Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na portálu zkola Všechny novinky

 

 

Výtvarné a dovednostní kurzy akreditované v systému DVPP 24095<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Nabídka akreditovaných kurzů učitelům i žákům pro Šablony II.&#160;</strong><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>na Střední uměleckoprůmyslové škole v&#160;Uherském Hradišti.</strong></span></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;"><strong><br></strong></span></p><p style="text-align&#58;justify;">Chcete se dozvědět něco nového? Přemýšlíte o tom, jak zlepšit své dovednosti ve výtvarných disciplínách nebo v&#160;počítačové gramotnosti? Rádi byste se naučili efektivně nakládat s&#160;vašimi snímky poté, co si je pořídíte? Je možnost, že jste snímek mohli pořídit lépe? Zajímá vás, jak si lépe zorganizovat čas ve třídě s&#160;využitím počítače?</p><p style="text-align&#58;justify;">Na všechny tyto otázky známe odpověď.</p><p style="text-align&#58;justify;">Ukážeme vám, jak připravit své žáky k&#160;talentovým zkouškám jednotlivých uměleckých oborů.&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">V&#160;konkurenci uměleckých škol uspějí ti připravení.</span></p><p style="text-align&#58;justify;">Od února 2019 pro vás otevíráme výtvarné a dovednostní kurzy akreditované v&#160;systému DVPP v&#160;příjemném tvůrčím prostředí SUPŠ v&#160;Uherském Hradišti. Můžete se těšit třeba na&#58;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><ul><li><p>lití porcelánu a výrobu sádrových forem </p></li><li><p>úpravu fotografií</p></li><li><p>počítačový krasopis</p></li><li><p>grafické techniky</p></li><li><p>modelování</p><br></li><li><p>A nejen pro výtvarníky&#58; management třídy na platformě Easyclass<br></p></li></ul><div><br></div><div><p>Všechny kurzy jsou vhodné k&#160;čerpání prostředků ze Šablon II. </p><p>Aktuální nabídku kurzů můžete sledovat na <a href="http&#58;//www.supsuh.cz/aktuality/" target="_blank">www.supsuh.cz</a>.<br></p><p>V&#160;případě zájmu kontaktujte MgA. Evu Blahůškovou, <a href="mailto&#58;%20blahuskova@supsuh.cz" target="_blank">blahuskova@supsuh.cz</a>.<br></p><br></div>20. 11. 2018 12:37:48Nabídka akreditovaných kurzů učitelům i žákům pro Šablony II. na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti./sofia/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/ucitelka.jpg20. 11. 2018 12:44:09https://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováEva Blahůšková
Mezinárodní den studentů67015<p style="text-align&#58;justify;"><strong>17. listopadu slavíme Mezinárodní den studentů. Události, které proběhly ve stejný den padesát let po sobě, v letech 1939 a 1989, byly pro československý národ naprosto zásadní. Vznik mezníků ovlivnili především studenti. Ne každý si ale uvědomuje, jak význačnou roli hráli, co k událostem vedlo a jak spolu souvisí.&#160;</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">​15. března 1939 obsadilo nacistické Německo české země poté, co se Slovensko 14. března odtrhlo a vytvořilo samostatný stát. O den později byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava. Tato událost proběhla bez významných protestů českého národa. K&#160;těm došlo až v&#160;říjnu 1939.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Nevydařená oslava zaniklého státu</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Lidé se sešli na protinacistické demonstraci v&#160;Praze&#160;28. října 1939, v&#160;den výročí vzniku Československa. Tato akce byla dlouho připravovaná odbojovými organizacemi i ilegální komunistickou stranou. Protestů se zúčastnilo na 100 tisíc lidí. Především na Staroměstském a Václavském náměstí se scházeli davy demonstrantů. Nacistická policie na sebe nenechala dlouho čekat. Došlo k&#160;několika střetům, jejichž výsledkem bylo&#160;zastřelení dělníka Václava Sedláčka&#160;a těžkému poranění dalších 15 účastníků demonstrace. Mezi nimi byl i&#160;student Lékařské fakulty Jan Opletal, který utrpěl průstřel břicha.</p><p style="text-align&#58;justify;">Opletal následkům zranění&#160;11. listopadu podlehl. Čtyři dny poté,&#160;15. listopadu 1939, se konal pohřeb. Toho se zúčastnily tisíce studentů a stal se tak impulsem k&#160;dalším protinacistickým demonstracím.