Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na portálu zkola Všechny novinky

 

 

Odborná konference v rámci projektu „Zvyšování kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky"64839<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Pozvánka na závěrečnou odbornou konferenci v rámci projektu „Zvyšování kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky“. Jedná se již v pořadí o 4. konferenci, která se tentokrát uskuteční v termínu 20.–21. září 2019 v Přerově.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,</p><p style="text-align&#58;justify;">dovolte mi, abych Vás i Vaše kolegy srdečně pozval na závěrečnou odbornou konferenci v&#160;rámci projektu „Zvyšování kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky&quot;.</p><p style="text-align&#58;justify;">Jedná se již v&#160;pořadí o 4. konferenci, která se tentokrát uskuteční v&#160;termínu 20.–21. září 2019 v Přerově.</p><p style="text-align&#58;justify;">Počátečním impulsem pro vytvoření projektu byla potřeba pomoci pedagogům, kteří pracují s&#160;žáky se speciálními vzdělávacími potřebami s&#160;učebními materiály, kterých je pro tyto žáky nedostatek. Pomoci jsme nechtěli pouze pedagogům ale především žákům.</p><p style="text-align&#58;justify;">V&#160;průběhu tří let jsme v&#160;zapojených školách vytvářeli a následně testovali nové inovativní metody pro výuku funkčních gramotností a občanských a sociálních kompetencí u žáků středních škol bez maturitní zkoušky. Průběžné pokroky u žáků jsme mapovali pomocí kvantitativního výzkumu doplněného o kvalitativní výzkum v&#160;závěrečném období.</p><p style="text-align&#58;justify;">Cílem konference je zrekapitulovat celý projekt, vytváření, implementaci a následné ověřování inovativních metod pro výuku funkčních gramotností (matematické, finanční a čtenářské) a občanských a sociálních kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky. Rekapitulovat nebudu pouze já, ale především zapojení pedagogové. Svou roli a poznatky v&#160;projektu představí školní psychologové a v&#160;neposlední řadě vedoucí volnočasových aktivit.</p><p style="text-align&#58;justify;">V&#160;rámci konference proběhnou praktické workshopy, kde budou prezentovány ukázky vytvořených pedagogických lekcí z&#160;jednotlivých gramotností. Zároveň si pak můžete se samotnými tvůrci pohovořit o výhodách používání těchto lekcí. Zajímavým oživením budou instruktážní videa k&#160;metodikám.</p><p style="text-align&#58;justify;">Pedagogové–účastníci konference, kromě samotného zážitku z&#160;konference, budou mít hrazeno cestovné, ubytování, stravování a účast na doprovodném programu</p><p style="text-align&#58;justify;">Vážené kolegyně, vážení kolegové,</p><p style="text-align&#58;justify;">vím, že nestačí kvalitní dílo vytvořit, ale je důležité jej dobře prezentovat a rozšířit mezi co nejvíce pedagogů. Pokud vás zaujalo téma a náplň konference, a navíc máte zájem podpořit naši snahu o smysluplnou změnu v&#160;odborném školství a jeho kurikula, rádi vás na konferenci v&#160;Přerově uvidíme. Podrobné informace k&#160;organizaci konference jsou uvedeny v&#160;pozvánce.</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Za realizační tým</p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Rastislav Jankula,&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">manažer projektu</span></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;"><br></span></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;"><a href="/sofia/vzdelavani/Documents/POZVANKA_ZAVĚREČNÁ%20KONFERENCE%20PŘEROV%202019.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;POZVÁNKA_ZAVĚREČNÁ KONFERENCE PŘEROV 2019.pdf</a><br></span></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/sofia/vzdelavani/Documents/KONFERENCE_PŘEROV_prihlaska_školy%20SŠ.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />&#160;KONFERENCE_PŘEROV_přihláška_školy SŠ.docx</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>22. 7. 2019 6:37:54Pozvánka na závěrečnou odbornou konferenci v rámci projektu „Zvyšování kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky“. Jedná se již v pořadí o 4. konferenci, která se tentokrát uskuteční v termínu 20.–21. září 2019 v Přerově.2019-09-19T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/5_Images/147426282.jpg22. 7. 2019 7:23:16http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováRastislav Jankula
