Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na portálu zkola Všechny novinky

 

 

ÚSTR představil výzkum mapující vzdělávání k toleranci v Česku63660<div style="text-align&#58;justify;"><strong>O holokaustu, menšinách a toleranci se ve školách sice učí, na některé rozšířené předsudky to ale nemá vliv, zjistil výzkum, který provedli a zveřejnili odborníci z Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) ve spolupráci se Sociologickým ústavem. ÚSTR se výuce citlivých historických témat ve školách věnuje dlouhodobě, jeho kurzy projde ročně přes 600 učitelů.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Výzkumníky ÚSTR zajímalo nejvíce to, jak si v míře předsudků stojí mladí lidé, kteří základní školu začali navštěvovat koncem 90. let či později.</strong> V té době se již ve školách objevovaly projekty zaměřené na prevenci rasismu a extremismu a dojížděli do nich lektoři, kteří přednášeli například o romském holokaustu. Výzkumníci proto čekali, že mladí lidé budou mít méně předsudků proti menšinám než ti, kteří podobné programy neabsolvovali.</div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Výzkum ale ukázal něco jiného.</strong> Ve vztahu k Židům se k nesympatiím přiznalo nejvíce lidí právě ze skupiny 15 až 29 let, jako nesympatické je označilo 24 procent dotázaných. U starších respondentů byly nesympatie k Židům méně časté, pohybovaly se pod 20 procenty, u lidí mezi 30 až 44 lety dokonce pod 15 procenty. Romy označilo jako nesympatické 75 procent lidí napříč téměř všemi věkovými skupinami, pouze v kategorii 30 až 44 let uvedlo nesympatie k této menšině 81 procent dotázaných. &quot;T<strong>o naznačuje, že lidé, kteří navštěvovali povinné vzdělávání v posledních letech </strong>(ti nejstarší začali navštěvovat základní školu v polovině devadesátých let),<strong> nejen že nemají méně předsudků, ale spíše naopak,&quot; </strong>uvedli vědci.</div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>&quot;Mohlo by to naznačovat, že programy vzdělání pro toleranci nejsou účinné, ale nevíme, jestli by bez nich nebyla situace ještě horší,&quot;</strong> řekla výzkumnice a lektorka ÚSTR Karina Hoření. Podle ní má špatný vliv na žáky a studenty i příklad některých politiků, kteří popírají nebo zlehčují romský holokaust. Právě s těmito informacemi, které si děti do školy přinesou, musí učitel umět pracovat a reagovat na ně. &quot;Učitelé a žáci nepotřebují další výukové materiály, ale spíš programy založené na rozvoji určitých kompetencí. Důležitá je komunikace ve třídě, ale i v celé škole. Pokud škola nenaplňuje toleranci ve svém každodenním chování, nefunguje to,&quot; uvedla Hoření.</div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;">Jako příklad, kdy tolerance na škole nefunguje, přestože ve třídě se o ni učitel snaží, uvedla konkrétní situaci ze střední školy. Student z Blízkého východu přinesl v době maturit do školy pohoštění pro komisi a ředitel na to zareagoval slovy &quot;doufám, že v tom není bomba&quot;. &quot;Když se nechováte tolerantně, je to vaše chování, co se od vás učí vaši žáci, a nejen obsah učiva,&quot; shrnula Hoření.</div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;">Vzdělání pro toleranci by podle výzkumníků z ÚSTR bylo účinnější, kdyby peníze vyhrazené na tyto účely podpořily méně škol, ale dlouhodobými programy. V současnosti platí podle Hoření spíše to, že podpora se nese v duchu &quot;co nejvíce akcí pro co nejvíce dětí&quot;, kdy ale skutečný smysl takového vzdělávání dětem uniká.&quot;</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Celý výzkum včetně&#160;souboru doporučení pro instituce financující programy zaměřené na&#160;výchovu k toleranci</strong>&#160;najdete na <strong><a href="http&#58;//stereotypy.cz/" target="_blank">www.stereotypy.cz</a>.</strong><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div>Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.ustrcr.cz/ustr-predstavil-vyzkum-mapujici-vzdelavani-k-toleranci-v-cesku/" target="_blank"><strong>ÚSTR</strong></a>15. 