Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na portálu zkola Všechny novinky

 

 

Projektová výuka na příkladu programu Junior Achievement Studentská firma37796<div style="text-align&#58;justify;"></div><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Vzdělávací organizace Junior Achievement, o.&#160;p. s. srdečně zve pedagožky a pedagogy na dvoudenní seminář „Projektová výuka na příkladu programu JA Studentská firma“ akreditovaný MŠMT pro oblast DVPP pod č. j.&#58; MSMT-25306/2016-1-693.</strong></p><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Cílem semináře je seznámit pedagogy s ročním školním programem JA Studentská Firma a předat základní praktické informace o výuce reálného podnikání ve školách.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Seminář je určen pro pedagogy gymnázií, SOŠ, SOU a VOŠ vyučující předměty zaměřené na odborné ekonomické předměty a/nebo základy společenských věd.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Rozsah&#58; </strong>Každý blok zahrnuje 8 vyučovacích hodin. Celkový počet vyučovacích hodin dvoudenního semináře je 16. Každý blok bude obsahovat témata využitelná při výuce programu JA Studentská Firma. Cílem školení je pedagogy co nejlépe připravit na výuku programu, předat jim praktické znalosti nabité ve firmách napříč obory a velikostmi.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Lektoři&#58;</strong> pedagogičtí a akademičtí odborníci z praxe<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Osvědčení&#58; </strong>Na konci semináře získají účastníci certifikát o jeho absolvování.<br></div><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><b>Přihlášku a více informací naleznete v přiloženém souboru.</b><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/sofia/vzdelavani/Documents/JA%20Czech-%20Pozvanka%20na%20skoleni.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;JA Czech- Pozvanka na skoleni.pdf</a><br></p>19. 10. 2018 11:47:20Vzdělávací organizace Junior Achievement, o. p. s. srdečně zve pedagožky a pedagogy na dvoudenní seminář „Projektová výuka na příkladu programu JA Studentská firma“ akreditovaný MŠMT pro oblast DVPP pod č. j.: MSMT-25306/2016-1-693. /sofia/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/young%20people.jpg19. 10. 2018 12:05:29https://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováMartina Švehláková
MŠMT vyhlásilo VI. etapu rozvojového programu "Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018"24451<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019&#160;čtvrtou etapu rozvojového programu na podporu výuky plavání podle § 171 odstavce 2 zákona&#160;č.&#160;561/2004&#160;Sb., o&#160;předškolním, základním, středním, vyšším odborném a&#160;jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.</strong></div><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Cílem rozvojového programu je podpořit v&#160;rámci povinné školní docházky výuku plavání na 1.&#160;stupni základních škol všech zřizovatelů (mimo MŠMT), které jsou zařazeny&#160;do rejstříku škol a školských zařízení. Výuka plavání podpořená z programu musí být součástí školního vzdělávacího programu školy.</p><p style="text-align&#58;justify;">Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní náklady, a to pouze na dopravu žáků z&#160;místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to v rámci České republiky. Školy proto nemusí požadovat celou platbu od&#160;zákonných zástupců svých žáků, případně dotace může pokrýt celou platbu za tuto dopravu.</p><p style="text-align&#58;justify;">Čtvrtá etapa rozvojového programu je určena pro období leden – červen 2019.</p><p style="text-align&#58;justify;">Škola předá Podklady pro podání žádosti o přidělení finančních prostředků ministerstvu včetně čestného prohlášení, a to prostřednictvím webové aplikace na webových stránkách na této adrese&#58;&#160;<a href="http&#58;//is-plavani.msmt.cz/" title="[Odkaz do nového okna] " target="_blank"><strong>http&#58;//is-plavani.msmt.cz</strong></a><strong>.