Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na portálu zkola Všechny novinky

 

 

Pozvánka na odbornou konferenci projektu "Zvyšování kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky"20648<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Odborná konference pedagogických pracovníků se&#160;uskuteční ve dnech 9. – 10.&#160;11. 2018 v&#160;Brně a je součástí projektu Zvyšování kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Program konference je zaměřený na zveřejnění průběhu realizace projektu, doposud získaných informací z&#160;výzkumu, informování zástupců pozvaných škol o projektu a jeho výstupů, ukázky již zpracovaných a ověřených vyučovacích hodin, včetně instruktážního videa k metodikám. Nedílnou součástí budou odborné příspěvky předních českých odborníků z&#160;oblasti vzdělávání&#160;cílové skupiny a příbuzných profesí.</p><p style="text-align&#58;justify;">V&#160;rámci projektu se&#160;vytváří&#160;a ověřují&#160;nové a inovativní metody pro výuku funkčních gramotností (matematické, finanční a čtenářské) a občanských a sociálních kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky. Ověřování probíhá formou akčního výzkumu a směřuje k&#160;návrhu úprav v&#160;kurikulu uvedené oblasti odborného školství tak, aby úpravy postihly skutečnost a potřeby žáků a pedagogů oborů bez maturitní zkoušky. </p><p style="text-align&#58;justify;">Vzhledem k&#160;tomu, že pro tuto oblast odborného školství nejsou pro daná témata učebnice a metodiky, jedním z&#160;výstupů projektu jsou metodiky s&#160;konkrétním programem hodin, včetně pracovních listů, návodů a video instrukcí.</p><p style="text-align&#58;justify;">Odborné setkání pedagogů, jakým konference je, je chápáno jako platforma, na které se&#160;formou odborných workshopů vymění&#160;názory, zkušenosti a především vyslovíme požadavky na to, jak by mělo vypadat kurikulum pro obory bez maturitní zkoušky.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Pedagogové, kteří se konference zúčastní, kromě toho, že budou mít hrazeno cestovné, ubytování, stravování a účast na doprovodním programu, budou mít možnost vstoupit nezávazně do ověřování zpracovaných pedagogických listů ve svých školách a třídách a svými názory a zkušenostmi pomoci&#160; k&#160;přípravě podkladů k prosazení potřebných změn v&#160;kurikulu na úrovni MŠMT a NÚV.<br></p><p><a href="/pedagogove/Documents/Konference_BRNO_pozvanka+prihlaska_školy.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />&#160;Konference_BRNO_pozvanka+prihlaska_školy.docx</a><br></p>21. 9. 2018 10:31:56Odborná konference pedagogických pracovníků se uskuteční ve dnech 9. – 10. 11. 2018 v Brně a je součástí projektu Zvyšování kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky./SiteCollectionImages/3_Řemesla%20a%20profese/125728661.jpg21. 9. 2018 10:44:20https://www.zkola.cz/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováRastislav Jankula
Tisícovka škol už používá systém na odhalení šikany64196<p style="text-align&#58;justify;"><strong>”Nenech to být” je organizace, webová platforma a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celém světě. S podporou MŠMT a odborníků přináší efektivní způsob odhalování těchto problémů často už v jejich zárodku. Základní verze je všem školám dostupná zdarma.&#160;<br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong style="font-size&#58;14px;">Přes dva tisíce nahlášení rizikového chování za poslední rok prošlo systémem Nenech to být. </strong><strong style="font-size&#58;14px;"><em>,,Vím, že se chce zabít,&quot;</em></strong><strong style="font-size&#58;14px;"> nebo </strong><strong style="font-size&#58;14px;"><em>„</em></strong><strong style="font-size&#58;14px;"><em>Mám o ní strach, hodně se pořezala,</em></strong><strong style="font-size&#58;14px;"><em>&quot; </em></strong><strong style="font-size&#58;14px;">jsou jen příklady ze stovek příběhů.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Platforma vytvořená brněnskými studenty funguje již na více než tisícovce škol po celé České Republice. Ty se do ní mohou zdarma registrovat a aplikace jim pak pomáhá s odhalováním šikany či jejího rizika. Funguje jako online schránka důvěry na adrese <a href="https&#58;//www.nntb.cz/" target="_blank"><strong>https&#58;//www.nntb.cz</strong></a><strong>.</strong> Nechává tak anonymně promluvit ohrožené děti, jejich spolužáky i rodiče. <strong>Po konci školního roku (2017/18) se autoři platformy, která má záštitu MŠMT, rozhodli veškerá nahlášení analyzovat a ukázat, s jakými problémy se děti skrz službu Nenech to být svěřují.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong style="font-size&#58;14px;">Kyberšikana je fenomén poslední doby. Vyskytuje se v minimálně 15 % případů</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">„<em>Kluci ji vydírají nahýma fotkama, je mi jí líto,</em>&quot; zní jedno z nahlášení týkající se uniklých nahých fotografií či intimních videí. <strong>Kromě posměšků pak často následuje vydírání prostřednictvím sociálních sítí, které může na oběti zanechat dlouhodobé psychické následky.