24. ročník Ocenění nejlepších absolventů64660<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Hospodářská komora podporuje tradiční cechovní pozice a nejlepší absolventy učebních oborů a středních odborných škol oceňuje během slavnostního ceremoniálu, kdy jim prostřednictvím předních představitelů Hospodářské komory, ministerstev, vzdělavatelů a zaměstnavatelů bude již po třiadvacáté předán doklad o kvalitě jejich studia.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Přestože kritéria hodnocení jsou velmi přísná a závěrečných zkoušek se účastní i odborní zástupci Hospodářské komory, za celou existenci projektu bylo rozdáno téměř úctyhodných 9 tisíc osvědčení.<br></p><div style="text-align&#58;justify;"><strong>24. ročník Ocenění nejlepších absolventů letos proběhne v krásném prostředí Lichtenštejnského paláce na Malé straně.</strong><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Má řemeslo ještě zlaté dno? Rozhodně má a v&#160;dnešní době to platí dvojnásob. Jsou povolání a živnosti, které se těší velké vážnosti. To si velmi dobře uvědomují žáci i jejich rodiče při volbě přípravy na budoucí uplatnění. Mladí lidé, kteří se nebojí pracovat rukama, se rozhodně nemusí o svou budoucnost obávat a pokud během svého studia prokáží píli a pečlivost, mohou se vypracovat mezi českou řemeslnou elitu a očekávat lukrativní pracovní nabídky.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><p style="text-align&#58;justify;">I letos budeme absolventy oceňovat. V sobotu 19. října 2019 Hospodářská komora předá v Praze osvědčení pro nejlepší absolventy roku za obory kadeřník, opravář motorových vozidel, zedník, cukrář, obráběč kovů, výrobce potravin, truhlář, kovář, kuchař, číšník apod. Předána budou rovněž ocenění za nejlepší studentskou odbornou práci a Europasy, jednotné celoevropské soubory dokladů o vzdělání a odborných kompetencích držitele.</p><p style="text-align&#58;justify;">Během slavnostního aktu se oceněné absolventy chystají podpořit zajímavými pozornostmi i významní zaměstnavatelé, což bude zcela jistě ke studiu na odborných školách motivovat i jejich nástupce.</p><p style="text-align&#58;justify;">Od letošního roku absolventy, kteří uspějí u&#160;zkoušek a&#160;splní kritéria stanovená Hospodářskou komorou České republiky, nominuje na ocenění ŠKOLA. K nominaci použijte elektronický&#160;<a href="https&#58;//docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeH5R8SxQbzeLWwKzLd1tv0XM3DszRU0Unup2j7vH6sgOMcpQ/viewform?usp=sf_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">FORMULÁŘ</a>.</p><div>Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.komora.cz/vzdelavani/rocnik-2016/aktualni-rocnik/" target="_blank">Hospodářská komora</a><br></div><div><br></div>16. 7. 2019 7:04:56Hospodářská komora podporuje tradiční cechovní pozice a nejlepší absolventy učebních oborů a středních odborných škol oceňuje během slavnostního ceremoniálu, kdy jim prostřednictvím předních představitelů Hospodářské komory, ministerstev, vzdělavatelů a zaměstnavatelů bude již po třiadvacáté předán doklad o kvalitě jejich studia. 2019-07-15T22:00:00Z/SiteCollectionImages/3_Řemesla%20a%20profese/technicka.jpg16. 7. 2019 7:11:28http://www.zkola.cz/studenti/proabsolventy/clankyapublikace/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováEva Heroldová
Jak na špatný prospěch a riziko předčasného odchodu ze školy? 66043<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Zlínský kraj ve spolupráci se zapojenými středními školami na svém území vytvořil nástroj nazvaný Quo Vadis?, který umožní školám analyzovat předchozí studijní výsledky žákyně či žáka, monitorovat jejich pokrok a predikovat jejich budoucí úspěšnost.&#160;</strong><br></p><p><br></p><p style="text-align&#58;justify;">V současné době je trh práce pružnější, než tomu bylo dříve. Často ani zaměstnanci neočekávají, že budou pracovat pro jednoho zaměstnavatele po celý svůj pracovní život. Pracovní mobilita v EU se zvyšuje, a čím dál více absolventek a absolventů je připraveno hledat práci v zahraničí. Ovšem mladí lidé, kteří zanechají vzdělávání předčasně, jsou vystaveni riziku, že budou čelit vážným problémům na trhu práce. Vyšší střední vzdělání je pro občany EU obecně považováno za minimální doporučovanou úroveň dosaženého vzdělání.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zlínský kraj je součástí mezinárodního partnerství, které si klade za cíl snížení počtu žákyň a žáků, kteří odcházejí předčasně ze vzdělávání z&#160;důvodu špatného výběru oboru studia.</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Předčasné opouštění školní docházky v počátečním odborném vzdělávání je závažný problém v&#160;naprosté většině zemí EU. Dopady předčasného odchodu ze školy jsou dobře známé&#58; nízká nebo žádná kvalifikace, nezaměstnanost, vysoké riziko zneužívání drog, páchání trestné činnosti a další. Výzkum na téma sociálního vyloučení realizovaný ve Velké Británii dokazuje souvislost chudoby a nedostatku pracovních zkušeností. Riziko chudoby je u mladých lidí, kteří nikdy nepracovali, dvakrát vyšší než u těch s pracovní zkušeností. The SIP project přispěje svými aktivitami k&#160;naplnění dvou cílů Evropské unie pro rok 2020&#58; </p><p style="text-align&#58;justify;">1. Snížit míru nedokončení studia pod 10 %</p><p style="text-align&#58;justify;">2. Zaměstnat 75 % osob ve věkové kategorii od 20 do 64 let.