2. 2018 19:29:27O holokaustu, menšinách a toleranci se ve školách sice učí, na některé rozšířené předsudky to ale nemá vliv, zjistil výzkum, který provedli a zveřejnili odborníci z Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) ve spolupráci se Sociologickým ústavem. /sofia/pedagogove/PublishingImages/hands.jpg19. 2. 2018 9:47:44https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/prurezovatemata/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Pracovní porady vedoucích školních jídelen, školních jídelen - výdejen (březen 2018)63649<p>​Pracovní porady vedoucích školních jídelen, školních jídelen - výdejen škol a školských zařízení všech zřizovatelů se uskuteční v měsíci březnu 2018. Místo a&#160;termíny jsou uvedeny v pozvánce&#58;</p><p><a href="/management/oos/Skolni-stravovani/Documents/Pozvánka03-2018.docx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />&#160;<strong>Pozvánka03-2018.docx</strong></a>.<br></p>15. 2. 2018 12:37:52Informace o pracovních poradách vedoucích školních jídelen, školních jídeln - výdejen škol a školských zařízení všech zřizovatelů. Termín konání porad je březen 2018./SiteCollectionImages/3_Řemesla%20a%20profese/122288815.jpg15. 2. 2018 16:49:52https://www.zkola.cz/management/oos/Skolni-stravovani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxVladimíra Říhová
Nejoblíbenějším pedagogem ve Zlínském kraji je letos Lucie Bakalová z holešovského gymnázia63619<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Lucie Bakalová z&#160;Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov se dnes za Zlínský kraj stala vítězkou 25. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele České republiky „Zlatý Ámos&quot;. Vyhodnocení této soutěže pro Zlínský a také pro Jihomoravský kraj spojené se slavnostním vyhlášením výsledků proběhlo dnes ve Zlíně. Zúčastnili se ho také hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a krajský radní pro školství Petr Gazdík. Za Jihomoravský kraj si prvenství odnesla Jolana Hůrková ze Základní školy Brno, Arménská. Obě vítězky postupují dále do semifinále této ankety.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;">Dnešního regionálního kola se zúčastnili celkem čtyři nominovaní učitelé ze Zlínského a čtyři z Jihomoravského kraje. Vítěze určila odborná porota na základě přihlášek, pohovorů se všemi kandidáty a obhajob, které se uskutečnily těsně před slavnostním vyhlášením. Během nich byli pedagogové představeni svými žáky prostřednictvím nápaditých prezentací a scének.</span><br></p><p style="text-align&#58;center;"><span style="background-color&#58;transparent;"><img src="/pedagogove/PublishingImages/-mg-7978-foto-jiri-balat.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;267px;" /><img src="/pedagogove/PublishingImages/-mg-7988-foto-jiri-balat.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;267px;" /><br></span></p><p style="text-align&#58;justify;">„Přál bych všem učitelům, aby měli takové žáky, jako mají ti, kteří se zúčastnili dnešní soutěže. Myslím si totiž, že pozitivní klima ve škole je vytvářeno právě dobrým vztahem mezi učitelem a žákem. Proto bych byl velmi rád, kdyby ocenění učitelé dokázali předávat tu svoji dobrou zkušenost dále a přispívat tak k tomu, aby pedagogové i jejich žáci chodili do školy rádi,&quot; řekl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Podle Petra Gazdíka jsou vítězem všichni zúčastnění učitelé, neboť už jen to, že je na jejich školách mají žáci rádi a váží si jich, je pro ně obrovským pedagogickým úspěchem a oceněním jejich práce.