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Registrace v&#160;elektronickém systému pro sběr podkladů pro žádosti o dotaci a&#160;vkládání podkladů pro žádost je otevřena od 17.&#160;října 2018.&#160;Podklady pro žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 14.&#160;listopadu 2018.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Veškeré informace jsou uvedeny ve vyhlášení programu v souborech níže&#58;&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/48648/" target="_blank"><strong>Vyhlášení rozvojového programu - IV. etapa 2019.pdf</strong></a><strong>&#160;&#160;&#160;&#160;</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/48649/" target="_blank"><strong>Vyhlášení rozvojového programu - IV. etapa 2019.docx</strong></a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/48652/" target="_blank"><strong>Čestné prohlášení.pdf</strong></a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/48653/" target="_blank"><strong>Čestné prohlášení.docx</strong></a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/48650/" target="_blank"><strong>Formuláře pro závěrečnou zprávu.pdf</strong></a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/48651/" target="_blank"><strong>Formuláře pro závěrečnou zprávu.docx</strong></a></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-podpora-vyuky-plavani-v-3?lang=1&amp;ref=m&amp;source=email" target="_blank">MŠMT</a><br></p>19. 10. 2018 8:32:10MŠMT vyhlašuje na období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 čtvrtou etapu rozvojového programu na podporu výuky plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů./SiteCollectionImages/Dolar_Nove/Dite%20pod%20vodou_per.jpg19. 10. 2018 8:38:20https://www.zkola.cz/management/dotaceagranty/rozvojoveprogramymsmt/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováMŠMT
Staň se diplomatem!556<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Asociace pro mezinárodní otázky (</strong><a href="http&#58;//www.amo.cz/"><strong>AMO</strong></a><strong>), přední česká nevládní organizace zabývající se vzděláváním a výzkumem v&#160;oblasti mezinárodního dění,&#160;pořádá v rámci projektu&#160;Pražský studentský summit&#160;akci s názvem&#160;Staň se diplomatem! pro studenty 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z celého kraje. V letošním roce bude tato regionální simulace jednání OSN uspořádána také&#160;ve Zlíně.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">V dnešní době je mimořádně důležité podporovat vzdělávání o globálních tématech, která se týkají každého z nás. Rovněž u žáků základních škol je nutné podporovat kritické myšlení a myšlení v globálních souvislostech. V rámci XXIV. ročníku Pražského studentského summitu proto proběhnou čtyři regionální simulace jednání Rady bezpečnosti OSN. V každém z krajů se simulace zúčastní 15 studentů osmých a devátých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří si tímto způsobem rozšíří své vědomosti o fungování mezinárodních organizací a o jejich roli v globálním dění.</p><span style="color&#58;#1a1a1a;font-family&#58;gtwalsheimpro, sans-serif;font-size&#58;16px;"></span><p style="text-align&#58;justify;">Simulace bude vždy trvat celý den a bude rozdělena na dvě části. V&#160;dopolední části se žáci dozvědí informace o fungování OSN a jeho nejdůležitějších orgánů. Zvláštní důraz zde bude kladen na Radu bezpečnosti a její roli při řešení mezinárodních konfliktů. V&#160;odpolední části se pak žáci vžijí do role diplomatů, kteří v&#160;této Radě zasedají, a na základě získaných informací z&#160;dopoledního programu se pokusí vyřešit vybraný mezinárodní konflikt. Cílem projektu je podpořit u žáků rozvoj myšlení v&#160;evropských a globálních souvislostech a zábavnou formou posílit jejich znalosti o mezinárodních organizacích.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Akce proběhne 16. 11. 2018 ve spolupráci s FHS Univerzity Tomáše&#160;Bati ve Zlíně.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Více informací naleznete&#160;na webu&#160;<a href="http&#58;//www.amo.cz/cs/prazsky-studentsky-summit/prazsky-studentsky-summit-usporada-jednodenni-simulace-jednani-osn-ve-ctyrech-regionech-cr/"><strong>AMO.cz</strong></a>&#160;a v přiložených&#160;souborech.