</strong> „<em>Časté jsou i facebookové skupiny či stránky zaměřené specificky na zesměšňování oběti,</em>&quot; vysvětluje osmnáctiletý spoluzakladatel aplikace Jan Sláma, který se s šikanou setkával především jako součást mlčící většiny. V té době nevěděl, jak obětem pomoct.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Děti oznamují sebevražedné tendence, sexuální narážky i sebepoškozování</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Nahlášení s textem „<em>Někdy mi říká, že se chce zabít, nebo že byla na mostě a už chtěla skočit, ale rozmyslela si to</em>,&quot; je naštěstí pouze výjimkou. Podobné psychické problémy, které stojí za sebevražednými sklony, mají souvislost i se sebepoškozováním. To je zde bohužel velmi časté. <strong>S vysokou četností se vyskytují i problémy se sexuální orientací či sexuálními narážkami. V minimu případů se u středoškoláků objevují informace o znásilnění. </strong>„<em>Má kamarádka je šikanovaná, fyzicky i psychicky... A dokonce už ji chtěli i znásilnit... Chce být silná, ale už to dlouho nevydrží,&quot;</em> ale dokazuje, že i takové se mohou objevit. </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Fyzické útoky nevymizely, objevují se až ve 47 % případů</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Ačkoliv se vůči dřívějším dobám šikana přesouvá více do online prostředí, nechybí ani krádeže či fyzické útoky. „<em>Dnes mu třískli hlavou o zeď takovou silou, až se sesul k zemi a chvíli mu trvalo, než se posbíral.&quot; </em>Taková zpráva je spíše extrémním případem, nicméně autoři aplikace se běžně setkávají i s oznámeními fyzického napadení. <strong>Specifickými kategoriemi případů jsou poté domácí násilí, počínající anorexie, ponižování ze strany učitelů, sexuální zneužívání, či drogy.</strong> Jak ukazuje „<em>Kluci ze třídy si z něj utahují a myslím, že se necítí moc dobře a že ho to trápí, také mu vnucují marihuanu, a musí kouřit jointy aby zapadl do kolektivu,</em>&quot; jsou právě drogy s šikanou často spojeny.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Odborníci se shodují, že odhalit tyto problémy je velmi složité</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">„<em>Podstatnou vlastností šikany je skrytost a nepřístupnost. Často všichni přímí, ale i nepřímí účastníci šikany z rozličných důvodů brání jejímu odhalení. A to i oběti. Pro oběť je bolestivé a zraňující mluvit o svém týrání, hrozí jí, že ztratí poslední zbytky sebeúcty. Je to podobná situace a bolest jako u oběti znásilnění. Často se oběť podřizuje tlaku skupiny, která velí, aby mlčela,</em>&quot; uvádí specialista na řešení školního násilí a šikanování Dr. Michal Kolář.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Štěpán se nemohl ve škole ani ukázat</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Výsměch, urážky, skupinová kyberšikana, ničení osobních věcí i psychický teror. Tím vším si musel projít Štěpán Uhlík, který později autory Nenech to být oslovil s tím, že by o svém případu rád promluvil veřejně. „<em>Byl jsem z toho na dně. Nemohl jsem se tam ukázat,</em>&quot; uvádí při vzpomínkách na bývalou školu a drsnou šikanu, kterou zde prožíval. <strong>Šikana měla silný dopad i na jeho psychiku a vztahy s blízkými. Jeho spolužáci si založili na Messengeru skupinu, do které se nemohl dostat, ani ji nahlásit. Zde si posílali různé upravené Štěpánovy fotografie s cílem ho ponížit.</strong> Jeho příběh detailně zpracovala vládní kampaň HateFree Culture na<a href="https&#58;//www.hatefree.cz/blo/clanky/2838-stepan-uhlik"> </a><a href="https&#58;//www.hatefree.cz/blo/clanky/2838-stepan-uhlik">https&#58;//www.hatefree.cz/blo/clanky/2838-stepan-uhlik</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Dokud neteče krev, učitelka šikanu neřeší</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Štěpánův případ byl dlouho zlehčovaný vedením školy, které ho adekvátně neřešilo. „<em>Bohužel, s podobnými případy se setkáváme čím dál častěji,</em>&quot; konstatuje jeden z autorů platformy<strong> Nenech to být</strong> Pavel Ihm. Kromě příběhů dětí, které autory oslovují mailem či na Facebooku, tak plyne i z konkrétních nahlášení. Příkladem může být další případ. „<em>Ve třídě je chlapec, který ostatním dětem ubližuje. Třídní paní učitelka situaci neřeší, když za ní žáci přijdou, aby chlapci domluvila, říká jen, že DOKUD NETEČE KREV, ať si to vyřeší děti samy.</em>&quot; </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Je potřeba pomoci školám i dětem</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Právě s řešením šikany se školám autoři aplikace rozhodli v novém školním roce pomoci. Odborníci, kteří spolupracují na Nenech to být, se tak budou každým vážným případem individuálně zabývat a udělají maximum pro to, aby škola i žák dostali adekvátní pomoc. To je možné díky financím od zřizovatelů a sponzorů se zájmem o zlepšení kvality vzdělávacího prostředí, kteří mohou na rozšířené služby jednotlivým školám poslat sponzorský dar.