&#160; </p><p style="text-align&#58;justify;">Jak se svěřila vítězka ze Zlínského kraje Lucie Bakalová, k&#160;učitelství ji to vždy táhlo, možná i proto, že již od malička se v&#160;rodině jako nejstarší z dětí přirozeně starala o své mladší sourozence. Učí již desátým rokem, z&#160;toho sedm let na holešovském gymnáziu, kde vyučuje chemii. Podle samotných žáků jsou její hodiny poučné a zároveň poutavé, neboť i odbornou a složitou látku často dokáže vysvětlit jako pohádku nebo příběh ze života. Jak Lucie Bakalová říká, aby byl učitel úspěšný, musí zůstat sám sebou a především milovat své povolání, pak to žáci vidí a ocení. Směrem ke svým žákům se snaží působit pozitivně a nerozčilovat se, jejich občasnou nepozornost bere s&#160;nadhledem a neustále přemýšlí, jak a čím je zaujmout. </p><p style="text-align&#58;justify;">„Zlatého Ámose&quot; vyhlašuje a organizuje nevládní a nezávislé občanské sdružení Klub Domino, Dětská tisková agentura. Návrhy do ankety předkládají žáci základních a středních škol nebo členové dětských zájmových sdružení. Posláním ankety je především popularizace pedagogů, kteří podle hodnocení dětí, žáků a studentů významně přispívají k utváření kvalitního vztahu mezi žáky a učiteli, případně mezi dětmi a jejich vedoucími.</p><p style="text-align&#58;justify;">V&#160;letošním ročníku se regionálních kol účastní celkem 66 pedagogů. Vítězové regionálních kol postupují do semifinále, které 1. března proběhne v zrcadlových sálech Ministerstva školství, mládeže a sportu. Veřejné finále v kongresovém centru hotelu Olšanka v Praze se uskuteční v pátek 23. března. Slavnostní korunovace nového Zlatého Ámose bude spojena s oslavou Dne učitelů na Kantorském bále v sobotu 24. března v hotelu Ambassador, Zlatá husa v Praze.</p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Zlatý Ámos 2018 - účastníci regionálního kola (Zlínský a Jihomoravský kraj)</strong></span></p><p>Lucie Bakalová, Gymnázium Ladislav Jaroše Holešov (Zlínský kraj)<br> Jolana Hůrková, Základní škola Brno, Arménská 21 (Jihomoravský kraj)<br> Petr Juráček, Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov (Jihomoravský kraj)<br> Miluše Kucková, Základní škola Bakalovo nábřeží Brno (Jihomoravský kraj)<br> Eva Lužová, Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice (Zlínský kraj)<br> Bohumír Náhlý, Základní škola Horní Lideč (Zlínský kraj)<br> Michaela Samohýlová, Základní škola Tlumačov (Zlínský kraj)<br> Dominika Sikora, Základní škola Jana Babáka, Brno (Jihomoravský kraj)</p>14. 2. 2018 12:09:50Lucie Bakalová z Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov se dnes za Zlínský kraj stala vítězkou 25. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele České republiky „Zlatý Ámos“. /pedagogove/PublishingImages/-mg-7745-foto-jiri-balat.jpg14. 2. 2018 13:50:20https://www.zkola.cz/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadka Dohnalová
Rizikové chování u adolescentů a impulzivita jako prediktor tohoto chování63604<p style="text-align&#58;justify;"><strong>„Rizikové chování u adolescentů a impulzivita jako prediktor tohoto chování&quot; autorů PhDr. Martina Dolejše, Ph.D. a MUDr. PhDr. Miroslava Orla, Ph.D.(Univerzita Palackého).<br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Na světě je publikace „Rizikové chování u adolescentů a impulzivita jako prediktor tohoto chování&quot;</strong> (Univerzita Palackého; Dolejš, Orel) jako významný výstup společných projektů „Zdravé klima ve školách Zlínského kraje, ev. č. PRCH-KP-0011/2017 (realizátor KPPP a ZDVPP Zlín s pověřením Zlínského kraje), a projektem „Bezpečnější klima ve školách Moravskoslezského kraje&quot;, ev. č. PRCH-KP-0009/2017 (realizátor Moravskoslezského kraj). Tento výstup (výzkumný záměr) byl podpořen dotací MŠMT v&#160;rámci aktivity Evaluace. </p><p style="text-align&#58;justify;">Dospívání je klíčovým obdobím ve vývoji člověka, během něhož dochází k řadě komplexních změn na všech úrovních. Impulzivita se jako jeden z hlavních rysů osobnosti projevuje v rizikovém chování, které je spojeno s negativními dopady pro samotného jedince, jeho okolí, ale i pro společnost. Prezentovaný výzkum zahrnuje celkem 2418 žáků a žákyň ve věku 11 až 16 let z náhodně vybraných škol na území Zlínského a Moravskoslezského kraje, kteří jsou porovnáváni se dvěma celonárodními výzkumnými projekty. Sledované fenomény byly zjišťovány diagnostickými nástroji Škála impulzivity Dolejš a Skopal (SIDS) a Výskyt rizikového chování u adolescentů (VRCHA). Z prezentovaných výstupů vyplývá řada doporučení pro školní metodiky prevence, speciální pedagogy a další odborníky pracující s adolescenty.