Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na portálu zkola Všechny novinky

 

 

Učitelé mohou v mediální výchově použít nový otevřený vzdělávací zdroj o volbách61493<div style="text-align&#58;justify;"><strong>​Mediální výchova je průřezové téma, měla by být proto součástí dalších předmětů. V materiálu čtyř devadesáti minutových bloků lze propojit mediální výchovu s dějepisem, výtvarnou výchovou či občanskou výchovou. Pro učitele jsou připraveny i podklady, které mohou jako otevřený vzdělávací zdroj dále upravovat, doplňovat a dále sdílet.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;">Pro mediální výchovu je typické, že vyučovaná témata velmi rychle stárnou a než se na ně učitelé připraví, žáci a studenti již řeší jinou mediální událost. Je ale možné využít ty mediální a společenské události, které lze předvídat, jako jsou například volby, a ty zařadit do výuky podle aktuální potřeby.&#160;Proto učitel mediální výchovy pražského Gymnázia Na Zatlance Michal Kaderka ke své lekci &#160;<a href="https&#58;//www.slideshare.net/MichalKaderka/svet-medii-a-politiku">o světě médií a politiků</a>&#160;vypracoval i&#160;<a href="https&#58;//www.slideshare.net/MichalKaderka/svet-medii-a-politiku-pro-ucitele">podklady pro učitele</a>. “Materiály zapadají do konceptu výuky a probíraných témat v mé třídě, navíc volby z pohledu médií lze pojmout mnohem šířeji. Učitelé získají informační texty, pracovní listy, videa i obrazové materiály, jež&#160;jim ušetří mnoho času.” Čtyři dvouhodinové bloky lze využít ve výuce občanské výchovy (základů společenských věd), dějepisu či ve výtvarné výchově. Vytvořené materiály jsou součástí otevřené učebnice, která je bez omezení k dispozici všem učitelům.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Michal Kaderka kromě výuky mediální výchovy koordinuje Alianci pro otevřené vzdělávání. Ta se zabývá podporou rozvíjení otevřených vzdělávacích zdrojů a kulturou sdílení v komunitě učitelů.&#160;“Pro rychlé předávání zkušeností z výuky je důležité, aby sdílené materiály měly charakter otevřeného vzdělávacího zdroje a učitelé si mohli podklady vylepšovat a rozšiřovat, aniž by porušovali autorská práva,”&#160;sdělila koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání Tamara Kováčová z EDUinu.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Otevřený vzdělávací zdroj (OER – z angl. zkratky Open Educational Resources) je vzdělávací materiál, který nejen že je dostupný bezplatně, ale především je zveřejněný pod veřejnou licencí (např. Creative Commons), jejíž varianta umožňuje zásahy do díla bez obav porušení autorských práv. OER tak podporují vytváření a postupné vylepšování či rychlou aktualizaci již vytvořených děl.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Kontakt&#58;</strong></div><div style="text-align&#58;justify;">Michal Kaderka, učitel mediální výchovy pražského Gymnázia Na Zatlance, koordinátor Aliance pro otevřené vzdělávání</div><div style="text-align&#58;justify;">Email&#58;&#160;<a href="mailto&#58;kaderka@centrum.cz">kaderka@centrum.cz</a></div><div style="text-align&#58;justify;">Otevřená učebnice&#58;&#160;<a href="https&#58;//www.slideshare.net/MichalKaderka">https&#58;//www.slideshare.net/MichalKaderka</a></div><div style="text-align&#58;justify;">Výukový Twitter&#58;&#160;<a href="https&#58;//twitter.com/svetmedii">https&#58;//twitter.com/svetmedii</a></div><div style="text-align&#58;justify;">Výuková FB&#58;&#160;<a href="https&#58;//www.facebook.com/groups/svetmedii">https&#58;//www.facebook.com/groups/svetmedii</a></div><div style="text-align&#58;justify;">Tel.&#58; 777 879 481</div><div style="text-align&#58;justify;"><br>Tamara Kováčová, EDUin, koordinátorka projektu Otevřené vzdělávání</div><div style="text-align&#58;justify;">Email&#58;&#160;<a href="mailto&#58;tamara.kovacova@eduin.cz">tamara.kovacova@eduin.cz</a></div><div style="text-align&#58;justify;">Tel.