hosté tak měli jedinečnou možnost seznámit se jak s&#160;moderní architekturou, tak i se studijními obory fakulty a&#160;s prostředím, ve kterém studenti Fakulty humanitních studií žijí.</span></p><p style="text-align&#58;justify;">Videa a prezentace, kterými zahraniční studenti ohodnotili svůj vlastní přínos k&#160;celému setkání, měli možnost předvést v&#160;zasedací místnosti Zastupitelstva Zlínského kraje v&#160;21. budově ve Zlíně.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">V&#160;sobotu 1. 12. 2018 setkání skončilo, ale studenti a učitelé ze všech zúčastněných zemí&#160;budou v&#160;realizaci projektu pokračovat a v&#160;dubnu 2019 se setkají v&#160;portugalském městě Vialonga.<br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/IMG_6618.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;267px;" />&#160;<img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/IMG_6833.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;267px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/IMG_6854.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;267px;" />&#160;<img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/IMG_6708.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;267px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/IMG_7113.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;267px;" />&#160;<img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/IMG_6867.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;267px;" /><br></p>4. 12. 2018 9:30:11SPŠ Otrokovice se už několik let úspěšně zapojuje do mezinárodních projektů v rámci evropského programu Erasmus+. Účastní se vzdělávacích akcí v zahraničí, spolupracuje se středními školami napříč Evropou a pořádá mezinárodní setkání studentů s cílem podpořit jejich jazykové znalosti a naučit je spolupráci s vrstevníky z jiných zemí. /rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/IMG_6867.JPG5. 12. 2018 13:28:15https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováDana Mošnovská
Staroměstští gymnazisté sklidili potlesk ve Švédsku66408<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Gymnazisté ze Starého Města na další mobilitě v&#160;rámci projektu Erasmus+&#58; Digital teaching in natural scientific subjects předvedli, že i fyzika se dá učit zábavně, moderně, atraktivně a s&#160;využitím mobilního telefonu. Během své prezentace testovali studenti a učitelé z&#160;pěti států tepelný štít raketoplánu a zkoušeli interaktivní simulace fyzikálních jevů.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Projekt Erasmus+ je na SOŠ a Gymnáziu zaměřen na digitální výuku v&#160;přírodovědných předmětech. Proč na digitální výuku? Protože mladí lidé dnes a denně využívají mobilní telefony a ty jsou nedílnou součástí jejich všedního dne. Tak se učitelé z&#160;pěti evropských států rozhodli, že zahrnou mobilní telefony do výuky v&#160;přírodovědných předmětech. Mobilní telefon obsahuje mnoho senzorů, které se dají využít ve výuce fyziky, chemie, biologie nebo geografie. Věděli jste, že si pomocí telefonu můžete změřit třeba puls?</p><p style="text-align&#58;justify;">Další projektové setkání studentů a učitelů ze Švédska, Portugalska, Itálie, Rumunska a České republiky se uskutečnilo v&#160;jihošvédském městě Lund. Každý tým si připravil pro ostatní studenty tříhodinový workshop v&#160;anglickém jazyce, který byl zaměřen na fyziku a využití digitálních technologií při výuce fyziky. Studenti z&#160;českého týmu, Stanislav Psotka, Šimon Kocáb a Petr Fialík, si připravili vysvětlení vybraných fyzikálních jevů prostřednictvím aplikace PhET (Interactiv Simulation). Pro studenty a jejich učitele vytvořili pracovní listy s&#160;vysvětlením fyzikálního jevu,&#160;popisem úkolů v&#160;anglickém jazyce, s&#160;QR kódem pro stažení aplikace a krátkým opakovacím testem. Dívčí část týmu ve složení Kateřina Balejová, Lenka Bolfová, Kristýna Andrýsková a Viktória Volasová se zaměřila na fyzikální vlastnosti materiálů. Cílem jejich workshopu bylo seznámit účastníky s&#160;fungováním tepelného štítu raketoplánu. Po úvodním slovu představily jednotlivým týmům svůj úkol&#58; z&#160;materiálů, které vidíte před sebou, sestavte tepelný štít raketoplánu tak, aby odolal vysoké teplotě po dobu tří minut a ochránil tak vašeho astronauta. Tím astronautem, který měl otestovat tepelný štít raketoplánu, byl Mr. Egg (pan Vajíčko). A tím byla odstartována výroba tepelného štítu raketoplánu. Vítězství si odnesl tým studentů z&#160;Rumunska, kterému se podařilo nejlépe ochránit svého astronauta.