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Lidé stále netuší, co si za šikanou představit</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><em>„Čím dál častěji nás zaráží, jaké tabu pro některé lidi šikana je. Hodně lidí si za ní nedokáže nic konkrétního představit. Její oběti se pak mohou cítit osamocené a bojující proti celému světu,&quot;</em> vysvětluje spoluautor aplikace David Špunar důvod, proč se tým rozhodl o šikaně více mluvit. <strong>Je podle něj důležité, aby o šikaně psala média, mluvily slavné osobnosti, a velký dopad mohou mít i videa youtuberů.</strong> Právě s těmi organizace často spolupracuje.<br></p><p>Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.nntb.cz/o-nas" target="_blank">Nenech to být</a><br></p><p style="text-align&#58;center;"><span style="text-align&#58;center;">Zakladatelé NNTB - Jan Sláma, David Špunar a Pavel Ihm</span><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/socpatologjevy/sikana/PublishingImages/Zakladatelé%20NNTB%20-%20Jan%20Sláma,%20David%20Špunar%20a%20Pavel%20Ihm,%20autor%20fotografie%20Ondřej%20Rygl%202.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;800px;height&#58;534px;" /><br></p><p style="text-align&#58;left;">&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Foto&#58;&#160;<span style="text-align&#58;center;">Ondřej Rygl</span><br></p>19. 9. 2018 20:39:23”Nenech to být” je organizace, webová platforma a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celém světě. S podporou MŠMT a odborníků přináší efektivní způsob odhalování těchto problémů často už v jejich zárodku. Základní verze je všem školám dostupná zdarma. /rodice/socpatologjevy/sikana/PublishingImages/Zakladatelé%20NNTB%20-%20Jan%20Sláma,%20David%20Špunar%20a%20Pavel%20Ihm,%20autor%20fotografie%20Ondřej%20Rygl%202.JPG19. 9. 2018 20:53:44https://www.zkola.cz/rodice/socpatologjevy/sikana/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováLucie Čadová
University College v Oxfordu zakládá stipendium Dr. Andreie Kleina64192<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>University College v Oxfordu zakládá nové Bakalářské stipendium Dr. Andreie Kleina pro talentované studenty a studentky z České republiky.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">University College, které se často přezdívá Univ, nejstarší ze&#160;38 kolejí tvořících Oxfordskou univerzitu,&#160; je skutečně mezinárodní kolej – více než třetina našich studentů přichází ze zahraničí. Tato kulturni rozmanitost tvoří nedílnou součást zkušenosti, kterou nabízíme svým studentům. Právě v&#160;tomto duchu se nese naše nejnovější iniciativa, založení nového bakalářského stipendijního projetku zaměřeného výhradně na studijně nadané mladé lidi z&#160;České republiky – České stipendium Dr. Andreie Kleina. </p><p style="text-align&#58;justify;">Kleinovo české stipendium je určeno k&#160;podpoře nejchytřejších a nejšikovnějších studentů, kteří mají trvalý pobyt v&#160;České republice a kteří usilují o možnost studovat na University College na Oxfordské univerzitě. Cíl stipendia je jednoduchý – zajistit, aby se studentům s&#160;vysokým akademickým potenciálem pocházejícím z&#160;České republiky, dostalo potřebné finanční podpory na živobytí během jejich studia na Univ v&#160;Oxfordu. </p><p style="text-align&#58;justify;">Stipendium poskytuje finanční podporu pro jednoho studenta ročně, která by mu/jí umožnila žít a studovat v&#160;Oxfordu, v&#160;hodnotě £9000 ročně.&#160; </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>University College Oxford</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Založena v&#160;roce 1249, Univ má v&#160;dnešní době asi 390 studentů bakalářského studia a asi 200 postgraduálních studentů z asi 50 různých zemí. Univ je neformální a uvolněná, avšak vědecky velice seriózní instituce. Očekáváme, že naši studenti budou mít motivaci a disciplínu ve studiu, nebudou se bát vysokých nároků a předpokladů, budou otevřeni novým myšlenkám. Mnozí studenti Univ vynikli posléze ve svém oboru. Ať už v&#160;pedagogice, ekonomii, medicíně, vládních organizacích, právu či státní službě, absolventi Univ jsou často úspěšní lidé, kteří jsou schopni zlepšit život lidí kolem sebe. Mezi naše bývalé studenty patří například britští premiéři Clement Attlee a Harold Wilson, australský premiér Bob Hawke, americký prezident Bill Clinton, fyzik Stephen Hawking, básník Percy Shelley či spisovatel V.S. Naipaul.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Dr. Pavel Klein</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Dr. Pavel Klein, který se narodil v&#160;bývalém Československu a později vystudoval na University College v&#160;Oxfordu medicínu, založil Kleinovo české stipendium na památku svého otce, Dr. Andreie Kleina. Dr. Andrei Klein přežil nacistický koncetrační tábor za druhé světové války, stal se úspěšným lékařem a emigroval do Velké Británie po sovětské okupaci Československa v&#160;roce 1968. Dr. Pavel Klein vzpomíná&#58; „Považuji za velké privilegium, že jsem mohl strávit důležitá léta svého mládí na University College v&#160;Oxfordu. Změnilo to můj život. Doufám, že toto stipendium umožní druhým získat podobnou zkušenost. Má léta v&#160;Oxfordu byla fantastická. Dlužím svému otci mnoho a doufám, že toto stipendium bude moci udržet při životě jeho památku tím, že umožní jiným prožít to, co on sám nemohl.