Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na portálu zkola Všechny novinky

 

 

Střední škola Kostka podporuje fair trade 65563<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Střední škola Kostka se přidala k&#160;dalším třem vsetínským školám, které následovaly město Vsetín, a rozhodla se zabojovat o titul Fairtradová škola. Potenciál k&#160;tomu má úžasný.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Mezinárodní iniciativa <b>„Fairtradová města&quot;</b> označuje místa, kde je podporován fair trade. Cílem kampaně je osvěta a podpora prodeje fairtradových produktů v daném místě. O titul usilovaly a dnes ho drží například města jako Londýn, Dortmund, Brusel nebo Řím a také náš Vsetín, a to od r. 2011. </p><p style="text-align&#58;justify;">V&#160;městech se ke kampani přidávají úřady, církve a školy. Město Vsetín má již tři Fairtradové školy, a to <strong>ZŠ Rokytnice, Sychrov a od letošního roku i ZŠ Ohrada</strong> a jejich činnost koordinuje organizace <strong>LÍSKA, z. s.</strong> &#160;Školy mají podle nás velký vliv na šíření myšlenek tohoto hnutí, a to je hlavně spravedlivá odměna pěstitelům plodin, žádná nucená dětská práce a přiměřená péče o životní prostředí. Témata globální výchovy i přímo fair trade jsou na <strong>SŠ Kostka</strong> součástí školního vzdělávacího programu i tematických plánů předmětů jako jsou základy přírodních věd, biologie i společenské vědy. Problematika je obsažena v průřezových tématech <em>Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech</em>, <em>Environmentální výchova</em> a <em>Multikulturní výchova</em>.</p><p style="text-align&#58;justify;">Na začátku školního roku byla ustanovena řídící skupina tvořená učitelkou a pěti žáky školy. Podporu vedení školy pro aktivity máme a práce s&#160;veřejností je naší silnou stránkou. Žáci prezentují Férovou kavárnu na mnohých akcích pro veřejnost, a to i u jiných subjektů, například při předávání ocenění dárcům krve Oblastního spolku ČČK Vsetín, nebo při instalování výstavy Na stromech v&#160;zámku Vsetín, ale samozřejmě i doma, na půdě školy, při akcích. Žáci školy se podílejí každoroční Férové snídani na náměstí Svobody v&#160;květnu a těší se už na další v&#160;tomto roce.</p><p style="text-align&#58;justify;">Okolní svět nám není lhostejný. Studují u nás budoucí vysokoškoláci, pedagogové, zejména učitelky z&#160;mateřských škol, ale i budoucí podnikatelé či žurnalisté a ti všichni mohou měnit svět. Chceme, aby se uměli rozhodovat a aby se v&#160;současném světě orientovali co nejlépe. Proto usilujeme o titul Fairtradová škola.<br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/FT_skoly_logo.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;750px;height&#58;366px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/vyuka-potraviny-odkdJsou.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;750px;height&#58;563px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Fair-trade-kava-vyuka%20(6).JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;750px;height&#58;563px;" />&#160;<img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/F-T-beseda2.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;750px;height&#58;563px;" /><br></p>22. 2. 2019 15:34:00Střední škola Kostka se přidala k dalším třem vsetínským školám, které následovaly město Vsetín, a rozhodla se zabojovat o titul Fairtradová škola. Potenciál k tomu má úžasný. 2019-02-21T23:00:00Z/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/vyuka-potraviny-odkdJsou.JPG22. 2. 2019 15:43:12https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováJaroslava Ševčíková, učitelka, členka řídící skupiny