</p><p style="text-align&#58;justify;">I ostatní týmy si připravily nádherné a poučné workshopy. Aplikaci PhET, která je určena pro mobilní telefony se systémem Android, využil i tým z&#160;Portugalska. Portugalci při své prezentaci využili senzory, které jsou umístěny přímo v&#160;mobilním telefonu (senzor akcelerace, tíhového zrychlení atd.) Rumunský tým zaujal speciálním vozidlem, které bylo poháněno pomocí solného roztoku, a precizní prezentací školy v&#160;prostředí Google Maps. Švédský tým představil měřicí senzory rychlosti, které postavili a naprogramovali v&#160;prostředí Arduino. Studenti tak sledovali změnu rychlosti, počítali průměrnou rychlost. Italský tým představil část elektronické učebnice fyziky v&#160;anglickém jazyce zaměřenou na kapaliny. </p><p style="text-align&#58;justify;">Značnou část pobytu trávili staroměstští přímo ve švédské škole, kde předváděli své workshopy pro ostatní. Zamířili také do vědeckého centra při univerzitě v&#160;Lund, kde pro ně bylo připraveno 8 různých praktických úloh z&#160;fyziky, a do Malmö, kde mohli vyzkoušet různé fyzikální experimenty v&#160;praxi (testy s&#160;kapalinami, hlavolamy, zvukové testy). V hostitelské škole také probíhala závěrečná Christmas Party, kde měli švédští učitelé a studenti připraven vánoční stůl s&#160;pochutinami, které se konzumují na štědrý den.</p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;">&#160;<img src="/rodice/predstavujemevam/PublishingImages/2018_2019/PB210635sweden.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;267px;" /><img src="/rodice/predstavujemevam/PublishingImages/2018_2019/PB210598sweden.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;267px;" /></span></p><p style="text-align&#58;justify;">Byl to náročný týden plný práce, ale týden smysluplný, který posunul studenty i učitele kupředu. A tak to má v&#160;Erasmových projektech být. A možná se ptáte, zda by se nedalo nahlédnout do pracovních listů a třeba některé aplikace vyzkoušet přímo ve škole či doma. Dalo. V&#160;rámci projektu připravujeme e-book, ve kterém budou všechny pracovní listy pro předměty biologie, geografie, informatika a výpočetní technika, fyzika a chemie obsaženy. Kniha bude volně ke stažení a bude v&#160;anglickém jazyce.</p><p><br></p>28. 11. 2018 13:45:27V listopadu gymnazisté ze Starého Města na další mobilitě v rámci projektu Erasmus+: Digital teaching in natural scientific subjects předvedli, že i fyzika se dá učit zábavně, moderně, atraktivně a s využitím mobilního telefonu. Během své prezentace testovali studenti a učitelé z pěti států tepelný štít raketoplánu a zkoušeli interaktivní simulace fyzikálních jevů. /rodice/predstavujemevam/PublishingImages/2018_2019/PB200485sweden.JPG28. 11. 2018 14:27:13https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadka DohnalováSoňa Patočková
Kraje dostanou miliardu na vyrovnávání rozdílů v platech učitelů329<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Kraje dostanou v příštím roce peníze na vyrovnávání rozdílů v platech učitelů. Z nově vyhlášeného rozvojového programu MŠMT půjde na tyto účely 1, 053 miliardy korun. Vyrovnávání mezikrajových rozdílů v platech je jedním z opatření, kterými se MŠMT připravuje na reformu financování regionálního školství. Ta začne platit od roku 2020.</strong><br></p><div style="text-align&#58;justify;">„Cílem je, aby pedagogové na stejných typech škol dostávali srovnatelné motivační složky platu ve všech krajích. Nový program ale řeší také vyrovnání platů v&#160;různých typech škol v&#160;rámci jednoho kraje. Současný systém financování, kdy školy dostávají peníze podle počtu žáků, má totiž za následek to, že odměny učitelů v&#160;jednotlivých krajích se velmi různí,“&#160;vysvětlila náměstkyně sekce ekonomické&#160;Zuzana Matušková.