</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Learning Plus UK Data Ltd. je organizací založenou na podporu kvality školství ve Velké Británii. Tato organizace vyvinula nástroj nazvaný <a href="http&#58;//www.learningplusuk.org/what-we-do/grade-predictor">Grade Predictor</a> (odkaz vede na stránky Learning Plus), který na základě analýzy studijních výsledků žáků dokáže odhalit jejich slabá místa (např. nedostatek vědomostí pro úspěšné zvládnutí středoškolské matematiky) a zároveň nabídne pedagogům škálu vhodných intervencí (např. cílené poradenství, doučování), které mají zabránit předčasnému ukončení studia. </p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Hlavní partner projektu</strong>&#58; Learning Plus UK Data Ltd., Reading, Velká Británie</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Partneři projektu </strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Zlínský kraj, Zlín, Česká republika</p><p style="text-align&#58;justify;">Centro De Formacion Profesional Xabec, Valencia, Španělsko (odborná škola)</p><p style="text-align&#58;justify;">Galway and Roscommon Education &amp; Training Board, Galway, Irsko (zřizovatel odborných škol v&#160;západním Irsku)</p><p style="text-align&#58;justify;">Satakunnan koulutuskuntayhtymä (Sataedu), Kokemäki, Finsko (odborná škola)</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Projekt je realizován s&#160;podporou programu Evropské komise Erasmus+.</p><p style="text-align&#58;justify;">Celkový rozpočet projektu – 310 748 EUR</p><p style="text-align&#58;justify;">Celkový rozpočet ZK – 50&#160;744 EUR</p><p style="text-align&#58;justify;">Realizace projektu&#58; 1. 9. 2017 – 31. 8. 2020</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p>Web projektu&#160;<a href="https&#58;//schoolimprovementpartnershipproject.com/">https&#58;//schoolimprovementpartnershipproject.com/</a><br></p><p><img src="/management/omsrlz/mezinarodnispolupracezlk/PublishingImages/EU%20flag-Erasmus+_vect_POS.jpg" alt="EU flag-Erasmus+_vect_POS.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;250px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>První projektové školení 11. - 16. 3. 2018, Londýn, Velká Británie </strong></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Školení pořádané organizací Learning Plus Data UK, Ltd. - vedoucím partnerem projektu. </p><p style="text-align&#58;justify;">Téma&#58; sběr dat ze škol a jejich další využití/nástroj Grade Predictor</p><p style="text-align&#58;justify;">Během školení jsme se detailně seznámili s&#160;problematikou sběru dat ze škol a s&#160;nástrojem Grade Predictor. </p><p style="text-align&#58;justify;">Jazyk školení&#58; angličtina. </p><p style="text-align&#58;justify;">Learning Plus Data UK (LPUK) spolupracuje se školami, které poskytují tzv. Sixth Form stupeň vzdělání. Analyzuje pro tyto školy data o prospěchu žákyň a žáků a pomáhá tak školám nastavit pro každého jednotlivce individuální vzdělávací cíl. Vychází se z&#160;předpokladu, že když je cíl dobře nastaven, snižuje se riziko předčasného ukončení vzdělávání. </p><p style="text-align&#58;justify;">Povinná školní docházka končí pro žákyně a žáky v&#160;Anglii ve věku 16 let, nicméně vzdělávání je povinné do 18 let. Sixth Form je tedy dvouleté období, kdy žáci a žákyně musejí buď&#58; </p><ul><li>pokračovat ve všeobecném vzdělávání vedoucímu ke zkoušce A-level qualification, která je opravňuje k&#160;dalšímu studiu na univerzitách (obdoba české maturity na gymnáziu)</li><li>nebo dosáhnout odborné kvalifikace Level 3 – kvalifikace k&#160;výkonu určitého povolání (u nás maturita na odborné škole)</li><li>nebo dosáhnout výučního listu </li></ul><p style="text-align&#58;justify;">Grade Predictor je nástroj, který LPUK vyvinul a využívá k&#160;nastavení individuálních vzdělávacích cílů. Nástroj vlastní LPUK, školy, které mají zájem, poskytují LPUK data o prospěchu žákyň a žáků a LPUK pak v&#160;obsáhlé zprávě pro školu doporučuje nastavení vzdělávacího cíle. Ve zjednodušeném podání zpráva vypadá asi takto&#58; žák AB má předpoklady dosáhnout bez problému A-level kvalifikace, žákyně YX nemá akademické vlohy, ale je dobrá v&#160;matematice, jako vzdělávací cíl doporučujeme Level 3 obor podnikání a management, žák EF je spíše na výuční list, ale pokud bude dobře veden a podporován, může dosáhnout i Level 3. Součástí analýzy jsou i doporučení na opatření, která je možno ve prospěch žáka EF zavést, pokud ho budeme chtít motivovat k&#160;dosažení vyššího stupně vzdělávání. </p><p style="text-align&#58;justify;">Součástí školení byla i účast na celostátní výroční konferenci o sběru dat ze škol. Nejzajímavější byla přednáška pana Steva Tuckera, zástupce školní inspekce Ofsted. Školní inspekce ve Velké Británii se v&#160;posledních letech začala zaměřovat na pokrok žáků místo na jejich konečný výsledek. Ukázalo se totiž, že v&#160;zájmu získání dobrého hodnocení od inspekce se školy poslední dva roky před ukončením povinného vzdělávání maximálně orientovaly na přípravu žáků k&#160;vykonání závěrečné zkoušky místo na vzdělávání samotné. Ofsted tedy začal hodnotit školy podle pokroku, kterého žáci a žákyně dosáhnou během studia. S&#160;tím