Kalendář soutěží 2018/2019992<p style="text-align&#58;justify;"> <strong>Kalendář soutěží, olympiád a přehlídek pořádaných ve školním roce 2018/19 ve Zlínském kraji obsahuje kontaktní údaje organizátorů okresních a krajských kol, termíny konání a kontakt na odborného garanta jednotlivých soutěží, olympiád a přehlídek.</strong> </p><p><br></p><p>Přehledy jsou průběžně aktualizovány. </p><p><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Kalendář%20předmětových%20a%20uměleckých%20soutěží%202018-2019.xlsx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icxlsx.png" alt="" />&#160;Kalendář předmětových a uměleckých soutěží 2018-2019.xlsx</a></p><p><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Kalendář%20sportovních%20soutěží%202018-2019.xlsx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icxlsx.png" alt="" />&#160;Kalendář sportovních soutěží 2018-2019.xlsx</a></p><p><br></p><div style="text-align&#58;justify;"><br></div>12. 9. 2018 12:18:08Kalendář soutěží, olympiád a přehlídek pořádaných ve školním roce 2018/19 ve Zlínském kraji obsahuje kontaktní údaje organizátorů okresních a krajských kol, termíny konání a kontakt na odborného garanta jednotlivých soutěží, olympiád a přehlídek.2019-02-20T23:00:00Z/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/104198229.jpg21. 2. 2019 11:31:50https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopRadim Sukop
Jeden příběh dvojím perem aneb Děti přetváří českou literaturu65245<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Základní škola Vsetín, Trávníky, vyhlašuje literární soutěž pro žáky 6. – 9. ročníků ZŠ,&#160;nižšího stupně víceletých gymnázií a studenty SŠ.</strong><br></p><div style="text-align&#58;justify;">Soutěžící dopisují příběh podle zadaného textu, který je pro každou kategorii jiný.&#160;Autoři&#160;nejsou omezeni&#160;obsahem, ani rozsahem, oceňuje se&#160;neotřelost, fantazii, tvůrčí obratnost a především osobitost a uvěřitelnost soutěžního textu.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Odbornou porotu tvoří redaktoři literárního časopisu Texty.</div><div style="text-align&#58;justify;">Vítězné práce vyjdou v květnu 2019 v dětském literárním sborníku Textíky.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Soutěžní kategorie&#58;</strong></div><div style="text-align&#58;justify;">I. kategorie&#58; 6. – 7. ročník ZŠ (a věkově příslušné nižší stupně gymnázií)</div><div style="text-align&#58;justify;">II. kategorie&#58; 8. – 9. ročník ZŠ (a věkově příslušné nižší stupně gymnázií)</div><div style="text-align&#58;justify;">III. střední školy<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><div><strong>Harmonogram soutěže&#58;</strong></div><div>vyhlášení&#58; 11. února 2019</div><div>uzávěrka&#58; 31. března 2019<br></div><div>slavnostní vyhodnocení&#58; 31. května 2019<br></div><br></div><div>Svá literární díla zasílejte na email <a href="mailto&#58;%20skola@zs-travniky.cz">skola@zs-travniky.cz</a> nebo <a href="mailto&#58;chrobakova@zs-travniky.cz" target="_blank">chrobakova@zs-travniky.cz</a>, do předmětu emailu uveďte Jeden příběh dvojím perem 2019.<br></div><div><br></div><div>Podrobnější informace a materiály ke stažení naleznete na <a href="http&#58;//www.zs-travniky.cz/" target="_blank">www.zs-travniky.cz</a>.<br></div><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;center;"><strong><img src="/pedagogove/souteze/PublishingImages/Jeden_příběh_dvojím_perem.PNG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;700px;height&#58;987px;" /><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p>18. 2. 2019 9:06:36Základní škola Vsetín, Trávníky, vyhlašuje literární soutěž pro žáky 6. – 9. ročníků ZŠ, nižšího stupně víceletých gymnázií a studenty SŠ. Uzávěrka soutěže: 31. 3. 2019. 2019-02-17T23:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/99667539.jpg20. 2. 2019 8:19:03https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Konference pedagogů volného času ukázala na problémy jejich profese65373<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Jsou to „srdcaři“, je jich málo, hodně se od nich očekává a pracují ve stresu. I tak se dá stručně charakterizovat profese pedagogů volného času dětí a mládeže, kteří se v&#160;pátek setkali ve Zlíně na konferenci, nad níž převzal záštitu ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, radní Zlínského kraje pro školství Petr Gazdík a náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys. Celodenní akce konané v&#160;14I15 Baťově institutu se kromě samotných pedagogů volného času zúčastnili také zástupci samospráv, pracovníci odboru školství krajského úřadu a ředitelé Domů dětí a mládeže.