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/sofia/pedagogove/prurezovatemata/vychovakmysleni/Documents/Summit%20přijíždí%20do%20regionů.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;</a><strong><a href="/sofia/pedagogove/prurezovatemata/vychovakmysleni/Documents/Summit%20přijíždí%20do%20regionů.pdf">Summit přijíždí do regionů.pdf</a></strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/sofia/pedagogove/prurezovatemata/vychovakmysleni/Documents/Summit%20Zlín.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;<strong>Summit Zlín.pdf</strong></a><br></p><p><br></p>17. 10. 2018 9:17:28Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), přední česká nevládní organizace zabývající se vzděláváním a výzkumem v oblasti mezinárodního dění, pořádá v rámci projektu Pražský studentský summit akci s názvem Staň se diplomatem!. /sofia/pedagogove/prurezovatemata/vychovakmysleni/PublishingImages/Summit.PNG17. 10. 2018 9:33:19https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/prurezovatemata/vychovakmysleni/Stranky/Forms/VsechnyClanky.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováKarolína Lahučká
Slavičínské gymnázium získalo dvě patra v půdní vestavbě504<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Nová půdní vestavba, kde vznikly tří odborné učebny, byla vybudována na Gymnáziu Jana Pivečky a Střední odborné škole Slavičín. Investorem akce byl Zlínský kraj, který je zřizovatelem školy. Využil při tom finanční prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu.&#160;</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><span style="text-align&#58;justify;">​</span><span style="text-align&#58;justify;">Za účasti hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, starosty města Slavičína Jaroslava Končického, stavebních firem a sociálních partnerů bylo 12. října slavnostně otevřeno 4. a 5. patro v b</span><span style="text-align&#58;justify;">udově gymnázia.&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">Nově vybudované kapacity&#160;zajišťují především odbornou výuku přírodovědeckých oborů, automatizace,&#160;robotizace a</span><span style="background-color&#58;transparent;">&#160;cizích jazyků</span><span style="background-color&#58;transparent;">, dále pro</span><span style="background-color&#58;transparent;">stor technického experimentária a relaxačního centra. Tato investice za téměř 19,5 mil Kč významně zkvalitnila prostorové podmínky pro studenty.&#160;</span></div><div style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;">&#160;</span></div><p style="text-align&#58;justify;">Seznámit se s&#160;novými učebnami může veřejnost kdykoliv v&#160;pracovní dny do 15 hodin nebo při příležitosti dnů otevřených dveří 9. a 10. listopadu či&#160;v&#160;konzultační den 21. listopadu 2018.&#160;<br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/Slavičín3.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;267px;" />&#160;<img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/Slavičín2.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;267px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/Slavičín1.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;267px;" />&#160;<img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/Slavičín4.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;267px;" /><br></p><p style="text-align&#58;left;">Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.kr-zlinsky.cz/slavicinske-gymnazium-a-sos-ma-nove-odborne-ucebny-aktuality-15170.html" target="_blank">Zlínský kraj</a>&#160;a <a href="http&#58;//www.gjpslavicin.cz/cz/projektky_z_esf/irop_pudni_vestavba/" target="_blank">Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín</a><br></p>15. 10. 2018 12:55:49Nová půdní vestavba, kde vznikly tří odborné učebny, byla vybudována na Gymnáziu Jana Pivečky a Střední odborné škole Slavičín. Investorem akce byl Zlínský kraj, který je zřizovatelem školy. Využil při tom finanční prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu./rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/Slavičín2.JPG15. 10. 2018 13:14:00https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováJosef Maryáš