&#58; 603 942 437</div><br><p style="text-align&#58;justify;"><strong style="border-style&#58;initial;font-size&#58;14px;color&#58;#444444;font-family&#58;&quot;open sans&quot;, helvetica, arial, sans-serif;background-color&#58;#ffffff;"><br></strong></p><p></p>15. 11. 2017 14:02:13Mediální výchova je průřezové téma, měla by být proto součástí dalších předmětů. Pro učitele jsou připraveny podklady, které mohou jako otevřený vzdělávací zdroj dále upravovat, doplňovat a dále sdílet./sofia/SiteCollectionImages/Dolar_nove/Trida.jpg15. 11. 2017 14:05:46https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/prurezovatemata/medialnivychova/Stranky/Forms/VsechnyClanky.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Věda na přání61475<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Fakulta technologická naděluje Vědu na přání!</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Věda na přání je bezplatný e-shop s&#160;populárně vědeckými přednáškami. Jeho účelem je obohatit a ozvláštnit středoškolskou výuku přírodovědných předmětů jako je fyzika, chemie, nebo biologie. <br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Seznamte se s novým projektem zlínské Fakulty technologické UTB.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Funguje to tak jednoduše, jak to jen jde. Vyberete si téma, které byste si rádi vyslechli, a lektor z&#160;řad akademiků fakulty přijede přímo na Vaši školu. </p><p style="text-align&#58;justify;">Stačí se podívat na web <a href="http&#58;//www.vedanaprani.cz/" target="_blank">www.vedanaprani.cz</a> v&#160;sekci „Kurzy&quot; si vybrat přednášku podle vašich preferencí a vyplnit rezervační formulář. Tam mimo jiné stanovíte i své časové možnosti, které s&#160;vámi individuálně doladí. Na detailech se domluvíte přímo s&#160;lektorem, který se Vám v&#160;návaznosti na Vaši rezervaci ozve. </p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/sofia/pedagogove/kabinet-prirodnich-ved/PublishingImages/tak2.jpg" alt="tak2.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;500px;height&#58;353px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;">A nebojte, nenaděluje se jen o Vánocích. Projekt Věda na přání funguje celoročně. Nabízí se ale skvělá příležitost obdarovat své studenty ještě před Vánoci zajímavou přednášku zdarma, ať víte, jak spolupráce probíhá.</p><p style="text-align&#58;justify;">Kromě webových stránek komunikuje Věda na přání i na sociálních sítích, kde můžete sledovat nejaktuálnější dění, nové kurzy, lektory, či jiné novinky, které tvůrci vymyslí. (<a href="http&#58;//www.facebook.com/vedanaprani" target="_blank">www.facebook.com/vedanaprani</a>)</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.vedanaprani.cz/" target="_blank"><img src="/sofia/pedagogove/kabinet-prirodnich-ved/PublishingImages/vnp_logo_černý%20text.png" alt="vnp_logo_černý text.png" style="margin&#58;5px;width&#58;350px;height&#58;92px;" /></a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>14. 11. 2017 13:23:23Věda na přání je bezplatný e-shop s populárně vědeckými přednáškami. Jeho účelem je obohatit a ozvláštnit středoškolskou výuku přírodovědných předmětů jako je fyzika, chemie, nebo biologie. /sofia/SiteCollectionImages/3_Řemesla%20a%20profese/153530978.jpg14. 11. 2017 13:38:32https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/kabinet-prirodnich-ved/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Erasmus+ Výzva 2018 – Partnerství škol nově a jednoduše61472<p style="text-align&#58;justify;">​<strong><em>Partnerství škol je novým typem projektu, který je určen výhradně školám a tomu je přizpůsobena i kratší a jednodušší žádost o grant. Zvýšená podpora bude také věnována různým typům mobilit učitelek a učitelů a žákyň a žáků. Celkový rozpočet přidělený v Evropě na tento typ projektů je 280 mil EUR.