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Nacističtí pohlaváři ale nemohli nechat studenty jen tak protestovat, a proto&#160;17. listopadu&#160;zasáhli. Gestapo obsadilo studentské koleje,&#160;uzavřelo všechny vysoké školy, asi tisícovku studentů odvleklo do koncentračních táborů a devět studentských vůdců bylo popraveno. O dva roky později, v&#160;roce 1941, byl 17. listopad na počest těchto obětí vyhlášen&#160;Mezinárodním dnem studentstva. Došlo k&#160;tomu na zasedání Mezinárodní studentské rady v&#160;Londýně.</p><p style="text-align&#58;justify;">Jak už datum napovídá,&#160;17. listopad 1989&#160;se dnem studentstva úzce souvisí. V&#160;tento den si většinou připomínáme výročí&#160;sametové revoluce, a mnoho lidí ani neví, že je zasvěcen i studentům. Vidí v&#160;něm státní svátek, kdy nemusí do práce. Ovšem pokud by nebylo těch tisíců statečných vysokoškoláků, žili bychom možná pořád v&#160;socialistické zemi.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Celé znění článků včetně fotografií a videí&#160;naleznete na webu <a href="https&#58;//www.studenta.cz/life/roky-1939-a-1989-jak-vznikl-nejdulezitejsi-den-studentu/r~762a16d2e5ec11e8b2380cc47ab5f122/" target="_blank"><strong>www.studenta.cz</strong></a>.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.studenta.cz/life/roky-1939-a-1989-jak-vznikl-nejdulezitejsi-den-studentu/r~762a16d2e5ec11e8b2380cc47ab5f122/">www.studenta.cz</a><br></p>17. 11. 2018 18:00:1617. listopadu slavíme Mezinárodní den studentů. Události, které proběhly ve stejný den padesát let po sobě, v letech 1939 a 1989, byly pro československý národ naprosto zásadní. Vznik mezníků ovlivnili především studenti. Ne každý si ale uvědomuje, jak význačnou roli hráli, co k událostem vedlo a jak spolu souvisí. /studenti/clankyaodkazy/PublishingImages/Den_studentů.PNG17. 11. 2018 18:12:33https://www.zkola.cz/studenti/clankyaodkazy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováHana Grohová
XII. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování64839<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Kroměříž se stala dne 13. 11. 2018 místem konání XII. Krajské konference k&#160;primární prevenci rizikového chování. Krajská konference se uskutečnila&#160;ve společenském sále Domova mládeže Střední školy hotelové a služeb Kroměříž. Přípravou a organizací byla pověřena Vyšší odborná&#160;škola&#160;pedagogická a sociální a Střední škola&#160;Kroměříž&#160;ve spolupráci se Zlínským krajem.</strong> </p><p style="text-align&#58;justify;">Více jak sto účastníků, metodiků prevence na základních a středních školách ze Zlínského kraje, mělo příležitost získat zajímavé informace a podněty od lektorů a odborníků z praxe, kteří své příspěvky věnovali aktuálnímu tématu&#58;&quot;Dobrý start při přechodu žáků na vyšší stupeň vzdělání&quot;.&#160; </p><p style="text-align&#58;justify;">Konferenci zahájil člen Rady ZK pro oblast&#160;školství&#160;Petr Gazdík. Následoval přehled aktualit a připravovaných akcí od krajské školské koordinátorky prevence Mgr. Bc. Šárky Kostkové a okresních metodiků prevence Mgr. Ireny Majtnerové a Mgr. Bc. Oldřicha Kratochvíla. Mgr. Ondřej Bárta ve svém vstupu posluchačům přiblížil nástroje leadershipu jako cesty změny chování lidí a kultury školy. V první přednášce se v tématu „ Rizika komunikace mezi týmem školy a rodiči&quot; PhDr. David Čáp, Ph.D., dotkl nejčastějších komunikačních chyb a nedorozumění. PhDr. Helena Vrbková se v&#160;přednášce s&#160;názvem „Uplatnění šesti nevyhnutelných a dostačujících podmínek dle C. R. Rogerse v&#160;práci s&#160;třídním kolektivem&quot; zabývala čtením psychodynamiky a egoobrannými mechanismy v&#160;rámci práce se skupinou.</p><p style="text-align&#58;justify;">Na tato témata navázali přednášející i v&#160;odpolední části. Posluchači si mohli vybrat z&#160;pěti workshopů&#58; </p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><li>Co potřebuji od svého týmu a co mi hází klacky pod nohy (PhDr. Čáp Ph.D.)</li><li>Využití projektivní práce v&#160;rámci diagnostiky a aktivizace třídy na ZŠ a SŠ pomocí pomůcek „Zvířecí svět a obrazy&quot; (PhDr. Vrbková)</li><li>Rituály a třídní identita jako nástroje ke stmelení kolektivu (Mgr. Hlavsová)</li><li>Zážitková pedagogika v&#160;práci učitele (Mgr. Kostrůnková, Mgr. Javoříková, DIS Fryšták)</li><li>Přechod odkudkoli kamkoli – nové příležitosti (Petr Štěpáník, MADIO, z.s.)