</strong><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;">„Nedávno jsem viděl plakát se sloganem&#58; MÁMA NENÍ DOMA, YOUTUBE ANO. Obávám se, aby toto heslo brzy nefigurovalo ve slabikářích. Bohužel od skutečnosti není příliš vzdálené. Většina dětí a mládeže žije už dnes spíše ve světě virtuálním, než v&#160;tom skutečném. Práce lidí, kteří se volnočasové výchově dětí věnují, má nedozírný význam, a přitom její výsledky nejsou bezprostředně vidět, je to běh na dlouhou trať. Děkuji všem, kdo se této profesi s láskou zasvětili a vážím si zastupitelstev měst a obcí, kde si uvědomují, jak cenná je investice do volného času dětí,“ řekl radní Petr Gazdík.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">To, že jde o práci potřebnou a náročnou, potvrdil speciální pedagog Jiří Halda, když konstatoval&#58;&#160;„Situace dětí v&#160;rodinách je katastrofická, ve školách se nesmyslně lpí na osnovách a od pedagogů volného času se pak očekává, že během určitého časově omezeného úseku vyplní čas dětí něčím smysluplným.“ Právě to, že se jedná o lidi, kteří svou práci dělají s&#160;velkým srdcem a zároveň ve stresu, aby splnili vše, co je od nich požadováno, může vést k&#160;syndromu vyhoření, zaznělo několikrát na konferenci.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Proto byl program sestaven tak, aby účastníkům byla poskytnuta rada i motivace. V&#160;odpoledním bloku workshopů byly předvedeny různé kreativní techniky, praktické ukázky možností vzdělávání a také probíhaly semináře zaměřené na osobnostně sociální rozvoj, řešení konfliktů, na prevenci syndromu vyhoření a na umění odpočívat.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Součástí konference, kterou organizačně zajistil Dům dětí a mládeže Sluníčko Otrokovice, bylo také <strong>ocenění osobností volného času za jejich práci.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Toto vyznamenání&#160;ve formě květiny, dárku a osobního poděkování radního Petra Gazdíka a školního inspektora Vlastislava Kožely&#160;si odnesli&#58;</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;">Věra Pinďáková – DDM&#160;Brumov-Bylnice (zdravotnická výchova)</div><div style="text-align&#58;justify;">Mgr. Hana Strýčková – TYMY Holešov (výuka angličtiny)</div><div style="text-align&#58;justify;">Miroslav Pecháček – SVČ Hulín (rybářský kroužek)</div><div style="text-align&#58;justify;">Petr Pospíšil – SVČ ŠIPKA Kroměříž (rybářský kroužek)</div><div style="text-align&#58;justify;">Ing. Petr Brokeš – SVČ ŠIPKA Kroměříž (organizace rybářských závodů a čištění řeky)</div><div style="text-align&#58;justify;">Jan Semela – DDM Luhačovice (železniční modelářství a šachový kroužek)</div><div style="text-align&#58;justify;">Vlasta Kolářová – DDM MATÝSEK Napajedla (obětavá spolupráce na organizačním zajištění akcí)</div><div style="text-align&#58;justify;">Lenka Kovářová – DDM SLUNÍČKO Otrokovice (jezdecký kroužek pro děti se zdravotním znevýhodněním)</div><div style="text-align&#58;justify;">Bc. Zuzana Krzempková – DDM SLUNÍČKO Otrokovice (jezdecký kroužek pro děti se zdravotním znevýhodněním)</div><div style="text-align&#58;justify;">Ing. Pavel Navařík – SVČ Rožnov pod Radhoštěm (inovativní výuka angličtiny)</div><div style="text-align&#58;justify;">Ivana Procházková – DDM Uherské Hradiště, Přírodovědné centrum TRNKA (přírodovědná výchova)</div><div style="text-align&#58;justify;">Mgr. Jindra Bednářová – SVČ Valašské Klobouky (celoživotní práce s&#160;dětmi)</div><div style="text-align&#58;justify;">Zdeňka Šimoníková – DDM ZVONEK Vizovice (bývalá ředitelka, která se zasloužila o rozvoj organizace)</div><div style="text-align&#58;justify;">Stefanie Zonygová, Dis. – SVČ ALCEDO Vsetín (vedení tanečního oddílu)</div><div style="text-align&#58;justify;">Bohumil Holub – DDM ASTRA Zlín (chovatelský kroužek)<br></div><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/pedagogove/PublishingImages/Konference_VČ1.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;800px;height&#58;534px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/pedagogove/PublishingImages/Konference_VČ2.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;800px;height&#58;480px;" /><br></p><p style="text-align&#58;left;">&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.kr-zlinsky.cz/konference-pedagogu-volneho-casu-poukazala-na-problemy-jejich-profese-aktuality-15401.html" target="_blank">Zlínský kraj</a><br></p>18. 2. 2019 9:58:39Jsou to „srdcaři“, je jich málo, hodně se od nich očekává a pracují ve stresu. I tak se dá stručně charakterizovat profese pedagogů volného času dětí a mládeže, kteří se v pátek setkali na konferenci ve Zlíně.2019-02-17T23:00:00Z/pedagogove/PublishingImages/Konference_VČ1.jpg18. 2. 2019 14:03:26https://www.zkola.cz/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováHelena Mráčková