<br></em></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Dům zahraniční spolupráce pořádá <strong>informační semináře, webináře a konzultace pro budoucí žadatele</strong> o projekty <strong>Partnerství škol</strong> v rámci programu Erasmus+ školní vzdělávání - Klíčová akce 2 ve <strong>Výzvě 2018</strong>.&#160;</p> <p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Do projektů se může <strong>zapojit jakákoli MŠ, ZŠ, a SŠ zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT</strong> (včetně ZUŠ a škol speciálních). </p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">V rámci projektů školy spolupracují na společném tématu a na výstupech projektu, vyměňují si zkušenosti a organizují aktivity na mezinárodní i lokální úrovni. Zvýšená podpora je také věnována různým typům mobilit učitelů a žáků. V případě žáků se jedná o krátkodobé výměnné pobyty a dlouhodobé studijní pobyty na partnerských školách. V případě pracovníků škol se jedná o krátkodobá společná školení a dlouhodobou učitelskou mobilitu v podobě pracovní stáže.</p><p style="text-align&#58;justify;">Cílem <strong>listopadových a prosincových </strong>seminářů/webinářů je seznámit žadatele s&#160;veškerými důležitými informacemi spojenými s&#160;obsahem projektu – tedy jak by měl projekt vypadat, co by měl obsahovat, jaké aktivity a mobility je možné realizovat a na co si při plánování projektů dát pozor. K&#160;dispozici bude také draft vzorových otázek, které budou součástí žádosti o projekt. Součástí těchto seminářů nebude konkrétní školení k&#160;vyplňování žádostí.</p><p style="text-align&#58;justify;">Cílem <strong>lednových</strong> seminářů/webinářů je konkrétní školení k&#160;vyplňování žádostí o projekt. Od Výzvy 2018 již nebudou formuláře ve formě interaktivního pdf, žádosti se budou podávat prostřednictvím online formulářů (tzv. web-forms).</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Semináře v roce 2017 a v&#160;roce 2018 </strong>(semináře budou probíhat v budově DZS)&#58;</p><ul style="list-style-type&#58;disc;text-align&#58;justify;"><li>středa<strong> 29. 11. 2017</strong> od 10&#58;00 do 12&#58;00 – informační seminář primárně určen <strong>pro žadatele, kteří dosud o projekt v&#160;rámci programu Erasmus+ KA2 nežádali</strong>. <a href="http&#58;//www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/informacni-seminar-vyzva-2018/" target="_blank"><strong>Registrace on-line</strong></a> na stránkách Domu zahraniční spolupráce. </li><li>pondělí <strong>4. 12. 2017 </strong>od 13&#58;00 do 15&#58;00 – informační seminář primárně určen <strong>pro</strong> <strong>žadatele, kteří již žádali o projekt v&#160;rámci programu Erasmus+ KA2</strong>. <a href="http&#58;//www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/informacni-seminar-vyzva-2018-4-12-2017-a/" target="_blank"><strong>Registrace on-line</strong></a> na stránkách Domu zahraniční spolupráce. </li><li>úterý <strong>9. 1. 2018 </strong>od 10&#58;00 do 14&#58;00 – seminář k&#160;podávání a vyplňování žádosti projektů KA2 partnerství škol. Odkaz na registraci bude zveřejněn později. Sledujte stránky Domu zahraniční spolupráce v&#160;sekci <a href="http&#58;//www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/informacni-kampan-vyzva-2018-partnerstvi-skol/" target="_blank"><strong>Školní vzdělávání</strong></a><strong>.</strong> </li></ul><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Webináře (online semináře) v roce 2017 a v&#160;roce 2018&#58;</strong></p><ul style="list-style-type&#58;disc;text-align&#58;justify;"><li>čtvrtek <strong>16. 11. 2017</strong> od 15&#58;00 do 17&#58;00 – informační webinář primárně určen <strong>pro žadatele, kteří dosud o projekt v&#160;rámci programu Erasmus+ KA2 nežádali.&#160;</strong><a href="http&#58;//www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/informacni-webinar-vyzva-2018-a/" target="_blank"><strong>Registrace on-line</strong></a> na stránkách Domu zahraniční spolupráce. </li><li>pondělí <strong>11. 12. 2017 </strong>od 15&#58;00 do 17&#58;00 - informační webinář primárně určen <strong>pro žadatele, kteří již projekt v&#160;rámci programu Erasmus+ KA2 realizovali.