&quot; </p><p style="text-align&#58;justify;">Pro informaci a možnou další distribuci přikládáme nedávnou tiskovou zprávu, kterou jsme vydali u příležitosti založení Stipendia Dr. Andreie Kleina.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>České stipendium Dr. Andreie Kleina</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">S&#160;radostí oznamujeme založení Českého stipendia Dr. Andreie Kleina. Bude otevřeno pouze pro studenty, kteří mají trvalý pobyt v&#160;České republice. Tito studenti budou vybráni obvyklým způsobem a v&#160;souladu s&#160;obvyklými akademickými kritérii University College a Oxfordské univerzity. O České stipendium Dr. Andreie Kleina není podávána samostatná žádost. Studenti podají obvyklou žádost o studium na University of Oxford a University College a všichni studenti splňující výše zmíněná kritéria budou automaticky zařazeni do výběru na České stipendium Dr. Andreie Kleina. Studenti budou do tohoto výběru zařazeni pouze pokud budou úspěšní v&#160;obvyklém kompetitivním přijímacím řízení na Univerzitu a Kolej (tj. pokud se očekává, že získají naši standardní podmínečnou nabídku přijetí na obor, kam se hlásili).</p><p style="text-align&#58;justify;">Studenti, kteří prokáží finanční potřebu, budou upřednostněni při výběru kandidátů na stipendium. Neradi bychom, aby vysoce nadaní studenti, kteří by jinak nikdy neuvažovali o studiu na Univ v&#160;Oxfordu, přišli o tuto možnost pouze z&#160;finančních důvodů. </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Žádost o Stipendium</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Generace studentů z&#160;bývalého Československa a České republiky studovaly v&#160;Oxfordu a na Univ. Každý rok asi 20 studentů z&#160;České republiky studuje na Oxfordské univerzitě. Tito talentovaní studenti se věnují řadě nejrůznějších oborů a jsou aktivními členy našich univerzitních komunit. Prosíme, abyste o tomto stipendiu a jeho podpoře pro studenty, kteří mají zájem studovat v&#160;Oxfordu, informovali své kolegy i studenty. </p><p style="text-align&#58;justify;">Pokud některý ze studentů vaší školy uvažuje o bakalářském studiu v&#160;na Oxfordské univerzitě, doufáme, že naleznete užitečné informace na webové stránce koleje. Budeme se těšit na přihlášku vašeho studenta/studentky na Univ. Další užitečné informace pro vás i vaše studenty lze nalézt na webových stránkách Univezity (<a href="http&#58;//www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate" target="_blank">www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate</a>). Tyto stránky také obsahují informace o přijímacích kritériích a podmínkách pro jednotlivé obory, podrobnosti o studiu jednotlivých oborů, možnosti studijních bloků a další. Pokud byste vy, či vaši studenti měli jakékoli další dotazy ohledně studia v&#160;Oxfordu a na Univ, přijímacím procesu či Stipendiu Dr. Andreie Kleina, rádi je zodpovíme osobně.</p><p style="text-align&#58;justify;">Další užitečné informace naleznete na stránkách Univ (<a href="http&#58;//www.univ.ox.ac.uk/" target="_blank">www.univ.ox.ac.uk</a>) a (<a href="http&#58;//www.staircase12.org/" target="_blank">www.staircase12.org</a>), zaměřených na studenty, kteří se chtějí dozvědět více o naší koleji. Na stránce <a href="http&#58;//www.univ.ox.ac.uk/about/apply-to-univ" target="_blank">www.univ.ox.ac.uk/about/apply-to-univ</a> najdete oficiální dokumentaci a návod na podání přihlášky. Najdete zde též mnoho podnětných informací pro potenciální studenty&#58; Které studijní kurzy jsou sponsorované? Jaké jsou podmínky přijetí? Mohu si to dovolit finančně? Jak se mám přihlásit? Na naší stránce <strong><em>Staircase12</em></strong> přinášíme studentům seznam všech užitečných webových stránek týkajících se studia v&#160;Oxfordu (<a href="http&#58;//www.staircase12.org/content/top-tips" target="_blank">www.staircase12.org/content/top-tips</a>). Také bychom vám doporučovali zjistit informace o dnech otevřených dveří (Open Days) pro zájemce, kteří si tak mohou prohlédnout kolej a Univerzitu a setkat se se studenty a vyučujícími (<a href="http&#58;//www.univ.ox.ac.uk/about/open-days" target="_blank">www.univ.ox.ac.uk/about/open-days</a>). </p><p style="text-align&#58;justify;">Pokud máte nějaké dotazy ohledně Českého stipendia Dr. Andreie Kleina nebo přihlášce do Oxfordu obecně, rádi vám odpovíme také emailem na <a href="mailto&#58;admissions@univ.ox.ac.uk" target="_blank">admissions@univ.ox.ac.uk</a>. Já a moji kolegové se snažíme o co nejužší spolupráci se školami a snažíme se dělat, co je v&#160;našich silách, aby nadaní, vynikající studentě dostali co nejlepší možnosti rozvinout své akademické schopnosti.