Rada podpořila projekty škol zaměřené na zvýšení digitální gramotnosti65375<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Rada Zlínského kraje schválila 6 projektových záměrů, které připravují čtyři příspěvkové organizace – krajské střední školy. Tyto projektové záměry nyní jednotlivé školy zpracují do podrobných projektových žádostí, které do 28. února předloží do Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání. Pokud uspějí, budou se moci pustit do realizace projektů v&#160;celkové hodnotě přibližně 52 milionů korun, které budou plně hrazeny z&#160;dotací (85% z&#160;EU + 15% ze státního rozpočtu).</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;">„Podporujeme naše školy v&#160;jejich aktivním přístupu k&#160;uplatnění moderních forem vzdělávání s&#160;využitím digitálních technologií. Cílem je zkvalitnění školní výuky a její přizpůsobení trendům budoucnosti, protože stále jsou v&#160;této oblasti velké rezervy a v&#160;zájmu krajského školství je šíření příkladů dobré praxe prostřednictvím inovativních škol,&quot; řekl radní Zlínského kraje pro školství Petr Gazdík.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Své projekty předkládají tyto školy&#160;Zlínského kraje&#58;</strong><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><ul><li>Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod</li><li>Střední průmyslová škola Otrokovice</li><li>Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště</li><li>Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí</li></ul></div><div style="text-align&#58;justify;">Tyto školy, které jsou nositeli jednotlivých projektů, chtějí do jejich realizace zapojit další partnery z&#160;řad středních a základních, případně i mateřských škol, aby se zkušenosti s&#160;využíváním efektivních vyučovacích postupů mohly co nejvíc mezi žáky a učiteli sdílet.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Například Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod chce v&#160;rámci svého projektu aplikovat tzv. kolaborativního robota, který se v&#160;současné době řadí mezi největší hity v&#160;oblasti programování a robotiky zaměřené na rozvoj informatického myšlení dětí a žáků.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.kr-zlinsky.cz/rada-podporila-projekty-skol-zamerene-na-zvyseni-digitalni-gramotnosti-aktuality-15410.html" target="_blank">Zlínský kraj</a><br></div><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>18. 2. 2019 14:08:59Rada Zlínského kraje schválila 6 projektových záměrů, které připravují čtyři příspěvkové organizace – krajské střední školy. Tyto projektové záměry nyní jednotlivé školy zpracují do podrobných projektových žádostí, které do 28. února předloží do Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání.2019-02-17T23:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/young%20people.jpg18. 2. 2019 14:14:32https://www.zkola.cz/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováHelena Mráčková
Čteme vsichni: dětská anketa je v plném proudu18882<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​</strong><strong>Děti, učitelé a knihovníci mohou až do 25. března 2019 hodnotit knižní produkci uplynulého roku a v celorepublikové anketě hlasovat o nejoblíbenější dětskou knihu. Anketa rozvíjí a motivuje dětské čtenáře a posiluje vztah dětí ke knihám a ke vzdělanosti vůbec. Právě probíhá její už 26. ročník. V České republice jde o nejstarší anketu svého druhu, její tradice sahá až do roku 1993.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"></p><div style="text-align&#58;justify;">Od roku 1993 pořádá <strong>Pedagogická knihovna J. A. Komenského</strong> tuto akci ve spolupráci s dětskými odděleními veřejných knihoven a spolupracuje také se Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Z došlých hlasovacích lístků bude na konci března vylosováno 50 dětí, které získají knižní dar. Knihy pro výherce věnovala nakladatelství Albatros, Mladá fronta, Knižní klub, Edice ČT a další, kterým patří velký dík za podporu.