Výběrová řízení na členy národních kabinetů a Stálé konference ředitelů494<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​V&#160;rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) vyhlašuje NIDV výběrová řízení na pozice do nově vznikající národní úrovně kabinetů Matematika a její aplikace, Český jazyk a literatura a Informatika a ICT a pro členy nově vznikající Stálé konference ředitelů.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Hlavním cílem kabinetů je vytvořit prostor pro odborný růst a profesní rozvoj pedagogických pracovníků prostřednictvím setkávání a výměny zkušeností. Hledáme učitele 1. a 2. stupně ZŠ, učitele středních škol a zástupce vedení škol.</p><p style="text-align&#58;justify;">Posláním Stálé konference ředitelů je podpora profesního rozvoje ředitelů a členů vedení škol. Stálá konference bude rozdělena do sekcí podle druhů škol, tedy na sekce pro MŠ, ZŠ, SŠ/VOŠ a ZUŠ. Hledáme zástupce odborné veřejnosti, ředitele a zástupce ředitelů škol. V&#160;rámci projektu budete mít možnost ovlivnit budoucí směřování českého školství.</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Národní kabinety</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.nidv.cz/sypo/273-aktuality/1645-oznameni-o-vyhlaseni-vr-narodni-kabinet-cesky-jazyk-a-literatura" target="_blank"><strong>Oznámení o vyhlášení VŘ Národní kabinet Český jazyk a literatura</strong></a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.nidv.cz/media/materialy/projekty/sypo/vr/CJL_Prihlaska_Vr_do_NK_071018.docx" target="_blank">(Přihláška - VŘ Národní kabinet Český jazyk a literatura)</a></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.nidv.cz/sypo/273-aktuality/1646-oznameni-o-vyhlaseni-vr-narodni-kabinet-matematika-a-jeji-aplikace" target="_blank"><strong>Oznámení o vyhlášení VŘ Národní kabinet Matematika a její aplikace</strong></a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.nidv.cz/media/materialy/projekty/sypo/vr/MAT_Prihlaska_Vr_do_NK_071018.docx" target="_blank">(Přihláška - VŘ Národního kabinetu Matematika a její aplikace)</a></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.nidv.cz/sypo/273-aktuality/1647-oznameni-o-vyhlaseni-vr-narodni-kabinet-matematika-a-jeji-aplikace-2" target="_blank"><strong>Oznámení o vyhlášení VŘ Národní kabinet Informatika a ICT</strong></a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.nidv.cz/media/materialy/projekty/sypo/vr/ICT-Prihlaska_Vr_do_NK_071018.docx" target="_blank">(Přihláška - VŘ Národní kabinet Informatika a ICT)</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Stálá konference ředitelů</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.nidv.cz/sypo/273-aktuality/1643-oznameni-o-vyhlaseni-vr-stala-konference-reditelu-odborna-verejnost-skolske-asociace-profesni-sdruzeni-reditelu-skol" target="_blank"><strong>Oznámení o vyhlášení VŘ Stálá konference ředitelů – odborná veřejnost, školské asociace, profesní sdružení ředitelů škol</strong></a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.nidv.cz/media/materialy/projekty/sypo/vr/Prihlaska_do_Vr_na_clena_SKr_odborna_verejnost_071018.docx" target="_blank">(Přihláška – VŘ Stálá konference ředitelů – odborná veřejnost, školské asociace, profesní sdružení ředitelů škol)</a></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.nidv.cz/sypo/273-aktuality/1644-oznameni-o-vyhlaseni-vr-stala-konference-reditelu-reditel-ci-zastupce-reditele-skol" target="_blank"><strong>Oznámení o vyhlášení VŘ Stálá konference ředitelů – ředitel či zástupce ředitele škol</strong></a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.nidv.cz/media/materialy/projekty/sypo/vr/Prihlaska_do_Vr_na_clena_SKr_reditele_071018.docx" target="_blank">(Přihláška – VŘ Stálá konference ředitelů – ředitel či zástupce ředitele škol)</a></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><em>Případné dotazy zodpoví&#58;</em></p><p style="text-align&#58;justify;"><em>Mgr. Ivan Kovář, </em><em>odborný krajský metodik projektu SYPO</em></p><p style="text-align&#58;justify;"><em>mob. 770&#160;171 680</em></p><p style="text-align&#58;justify;"><em>E-mail&#58; <a href="mailto&#58;kovar@nidv.cz">kovar@nidv.cz</a><br></em></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p>15. 