&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Se srdečným pozdravem a díky za zájem váš i vašich studentů.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p>Sir Ivor M Crewe,&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">The Master&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">University College, Oxford</span></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/studenti/vzdelavanivzahr/Documents/Stipendium%20Andreie%20Kleina.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />&#160;Stipendium Andreie Kleina.docx</a><br></p>19. 9. 2018 20:11:00University College v Oxfordu zakládá nové Bakalářské stipendium Dr. Andreie Kleina pro talentované studenty a studentky z České republiky. /SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/151597880.jpg19. 9. 2018 20:17:28https://www.zkola.cz/studenti/vzdelavanivzahr/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováSir Ivor M Crewe
Další ročník TEDxZlín bude v listopadu, tentokrát v největším měřítku64876<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Již čtvrtý ročník konference TEDxZlín odstartuje v&#160;sobotu 10. listopadu ve Zlíně. Tentokrát ve zvětšeném měřítku, přímo v&#160;Kongresovém centru Zlín. V&#160;průběhu odpoledne a večera se vystřídá v&#160;programu více než devítka řečníků, mezi nimiž nebudou chybět vědci, inovátoři, novináři, moderátoři či sportovci. Mottem tohoto ročníku zvolili organizátoři&#58; „Bubliny&quot;. </strong></div><br><p style="text-align&#58;justify;">„Zdá se, že dnes z různých důvodů žijeme v uzavřených bublinách. Jsou bubliny novým fenoménem, nebo tady byly vždy? Jak můžeme bubliny překonávat?. Tak o tom všem bude letošní TEDxZlín, který se tak trochu nafoukl do větších rozměrů,&quot; řekla organizátorka Monika Zábojníková, která je u zlínského od počátku a letos se dokonce podívala na světový TEDFest do New Yorku, čímž rovněž zajistila pro Zlín licenci na uspořádání velkého TEDxu.</p><p style="text-align&#58;justify;">Konference, které spadají pod licenci TED, se konají po celém světě. Letos je program opět velmi pestrý. „Posledních pár měsíců o nás nebylo moc slyšet, ale my jsme nezaháleli. Parádní zpětná vazba z minulého roku nás nakopla a od té doby makáme, aby to letos bylo ještě o kus lepší,&quot; řekla Monika Zábojníková s&#160;tím, že tým pečlivě vybíral řečníky mezi osobnostmi z&#160;nejrůznějších oblastí lidské činnosti, které mají co říct a dokáží publikum nadchnout a inspirovat. </p><p style="text-align&#58;justify;">Letos se tak publikum může těšit třeba na oceněnou vědkyni Julii Bienertovou, moderátora a novináře Martina Veselovského a jeho kolegu editora Jana Rozkošného. Do svého rodného Zlína se zpět vrátil také kolonizátor Marsu v&#160;projektu SpaceX David Pavlík. Další hosty tým postupně uveřejní na svém webu <a href="http&#58;//www.tedxzlin.cz/"><strong>www.tedxzlin.cz</strong></a>, kde jsou doplněny také medailonky řečníků.</p><p style="text-align&#58;justify;">Konferenci každoročně pořádá tým organizátorů, z&#160;nichž většina jsou i studenti nebo absolventi Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">Přípravě vždy věnují nespočet hodin ve svém volném čase. Připravit tak prestižní akci by ale nebylo možné bez partnerů. „</span><span style="background-color&#58;transparent;">Pořádat TEDxZlín je pro nás splněný sen. Nešlo by to ale bez podpory našich úžasných hlavních partnerů – společností NWT a Monet+,&quot; doplnila Monika Zábojníková.</span></p><p style="text-align&#58;justify;">----&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;">TED (zkratka ze slov „Technology, Entertainment, Design&quot; nověji vykládaná jako „Thinkers, Enablers, Doers&quot;) je každoroční konference a platforma postavená kolem hesla „myšlenky hodné šíření&quot; (ideas worth spreading). Jádrem a nejznámějším výstupem TEDu jsou tzv. TED Talks, záznamy z vystoupení, ke kterým jsou zváni hosté z různorodých oblastí vědy, techniky, umění, designu, politiky, vzdělání, kultury, byznysu, ale i občanští aktivisté a lidé, jejichž životní příběh může ostatní inspirovat.<br></p><p><img src="/sofia/potreby/zajimave-vzdelavaci-projekty/PublishingImages/tedxzlin%202017.jpg" alt="tedxzlin 2017.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;568px;" /><br></p>18. 9. 2018 7:35:30Již čtvrtý ročník konference TEDxZlín odstartuje v sobotu 10. listopadu ve Zlíně. Tentokrát ve zvětšeném měřítku, přímo v Kongresovém centru Zlín. /sofia/potreby/zajimave-vzdelavaci-projekty/PublishingImages/TEDxZlin.jpg18. 9. 2018 12:05:54https://www.zkola.cz/sofia/potreby/zajimave-vzdelavaci-projekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana GalováMichaela Mitáčková
Ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje 201863943<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Aktivní využití volného času dětí a mládeže pod vedením kvalifikovaných vedoucích patří mezi priority Zlínského kraje v oblasti primární prevence negativních společenských jevů. Oblast volného času představuje významný potenciál pro neformální výchovu a vzdělávání mladé generace. Práce s dětmi a mládeží realizovaná dobrovolnými pracovníky ve volném čase je společensky důležitá a hodna ocenění.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Proto Zlínský kraj připravuje v&#160;roce 2018 již&#160;<span style="font-size&#58;14px;">XV. ročník ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v&#160;oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje</span><span style="background-color&#58;transparent;">.</span></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Kdo může podat návrh?</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Fyzická či právnická osoba, která zašle <strong>vyplněný nominační formulář</strong> na adresu&#58; Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, nebo dodá osobně na Odbor školství, mládeže a&#160;sportu (budova č. 15, kancelář č. 547) nejpozději do <strong>19. 10. 2018 do 13&#58;00 hodin.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><font face="Thread-0000191c-Id-0000003f"></font></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Kdo může být navržen?</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Pracovník, který se ve svém volném čase pravidelně věnuje <strong>dobrovolnicky přímé práci s&#160;dětmi a&#160;mládeží</strong> Zlínského kraje.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Za práci s&#160;dětmi a mládeží se považuje&#58;</strong></p><ul style="text-align&#58;justify;list-style-type&#58;square;"><li>organizovaná činnost dětí a mládeže mimo rodinu a školní vyučování směřující k&#160;nabytí nových poznatků a&#160;zkušeností, zdokonalení získaných dovedností a schopností, osvojení a rozvoji pozitivních společenských postojů;</li><li>činnost zaměřená k&#160;účelnému využívání volného času dětí a mládeže.</li></ul><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Za dlouhodobou činnost se pro tuto výzvu považuje</strong>&#58;</p><ul style="text-align&#58;justify;list-style-type&#58;square;"><li>práce s&#160;dětmi a mládeží v&#160;délce minimálně 7 let.</li></ul><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Navrhovatel zašle jako <strong>povinnou přílohu</strong> nominačního formuláře <strong>popis činnosti a dosažených výsledků navrhované osoby</strong> v&#160;rozsahu minimálně jedné poloviny listu A4 a maximálně jednoho listu A4. <strong>Věnujte této části nominace mimořádnou pozornost</strong>.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/rodice/Stranky/Výzva.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Výzva.pdf</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/rodice/Stranky/Nominační%20formulář.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />&#160;Nominační formulář.docx</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/rodice/Stranky/Souhlas%20se%20zpracováním%20osobních%20údajů.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />&#160;Souhlas se zpracováním osobních údajů.docx</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"></p><p style="text-align&#58;justify;"></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="text-decoration&#58;underline;"><span aria-hidden="true"></span></span></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="text-decoration&#58;underline;"></span></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="text-decoration&#58;underline;"></span></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Kontaktní osoby</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Ing.&#160;Anna Fenyková, e-mail&#58; <a href="mailto&#58;anna.fenykova@kr-zlinsky.cz"><font color="#0066cc">anna.fenykova@kr-zlinsky.cz</font></a>, tel.&#58; 577&#160;043&#160;757</p><p style="text-align&#58;justify;">Ing. Tomáš Duda, e-mail&#58; <a href="mailto&#58;tomas.duda@kr-zlinsky.cz"><font color="#0066cc">tomas.duda@kr-zlinsky.cz</font></a>, tel.&#58; 577&#160;043&#160;748<br></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160; </p>17. 9. 2018 13:31:31Práce s dětmi a mládeží realizovaná dobrovolnými pracovníky ve volném čase je společensky důležitá a hodna ocenění. Nominace na ocenění přijímá Zlínský kraj do 19. 10. 2018 do 13:00h. /SiteCollectionImages/5_images/hands.jpg21. 9. 2018 10:46:30https://www.zkola.cz/rodice/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim Sukop
Školy Zlínského kraje jsou autorizovány i pro vzdělávání dospělých989<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Zlínský kraj je zřizovatelem velké části středních škol v&#160;regionu. Je proto v&#160;jeho zájmu sledovat, jak jsou tyto školy aktivní v oblasti dalšího vzdělávání dospělých, zda pořádají rekvalifikační kurzy a jsou tzv. autorizovanými osobami, které mohou organizovat zkoušky a udělovat profesní osvědčení. Z&#160;tohoto pohledu jsou zajímavá nová data, vztažená ke konci školního roku 2017/18, mapující zapojení škol do Národní soustavy kvalifikací (NSK) a zveřejněná v sekci Vzdělávání dospělých. Tato data mohou sloužit školám jako inspirace pro rozšíření jejich činnosti a současně pomoci Zlínskému kraji k&#160;nastavení případných opatření v&#160;této oblasti. </strong></p><p style="text-align&#58;justify;">K&#160;30. červnu 2018 působilo 18 škol zřizovaných Zlínským krajem jako autorizované osoby k&#160;celkem 59 profesním kvalifikacím. Z&#160;celkového počtu 47 autorizovaných osob sídlících ve Zlínském kraji tvoří školy zřizované Zlínským krajem 38 %. Tito vzdělavatelé mají vyřízeny autorizace k&#160;59 profesním kvalifikacím z celkového počtu 125 (tj. ke 47 % z&#160;nich). Početně jsou nejvíce zastoupeny „elektrikářské&quot; profesní kvalifikace, pro něž je autorizováno celkem 7 škol. Pro některé profesní kvalifikace z&#160;oblasti strojírenství jsou autorizovány až 4 školy. Nejvíce škol zapojených do NSK (6) působí v&#160;okrese Zlín, naopak pouze 3 školy se nachází v&#160;okrese Uherské Hradiště.