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">U zrodu ankety stála v 90. letech publicistka a knihovnice Ivana Hutařová, autorka odborných publikací o dětské literatuře, která působila právě v Pedagogické knihovně J. A. Komenského.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Hlasovat (elektronicky i prostřednictvím hlasovacích lístků) je možné v těchto kategoriích&#58;</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><ul><li>Cena dětí</li><li>Cena knihovníků</li><li>Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství</li><li>Cena Noci s Andersenem</li></ul></div><div style="text-align&#58;justify;">Více informací získáte v odkazu&#160;<a href="https&#58;//www.npmk.cz/knihovna/sukova-knihovna/suk-cteme-vsichni">https&#58;//www.npmk.cz/knihovna/sukova-knihovna/suk-cteme-vsichni</a>. Výsledky předchozích ročníků ankety jsou zveřejněny na webu NPMK, a to pod odkazem&#160;<a href="https&#58;//www.npmk.cz/knihovna/sukova-knihovna/suk-cteme-vsichni/predchozi-rocniky">https&#58;//www.npmk.cz/knihovna/sukova-knihovna/suk-cteme-vsichni/predchozi-rocniky</a><br></div><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="http&#58;//www.msmt.cz/suk-cteme-vsichni-anketa-detsky-knihomol-2018-je-v-plnem" target="_blank">MŠMT</a><br></p>13. 2. 2019 12:54:48​Děti, učitelé a knihovníci mohou až do 25. března 2019 hodnotit knižní produkci uplynulého roku a v celorepublikové anketě hlasovat o nejoblíbenější dětskou knihu. 2019-02-12T23:00:00Z/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/80472110.jpg13. 2. 2019 13:24:34https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováJana Renner
Počet studentů vysokých škol ze Zlínského kraje klesá18885<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​</strong><strong>Počet vysokoškoláků ze Zlínského kraje se dynamicky vyvíjel. Do roku 2009, kdy počet studentů přesáhl 24 tisíc, jich každoročně přibývalo. Od roku 2010 jejich počet postupně klesá. V roce 2017 studovalo na českých vysokých školách 16 600 studentů ze Zlínského kraje. Úbytek studentů není způsobený ztrátou zájmu o studium na vysoké škole, ale především demografickým vývojem.</strong><br></p><div style="text-align&#58;justify;">Z dat MŠMT vyplývá, že nejvíce studentů vysokých škol ze Zlínského kraje studuje v Jihomoravském kraji. V posledních dvou letech se jedná o 34 % vysokoškoláků. Ve Zlínském kraji jich zůstává studovat 25 %. Třetím nejčastějším místem studia vysokoškoláků ze Zlínského kraje je Olomoucký kraj, kde jich studuje 15-17 %. Následuje&#160;Praha, kam odchází studovat 12-13 % vysokoškoláků.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br>V&#160;roce 2017 téměř 50 % studentů ze Zlínského kraje studovalo obory ze skupin Společenské vědy, nauky a služby. Podíl studentů společenských věd má však mírně klesající tendenci, v roce 2009 činil 55 %.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br>Podíl vysokoškolských studentů ze Zlínského kraje, studujících v&#160;roce 2017 přírodovědné a technické obory (KKOV, skupiny 1-3) činil 36 %. Dlouhodobě je tento podíl vyšší než na úrovni České republiky, kde v&#160;roce 2017 dosahoval 30 %.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br>Obory ze skupiny Zdravotnictví, lékařské a farmaceutické vědy a nauky v&#160;roce 2017 studovalo 9 % vysokoškolských studentů ze Zlínského kraje. &#160;&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><div><br>Podrobnější informace naleznete v&#160;monitoru Studenti vysokých škol ze Zlínského kraje.<br></div><div><br></div><div>Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.monitorzk.cz/clanky/pocet-studentu-vysokych-skol-ze-zlinskeho-kraje-klesa-kde-nejcasteji-studuji-o-ktere-obory-maji-nejvetsi-zajem" target="_blank">Monitorzk.cz</a><br></div><p><strong><br></strong></p></div>13. 2. 2019 14:19:12Počet vysokoškoláků ze Zlínského kraje se dynamicky vyvíjel. Do roku 2009, kdy počet studentů přesáhl 24 tisíc, jich každoročně přibývalo. Od roku 2010 jejich počet postupně klesá. V roce 2017 studovalo na českých vysokých školách 16 600 studentů ze Zlínského kraje. Úbytek studentů není způsobený ztrátou zájmu o studium na vysoké škole, ale především demografickým vývojem.2019-02-12T23:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/135849799.jpg13. 2. 2019 14:23:45https://www.zkola.cz/studenti/clankyaodkazy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenkováwww.monitorzk.cz