10. 2018 8:58:54V rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) vyhlašuje NIDV výběrová řízení na pozice do nově vznikající národní úrovně kabinetů Matematika a její aplikace, Český jazyk a literatura a Informatika a ICT a pro členy nově vznikající Stálé konference ředitelů./SiteCollectionImages/3_Řemesla%20a%20profese/200408288-001.jpg17. 10. 2018 9:14:27https://www.zkola.cz/management/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Nabídka na účast v projektu Sportuj ve škole239<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Projekt MŠMT ČR s názvem Sportuj ve škole nabízí v roce 2019 dětem i školám velmi výhodné podmínky. Tento pohybový program je určen pro 1. stupeň základních škol a navazuje na projekt Hodina pohybu navíc.</strong><br></p><p><br></p><p>Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé,</p><p style="text-align&#58;justify;">dovolte mi, abych se na vás obrátila s nabídkou možnosti účasti Vaší školy v projektu Asociace školních sportovních klubů ČR (AŠSK ČR) s názvem <strong>Sportuj ve škole</strong>. Tento projekt od září 2018 navazuje na projekt Hodina pohybu navíc z let 2015 – 2017 s účastí 350 základních škol. &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Projekt je zaměřen na rozvoj pohybových aktivit dětí 1.&#160;- 5 . třídy v rámci provozu školní družiny&#58; každá škola může realizovat 1-3 hodiny sportovních aktivit týdně, lektoři (učitelé, vychovatelky ŠD, trenéři) jsou odměňováni dle vykázaného počtu odučených hodin. Veškerá administrace je vedena výhradně mezi AŠSK ČR a lektory, vedení školy pouze podepisuje Smlouvu o spolupráci. Projekt Sportuj ve škole přináší dětem radost z pohybu a navíc školám poskytuje možnost odměnit pracovníky, věnující se ve volném čase dětem; součástí odměny je rovněž materiální plnění pro zúčastněné školy. &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">I<strong>nformace o průběhu projektu Sportuj ve škole naleznete na webu </strong><a href="https&#58;//www.assk.cz/sportovni-kluby/sportuj-ve-skole-hodina-pohybu-navic/" target="_blank"><strong>AŠSK ČR</strong></a><span style="background-color&#58;transparent;">&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>nebo přímo na webu </strong></span><a href="https&#58;//www.sportujveskole.cz/" target="_blank"><strong>Sportujveskole.cz</strong></a><strong>.</strong><span style="background-color&#58;transparent;">&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;&#160;</span></p><p style="text-align&#58;justify;">V současnosti připravujeme rozšíření projektu na celkový počet 1 000 škol a vytváříme databázi zájemců pro zapojení se do projektu v roce 2019. Pokud budete mít zájem o účast v projektu v roce 2019, <strong>zašlete, prosím,</strong> <strong>svou přihlášku elektronicky do 20.&#160;10. 2018 na tuto adresu&#58;&#160;&#160;</strong>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </p><ul style="text-align&#58;justify;"><li>a) Čechy&#58; Mgr. Dagmar Hubáčková, sportujveskole@assk.cz, mobil 774 991 681 nebo&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">Mgr. Tomáš Mojžíš, mojzis@assk.cz, mobil 608 530 133;</span><span style="background-color&#58;transparent;">&#160;&#160;&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;</span><br></li></ul><ul style="text-align&#58;justify;"><li>b) <span style="background-color&#58;transparent;">Morava&#58; Mgr. Svatava Ságnerová, <a href="mailto&#58;svatka.sagnerova@seznam.cz">svatka.sagnerova@seznam.cz</a>, mobil 605 702 141.</span><span style="background-color&#58;transparent;">&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </span><span style="background-color&#58;transparent;">&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;&#160;</span><br></li></ul><p>Školy budou do projektu zařazeny dle data zaslání přihlášky, přihlašování bude ukončeno při naplnění kapacity 1&#160;000 škol pro rok 2019.