<br></p><div style="text-align&#58;justify;"> </div><div style="text-align&#58;justify;">Podařilo se tedy sebrat data od necelých 2500 respondentů (žáci druhého stupně a odpovídající žáci víceletých gymnázií), tyto porovnat se dvěma celonárodními výzkumnými projekty a&#160;poskytnout odborné doporučení pro další práci s nimi. Mimo jiné můžete v publikaci posoudit i jinakost našich krajů a přitom i kolegiální i lidskou blízkost. </div><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Viz příloha&#58;</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/Rizikove-chovani-u-adolescentu-a-impulzivita-jako-prediktor-tohoto-chovani/Dolejš-Orel.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Dolejš-Orel.pdf</a></p> <p class="xxxmsonormal">&#160;<span style="color&#58;#1f497d;"><a href="https&#58;//play.google.com/store/books/details?id=VY5LDwAAQBAJ" target="_blank">https&#58;//play.google.com/store/books/details?id=VY5LDwAAQBAJ</a><br></span></p> <p class="xxxmsonormal"><span style="color&#58;#1f497d;">&#160;<a href="https&#58;//www.vydavatelstviupol.cz/978-80-244-5252-4" target="_blank">https&#58;//www.vydavatelstviupol.cz/978-80-244-5252-4</a></span></p><p class="xxxmsonormal"><span style="color&#58;#1f497d;">&#160;</span></p><p class="xxxmsonormal"><span style="color&#58;#1f497d;"><br></span></p><p class="xxxmsonormal"><br><span style="color&#58;#1f497d;"></span></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p> <p style="text-align&#58;justify;"><br></p>14. 2. 2018 7:49:23Na světě je publikace „Rizikové chování u adolescentů a impulzivita jako prediktor tohoto chování" autorů PhDr. Martina Dolejše, Ph.D. a MUDr. PhDr. Miroslava Orla, Ph.D.(Univerzita Palackého)./zdz/SiteCollectionImages/6_zdraví/Holcicka%20boxerka_per.jpg19. 2. 2018 8:57:49https://www.zkola.cz/zdz/temata/prevence/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxŠárka Kostková
Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 201763598<p><strong>Pokyny k vypracování zprávy o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2017 pro školy a školská zařízení zřizovaná ZK.</strong></p><p><strong><br></strong></p><p>&#160;<a href="/management/oddelenirozpoctu/Documents/Pokyny%20k%20vypracování%20Zprávy%20o%20hospodaření%202017.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Pokyny k vypracování Zprávy o hospodaření 2017.pdf</a></p><p>&#160;<a href="/management/oddelenirozpoctu/Documents/A_Osnova%20Zpráva%20o%20hospodaření%202017_SKO.doc"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdoc.png" alt="" />&#160;A_Osnova Zpráva o hospodaření 2017_SKO.doc</a></p><p>&#160;<a href="/management/oddelenirozpoctu/Documents/B_prilohy_Tabulky%20zpráva%20o%20hospodaření%20za%20rok%202017_SKO.xls"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icxls.png" alt="" />&#160;B_prilohy_Tabulky zpráva o hospodaření za rok 2017_SKO.xls</a></p><p>&#160;<a href="/management/oddelenirozpoctu/Documents/Příloha%201_Inventarizační%20zpráva_vzor.docx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />&#160;Příloha 1_Inventarizační zpráva_vzor.docx</a></p>13. 2. 2018 13:30:43Pokyny k vypracování zprávy o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2017 pro školy a školská zařízení zřizovaná ZK./SiteCollectionImages/images/122288815.jpg14. 2. 2018 9:27:29https://www.zkola.cz/management/oddelenirozpoctu/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMiroslav Trávníček