</li></ul><p>Teprve ve škole, která má správně nastaveny vztahy, spolupráci i komunikaci uvnitř i navenek, je možné úspěšně a efektivně aplikovat preventivní programy. Co všechno může přispět k&#160;tomu, aby škola správně fungovala, pomohli přítomným nastínit přizvaní lektoři a odborníci.</p><p>Prezentace&#160;lektorů naleznete&#160;v příloze&#58;</p><p><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/XII.-Krajska-konference-k-primarni-prevenci/Aktuality%20KÚZK.ppt.pptx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpptx.png" alt="" /> Aktuality KÚZK.ppt.pptx</a></p><p><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/XII.-Krajska-konference-k-primarni-prevenci/KPPP%20a%20ZDVPP%20Zlín.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> KPPP a ZDVPP Zlín.pdf</a></p><p><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/XII.-Krajska-konference-k-primarni-prevenci/PhDr.%20David%20Čáp%20Ph.D.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> PhDr. David Čáp Ph.D.pdf</a></p><p><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/XII.-Krajska-konference-k-primarni-prevenci/PhDr.%20Helena%20Vrbková.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> PhDr. Helena Vrbková.pdf</a></p><p><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/XII.-Krajska-konference-k-primarni-prevenci/Mgr.%20Markéta%20Hlavsová.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Mgr. Markéta Hlavsová.pdf</a></p><p><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/XII.-Krajska-konference-k-primarni-prevenci/DIS%20Fryšták.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> DIS Fryšták.pdf</a><br></p>15. 11. 2018 9:49:59Kroměříž se stala dne 13. 11. 2018 místem konání XII. Krajské konference k primární prevenci rizikového chování. /zdz/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/teacher%20in%20classroom.jpg15. 11. 2018 10:02:54https://www.zkola.cz/zdz/temata/prevence/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxŠárka KostkováŠárka Kostková
Studenti se učí poznat fake news v únikové hře. Poznáte lež i vy?64754<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Novinář v roce 2028. Období před prezidentskými volbami. Kampaň vrcholí a kandidáti se snaží získat poslední hlasy nerozhodnutých voličů. Jak mají poznat sliby od reality a lži od pravdy? Mladé generaci v tom má pomoci novinka studentů Masarykovy univerzity jménem Fakescape - úniková hra pro celou třídu.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Pravidla jsou jednoduchá - během vyučovací hodiny musí studenti rozluštit, který z pěti prezidentských kandidátů lže. Fake news nemusí být na první pohled patrné, ale pečlivě schované například v příspěvcích na sociálních sítích, lehkých nesrovnalostech v číslech, nebo přisuzování výroků někomu jinému, atd. Hra je určená pro středoškoláky, kteří by ji měli hravě zvládnout za zhruba 25 minut, zbytek hodiny je pro diskuzi.&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;">„Chceme, aby studenti pochopili, že zprávy je potřeba si ověřovat, pokaždé. Minimálně ze dvou a více zdrojů s tím, že Google je náš nejlepší kamarád. Internet je plný falešných zpráv, které šíří dezinformační servery a někdy i klasické zpravodajské weby, které si informace pořádně neověří,“ říká vedoucí projektu Fakescape Julie Vinklová.</p><p style="text-align&#58;justify;">Hra je nyní primárně určená pro středoškoláky, nicméně Vinklová podotkla, že ji zvládly i děti z nižších stupňů. Právě na další školské úrovně chtěl tým hru rozšířit.</p><p style="text-align&#58;justify;">Celé znění článku naleznete na&#160;<span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;left;"><a href="https&#58;//zpravy.idnes.cz/fake-news-masarykova-univerzita-unikovka-milos-gregor-fakescape-phv-/domaci.aspx?c=A181105_123858_domaci_brzy"><strong>www.zpravy.idnes.cz</strong></a>.</span></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;left;">Zdroj&#58; iDNES.cz</span></p><p><br></p>12. 11. 2018 9:20:50Novinář v roce 2028. Období před prezidentskými volbami. Jak mají voliči poznat sliby od reality a lži od pravdy? Mladé generaci v tom má pomoci novinka studentů Masarykovy univerzity jménem Fakescape - úniková hra pro celou třídu./sofia/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/young%20people.jpg18. 11. 2018 17:35:32https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/prurezovatemata/medialnivychova/Stranky/Forms/VsechnyClanky.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováAnna Brzybohatá