Kariérové poradenství jako téma spolupráce škol se zaměstnavateli18886<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Spolupráce středních škol s trhem práce se stala velkým tématem. Ředitelé škol jsou vybízeni ke spolupráci s podniky ze všech stran, v posledních letech dokonce i novými paragrafy školského zákona. Zaměstnavatelé trpící akutním nedostatkem kvalifikované pracovní síly si u ředitelů podávají dveře a lákají absolventy k sobě. Zatímco o zapojení podniků do odborné přípravy žáků SŠ se hovoří často, o spolupráci v kariérovém poradenství se téměř nemluví. V unikátním dotazníkovém šetření bylo&#160;zjišťováno, jak střední školy ze Zlínského kraje postupují při spolupráci s podniky v kariérovém poradenství.</strong></p><div style="text-align&#58;justify;">V&#160;minulém roce se uskutečnilo unikátní dotazníkové šetření středních škol ve Zlínském kraji, zaměřené na kariérové poradenství jako téma spolupráce škol s&#160;firmami.&#160; Pomocí šetření se podařilo zajistit množství konkrétních informací o formách a rozsahu kariérových aktivit školy a zapojených podniků.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Autoři se inspirovali inovativním dotazníkem původem z Velké Británie, který přizpůsobili podmínkám českého školství.&#160; Dotazník byl koncipován nejen jako nástroj sběru dat, ale i jako zdroj inspirace školám, jak plánovat a uskutečňovat strategii spolupráce školy s trhem práce. Cílem bylo prostřednictvím benchmarků pomoci školám identifikovat příležitosti ke zlepšování a přebírání osvědčených zkušeností.&#160;<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Dotazník byl členěn do devíti sekcí, které odpovídají různým benchmarkům spolupráce škol se zaměstnavateli.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Například v&#160;první sekci věnované školnímu programu spolupráce se zaměstnavateli v&#160;oblasti kariérovém poradenství se školy vyjadřovaly k&#160;otázkám, zda takový program vůbec mají vytvořený, kdo jej schvaluje, na koho je zaměřen nebo jak vyhodnocují jeho plnění.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Další části dotazníku byly věnovány tématům jako práce s&#160;informacemi o profesích a pracovním trhu, způsob řešení individuálních potřeb žáků, jak školy propojují výuku s&#160;kariérními tématy, jak je organizováno setkávání žáků se zaměstnavateli a další zapojování podniků do aktivit kariérového poradenství. Školy se vyjadřovaly k&#160;tomu, jaké typy zkušeností z&#160;podnikových pracovišť nad rámec praktického vyučování žáci získávají nebo jak škola informuje žáky o možnostech dalšího studia.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Nejzajímavějším zjištěním se bude <a href="https&#58;//www.monitorzk.cz/clanky/karierove-poradenstvi-jako-tema-spoluprace-skol-se-zamestnavateli" target="_blank">www.monitorzk.cz</a>&#160;věnovat v&#160;dalších článcích.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.monitorzk.cz/Media/Default/PDF/Spoluprace-SS-se-zamestnavateli-v-karierovem-poradenstvi-2018.pdf" target="_blank">V odkazu naleznete výsledky&#160;dotazníkového šetření.</a></div><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58;&#160;<a href="http&#58;//www.monitorzk.cz/" target="_blank">Monitorzk.cz</a><br></p>13. 2. 2019 14:07:59​Spolupráce středních škol s trhem práce se stala velkým tématem. Ředitelé škol jsou vybízeni ke spolupráci s podniky ze všech stran, v posledních letech dokonce i novými paragrafy školského zákona. Zaměstnavatelé trpící akutním nedostatkem kvalifikované pracovní síly si u ředitelů podávají dveře a lákají absolventy k sobě.2019-02-12T23:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/147286274.jpg13. 2. 2019 14:25:46https://www.zkola.cz/studenti/clankyaodkazy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenkováwww.monitorzk.cz