Otevíráme jubilejní pátý ročník ocenění Eduína za inovace ve vzdělávání63553<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​</strong><strong>Eduína je ocenění zaměřené na inovativní projekty v českém formálním i neformálním vzdělávání. Cenu vyhlašuje každý rok EDUin. V letošním roce dochází k navázání spolupráce s programem Generácia 3.0 slovenské nadace Pontis. Díky nově zapojené Citi foundation jako významnému donorovi bude v rámci iniciativy Pathways To Progress podpora oceněných mnohem rozsáhlejší.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Za uplynulé čtyři ročníky se povedlo díky ceně informovat o takřka 300 projektech inovujících české vzdělávání. V jubilejním ročníku chceme oblast podpory významně navýšit. Díky propojení know-how naší ceny a programu slovenské nadace Pontis nazvaného Generácia 3.0 se budeme snažit&#58;&#160;</p><ul><li>vyhledávat a oceňovat inovativní vzdělávací přístupy,&#160;<br></li><li>měřit jejich dopad a úspěšnost,&#160;<br></li><li>šířit projekty s nejpodstatnějším dopadem,&#160;<br></li><li>rosazovat potřebné změny ve vzdělávání.&#160;<br></li></ul><p style="text-align&#58;justify;">Již tradičně budou vyhlášeny a oceněny kategorie Cenaodborné poroty, Cenaveřejnosti a Aula slávy. Díky Citi Foundation, firemní nadaci Citi, otevíráme novou kategorii Eduína Zoom, v níž oceníme rozvoj podnikavosti mladých lidí. Tři vítězové této kategorie obdrží finanční prémii na další rozvoj v celkové výši 100.000 Kč a budou zařazeni do individualizovaného akcelerátoru, kde jim experti poskytnou podporu v oblastech potřebných pro zvýšení dopadu jejich projektů. Spojení ceny Eduína Zoom a slovenské Generácia3.0 pomůže zhruba 1500 mladým lidem v České republice a na Slovensku.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Umožní jim přístup k inovativním vzdělávacím strategiím. Studenti si zlepší své dovednosti, aby se dokázali v budoucnu uplatnit na trhu práce. Norbert Maur, programový manažer nadace Pontis, řekl&#58; „Vizí programu Generácia 3.0 je, aby každé dítě a každý mladý člověk mohl naplnit svůj potenciál a rozvíjet vědomosti, dovednostia postoje potřebné pro život v 21. století. Spolu s EDUinem chceme pracovat na tom, aby se tomuto tématu dostalo společenské důležitosti, kterou si zaslouží a chceme sdílet příklady nejlepší praxe mezi školami, rodiči i úředníky.“&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Miroslav Hřebecký, programový ředitel EDUin, řekl&#58; „Mají-li se mladí lidé uplatnit úspěšně na trhu práce, potřebujeme reagovat na rychle se proměňující globalizovaný svět a nástup nových technologií. Je nezbytné je vzdělávat pro budoucnost, nikoliv pro minulost. Není potřeba vymýšlet vždy nová řešení, některá již existují. Příkladem je slovenský program Generácia 3.0. Díky podpoře Citi Foundation můžeme rozběhnout česko-slovenskou spolupráci, vyměňovat si know-how a zkušenosti a pracovat tak efektivněji a rychleji.“&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Michal Nebeský, generální ředitel Citibank v České republice, řekl&#58; „Partnerství s Nadacemi Pontis a EDUin je součástí závazku Citi Foundation investovat globálně 100 milionů dolarů v rámci iniciativy Pathways to Progress. Jejím cílem je do roku 2020 oslovit 500 tisíc mladých lidí po celém světě a pomoci jim v oblasti podnikání a uplatnění se na trhu práce. Společný česko-slovenský projekt pomůže mladým lidem získat znalosti, zkušenosti a sebedůvěru pro jejich budoucí úspěch, což nepochybně pozitivně ovlivní i společnost a ekonomiku v obou zemích.“<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="http&#58;//www.eduin.cz/">www.eduin.cz</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p><strong><br></strong></p>10. 2. 2018 13:53:57Eduína je ocenění zaměřené na inovativní projekty v českém formálním i neformálním vzdělávání. Cenu vyhlašuje každý rok EDUin. V letošním roce dochází k navázání spolupráce s programem Generácia 3.0 slovenské nadace Pontis. Díky nově zapojené Citi Foundation jako významnému donorovi bude v rámci iniciativy Pathways To Progress podpora oceněných mnohem rozsáhlejší./pedagogove/souteze/PublishingImages/eduin.JPG12. 2. 2018 8:43:09https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/souteze-msmt/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadka Dohnalová