&#160;</strong><a href="http&#58;//www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/informacni-webinar-vyzva-2018-11-12-2017/" target="_blank"><strong>Registrace on-line</strong></a> na stránkách Domu zahraniční spolupráce.&#160;<span style="text-decoration&#58;underline;"></span></li><li>středa <strong>17. 1. 2017 </strong>– webinář k&#160;podávání a vyplňování žádosti projektů KA2 partnerství škol.&#160;Odkaz na registraci bude zveřejněn později. Sledujte stránky Domu zahraniční spolupráce v&#160;sekci <a href="http&#58;//www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/informacni-kampan-vyzva-2018-partnerstvi-skol/" target="_blank"><strong>Školní vzdělávání.</strong></a> </li><li>čtvrtek <strong>25. 1. 2017 – </strong>webinář k&#160;podávání a vyplňování žádosti projektů KA2 partnerství škol.&#160;Odkaz na registraci bude zveřejněn později. Sledujte stránky Domu zahraniční spolupráce v&#160;sekci <a href="http&#58;//www.naerasmusplus.cz/cz/projekty-spoluprace-skolni-vzdelavani-ms-zs-ss/informacni-kampan-vyzva-2018-partnerstvi-skol/" target="_blank"><strong>Školní vzdělávání</strong></a>. </li></ul><p style="text-align&#58;justify;">Od února 2018 až do termínu podání žádostí KA2 (21. 3. 2018) budou také pravidelně probíhat <strong>online konzultace</strong>. Konkrétní termíny těchto konzultací budou upřesněny na stránkách <span>Domu zahraniční spolupráce </span>začátkem roku 2018.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/management/omsrlz/narodniagentura/Documents/Leták%20E+%20Partnerství%20škol.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Leták E+ Partnerství škol.pdf</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; Dům zahraniční spolupráce, <a href="http&#58;//www.naerasmusplus.cz/" target="_blank">www.naerasmusplus.cz</a> <br><strong><em></em></strong></p>14. 11. 2017 10:08:14Partnerství škol je novým typem projektu, který je určen výhradně školám a tomu je přizpůsobena i kratší a jednodušší žádost o grant. Zvýšená podpora bude také věnována různým typům mobilit učitelek a učitelů a žákyň a žáků. Celkový rozpočet přidělený v Evropě na tento typ projektů je 280 mil EUR./SiteCollectionImages/Dolar_Nove/Etnicke%20deti_per.jpg14. 11. 2017 10:29:35https://www.zkola.cz/management/omsrlz/narodniagentura/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Literární soutěž pro středoškolské studenty Zlínského kraje61470<div style="text-align&#58;justify;"></div><p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Klub UNESCO Kroměříž a Gymnázium Kroměříž u příležitosti významných výročí našich národních dějin (1848, 1918, 1948, 1968), ale i k připomenutí zápisu Zahrad a Arcibiskupského zámku na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO a 135. výročí založení Gymnázia Kroměříž vyhlašují literární soutěž pro středoškolské studenty Zlínského kraje.</strong></p><h1 class="ms-rteElement-Purple">Soutěžní kategorie&#58;</h1><p><strong>1) Osudové osmičky na konci letopočtu. </strong>Volný slohový útvar (esej, zamyšlení…) o osudových událostech našich národních dějin (1848, 1918, 1948, 1968).&#160;&#160;</p><p><strong>2) Labyrint srdce a ráj světa. </strong>Zamyšlení formou prózy či poezie nad vztahem k&#160;historickému dědictví rodného kraje, města&#160;(2018 je i Evropským rokem kulturního dědictví).<br></p><p><br>Termín odevzdání prací je <strong>do 17. února 2018</strong>. Podrobnější propozice najdete v příloze.<br><br></p><p><a href="/pedagogove/souteze/Documents/201711090852.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;<strong>Propozice soutěže </strong></a><br></p>14. 11. 2017 9:00:41Klub UNESCO Kroměříž a Gymnázium Kroměříž u příležitosti významných výročí našich národních dějin (1848, 1918, 1948, 1968), ale i k připomenutí zápisu Zahrad a Arcibiskupského zámku na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO a 135. výročí založení Gymnázia Kroměříž vyhlašují literární soutěž pro středoškolské studenty Zlínského kraje "Osudové osmičky na konci letopočtu"./pedagogove/souteze/PublishingImages/LS2017.JPG14. 