</p><p style="text-align&#58;justify;">Krajem zřízené školy, kterým byla udělena autorizace pro jednotlivé profesní kvalifikace, jsou oprávněny organizovat zkoušky podle přesně stanoveného standardu a po jejich úspěšném složení vydávat zákonem stanovená osvědčení. Úspěšní účastníci zkoušky tak získají celostátně uznávaný certifikát o profesní kvalifikaci, aniž by museli projít formálním vzděláváním. Autorizace jsou vydávány v&#160;rámci Národní soustavy kvalifikací (registru profesních kvalifikací na pracovním trhu v&#160;České republice). </p><p style="text-align&#58;justify;">Národní soustava kvalifikací je také jedním z&#160;mála relevantních zdrojů, který poskytuje informace o dalším vzdělávání dospělých v&#160;České republice. Na stránkách <a href="http&#58;//www.monitorzk.cz/">www.monitorzk.cz</a> u monitoru Infrastruktura odborného vzdělávání a uznávání kvalifikací jsou denně aktualizovány údaje o stavu a počtu autorizovaných osob ve Zlínském kraji i počtu profesních kvalifikací, pro které jsou autorizovány osoby ze Zlínského kraje. Datové soustavy umožňují vyhledat autorizovanou osobu podle jména, okresu i názvu profesní kvalifikace a stejně tak je možné vyhledávat profesní kvalifikaci podle oborů a autorizovaných osob. Stránky také obsahují denně aktualizovaný seznam a počet kvalifikací registrovaných mimo Zlínský kraj. </p><p style="text-align&#58;justify;">Vizualizace o zapojení škol zřizovaných Zlínským krajem do NSK naleznete v&#160;monitoru <a href="http&#58;//www.monitorzk.cz/vzdelavani-dospelych/infrastruktura-odborneho-vzdelavani-a-uznavani-kvalifikaci" target="_blank"><strong>Infrastruktura odborného vzdělávání a uznávání kvalifikací</strong></a><strong> </strong>na stránce NSK ve Zlínském kraji – organizace zřizované Zlínským krajem. </p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p><br></p>12. 9. 2018 6:43:3218 škol zřízených Zlínským krajem je oprávněno organizovat zkoušky podle stanoveného standardu a vydávat zákonem stanovená osvědčení. Úspěšní účastníci zkoušky tak získají celostátně uznávaný certifikát o profesní kvalifikaci/sofia/SiteCollectionImages/5_Images/papiry.jpg17. 9. 2018 14:04:51https://www.zkola.cz/sofia/potreby/zajimave-vzdelavaci-projekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcováwww.monitorzk.cz
Promítání filmu "Úsměvy smutných mužů" pro školy964<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Rádi bychom Vám nabídli školní&#160;projekci&#160;filmu Úsměvy smutných mužů. Film vypráví příběh o&#160;úspěšných mužích, kteří spadli až na samé dno, které se odehrává nejen v&#160;léčebně pro závislé na alkoholu, ale i na místech, odkud cesta do ní vedla.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"> Film vznikl na základě stejnojmenného bestselleru <strong>spisovatele Josefa Formánka</strong>, se záštitou Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva dopravy, Národní protidrogové centrály a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a na CSFD získal&#160;<a href="https&#58;//www.csfd.cz/film/536245-usmevy-smutnych-muzu/komentare/" target="_blank">skvělé hodnocení 76%</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"> <strong>Film Úsměvy smutných mužů by se mohl stát účinným prostředkem prevence pití alkoholu u mladistvých, a to z&#160;několika důvodů&#58;&#160;</strong></p><ul style="list-style-type&#58;disc;text-align&#58;justify;"><li>celosvětově srozumitelné společenské téma<br></li><li>autentičnost a pravdivost příběhu</li><li>skvělé herecké výkony<br></li><li>porozumění problematice skrze příběh&#160;&#160;<br></li></ul><p style="text-align&#58;justify;">Nabízíme nejenom možnost objednat projekci filmu pro Vaše studenty, ale také možnost besedy s&#160;tvůrci, odborníky a metodiky prevence, která by následovala po projekci. Beseda by mohla být účinným nástrojem, jak zvýšit dopad filmu na studenty a dát jim prostor pro jejich otázky.&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Pod článkem naleznete&#160;metodický list k&#160;filmu, který obsahuje informace o filmu, tématice, názory odborníků na film a další užitečné informace.