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br>Rozvojový program vychází z&#160;analýzy odměňování za rok 2017 a jeho nastavení bylo projednáno s&#160;kraji. Peníze jsou určeny&#160;na pohyblivou složku platu, tedy odměny a osobní příplatky, a to pro pedagogy mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a družin.&#160;Žádost o dotaci mohou kraje podávat do konce letošního roku na období celého příštího roku.&#160;Od roku 2020 pak bude mezikrajové rozdíly v&#160;platech &#160;systémově řešit reforma financování regionálního školství. Školy budou dostávat peníze primárně podle odučených hodin, bude se tedy jednat o takzvané financování na pedagoga.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br>V&#160;rámci příprav na hladký náběh reformy financování také ministerstvo školství vyčlení pro příští rok&#160;1,8 miliardy korun pro mateřské školy. Tyto finance budou určeny zejména na zaplacení překryvů učitelek při výuce a také na nezbytné rozšíření délky provozu. Od následujícího školního roku pak školy dostanou&#160;peníze na navýšení hodin výuky. Využít je mohou zejména pro dělení hodin tak, aby se například při výuce jazyků učili žáci v&#160;menších skupinkách.</div><div style="text-align&#58;justify;"><div><br><a href="http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-castecne-vyrovnani">Více informací o rozvojovém programu najdete v odkazu</a>.<br></div><div><br></div><div>Zdroj&#58; <a href="http&#58;//www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/kraje-dostanou-miliardu-na-vyrovnavani-rozdilu-v-platech?lang=1&amp;ref=m&amp;source=email" target="_blank">MŠMT</a><br></div><p><br></p></div>27. 11. 2018 7:06:49Kraje dostanou v příštím roce peníze na vyrovnávání rozdílů v platech učitelů. Z nově vyhlášeného rozvojového programu MŠMT půjde na tyto účely 1, 053 miliardy korun. Vyrovnávání mezikrajových rozdílů v platech je jedním z opatření, kterými se MŠMT připravuje na reformu financování regionálního školství. Ta začne platit od roku 2020./SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/148021743.jpg27. 11. 2018 7:12:12https://www.zkola.cz/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováMŠMT
Ve školách chybí kariéroví poradci. Zlínský kraj nabízí bezplatné vzdělávání. Staňte se odborníky46930<div style="text-align&#58;justify;"><strong style="font-size&#58;14px;">Máte ve škole kariérového poradce? Držte krok s dobou a nabídněte žákům kvalitní služby pro jejich úspěšný profesní rozvoj.&#160;Centrum kariérového poradenství (dále jen CKP) nabízí vzdělávací program „Vzdělávání školních kariérových poradců&quot; v&#160;rozsahu 110 vyučovacích hodin, zaměřený na rozvoj odborných kompetencí v&#160;oblasti kariérového poradenství. Vzdělávací program je určen pro školní kariérové poradce, případně výchovné poradce, školní metodiky prevence nebo jiné zvolené pedagogické pracovníky školy a bude zahájen v&#160;lednu 2019.&#160;</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong style="font-size&#58;14px;"><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;">Po dobu 18 měsíců se budou tito pedagogičtí pracovníci účastnit přednášek a workshopů na odborná témata z&#160;oblasti kariérového poradenství. Více informací o dalších&#160;službách CKP naleznete na tomto webu&#160;v článku<strong style="font-size&#58;14px;">&#160;</strong><a href="/pedagogove/Stranky/Centrum_karieroveho_poradenstvi_Zlinskeho_kraje.aspx" target="_blank" style="font-size&#58;14px;"><strong style="font-size&#58;14px;">Nabídka služeb Centra kariérového poradenství</strong></a>.