11. 2017 9:11:47https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Nový spolek Pedagogická komora má již přes tisícovku členů a je největším spolkem v českém školství61464<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Spolek Pedagogická komora je v současné době nejpočetnějším spolkem pedagogů v České republice. Od&#160;</strong><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>října 2017 si přihlášku do nového spolku podalo 1.333 pedagogů (80 % učitelů, 15 % ředitelů škol a 5 % dalších pedagogických pracovníků). Cílem je&#160;přispět&#160;ke zlepšení podmínek k&#160;práci všech pedagogů.</strong></span></p><h2 style="text-align&#58;justify;">V nejbližší době se chce Pedagogická komora, z.s., věnovat následujícím oblastem&#58;</h2><ul><li><span style="background-color&#58;transparent;">Propojení pedagogů a vytvoření silné a respektované stavovské organizace</span><br></li><li>Iniciování revize inkluze na základě podnětů učitelů z praxe<br></li><li>Navýšení rozpočtu školství na průměr zemí EU, což je o 25 % více než nyní<br></li><li>Narovnání platů pedagogů na průměr EU, což je o 50 % více než nyní<br></li><li style="text-align&#58;justify;">Snížení administrativní zátěže škol (ředitelů i učitelů)<br></li><li>Přijetí zákona o Pedagogické komoře, která bude oficiálním připomínkovým místem školské legislativy a profesní stavovskou organizací p<span style="background-color&#58;transparent;">edagogických pracovníků</span><br></li></ul><p>Plakát&#160;k vytištění&#58;<br><a href="http&#58;//www.pedagogicka-komora.cz/2017/11/plakat-na-nastenky-do-skol.html" style="font-size&#58;14px;"><strong>http&#58;//www.pedagogicka-komora.cz/2017/11/plakat-na-nastenky-do-skol.html</strong></a><br></p><p>Přihláška&#160;do spolku&#58;<br><strong style="font-size&#58;14px;"><a href="http&#58;//www.pedagogicka-komora.cz/2017/09/pedagogicka-komora-prihlaska-do-spolku.html" style="font-size&#58;14px;">http&#58;//www.pedagogicka-komora.cz/2017/09/pedagogicka-komora-prihlaska-do-spolku.html</a></strong><br></p><p><strong>---</strong></p><p><strong><br>Kontakt&#58;<br></strong><span style="background-color&#58;transparent;">Mgr. Radek Sárközi<br></span><span style="background-color&#58;transparent;">prezident spolku<br></span><span style="background-color&#58;transparent;"><span style="font-size&#58;10.5pt;line-height&#58;107%;font-family&#58;verdana, sans-serif;background-image&#58;initial;background-position&#58;initial;background-size&#58;initial;background-repeat&#58;initial;background-attachment&#58;initial;background-origin&#58;initial;background-clip&#58;initial;"><a href="mailto&#58;info@pedagogicka-komora.cz"><strong>info@pedagogicka-komora.cz</strong></a></span><br></span><span style="background-color&#58;transparent;">Tel.&#58; 775 165 203</span><span style="background-color&#58;transparent;"><br></span></p><p>Pedagogická komora, z.s.<br><span style="background-color&#58;transparent;">Kosmická 742/11, 149 00 Praha 4 - Háje<br></span><a href="http&#58;//www.pedagogicka-komora.cz/" style="font-size&#58;14px;"><strong>www.pedagogicka-komora.cz</strong></a><span style="background-color&#58;transparent;"><br></span></p><p>&#160;</p><p>&#160;</p><p><br></p>14. 11. 2017 8:46:44​Spolek Pedagogická komora je v současné době nejpočetnějším spolkem pedagogů v České republice. Od října 2017 si přihlášku do nového spolku podalo 1.333 pedagogů (80 % učitelů, 15 % ředitelů škol a 5 % dalších pedagogických pracovníků). Cílem je přispět ke zlepšení podmínek k práci všech pedagogů. /SiteCollectionImages/3_Řemesla%20a%20profese/ucitelka.jpg14. 11. 