vzrostl zájem škol o analýzu dat o průběžných studijních výsledcích žákyň a žáků. </p><p style="text-align&#58;justify;">Každá partnerská země začala během školení pracovat na obdobě nástroje Grade Predictor. Zlínský kraj zapojil 4 školy, kde se nástroj bude zkušebně vyvíjet&#58;</p><ul style="text-align&#58;justify;"><li>Střední průmyslová škola Otrokovice</li><li>Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov p. Radhoštěm</li><li>Střední škola hotelová a služeb Kroměříž</li><li>Střední odborné učiliště Uherský Brod</li></ul><p style="text-align&#58;justify;">Během školení jsme pod vedením expertek a expertů z&#160;LPUK&#58;</p><p style="text-align&#58;justify;">1. vypracovali první návrh nástroje</p><p style="text-align&#58;justify;">2. definovali základní smysl a cíl jeho použití ve svých školách&#58;</p><p style="text-align&#58;justify;">– zachytit žáka/žákyni, který/á pravděpodobně maturitu neudělá, pokud nebude speciálně podporován nebo žáka, který není studijní typ a bude mu lépe na učebním oboru. </p><p style="text-align&#58;justify;">– zachytit žáka/žákyni, který/á je studijní typ a mohl/a by pokračovat na nástavbu, pokud by mu byla poskytnuta zvláštní péče a podpora.</p><p style="text-align&#58;justify;">3. určili předměty, ve kterých se pokrok žáka/žákyně bude sledovat.</p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/management/omsrlz/mezinarodnispolupracezlk/PublishingImages/SIPP%20Training_All%20delegates.jpg" alt="SIPP Training_All delegates.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;560px;" />&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Druhé projektové školení 5. - 9. 11. 2018, Pori, Finsko </strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Školení pořádané organizací Learning Plus Data UK, Ltd. - vedoucím partnerem projektu. </p><p style="text-align&#58;justify;">Hostitelem byla partnerská škola Sataedu se sídlem v&#160;Kokemäki. </p><p style="text-align&#58;justify;">Téma&#58; sběr dat ze škol a jejich další využití/nástroj Grade Predictor</p><p style="text-align&#58;justify;">Během školení jsme detailně propracovali vlastní nástroj pro využití ve Zlínském kraji. Nástroj jsme pojmenovali Quo Vadis?. </p><p style="text-align&#58;justify;">Jazyk školení&#58; angličtina. </p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/management/omsrlz/mezinarodnispolupracezlk/PublishingImages/IMG-20181108-WA0001.jpg" alt="IMG-20181108-WA0001.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;550px;" /><br></p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0" style="">Quo Vadis? - nástroj pro školy ve Zlínském kraji</span><br></h4><p style="text-align&#58;justify;">Zlínský kraj ve spolupráci se zapojenými středními školami na svém území vytvořil nástroj nazvaný Quo Vadis?, který umožní školám analyzovat předchozí studijní výsledky žákyně či žáka, monitorovat jejich pokrok a predikovat jejich budoucí úspěšnost. Díky tomu mohou školy pro své žákyně a žáky nastavit reálný vzdělávací cíl a motivovat je k&#160;dosažení tohoto cíle. Žáka nebo žákyni, kteří jsou ohroženi neúspěchem, tak může škola včas identifikovat a přes vhodně zvolené intervence dovést až k&#160;úspěšnému ukončení studia. </p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Quo Vadis? prošel v&#160;poslední třetině roku 2018 prvním testováním. Další pilotáž se chystá koncem roku 2019. Připojíte se? </p><p style="text-align&#58;justify;">Kontakt&#58; Martina Němcová, odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK, e-mail&#58; <a href="mailto&#58;martina.nemcova@kr-zlinsky.cz">martina.nemcova@kr-zlinsky.cz</a>, tel.&#58; 577&#160;043&#160;740<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/management/omsrlz/mezinarodnispolupracezlk/PublishingImages/logo-quovadis_2barvy_web.jpg" alt="logo-quovadis_2barvy_web.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;350px;" />&#160;<br></p><p><br></p>8. 7. 2019 8:11:24Zlínský kraj ve spolupráci se zapojenými středními školami na svém území vytvořil nástroj nazvaný Quo Vadis?, který umožní školám analyzovat předchozí studijní výsledky žákyně či žáka, monitorovat jejich pokrok a predikovat jejich budoucí úspěšnost. 2019-07-07T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/147675222.jpg8. 7. 2019 8:24:36http://www.zkola.cz/management/omsrlz/mezinarodnispolupracezlk/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Sněhurka všem dětem65811<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Krásný den, vážení přátelé,&#160;</strong><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>rádi bychom Vám představili mezinárodní projekt, muzikál Sněhurka na ledě. Ledová show, kterou za čtyři měsíce vidělo více než 50&#160;000 diváku, vyprodala na svém turné 11 největších hal v&#160;České republice. Ohlasy na muzikál jsou skvělé napříč všemi věkovými kategoriemi.