</p><p>Děkuji Vám za podporu školního sportu a těším se na spolupráci s&#160;vámi.</p><p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </p><p>Mgr. Svatava Ságnerová,&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">viceprezidentka AŠSK ČR, z.s.</span></p><p><span style="background-color&#58;transparent;"><br></span></p><p><span style="background-color&#58;transparent;"><a href="/sofia/pedagogove/kabinettv/Documents/Přihláška%20Sportuj%20ve%20škole.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />&#160;Přihláška Sportuj ve škole.docx</a><br></span></p><p><br></p>10. 10. 2018 7:42:00Projekt MŠMT ČR s názvem Sportuj ve škole nabízí v roce 2019 dětem i školám velmi výhodné podmínky. Tento pohybový program je určen pro 1. stupeň základních škol a navazuje na projekt Hodina pohybu navíc. /sofia/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/Deti%20sportuji_per.jpg10. 10. 2018 8:05:27https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/kabinettv/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováSvatava Ságnerová
Konference ke čtenářské gramotnosti "Ladění básní"219<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Druhý ročník konference &quot;Ladění&quot;&#160;zaměřené na téma čtenářské gramotnosti&#160;je pořádán v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.&#160;Obsahem konference je tentokráte inspirace pro práci s&#160;poezií v&#160;hodinách českého jazyka. </strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br>Akce je určena především učitelům českého jazyka a literatury středních škol a 2. stupně základních škol, školním knihovníkům, popř. odborné veřejnosti.</p><p> <br>Konference se uskuteční v Alternativě - Kulturním institutu Zlín dne 25. 10. 2018 od 8&#58;30 hodin.&#160;<br></p><p><br></p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteForeColor-10">PROGRAM</span></h4><p>8&#58;00 – 8&#58;30 Prezence účastníků</p><p>8&#58;30 – 8&#58;45 Zahájení konference, přivítání hostů</p><p>8&#58;45 – 9&#58;25 <strong>Současná poezie pro děti&#160;</strong></p><p><strong></strong><strong style="font-size&#58;14px;">&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Ivana Pecháčková&#58; spisovatelka, překladatelka, zakladatelka nakladatelství Meander</strong></p><p>9&#58;30 – 10&#58;15 <strong>Básnění ladu&#160;</strong></p><p><strong></strong><strong style="font-size&#58;14px;">&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Petr Nikl&#58; básník, malíř, fotograf, hudebník, divadelník</strong></p><p>10&#58;20 – 10&#58;40 Coffee&#160;break<br></p><p style="text-align&#58;justify;">10&#58;45 – 11&#58;25 <strong>Poezie ve škole – recepce, interpretace, tvorba&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong></strong><strong style="font-size&#58;14px;">&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Jaroslav Vala&#58; vysokoškolský učitel, výzkumník, didaktik literární výchovy</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">11&#58;30 – 12&#58;15 <strong>Významové dění básně jako dobrodružství&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong></strong><strong style="font-size&#58;14px;">&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;&#160;Linda Wiedermannová&#58; vysokoškolská učitelka, lektorka seminářů pro učitele</strong></p><p>12&#58;20 – 13&#58;00 Oběd</p><p>13&#58;00 – 13&#58;45 <strong>„LADĚNÍ BÁSNÍ&quot;&#160;</strong><strong style="font-size&#58;14px;">Poezií Ondřeje Hníka provází Václav Jindráček</strong></p><p>13&#58;45 – 14&#58;00 Diskuse přednášejících s posluchači konference</p><p>14&#58;00 Zakončení konference</p><p><br></p><p>Slovem provází&#58; Hana Lavičková</p><p>Hudební doprovod&#58; Adéla a Ľubica Spurné<br></p><p><br></p><p>V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na Mgr. Jitku Šimkovou,&#160;<a href="mailto&#58;jitka.simkova@kr-zlinsky.cz" target="_blank">jitka.simkova@kr-zlinsky.cz</a>,&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">tel.&#58; 577 043 745, mob.&#58; 731 555 064</span></p><p><br></p><p>Registrace na konferenci je nutná <strong>do 19. 