2017 8:53:47https://www.zkola.cz/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Kultura, životní styl, tradice. Nový projekt pro studenty i vyučující161398<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Od září 2017 do června 2019 bude Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město zapojena do evropského projektu Erasmus+ s&#160;názvem „Memories will keep us together“. V&#160;rámci &#160;projektu se Mgr. Soňa Patočková a Mgr. Silvie Palčíková zúčastnily ve dnech 18. – 20. října 2017 tzv. Transnational project meeting ve španělském městě Mataró společně s&#160;vyučujícími a projektovými manažery z&#160;ostatních partnerských zemí – Španělska, Itálie, Lotyšska, Litvy a Polska.<br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/frk.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;297px;" /><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/frk2.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;296px;" /><br></strong></p><div style="text-align&#58;justify;"> Během třídenního mítinku v&#160;partnerské škole Institut Thos I Codina všichni zúčastnění řešili pravidla projektu, pravidla mobilit, termíny mobilit, finance, webové stránky projektu, Twinspace a další faktory důležité pro úspěšný průběh celé akce.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Základními znaky tohoto projektu jsou hodnoty, které by si měli dnešní teenageři začít uvědomovat. Mezi ně patří například pomoc seniorům, úcta k&#160;našim předkům, jejich tradicím a zvykům či tolerance k&#160;jiným národům. V&#160;rámci těchto hodnot budou studenti Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město plnit různé úkoly (návštěva domova pro seniory nebo spolupráce s&#160;prarodiči při tvorbě rodokmenu či vaření starých receptů) a ty budou následně prezentovat na výjezdech do jiných zemí. Díky nim si připomenou staré zvyky a hodnoty, které tudíž nevymizí, ale naopak budou mladým lidem zprostředkovány zábavným a přirozeným způsobem. A co víc, studenti budou při mobilitách v&#160;zahraničí ubytovaní v&#160;rodinách a díky tomu si procvičí a zlepší své znalosti anglického jazyka a poznají tamní kulturu, životní styl, způsob stravovaní a hodnoty rodin v&#160;jiných zemích. Při mobilitě v&#160;České republice naši studenti také ubytují své kamarády ve svých rodinách.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Během projektu budou vybraní studenti školy pilně spolupracovat se svými rodiči a prarodiči, aby se dozvěděli více o svých předcích a jejich zvycích. Budou spolupracovat se svými učiteli, kteří jim pomohou splnit všechny úkoly, aby mohli co nejlépe prezentovat svoji školu v&#160;zahraničí. První mobilita se bude konat už v&#160;listopadu tohoto roku v&#160;lotyšské Rize. Téma výjezdu zní „Na talíři ze Španělska do Lotyšska“. Tři studenti druhého ročníku oboru agropodnikání zde představí staré recepty svých babiček v&#160;praxi. Mobility se zúčastní s&#160;pedagogickým doprovodem – Mgr. Soňou Patočkovou a Mgr. Benediktem Chybíkem. Účastníci dalších mobilit, jejich pedagogický doprovod a úkoly, které budou studenti plnit, budou stanoveny vždy po skončení předchozí mobility. Poslední se bude konat v&#160;červnu 2019 ve Španělsku, kde proběhne zároveň zhodnocení a ukončení celého projektu. Věříme, že „Memories will keep us together“ bude pro Střední odbornou školu a Gymnázium Staré Město hodnotný a přínosný jak po studijní a odborné stránce, tak i po té lidské.</div><br><p style="text-align&#58;justify;"><br><strong></strong></p>9. 11. 2017 14:22:15Od září 2017 do června 2019 bude Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město zapojena do evropského projektu Erasmus+ s názvem „Memories will keep us together“. V rámci projektu se Mgr. Soňa Patočková a Mgr. Silvie Palčíková zúčastnily ve dnech 18. – 20. října 2017 tzv. Transnational project meeting ve španělském městě Mataró společně s vyučujícími a projektovými manažery z ostatních partnerských zemí – Španělska, Itálie, Lotyšska, Litvy a Polska./rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/frk2.JPG11. 11. 2017 5:59:45https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadka Evjáková