&#160;<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong style="font-size&#58;14px;"><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong style="font-size&#58;14px;">Harmonogram akreditovaného vzdělávacího programu je uveden zde&#58;&#160;</strong><strong style="font-size&#58;14px;">&#160;</strong><a href="/pedagogove/Documents/Harmonogram%20ŠKP%20akt.pdf" target="_blank" style="font-size&#58;14px;"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" style="font-size&#58;14px;margin&#58;5px;" /><strong style="font-size&#58;14px;">&#160;</strong>Harmonogram ŠKP.pdf</a><br></div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;<br></div><div style="text-align&#58;justify;">Po ukončení vzdělávacího programu obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.<br></div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;<br></div><div style="text-align&#58;justify;">Toto vzdělávání je zájemcům poskytováno zdarma a je hrazeno z&#160;prostředků projektu EU č.&#160;CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497 „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje&quot;.</div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;<br></div><div style="text-align&#58;justify;">V&#160;případě zájmu prosíme o zaslání vyplněné&#160;<a href="/pedagogove/Documents/Přihláška%20Vzdělávání%20ŠKP.doc" target="_blank" style="font-size&#58;14px;"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdoc.png" alt="" style="font-size&#58;14px;margin&#58;5px;" />&#160;přihlášky</a>&#160;elektronicky na adresu&#160;<a href="mailto&#58;ckp@kr-zlinsky.cz" target="_blank" style="font-size&#58;14px;">ckp@kr-zlinsky.cz</a>, případně o osobní doručení do Centra kariérového poradenství (bližší informace o CKP viz&#160;<a href="/pedagogove/Documents/Organizační%20řád%20CKP.pdf" target="_blank" style="font-size&#58;14px;"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" style="font-size&#58;14px;margin&#58;5px;" />&#160;Organizační řád CKP</a>).&#160;<br></div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;<br></div><div style="text-align&#58;justify;">Podrobnější informace k&#160;této aktivitě získáte na tel. 731&#160;555&#160;053 a 577 043&#160;747 nebo na&#160;e-mailu&#58;<strong style="font-size&#58;14px;">&#160;</strong><a href="mailto&#58;ckp@kr-zlinsky.cz" target="_blank" style="font-size&#58;14px;">ckp@kr-zlinsky.cz</a>.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Vzdělávací program bude akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR&#160;v systému DVPP.&#160;<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">---<br></div><div style="text-align&#58;justify;">Název projektu&#58; Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje</div><div style="text-align&#58;justify;">Číslo projektu&#58; CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497</div><div style="text-align&#58;justify;">Období realizace&#58; 1. 4. 2018 – 31. 8. 2020<br></div><div style="text-align&#58;justify;">Tento projekt je spolufinancován z&#160;EU prostřednictvím Operačního programu &#160;Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020.</div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong style="font-size&#58;14px;">Kontaktní osoby&#58;</strong></div><div style="text-align&#58;justify;">Dagmar Stýblová, hlavní manažerka projektu IKAP, Odbor řízení dotačních programů, tel. 577 043&#160;835, e-mail&#58;&#160;<a href="mailto&#58;dagmar.styblova@kr-zlinsky.cz" target="_blank" style="font-size&#58;14px;">dagmar.styblova@kr-zlinsky.cz</a><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Andrea Vorlová,&#160;metodička Centra kariérového poradenství, Odbor školství, mládeže a sportu, tel. 731&#160;555&#160;053, e-mail&#58;&#160;<a href="mailto&#58;ckp@kr-zlinsky.cz" target="_blank" style="font-size&#58;14px;">ckp@kr-zlinsky.cz</a></div><br><img src="/pedagogove/PublishingImages/KAP%20logo.jpg" alt="KAP logo.jpg" style="font-size&#58;14px;margin&#58;5px;" /><p><br></p>26. 11. 2018 10:26:29Máte ve škole kariérového poradce? Držte krok s dobou a nabídněte žákům kvalitní služby pro jejich úspěšný profesní rozvoj. /sofia/pedagogove/PublishingImages/Klíč%20perex.jpg26. 11. 2018 10:30:26https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováHana Gajdošíková