&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"> Odkaz na trailer&#58;&#160;<a href="http&#58;//www.bontonfilm.cz/usmevy-smutnych-muzu/2132/">http&#58;//www.bontonfilm.cz/usmevy-smutnych-muzu/2132/</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"> V případě Vašeho zájmu o projekci filmu za snížené žákovské vstupné (či projekci s&#160;besedou) stačí kontaktovat producenta Martina Gazdu,&#160;<a href="mailto&#58;martin@isprodukce.cz" target="_blank">martin@isprodukce.cz</a>&#160;. Následně s&#160;ním domluvíte vhodný termín projekce v libovolném kině (nebo multiplexu) ve Vašem okolí. Produkce poté s kinem dořeší&#160;vše potřebné včetně dodání filmové kopie a zajistí&#160;účast tvůrců filmu a odborníků.&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"> <a href="/rodice/socpatologjevy/Documents/Metodický%20list%20-%20Úsměvy%20smutných%20mužů61.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;<strong>Metodický list - Úsměvy smutných mužů.pdf</strong></a><br></p>11. 9. 2018 10:18:47Rádi bychom Vám nabídli školní projekci filmu Úsměvy smutných mužů. Film vypráví příběh o úspěšných mužích, kteří spadli až na samé dno, které se odehrává nejen v léčebně pro závislé na alkoholu, ale i na místech, odkud cesta do ní vedla./rodice/socpatologjevy/PublishingImages/Úsměvy_smutných_mužů.PNG11. 9. 2018 10:30:29https://www.zkola.cz/rodice/socpatologjevy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováMartin Gazda
S projektem Kraje pro bezpečný internet můžete soutěžit i po prázdninách!944<p><strong>Žáci a studenti základních a středních škol se mohou i nyní zapojit do soutěže s&#160;projektem Kraje pro bezpečný internet a vyhrát hodnotné ceny.</strong></p><div style="text-align&#58;justify;">Pro žáky a studenty je připraveno devět e-learningových lekcí a 10 krátkých videospotů, na které navazuje soutěžní znalostní kvíz. Po správném zodpovězení dvaceti otázek z&#160;oblasti bezpečného chování na internetu jsou soutěžící zařazeni do losování o hodnotné ceny. Žáci a studenti si mohou po absolvování soutěžního kvízu zasoutěžit také v&#160;Kvízu PLUS, který je určen pro opravdové znalce problematiky elektronické bezpečnosti. I zde mohou získat hodnotné ceny od partnerů projektu sdružení CZ.NIC, společností Microsoft a GORDIC. Každý měsíc také probíhá soutěžní Mini kvíz PLUS. Po správném zodpovězení tří otázek jsou zařazeni do slosování o hodnotné ceny. Losovat se bude každý měsíc v&#160;každém kraji. &#160;</div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;">Lekce a soutěžní kvíz jsou dostupné na webu <a href="http&#58;//www.kpbi.cz/" target="_blank">www.KPBI.cz</a>. Soutěžního kvízu se lze účastnit do konce října 2018. Poté bude následovat losování vítězů a prezenční krajské finále soutěžního kvízu PLUS. </div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;">V&#160;loňském roce se do soutěžního kvízu zapojilo více jak 31&#160;000 žáků a studentů. Z výsledků testování vyplynulo, že největší obtíže při bezpečném chování na internetu dělají žákům a studentům otázky související se sdílením osobních údajů a fotografií.</div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;">„I nadále se ukazuje, jak je důležité upozorňovat na možná nebezpečí na internetu a nabízet i rady a tipy, jak rizikům předcházet. Díky osvětě se zvýšilo povědomí o tom, jak se útokům na internetu bránit a kde hledat pomoc, celosvětově ze 37 na 45 %. Dlouhodobě se snažíme předcházet rizikům, která mohou v online prostředí číhat zejména na děti a mládež, proto je Microsoft tradičním partnerem projektu Kraje pro bezpečnější internet, který ročně seznámí se zásadami bezpečného internetu přes 25.000 dětí ze všech regionů České republiky,&quot; uvedl Václav Koudele z&#160;Microsoftu, který je jedním z&#160;komerčních partnerů projektu. </div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;„GORDIC se dlouhodobě snaží šířit povědomí o kybernetické bezpečnosti a nutnosti obrany proti hrozbám. Jsme rádi, že máme možnost podpořit projekt Kraje pro bezpečný internet, který k osvětě významně přispívá,&quot; říká Michal Řezáč, ředitel pro strategický rozvoj společnosti GORDIC, dalšího komerčního partnera soutěže. </div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;">Projekt Kraje pro bezpečný internet je realizován pod záštitou Asociace krajů ČR. V&#160;rámci svých aktivit také úzce spolupracuje s&#160;Policií ČR. Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost o rizicích internetu a&#160;možnostech prevence a pomoci. V&#160;rámci projektu jsou kromě e-learningových kurzů pro žáky a studenty, připraveny lekce pro učitele, rodiče a veřejnost, sociální pracovníky a policisty a videospoty pro seniory a pro mládež. </div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Propagační leták <a href="/zdz/temata/Documents/Leták%20KPBI.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Leták KPBI.pdf</a></div><br>10. 9. 2018 6:39:39Žáci a studenti základních a středních škol se mohou i nyní zapojit do soutěže s projektem Kraje pro bezpečný internet a vyhrát hodnotné ceny./zdz/SiteCollectionImages/3_Řemesla%20a%20profese/woman%20working.jpg10. 9. 2018 7:06:40https://www.zkola.cz/zdz/temata/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopLucie Časarová