&#160;</strong></span></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;">Komediální hudebně - taneční zpracování známé pohádky vsadilo na silný autorský tým pod vedením zkušeného slovenského režiséra Jaro Moravčíka. Sněhurku ztvárňuje vícenásobná mistryně republiky v&#160;krasobruslení Iva Buzková a v&#160;hlavní mužské roli tančí Tomáš Verner, mistr Evropy z&#160;roku 2008. Role holoubků se zhostil polský taneční pár Natalia Kaliszek a Maksym Spodyriev, který na nedávném mistrovství Evropy obsadil pátou příčku. V&#160;muzikálu tančí dětí ze slovenských i polských krasobruslařských klubů. </span><span style="background-color&#58;transparent;">Sněhurce propůjčila svůj hlas Dara Rolins a prince nazpíval David Gránský. </span><span style="background-color&#58;transparent;">Hudbu k&#160;muzikálu složil Vašo Patejdl a vtipnými texty jej opatřil Václav Kopta. Dechberoucí světelné a zvukové efekty zajistil Stanislav Kušík, který má za sebou mnoho let úspěšné práce na mezinárodních show světové úrovně.</span></p><p style="text-align&#58;justify;">Svět pohádkových postav, zakletých princezen a princů osvoboditelů, skřítků, víl, mluvících zvířat a čarovných předmětů láká děti odjakživa. Milují pohádkový svět a velmi rádi se s&#160;ním okamžitě ztotožní. Obdivují hrdinské činy a věří, že vše dobře skončí, protože právě díky pohádkám začínají chápat rozdíl mezi dobrem a zlem. Rádi bychom některým dětem, které to nemají zrovna jednoduché, ukázali, že dobro může vítězit i ve skutečném životě.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Dovolte nám, abychom Vás informovali o veřejné sbírce „Sněhurka (všem) dětem&quot;, kterou jsme jako producent muzikálu Sněhurka na ledě vyhlásili v&#160;roce 2018, a která pokračuje i pro podzimní tour letošního roku. &#160;&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Na tuto sbírku, která je určena pro zdravotně a sociálně znevýhodněné děti, může každý přispět libovolným finančním obnosem na transparentní účet <strong>115-6986100207/0100. </strong>Společnost TRISIA, a.s. pak na každých devět vstupenek poskytuje ze svých prostředků desátou zdarma. </p><p style="text-align&#58;justify;">Nehledáme sponzory představení, ale patrony, díky kterým by tyto děti mohly zažít překrásnou ledovou show.&#160; Loni díky sbírce vidělo představení 466 dětí, které odcházely nadšené nádherným zážitkem.</p><p style="text-align&#58;justify;">Posuďte sami. Bylo by skvělé, kdyby měly další děti tuto možnost.&#160; Spojujeme své síly s&#160;lidmi, kteří do toho jdou s&#160;námi a zakoupí vstupenky dětem v&#160;dětských domovech, stacionářích či matkám s&#160;dětmi v&#160;azylových domech. </p><p style="text-align&#58;justify;">Budeme Vám velmi vděční, pokud se právě vy stanete patronem představení!</p><p style="text-align&#58;justify;">Děkujeme Vám za zvážení a věřím, že se na představení <strong>ve Zlíně dne 20.&#160;10. 2019</strong> společně setkáme.</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Za producentský tým</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;">PhDr. Stanislava Hauerová</p><p style="text-align&#58;justify;">Ředitelka společnosti</p><p style="text-align&#58;justify;">tel.&#58; 558&#160;387&#160;121</p><p style="text-align&#58;justify;">e-mail&#58; <a href="mailto&#58;trisia@trisia.cz" target="_blank">trisia@trisia.cz</a><br></p><p><br></p><p><a href="https&#58;//www.youtube.com/watch?v=7mzzC7ID29I" target="_blank">Zde</a> si můžete prohlédnou video z&#160;tour 2018-2019.</p><p><a href="http&#58;//www.snehurkanalede.cz/" target="_blank">www.snehurkanalede.cz</a><br></p><p><br></p><p><img src="/rodice/zajimaveclanky/PublishingImages/Snehurka_3.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;260px;" />&#160;<img src="/rodice/zajimaveclanky/PublishingImages/Snehurka_2.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;260px;" /><br></p><p><br></p>4. 7. 2019 8:04:07Dovolte nám, abychom Vás informovali o veřejné sbírce „Sněhurka (všem) dětem", kterou producent muzikálu Sněhurka na ledě vyhlásili v roce 2018, a která pokračuje i pro podzimní tour letošního roku. 2019-07-03T22:00:00Z/rodice/zajimaveclanky/PublishingImages/Snehurka.PNG4. 7. 2019 8:15:37http://www.zkola.cz/rodice/zajimaveclanky/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováStanislava Hauerová
Úspěch ZŠ a MŠ Choryně na Holešovské Regatě 201965812<p style="text-align&#58;justify;"><strong>ZŠ a MŠ Choryně&#160;se již pošesté zúčastnila soutěže netradičních plavidel na festivalu Holešovská Regata, který proběhl ve dnech 21. a 22.&#160;6. 2019 a přišlo na&#160;něj&#160;celkem přes 16 tisíc návštěvníků.&#160;</strong><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>Cílem p</strong></span><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>ořadatelů tohoto festivalu,&#160;Agentury Velryba s. </strong></span><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>r</strong></span><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>. </strong></span><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>o</strong></span><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>., je vytvořit ve&#160;Zlínském kraji každoroční tradiční akci pro&#160;širokou veřejnost s&#160;akcentem na&#160;rodiny s&#160;dětmi tak, aby&#160;všichni strávili příjemné dva dny v&#160;krásném prostředí zahrad holešovského zámku plné zábavy, dobré muziky a&#160;dalších atrakcí.