Rozvoj přírodovědné gramotnosti ve školním roce 2016/201763292<div style="text-align&#58;justify;"></div><p style="text-align&#58;justify;"><strong>​</strong><span style="color&#58;#2d4152;font-family&#58;&quot;source sans pro&quot;, sans-serif;font-size&#58;14.3px;"><strong>Česká školní inspekce zveřejnila&#160;tematickou zprávu Rozvoj přírodovědné gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2016/2017.</strong></span></p><p style="text-align&#58;justify;">Hlavním cílem bylo posoudit s využitím nově vytvořených nástrojů podmínky, průběh a dosaženou úroveň vybraných aspektů přírodovědné gramotnosti na 2. stupni ZŠ, respektive nižším stupni víceletých gymnázií, a v SŠ s maturitními obory, identifikovat silné a slabé stránky rozvoje uvedené gramotnosti z celkového pohledu, a položit tak základ pro porovnání rozvoje gramotnosti v dalším cyklu.<br></p><h1 class="ms-rteElement-Green">Shrnutí hlavních zjištění<br></h1><h4>Žáci SŠ v testech příliš neuspěli&#160;</h4><p style="text-align&#58;justify;">Průměrná úspěšnost žáků 9. ročníku ZŠ v testu byla 62 %. Očekávaná hodnota úspěšnosti v tomto testu byla stanovena na 67 %, přičemž však jen&#58;&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"></p><ul><li>4 % žáků dosáhla slabého výsledku (vyřešila méně než dvě pětiny otázek),&#160;</li><li>7 % splnilo odpovídající očekávání (vyřešilo více než tři pětiny),&#160;</li><li>11 % dosáhlo výborného výsledku (více než čtyři pětiny správně vyřešených otázek).<br></li></ul><p></p><p style="text-align&#58;justify;"> Žádným překvapením také nebyla prokazatelně vyšší úspěšnost žáků gymnázií. Ovšem ve skupině nejúspěšnějších žáků bylo zastoupení žáků VG méně než dvoupětinové. Z toho plyne, že v oblasti přírodovědné gramotnosti zůstává v ZŠ významně velká skupina žáků s velmi dobrými výsledky.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Průměrná úspěšnost žáků 3. ročníku SŠ v testu byla 64 % (očekávaná opět 67 %).<br></p><p style="text-align&#58;justify;"></p><ul><li>Výrazně převažuje skupina žáků, kteří správně vyřešili více než tři pětiny otázek.&#160;</li><li>Podíl žáků, jež zvládli méně než dvě pětiny otázek, byl menší než 4 %.&#160;</li><li>Opět se na celkové úspěšnosti vý- razně podílela gymnázia (71 %).&#160;</li><li>Nad 60 % se pak dostaly už jen technicky zaměřené školy a lycea.&#160;</li></ul><div style="text-align&#58;justify;">Překvapivá je proto velmi nízká průměrná úspěšnost u skupin oborů, které nejsou obsahově vzdáleny tématům přírodovědné gramotnosti, což je obzvláště patrné v souvislosti s těmi zbylými&#58;<br></div><div><ul><li>Zemědělské obory 58 %,&#160;</li><li>Ekonomické obory 55 %,&#160;</li><li>Hotelnictví a podnikání 54 %,&#160;</li><li>Umělecké obory 54 %,&#160;</li><li>Zdravotnické obory 53 %,&#160;</li><li>Pedagogické a humanitní obory 52 %.&#160;<br></li></ul><h4>Ve výuce nejhůře dopadl zeměpis&#160;</h4><div style="text-align&#58;justify;">Pracovní atmosféra byla v navštívených hodinách u základní- ho vzdělávání až na výjimky na dobré úrovni - standardní (66 %) a velmi podnětná (28 %), což se týkalo zejména přírodopisu. Naopak jako nepodnětná byla pracovní atmosféra charakterizována jen ve zbývajících 6 % hodin, a to především ve výuce zeměpisu. Při ní se také žáci nejčastěji nudili (35 %), nejméně se pak nudili v hodinách přírodopisu (27 %).&#160;Přestože v hospitovaných hodinách se zpravidla střídalo více výukových organizačních forem, jednoznačně dominovala výuka frontální (70 %). Za ni následovaly samostatná práce žáků (58 %), výuka skupinová (jen 25 %) a individualizovaná (pouhých 12 %).&#160;<br></div></div><div><br></div><h4>Školní testy jsou zaměřeny hlavně na paměť&#160;</h4><div style="text-align&#58;justify;">Mezi důležité vyučovací metody pro rozvoj přírodovědné gramotnosti patří také opakování, procvičování či prověřování daných znalostí. Nejčastěji byl v ZŠ opakování nebo procvičování věnován čas do 10 minut (v 65 % hospitací). Přibližně v každé osmé hodině (13 %) se procvičování ani opakování vůbec nevyskytovalo. Podíl hodin, ve kterých se vůbec neobjevovalo ani opakování a procvičování, ale ani prověřování znalostí a dovedností, se liší podle vyučovacího předmětu (od 7 % v přírodopisu po 13 % v zeměpisu). Jako jeden ze základních nástrojů prověřování znalostí žáků slouží školní testy (pro hodnocení jejich kvality byly využity předložené testy z 95 ZŠ). V analyzovaných testech převládaly nebo byly výhradně přítomny úlohy, které sledovaly pamětní reprodukci poznatků (64 % škol). Pouze ve 23 % škol převládaly úlohy vyžadující jednoduché myšlenkové operace s poznatky.