Neobvyklý seminář společenských věd61322<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Dne 10. října 2017 navštívila část třídy&#160;3.H domov pro osoby se zdravotním postižením, který se nachází nedaleko Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město, a to v&#160;ulici Kopánky ve Starém Městě. Návštěva byla součástí semináře společenských věd. Pod vedením paní učitelky Olgy Dziacké jsme se vydali podívat na ty, na které se bohužel často zapomíná.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Posláním DZP ve Starém Městě je pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením, které zahrnuje mentální postižení v kombinaci s tělesným postižením či poruchami autistického spektra. Primárně poskytuje podporu a pomoc osobám, které potřebují péči a podporu 24 hodin denně. Stávajícím uživatelům s nízkou mírou potřebné podpory pomáhá v&#160;přechodu do chráněných bytů, aby se alespoň částečně začlenili do samostatného života.</p><p style="text-align&#58;left;"><img src="/kalendarakci/PublishingImages/a1d528d98ca4da06bef2e8c046cdf3e6.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Jakmile jsme vstoupili do budovy, uvítal nás velmi milý personál, který nás provedl celou budovou, kde jsme navštívili vybavené pokoje pacientů a seznámili se s&#160;běžným dnem klientů. DZP poskytuje svým klientům například i kapli či snoezelen (místnost která je určená k&#160;poskytnutí pozitivně naladěného prostředí), jejíž součástí je světelný vodní sloup. Dále budova zahrnuje i vlastní kavárnu, kde jsme klientům připravili sladké překvapení v&#160;podobě napečených buchet a jiných sladkostí.</p><p style="text-align&#58;justify;">Během prohlídky jsme viděli spoustu mužů a žen v&#160;různých věkových kategoriích, které postihl nemilý osud. Vyslechli jsme si i jeden životní příběh přímo od pana Marka, který utrpěl vážné poranění hlavy, když jel pod vlivem alkoholu na kole a upadl na kámen, a tak je odkázán pouze na pomoc pracovníků DZP. Svou rodinu navštěvuje jen během víkendů a svátků. Tento příběh a i příběhy ostatních byly velmi dojemné a spoustě z&#160;nás otevřely oči. Po prohlídce jsme se hovořili o svých dojmech a ptali se ochotných pracovnic na nejrůznější dotazy, které nám rády zodpověděly.</p><p style="text-align&#58;justify;">Pracovnice DZP nás také zasvětily do podzimního programu pro klienty, který připravují. Chtějí péct, vařit a vytvářet nejrůznější výrobky z dýní, avšak nemají jich dostatek. Na to konto naše paní učitelka uspořádala sbírku dýní ve škole, která se vyplatila, a tak doufáme, že plán pracovnic vyjde a během chladných dnů si personál i klienti DZP navodí příjemnou podzimní atmosféru.</p><p>Natálie Kutálková, 3.H</p>3. 11. 2017 12:38:31Dne 10. října 2017 navštívila část třídy 3.H domov pro osoby se zdravotním postižením, který se nachází nedaleko Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město, a to v ulici Kopánky ve Starém Městě. Návštěva byla součástí semináře společenských věd. Pod vedením paní učitelky Olgy Dziacké jsme se vydali podívat na ty, na které se bohužel často zapomíná./kalendarakci/PublishingImages/a1d528d98ca4da06bef2e8c046cdf3e6.jpg5. 11. 2017 19:42:03https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadka Dohnalová
Studenti kroměřížské hotelovky strávili tři "pracovní" týdny v Budapešti61309<p style="text-align&#58;justify;"><strong>První říjnový den odjelo deset žáků s pedagogickým dozorem na třítýdenní odbornou stáž do maďarské Budapešti, která byla financována z prostředků programu Erasmus+</strong>.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Po příjezdu jsme byli příjemně překvapeni ubytováním na jedné z&#160;hlavních ulic - Andrássyho v&#160;hostelu Adagio 1 přímo v&#160;centru Budapešti, kousek od Náměstí hrdinů, ZOO, 50 metrů od vstupu metra, 100 metrů do Sparu a nedaleko od hotelů, kde jsme pracovali.