</strong></span></p><p style="text-align&#58;justify;">Do populární soutěže netradičních plavidel, která je každoroční oblíbenou součástí a letos se konala za deštivé sprchy, se v&#160;tomto roce přihlásilo celkem 19 posádek. Cenu odborné poroty vyhrála loď s&#160;názvem KING KONG, kterou sestavili studenti Střední školy nábytkářské a obchodní z Bystřice pod Hostýnem. Srdce a cenu diváků získala naše loď ze Základní školy a Mateřské školy Choryně se svou pohádkovou Včelkou Májou. (Posádka&#58; Včelka Mája, Vilík, koník Hop, pavoučice Fidla a strážci mravenci v&#160;podání žáků školy.) Získali jsme také 2. místo&#160; - cenu odborné poroty.</p><p style="text-align&#58;justify;">Naše plavidlo <b>„Včelka Mája&quot;</b> byla společná práce žáků, jejich rodičů a pedagogů. Kooperací se nám podařilo vytvořit loď, která se nakonec líbila nejvíce i divákům. Celá delegace ze ZŠ a MŠ Choryně (kterou tvořilo 35 osob) na festivalu měla z&#160;ocenění obrovskou nečekanou radost a všichni jsme si festival moc užili.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Mistrovství Holešova a světa v&#160;přejezdu vodní lávky se zúčastnila dvacítka odvážlivců, kteří se pokusili pokořit 24 metrů dlouhou a 25 centimetrů širokou lávku. Povedlo se to dvojici odvážlivců, z&#160;nichž lepší čas a tedy mistrovský titul získal holešovský rodák Jiří Svak.</p><p style="text-align&#58;justify;">V&#160;průběhu obou dnů na pódiu vystoupila celá řada známých zpěváků a kapel – Jelen, Desmod, Wohnout, Tublatanka, Vašo Patejdl, Richard Krajčo, Ondřej Havelka, Lucie Redlová a další. O sobotní finále se postarala kapela Tata Bojs, která svůj koncert doplnila speciálními vizuálními efekty a při jejich závěrečné písni byl odpálen slavnostní ohňostroj.</p><p style="text-align&#58;justify;">Příští jubilejní desátý ročník festivalu Holešovská Regata se uskuteční v&#160;termínu 19. a 20. června 2020 a my už pomalu dáváme dohromady nápady na nové plavidlo.<br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/P6225144.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;790px;height&#58;444px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/P6225147.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;790px;height&#58;444px;" />&#160;<img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/P6225150.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;292px;" /><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/P6225164.jpg" alt="" style="font-size&#58;14px;margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;290px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/P6225201.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;219px;" />&#160;<img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/P6225245.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;219px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/z6225256.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;790px;height&#58;444px;" /><br></p>4. 7. 2019 7:48:45ZŠ a MŠ Choryně se již pošesté zúčastnila soutěže netradičních plavidel na festivalu Holešovská Regata, který proběhl ve dnech 21. a 22. 6. 2019 a přišlo na něj celkem přes 16 tisíc návštěvníků. 2019-07-03T22:00:00Z/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/P6225144.jpg4. 7. 2019 7:58:41http://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováBlanka Palátová
Pozvánka na Evropskou školu talentů65764<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​</strong><strong>Akce s&#160;názvem Evropská škola talentů v trojzemí (ČR, Sasko a Polsko) se uskuteční ve dnech 8. - 11. srpna 2019 v&#160; Mezinárodním centru setkání St. Marienthal , Ostritz (Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal , St. Marienthal 10, 02899 Ostritz-St. Marienthal, e-mail&#58; info@ibz-marienthal.de ), a je určena žákům středních škol z&#160;České republiky, Polska a Saska.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Akce je určena žákům/žákyním středních škol, kteří/které jeví velký zájem o přírodní vědy, matematiku, informatiku a techniku a zajímají se o to, jak probíhá výzkumná činnost u společnosti&#160;Fraunhofer. Při účasti na workshopech se očekává od účastníků/účastnic samostatný přístup k&#160;řešení problémů, chuť experimentovat a sestavit jednoduché vědecké přístroje, zájem o výměnu zkušeností &#160;s&#160;ostatními účastníky. Počítá se s&#160;diskuzí, během které budou moci účastnice/účastníci pokládat otázky vědeckým pracovníkům. Workshopy budou zaměřeny na&#160;matematiku, hry a strojové učení, hackerství, optické experimenty a ochranu životního prostředí. Komunikačním jazykem je němčina.