&#160;<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><h4>Ze specifických činností převažuje experiment&#160;</h4><div style="text-align&#58;justify;">Z výběrového dotazníku předloženého učitelům ZŠ (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis) vyplynulo, že tito pedagogové alespoň jedenkrát měsíčně zařazují práce ve skupinách o více než dvou žá- cích (68 %), sebehodnocení (65 %), případně vrstevnické hodnocení (52 %). Méně často již učitelé uváděli činnosti, které dokládají podporu iniciativy na straně žáků - žáci se věnují činnostem (tématům), které sami navrhli (36 %), a žáci se podílejí na formulaci kritérií pro sebehodnocení nebo vrstevnické hodnocení (30 %). Nejnižší výskyt činností podporujících aktivitu žáků byl zaznamenán ve fyzice.&#160;<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Ze specificky přírodovědných činností, které učitelé ZŠ uváděli jako zařazované alespoň jedenkrát měsíčně, podle nich převažovaly&#58;<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><ul><li>sledování experimentu prováděného učitelem&#58; 74 %,&#160;</li><li>provádění žákovského experimentu připraveného učitelem&#58; 49 %,&#160;</li><li>zpracovávání úkolu, při němž žáci kombinují informace získané z několika zdrojů&#58; 44 %,&#160;</li><li>využívání vlastních systematických pozorování přírody&#58; 44 %,&#160;</li><li>obhajoba vlastní nebo rozsáhlejší skupinové práce před třídou&#58; 17 %,&#160;</li><li>provádění žákovského experimentu, na jehož plánování a přípravě se žáci sami podíleli&#58; 16 %.</li></ul></div><div style="text-align&#58;justify;">Z odpovědí v jinak koncipovaném dotazníku pro učitele SŠ se zase potvrdilo, že výuka s častějším výskytem experimentů, analyzováním dat a pozorováním může více přispívat k rozvoji přírodovědné gramotnosti než&#160;výuka s méně častým výskytem těchto prvků.&#160;<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Učitelé ZŠ za nejproblematičtější aspekty RVP označili&#58;&#160;<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><ul><li>neúměrnou předimenzovanost tematického obsahu (15 %),&#160;</li><li>malou srozumitelnost popisu některých výstupů (12 %),&#160;</li><li>nerozčlenění témat a výstupů do jednotlivých ročníků (12 %),&#160;</li><li>nepřiměřenou náročnost některých výstupů pro žáky (11 %).&#160;<br></li></ul><div>Z nabízených možností mají- cích zlepšit naplňování vzdělávacích cílů by učitelé ZŠ nejvíce uvítali změnu přístupu žáků k danému předmětu, lepší materiální vybavení pro výuku a zvýšení hodinové dotace (zde je ovšem třeba uvést, že země, které se v šetření PISA 2015 zařadily mezi nejúspěšnější, mají hodinové dotace přírodovědného vzdělávání ještě nižší).&#160;<br></div><div>------</div><div><br></div><div>Celou tematickou&#160;zprávu včetně doporučení České školní inspekce si&#160;můžete přečíst nebo stáhnout&#160;<a href="http&#58;//www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-%E2%80%93-Rozvoj-prirodovedne-gramotnosti"><strong>na webu České školní inspekce</strong></a>.</div></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; Česká školní inspekce, <a href="http&#58;//www.csicr.cz/">www.csicr.cz</a></div><p></p>7. 2. 2018 14:17:24Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu Rozvoj přírodovědné gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2016/2017./sofia/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/happy%20teens.jpg7. 2. 