Exkurze žáků 9. tříd ZŠ UNESCO Uherské Hradiště do Terezína a Lidic64744<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Ve dnech&#160;1. a&#160;2. 11.&#160;2018 se 40 žáků&#160;devátých tříd ZŠ UNESCO zúčastnilo exkurze do&#160;Památníku Terezín a Památníku Lidice.&#160;</strong><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>Exkurze se uskutečnila díky spolupráci s Památníkem Lidice a Památníkem Terezín, která se rozvíjí už od roku 2005.&#160;</strong></span></p><p style="text-align&#58;justify;"><br>Pro žáky byl připraven nabitý program&#58;</p><p style="text-align&#58;justify;">1. den&#58;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"></p><ul><li>přednáška o pronásledování Židů ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století<br></li><li>prohlídka&#160;města Terezín (bývalého židovského ghetta) včetně Muzea ghetta&#160;s průvodcem Památníku<br></li><li>film&#58; Poslední motýl<br></li></ul> <p></p><p style="text-align&#58;justify;"> 2. den &#58;</p><ul style="text-align&#58;justify;"><li><span style="background-color&#58;transparent;">prohlídka Malé pevnosti Terezín s průvodcem (zde žáci uctili památku obětí položením věnce a zapálením svíčky)</span><br></li><li>beseda s&#160;pamětnicí paní&#160;<a href="http&#58;//www.pametnaroda.cz/story/vidlakova-roz-lauscherova-michaela-1936-860" target="_blank" style="font-size&#58;14px;">RNDr. Michaelou Vidlákovou</a><span style="background-color&#58;transparent;">, která byla od prosince 1942 do května 1945 ve věku 6-9 let v Terezíně</span><br></li><li>odpoledne jsme se přesunuli do&#160;Památníku Lidice. Součástí programu byla&#160;prohlídka multimediálního muzea&#160;a&#160;pietního území bývalé obce Lidice, kde žáci uctili památku obětí lidické tragédie položením kytice a zapálením svíček k&#160;Pomníku dětských obětí války a Pomníku zavražděných lidických mužů.<br></li></ul><p style="text-align&#58;justify;">Exkurze byla součástí vzdělávacích aktivit z projektu&#160;Po stopách totalitních režimů 20. století,&#160;který finančně podpořil Zlínský kraj a Terezínská iniciativa.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Věříme, že si žáci z exkurze odnáší spoustu nezapomenutelných zážitků a poznatků, které využijí nejen v dalším vzdělávání, ale i v osobním životě.<br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Žáci%20ZŠ%20UNESCO%20před%20Malou%20pevností%20v%20Terezíně.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;700px;height&#58;525px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Žáci%20ZŠ%20UNESCO%20UH%20uctili%20památku%20obětí%20v%20Terezíně%20položením%20věnce.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;700px;height&#58;525px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Součástí%20programu%20byla%20také%20beseda%20s%20paní%20RNDr.%20Michaelou%20Vidlákovou.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;700px;height&#58;525px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Žáci%20ZŠ%20UNESCO%20v%20Lidicích.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;700px;height&#58;525px;" /><br></p>12. 11. 2018 6:43:22Ve dnech 1. a 2. 11. 2018 se 40 žáků devátých tříd ZŠ UNESCO zúčastnilo exkurze do Památníku Terezín a Památníku Lidice. Exkurze se uskutečnila díky spolupráci s Památníkem Lidice a Památníkem Terezín, která se rozvíjí už od roku 2005. /rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Žáci%20ZŠ%20UNESCO%20před%20Malou%20pevností%20v%20Terezíně.jpg12. 11. 2018 6:57:25https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováPetr Kočíř, Jan Vorba