</p><p style="text-align&#58;justify;">Od účastnic/účastníků se očekává velmi dobrá znalost německého jazyka. Účast na akci je zdarma. Akci organizuje Fraunhoferova společnost pro rozvoj aplikovaného výzkumu. Fraunhoferova společnost pro rozvoj aplikovaného výzkumu je německá výzkumná organizace, jedná se o největší organizaci v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje v Evropě.</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Více informací na webových stránkách&#58;</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.fraunhofer.de/de/jobs-und-karriere/schueler/Nachwuchsprogramme/european-talent-school-dreilaendereck.html" target="_blank">https&#58;//www.fraunhofer.de/de/jobs-und-karriere/schueler/Nachwuchsprogramme/european-talent-school-dreilaendereck.html</a></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Předběžný program&#58;</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.fraunhofer.de/content/dam/zv/de/jobs-karriere/Talent-School/European%20Talent%20School%202019%20v%20trojzem%C3%ADreck_CZ.pdf" target="_blank">https&#58;//www.fraunhofer.de/content/dam/zv/de/jobs-karriere/Talent-School/European%20Talent%20School%202019%20v%20trojzemíreck_CZ.pdf</a></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Podmínky účasti&#58;</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.fraunhofer.de/content/dam/zv/de/jobs-karriere/Talent-School/Podm%C3%ADnky%20%C3%BA%C4%8Dasti%20na_EuropeanTalentSchool2019_CZ.pdf" target="_blank">https&#58;//www.fraunhofer.de/content/dam/zv/de/jobs-karriere/Talent-School/Podmínky%20účasti%20na_EuropeanTalentSchool2019_CZ.pdf</a></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Přihlašovací formulář&#58;</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.fraunhofer.de/de/jobs-und-karriere/schueler/Nachwuchsprogramme/european-talent-school-dreilaendereck/anmelden.html" target="_blank">https&#58;//www.fraunhofer.de/de/jobs-und-karriere/schueler/Nachwuchsprogramme/european-talent-school-dreilaendereck/anmelden.html</a></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Pozvánka&#58;</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/50647/" target="_blank">European Talent School 2019 v trojzemíreck_CZ.pdf</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>3. 7. 2019 6:31:25Akce s názvem Evropská škola talentů v trojzemí (ČR, Sasko a Polsko) se uskuteční ve dnech 8. - 11. srpna 2019 v Mezinárodním centru setkání St. Marienthal, Ostritz a je určena žákům středních škol z České republiky, Polska a Saska.2019-07-02T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/technicka.jpg3. 7. 2019 6:41:51http://www.zkola.cz/studenti/clankyaodkazy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováMŠMT
Hrad Malenovice, reportáž gymnazistů osloví diváky po celém světě65607<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Miliony diváků ve Spojených státech amerických i dalších zemí světa se již brzy seznámí s&#160;hradem Malenovice ve Zlíně. Jako atraktivní cíl pro turisty jej představí studenti místního Gymnázia a Jazykové školy s&#160;právem státní zkoušky ve Zlíně. Jejich reportáž se objeví ve vysílání neziskové televize Czech – American TV (CATV), se kterou tato škola spolupracuje.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">„Hrad Malenovice je místem s&#160;jedinečným kouzlem. Co nabídnout má i návštěvníkům ze zahraničí. Pokud se jej rozhodnou navštívit na základě naší reportáže, budeme rádi,“ prohlásil Martin Mlčák, pedagog gymnázia, který studentům s&#160;natáčením pomáhal. Dodal, že reportáž o stopáži cca dvě minuty bude hotová během několika dnů.</p><p style="text-align&#58;justify;">CATV je televizí, která pravidelně informuje v angličtině o České republice jako o zajímavé a pro turisty atraktivní a bezpečné destinaci. Vysílá pro 60 měst na druhé největší kabelové TV v USA, navíc v atraktivním super-prime time od 19 hodin. Kromě milionů diváků u televizí oslovuje její program i více než 100 tisíc lidí na internetu. Nejvíce diváků pochází kromě USA i z&#160;Kanady, Austrálie, Anglie či Ruska.</p><p style="text-align&#58;justify;">Zájmem česko – americké televize je spolupráci se školami z&#160;regionu dále rozšiřovat. „Zlínskému kraji, který je zřizovatelem středních škol, jsme již předložili návrh spolupráce. Věříme, že se dohodneme v&#160;nejbližších dnech,“ konstatoval ředitel a producent John Honner, který CATV před 16 roky založil. „Zájmem CATV je, aby studenti vytvářeli vzdělávací pořady, které budou následně zařazeny do vysílání. Jde určitě o zajímavou nabídku, díky které si studenti vyzkouší v&#160;praxi zajímavé povolání. A třeba je tato zkušenost i dále profesně nasměruje,“ řekl Petr Gazdík, krajský radní pro oblast školství.</p><p style="text-align&#58;justify;">Gymnázium ze Zlína si zatím čtyřletou spolupráci s&#160;CATV pochvaluje. Kromě hradu Malenovice dodá letos do vysílání i reportáž ze zámku ve Vizovicích. „Naši studenti si zdokonalují slovní zásobu, pracují s&#160;technikou a učí se také vystupovat na veřejnosti. Což je pro ně velmi přínosné,“ nepochybuje Alena Štachová, ředitelka školy.