</p><p style="text-align&#58;justify;">V&#160;pondělí ráno jsme se vydali na pracoviště. Prvním byl pětihvězdičkový hotel Ritz-Carlton, který je nejluxusnějším hotelem v&#160;Budapešti. Pro 3 kuchaře - Tomáše, Ondřeje a Michala a 2 servírky - Adélu a Veroniku to byla cílová stanice. A zde čekal první „šok&quot; - 6 hodin školení o hotelu. Dozvěděli jsme se, že běžně se nový zaměstnanec dle pozice školí až 3 dny.</p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Buda3.jpg" alt="Buda3.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;638px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Dalším hotelem byl hotel President, kde pracovali Monika a Filip v&#160;kuchyni a Lucie s&#160;Anetou v&#160;restauraci. Hotel měl o hvězdičku méně, ale byl o poznání „přátelštější&quot; - byl menší, personál včetně managementu velmi mladý a v podstatě všichni znali všechny.</p><p style="text-align&#58;justify;">Poslední žák - Jakub - pracoval na pozici recepčního - první den na recepci hostelu, kde jsme bydleli, potom na druhém hostelu společnosti Adagio 2. </p><p style="text-align&#58;justify;">Postupně mizel počáteční ostych v&#160;komunikaci a žáci se stále zlepšovali v&#160; anglickém jazyce nejen v&#160;hotelích, ale také v&#160;samotném hostelu, kde se střídali turisté z&#160;celého světa. Ve volném čase jsme pracovali „dobrovolně&quot; na jazykovém on-line kurzu, často společně konzultovali některé nejasnosti.</p><p style="text-align&#58;justify;">V&#160;rámci programu jsme měli zajištěné 2 kulturní programy. První sobotu to byla prohlídka Muzea teroru – Terrorhaza. Po této prohlídce muzea jsme zamířili do ZOO, kde jsme strávili celé odpoledne. </p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Buda8.JPG" alt="Buda8.JPG" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;638px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Druhou sobotu nás čekala návštěva Tropicaria, kde jsme si v&#160;různě velkých akváriích a teráriích prohlédli všechny možné druhy živočichů a v&#160;jednom z&#160;akvárií jsme si mohli pohladit rejnoky. Abychom si vodu užili i my, strávili jsme báječné odpoledne v&#160;obřím aquaparku Aqua word.</p><p style="text-align&#58;justify;">A co stojí v&#160;Budapešti za to vidět a co jsme si nenechali ujít? Citadelu se sochou Svobody, hrad Buda a Fisherman's Bastion, rozsáhlou budovou Parlamentu, Baziliku sv. Štěpána, historickou tržnici Central Market Hall, kde je možné nakoupit v&#160;přízemí různé druhy klobás, koření - obzvláště papriky a věnce s&#160;chilli, chlazené ryby, ovoce a zeleninu a v&#160;prvním patře i suvenýry a oblečení.</p><p style="text-align&#58;justify;">I když jsme se na rodinu a kamarády těšili, přece jen nám bylo líto, že 3 týdny v&#160;Budapešti uběhly tak rychle. Naštěstí máme mnoho fotografií a natočených videí z&#160;našich pracovišť i města, která nám budou tuto stáž připomínat.</p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Buda1.jpg" alt="Buda1.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;638px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Buda7.JPG" alt="Buda7.JPG" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;638px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Buda4.jpg" alt="Buda4.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;637px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Erasmus%20logo.jpg" alt="Erasmus logo.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;650px;height&#58;185px;" /><br></p>2. 11. 2017 19:12:21První říjnový den odjelo deset žáků s pedagogickým dozorem na třítýdenní odbornou stáž do maďarské Budapešti, která byla financována z prostředků programu Erasmus+. /rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/Buda3%20perex.jpg3. 11. 2017 9:33:04https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová

Chcete dostávat novinky z tohoto portálu e-mailem?

​Chcete-li si dostávat upozornění na nové články, přejděte na stránku s nastavením. Pro zasílání newsletteru zadejte svůj email zde.