Hejtmanův pohár ve Zlínském kraji získala ZŠ a MŠ Choryně64739<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​</strong><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>Slavnostní ocenění škol ze Zlínského kraje, které se letos nejlépe umístily v soutěži Hejtmanův pohár, se uskutečnilo 6. 11.&#160;ve Zlíně. Žákům i jejich pedagogům poblahopřál a ceny předal hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek společně s Milanem Kočím, předsedou Asociace amatérských sportů ČR, která soutěž od roku 2015 pořádá.&#160;</strong></span></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;">Do čtvrtého ročníku soutěže, založené na překonávání dráhy sportovních dovedností, se ve Zlínském kraji letos zapojilo téměř dva tisíce žáků z&#160;osmi škol. Vítězem se stala Základní škola a Mateřská škola Choryně. V&#160;celostátním srovnání se umístila na devátém místě.</span></p><p style="text-align&#58;justify;">„Mám radost z&#160;toho, že takové soutěže máme a že se vás tolik zúčastnilo. Já, když jsem byl velký jako vy, tak jsem chodil do gymnastiky, poté jsem závodně plaval a věnoval jsem se i orientačnímu běhu, takže vím, že když se člověk něco v&#160;mládí naučí, tak to pak umí celý život. Tato soutěž tu není jenom proto, abyste vyhrávali, ale také proto, abyste byli zdraví, vytrénování a v&#160;případě potřeby tak byli schopni pomoci nejen sobě, ale i někomu jinému,&quot; uvedl směrem k&#160;žákům hejtman Jiří Čunek.</p><p style="text-align&#58;justify;">Hejtmanův pohár je soutěž, ve které spolu zápolí jednotlivé školy a jejich žáci ve zdolávání dráhy sportovních dovedností, tzv. opičí dráhy. Soutěží se ve všech 14 krajích, zapojit se mohou základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. Využívají při tom soutěžní aplikaci, díky které nemusejí nikam jezdit a mohou tak zapojit všechny své žáky v hodinách tělesné výchovy.</p><p style="text-align&#58;justify;">Cílem soutěže je podpořit u dětí zdravý životní styl a pozitivní vztah ke sportu a pohybu. Největší šanci na výhru má přitom nejaktivnější škola. Důraz je totiž kladen na pravidelnost a oslovení co největšího počtu žáků, méně už na samotný výkon dětí. Školy tak kromě bodů za dosažené časy získávají body hlavně za zapojení co největšího počtu žáků, za zasílání fotografií a videí ze zdolávání dráhy a za plnění „Hejtmanských výzev&quot;, což jsou speciální úkoly, které mj. soutěž propojují i s hodinami českého jazyka, dějepisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy aj.</p><p style="text-align&#58;justify;">Děti se při plnění společných úkolů učí vzájemné komunikaci a spolupráci, kdy se v dílčích úkolech prosazují i ti méně sportovně nadaní žáci, takže každý může k dobrému výsledku přispět jiným způsobem.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p><strong>Hejtmanův pohár – Zlínský kraj – výsledky</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">1. místo&#58; ZŠ a MŠ Choryně</p><p style="text-align&#58;justify;">2. místo&#58; ZŠ Slušovice</p><p style="text-align&#58;justify;">3. místo&#58; ZŠ a MŠ Újezd<br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Choryne1.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;700px;height&#58;467px;" />&#160;<img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Choryne2.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;700px;height&#58;467px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Choryne3.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;700px;height&#58;467px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.kr-zlinsky.cz/hejtmanuv-pohar-letos-ve-zlinskem-kraji-ziskala-zakladni-skola-a-materska-skola-choryne-aktuality-15214.html"><strong>www.kr-zlinsky.cz</strong></a><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Foto&#58; Jiří Balát<br></p>12. 11. 2018 6:18:26​Slavnostní ocenění škol ze Zlínského kraje, které se letos nejlépe umístily v soutěži Hejtmanův pohár, se uskutečnilo 6. 11. ve Zlíně. Žákům i jejich pedagogům poblahopřál a ceny předal hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek společně s Milanem Kočím, předsedou Asociace amatérských sportů ČR, která soutěž od roku 2015 pořádá. /rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Choryne4.jpg12. 11. 2018 6:59:53https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováJan Vandík