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.kr-zlinsky.cz/hrad-malenovice-reportaz-gymnazistu-oslovi-divaky-po-celem-svete-aktuality-15677.html">Zlínský kraj</a><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Hrad_Malenovice.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;790px;height&#58;593px;" /><br></p>1. 7. 2019 6:41:51Miliony diváků ve Spojených státech amerických i dalších zemí světa se již brzy seznámí s hradem Malenovice ve Zlíně. Jako atraktivní cíl pro turisty jej představí studenti místního Gymnázia a Jazykové školy s právem státní zkoušky ve Zlíně. Jejich reportáž se objeví ve vysílání neziskové televize Czech – American TV (CATV), se kterou tato škola spolupracuje.2019-06-30T22:00:00Z/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Hrad_Malenovice.jpg1. 7. 2019 6:45:41http://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováAdéla Kousalová
Studenti SPŠP-COP Zlín na projektovém setkání Safnot v Bulharsku71101<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Ve dnech 6.–11. června 2019 proběhlo další setkání mezinárodního projektu&#160; Save the Future Not Only Today (SAFNOT) financovaného EU prostřednictvím programu Erasmus+. Tentokrát se studenti SPŠP-COP Zlín setkali se svými projektovými partnery z Turecka, Bulharska, Rumunska a Lotyšska v bulharském městě Dobrich.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zde se během projektových aktivit seznámili s&#160;bulharskou historií, kulturou i místními kulinářskými specialitami, jejichž přípravu si mohli sami vyzkoušet. Také navštívili uličku „Starý Dobrich&quot;, kde v&#160;historických malebných domcích uchovávají tradiční řemesla jako čepičář, kloboučník, koželuh, kožešník nebo knihař. &#160;V&#160;sobotu společně strávili krásné chvíle v botanické zahradě Balchik, v&#160;mušlí biofarmě a na mysu Kaliakra, prošli si přímořské letovisko Varnu. Nejdůležitějším bodem bohatého programu ale byly workshopy, ve kterých mezinárodní týmy sestavené ze studentů partnerských škol z&#160;Bulharska, Lotyšska, Rumunska, Turecka a České republiky plnily různé úkoly. Prvním z&#160;nich bylo vytvořit praktické a účelové výrobky z&#160;již použitých materiálů (skla, papíru, plastů, plechovek atd.) na vybavení kanceláře, třídy nebo domácnosti. Dále účastníci navštívili speciální zoo pro zvířata v&#160;nouzi Ecovillage &quot;Dobrozhuntsi&quot;, kde se při komentované prohlídce seznámili s&#160;péčí o zraněná zvířata i o zvířata, které si lidé původně přinesli domů jako domácí mazlíčky a pak už se o ně nemohli nebo nechtěli starat. Zlatým hřebem této prohlídky byl medvěd hnědý, který si v&#160;bezprostřední blízkosti pochutnával na mrkvi a jablíčkách přinesených návštěvníky zoo. V&#160;zoo také proběhl další workshop. Projektový tým zde společným úsilím vyrobil plot z&#160;větví a klacků kolem výběhu pro jeleny sika.</p><p style="text-align&#58;justify;">Projektový tým byl také pozván na radnici, kde se účastníci dozvěděli o recyklačním programu města Dobrich.</p><p style="text-align&#58;justify;">Poslední den patřil návštěvě recyklační stanice ve Stozheru, kterou postavili s pomocí peněz z EU. Závěr celého setkání patřil výletu do přímořského letoviska Varna, které má krásné historické centrum se širokou pěší zónou a kouzelný park podél mořského břehu s&#160;příznačným názvem Mořská zahrada. V&#160;tomto parku je situováno Delfinárium, jehož návštěva byla zlatou tečkou za báječným týdnem. </p><p style="text-align&#58;justify;">Děkujeme partnerské škole <em>Sdruzhenie Chastna profilirana gimnaziya po turizam i predpriemachestvo Rayko Tsonchev </em>z&#160;města Dobrich za skvěle připravené projektové setkání, ze kterého si všichni účastníci odvezli nové poznatky, dovednosti a nezapomenutelné zážitky.</p><p><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/62340213_10157360603948777_1164719968747520000_o[1].jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;225px;" />&#160;<img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/64375363_10157360602998777_915405793048657920_o[1].jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;225px;" /><br></p><p><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/IMG-20190608-WA0008.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;225px;" /><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/IMG-20190608-WA0004.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;225px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p>28. 6. 2019 5:02:49Ve dnech 6.–11. června 2019 proběhlo další setkání mezinárodního projektu Save the Future Not Only Today (SAFNOT) financovaného EU prostřednictvím programu Erasmus+. Tentokrát se studenti SPŠP-COP Zlín setkali se svými projektovými partnery z Turecka, Bulharska, Rumunska a Lotyšska v bulharském městě Dobrich. 2019-06-27T22:00:00Z/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/64375363_10157360602998777_915405793048657920_o[1].jpg1. 7. 2019 6:40:09http://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadka DohnalováKateřina Dvořáková