2018 14:45:21https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/kabinet-prirodnich-ved/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Noční vyučování ve Starém Městě s tématikou holokaustu62617<div style="text-align&#58;justify;"><strong>V&#160;předvečer Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti (27. ledna) proběhla v&#160;prostorách Střední odborné školy a Gymnázia ve Starém Městě ojedinělá akce&#58; Noční vyučování s&#160;tématem Holocaust.</strong></div><br><p style="text-align&#58;justify;">Tento, svým pojetím neobvyklý, projekt byl zaměřen na prezentaci trýznivé epizody naší historie vážící se ke 2. světové válce. Koordinátorka a autorka akce Mgr. Zuzana Kohoutová, která se této problematice dlouhodobě věnuje, vytyčila v počáteční fázi projektu otázky, k&#160;jejichž zodpovězení měl seminář směřovat. </p><p style="text-align&#58;justify;">Akce započala v&#160;pátek večer motivační pohybovou aktivitou, po níž následovalo tvoření časové osy. Ta měla napomoct zejména orientaci v&#160;historických událostech spjatých s&#160;holocaustem a posloužila snazšímu uchopení dějinných souvislostí. Osa vedla účastníky semináře od vytvoření ghett r. 1516, přes události 2. světové války, založení koncentračních táborů, Norimberské zákony ze září 1935, transporty obyvatel židovského původu, přes konferenci ve Wannsee v&#160;lednu 1942 až po kapitulaci Německa r. 1945.</p><p style="text-align&#58;justify;">Na předchozí aktivitu navázala práce s&#160;dobovými fotografiemi, letáky a hesly. V&#160;rámci této skupinové činnosti byly vytvořeny postery prezentující události holocaustu v&#160;celém jeho průběhu. Účastníci akce tak pracovali s&#160;pojmy&#58; definice a označení, degradace, vyvlastnění, deportace a koncentrace, fyzická likvidace.</p><p style="text-align&#58;justify;">Analýza textů k&#160;tématu viny a neviny byla náplní další části semináře. Blok s názvem „ Není Žid jako Žid&quot; vedla k&#160;zamyšlení nad dobovými výpověďmi a informacemi. Přednesená fakta a prezentace zjištěných skutečností vyvolaly diskuzi, při níž mohli účastníci akce vyjádřit veškeré své názory, získané informace či klást dotazy. V&#160;průběhu celého semináře se ukázalo, že studenti našeho gymnázia jsou o problematice holocaustu dobře informováni a živě se o ni zajímají.</p><p style="text-align&#58;justify;">Po krátké pauze následovala prožitková část projektu. S&#160;rozžatými svíčkami v&#160;rukou jsme absolvovali symbolickou cestu tmou napříč prostorami naší školy až místu, kde byly vyznačeny rozměry vagónů, v&#160;nichž byli zubožení židé přepravováni do koncentračních táborů. Tíhu okamžiku podtrhly dobové snímky ze zatýkání a transportů, doprovázené zvukem jedoucího vlaku….</p><p style="text-align&#58;justify;">Atmosféru večera završilo noční promítání filmů k tematice šoa. &#160;Následujícího rána byla vytvořena prezentace s&#160;postery a časovou osou, které vznikly během semináře.</p><p style="text-align&#58;justify;">Celá akce, které se zúčastnilo na 30žáků našeho gymnázia, měla velmi hluboký podtext spočívající ve zcela vědomém připomenutí si hrůz spjatých s&#160;plánovanou likvidací obyvatel nejen židovského původu.</p><p style="text-align&#58;justify;">Velké poděkování patří všem účastníkům za skvělou pracovní atmosféru, otevřenost ke sdílení a K výměně názorů. Zejména však děkujeme Mgr. Zuzaně Kohoutové, která tuto vzdělávací a zcela výjimečnou akci připravila.</p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/predstavujemevam/PublishingImages/2017_2018/DSC_0857.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;266px;" /><img src="/rodice/predstavujemevam/PublishingImages/2017_2018/DSC_0848.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;266px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p></p>31. 1. 2018 12:31:55V předvečer Dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti (27. ledna) proběhla v prostorách Střední odborné školy a Gymnázia ve Starém Městě ojedinělá akce: Noční vyučování s tématem Holocaust./rodice/predstavujemevam/PublishingImages/2017_2018/DSC_0853.JPG31. 1. 2018 14:11:42https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadka Dohnalová