Zlatý Ámos 2018-201964181<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Je to tady! Začal 26. ročník Zlatého Ámose. Neváhejte a nominujte svou&#160;oblíbenou&#160;učitelku nebo oblíbeného&#160;učitele.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><div style="text-align&#58;justify;">Přihláška musí obsahovat&#58;&#160;<span>stručnou charakteristiku nominované učitelky/nominovaného učitele,&#160;</span><span>popis jedné společně prožité příhody,&#160;</span><span>podpisy sta osob, které s nominací souhlasí.</span></div><div><span style="text-align&#58;justify;"><br></span></div><div>Příjem přihlášek končí <strong>31. prosince 2018</strong>.<br></div><div><br></div><div>Odborná porota na finále zvolí <strong>Zlatého Ámose</strong>.</div><div>Dětská porota na finále zvolí <strong>Dětského Ámose</strong>.</div><div>Ministerstvo školství vybere <strong>Ámose češtináře</strong>.</div><div>Zlatý partner vybere <strong>Ámose fyzikáře</strong>.</div><div>Stříbrný partner vybere <strong>Ámose chemikáře</strong>.</div><div>SMS hlasováním bude zvolen <strong>Ámos sympaťák</strong>.<br></div><div><br></div><div><strong>Finále Zlatého Ámose je ve čtvrtek&#160;28. března 2019.</strong></div><div><strong><br></strong></div><div><strong>Korunovační galavečer je v pátek 29. března 2019.</strong><br></div><p><br></p><p>Více informací a on-line přihlášku najdete&#160;na&#160;<a href="http&#58;//zlatyamos.cz/" target="_blank">www.zlatyamos.cz</a>&#160;a na&#160;<a href="https&#58;//www.facebook.com/zlatyamos/" target="_blank">Facebooku</a>.<br></p><p><br></p><p><a href="/studenti/clankyaodkazy/Documents/Zlaty_Amos_plakat.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;</a><a href="/studenti/clankyaodkazy/Documents/Zlaty_Amos_plakat.pdf" target="_blank">Zlaty_Amos_plakat</a><br></p><p><br></p><p><br><br></p>9. 11. 2018 7:34:26Je to tady! Začal 26. ročník Zlatého Ámose. Nominujte své oblíbené učitelky a učitele! Příjem přihlášek končí 31. prosince 2018./studenti/clankyaodkazy/PublishingImages/Zlaty_Amos_perex.jpg18. 11. 2018 17:43:03https://www.zkola.cz/studenti/clankyaodkazy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováJiřina Vrbová
Evidence rizikového chování za školní rok 2017 - 201820671<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Mapování výskytu rizikového chování u dětí a mládeže za školní rok 2017 - 2018 probíhá od roku 2016 na základě&#160;vyhodnocení&#160;údajů uvedených&#160;v celorepublikovém elektronickém Systému výkaznictví.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">V roce&#160;2016&#160;zavedla Klinika adiktologie ve spolupráci s NÚV a&#160;MŠMT ČR tzv. Systém výkaznictví. Následující údaje jsou ze škol a školských zařízení ZK s&#160;návratností 92,9 %. Pro školní rok 2017 - 2018 ze získaných dat vyplynulo, že&#160;hlavními problémy škol Zlínského kraje v oblasti projevů rizikového chování u dětí a mládeže byly&#58;</p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><ul style="list-style-type&#58;circle;"><li>špatné vztahy mezi žáky (20,0 %) </li><li>užívání tabáku (18,3 %)</li><li>šikana (10,3 %)</li><li>přestupky proti ŠŘ (9,9 %)</li><li>záškoláctví (9,4 %)</li></ul></ul><p style="text-align&#58;justify;">Evidence výskytu rizikového chování u dětí a mládeže sice neřeší jejich příčiny, ale všechna zjištění pomohou při&#160;zacílení preventivních aktivit nejen u specifické primární prevence, ale také u prevence sekundární a&#160;terciární. Škola nemůže problematiku výskytu rizikového chování řešit a zvládnout sama. V&#160;oblasti primární prevence je zapotřebí spolupráce především rodiny a všech zainteresovaných subjektů (PPP, obce, NNO, OSPOD, Policie ČR, KHS, apod.). </p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Znázorněno graficky&#58;</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/Evidence-rizikoveho-chovani-za-skolni-rok-2017---2018/Monitoring%202017_2018.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" /> Monitoring 2017_2018.docx</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>8. 11. 2018 7:38:33Mapování výskytu rizikového chování u dětí a mládeže za školní rok 2017 - 2018 probíhá na základě vyhodnocení údajů uvedených v celorepublikovém Systému výkaznictví./zdz/SiteCollectionImages/6_zdraví/Mladez%20se%20bavi_per.jpg8. 11. 2018 9:10:35https://www.zkola.cz/zdz/temata/prevence/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxŠárka KostkováŠárka Kostková