10. 2018</strong> prostřednictvím odkazu na <a href="https&#58;//docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelpDbbcgBgfN35eJ3sJWdMMOzTxkYqEE4P_sxBWxqdvilWig/viewform" target="_blank"><strong>on-line&#160;formulář</strong></a>.&#160;<br></p><p><br></p><p><a href="/sofia/vzdelavani/Documents/Pozvánka%20s%20programem.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Pozvánka s programem.pdf</a><br></p><p><br></p><p><img src="/sofia/vzdelavani/PublishingImages/OPVVV%20logo.png" alt="OPVVV logo.png" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;89px;" /><br></p>9. 10. 2018 14:40:07Čas pro poezii a vyučující českého jazyka a literatury na 2. stupni ZŠ a na SŠ. Akce se koná dne 25. 10. 2018 ve Zlíně. Registrace na konferenci je nutná do 19. 10. 2018./sofia/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/teacher%20in%20classroom.jpg17. 10. 2018 10:15:13https://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Pravěk trochu jinak233<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>V letošním roce zahájili studenti 3. E a nových prvních ročníků na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí výuku dějepisu úplně jinak, než bylo doposud zvykem.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Namísto do dějepisné učebny zamířily třídy 1. A, 1. B a 3. E postupně na dva dny do zdejšího muzea, kde se jejich průvodcem dobou pravěku stal společně s&#160;učiteli dějepisu archeolog Mgr. Samuel Španihel.</p><p style="text-align&#58;justify;">Pravěk je velice dlouhý a často nebývá pro gymnazisty, kteří začínají zaplňovat stránky svých sešitů v&#160;prvních měsících školního roku, příliš atraktivním tématem. Úplně nepomáhají ani pečlivě připravené prezentace a usilovná snaha profesorů dějepisu. Nejde-li to teoreticky, třeba to půjde názorně a prakticky, rozhodli jsme se na konci školního roku v&#160;dějepisné komisi.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">V&#160;prostorách meziříčského Muzea regionu Valašsko v&#160;zámku Kinských začal pravěký svět nabývat trochu jinou, skutečnější a představitelnější podobu, když nám rukama procházely pradávné nálezy (ty nejstarší především z&#160;Kelečska) – lebka jeskynního medvěda, mamutí stolička nebo různé typy pěstního klínu i sekeromlaty z&#160;eneolitu. Jak perná byla obživa nejstarších zemědělců, dávala tušit zrnotěrka, na níž si získání malé misky mouky vyžádalo značné úsilí. Ve srovnání s&#160;ní fungoval žernov z&#160;éry Keltů mnohem snáze a efektivněji. Připravit si k&#160;obědu kastrol pšeničné a ječmenné kaše pak nebylo až tak těžké. Náročné se naopak ukázalo odkrývání a vyhodnocování archeologického nálezu. Co všechno dokáže zkušený archeolog vyčíst z&#160;několika na první pohled náhodně rozházených artefaktů kolem pradávného ohniště? Byl muž, který tu seděl a pravák nebo levák? Co tvořil a jakou technikou byla vlastně vyrobena Věstonická venuše?</p><p style="text-align&#58;justify;">Informací, které přinesl workshop, bylo mnoho. Proto se také hodně opakovalo, procvičovalo, poznávalo, třídilo a kreslilo do sešitů i do map. Díky odborné erudici a trpělivosti pana Mgr. Samuela Španihela i vlastnímu úsilí odcházeli naši studenti z&#160;muzea jako ti, kteří si pod pojmem pravěk a archeologie dokážou v&#160;našem okolí představit něco reálného, možná i dobrodružného a pro některé také chutného a zdravého.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/pravekkinsky.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;265px;" /><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/pravek%20kinsky2.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;355px;height&#58;265px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p>9. 10. 2018 14:07:01V letošním roce zahájili studenti 3. E a nových prvních ročníků na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí výuku dějepisu úplně jinak, než bylo doposud zvykem./rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/pravek%20kinsky2.JPG10. 10. 2018 9:07:24https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadka DohnalováAlžběta Zetková