Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na portálu zkola Všechny novinky

 

 

Vize rozvoje kariérového vzdělávání ve školách68575<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Centrum Euroguidance pořádá dne 23. 5. 2019 v Praze&#160;kulatý stůl na téma rozvoje kariérového vzdělávání ve školách. Akce je určena zástupcům škol a školských organizací,&#160;zástupcům státní správy a samosprávy, kariérovým poradcům a dalším zájemcům o toto téma.&#160;</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0" style="">Datum a místo konání</strong><br></p><p>23. 5. 2019,&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">11&#58;00 – 15&#58;00 hod.</span></p><p>Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, Praha 1<br> zasedací místnost Vltavín, 2. patro</p><p>Akce je otevřena všem zájemcům o téma, pracovníkům škol, přímo řízených a neziskových organizací, zástupcům státní správy a samosprávy, kariérovým poradcům a dalším.</p><p><span style="text-decoration&#58;underline;"><strong><br></strong></span></p><p><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0" style="">Program</strong></p><p><strong>10&#58;30 – 11&#58;00&#160; </strong>Registrace</p><p><strong>11&#58;00 – 12&#58;30</strong>&#160; Prezentace a diskuse &#160;</p><ul style="list-style-type&#58;circle;"><li>Arnošt Veselý (FSV UK) – Kontext vize vzdělávací politiky ČR 2030+</li><li>Petr Hlaďo (FF MU) – Potřeba kariérového vzdělávání - náměty z&#160;výzkumu</li><li>Iva Kirovová &#160;(VŠB TUO) – Lze facilitovat kariérový rozvoj? Možnosti, souvislosti a zkušenosti.</li><li>Petr Chaluš (Euroguidance, DZS) – Evropské inspirace k&#160;rozvoji kariérového vzdělávání v&#160;českém kurikulu</li></ul><p><strong>12&#58;30 – 13&#58;00</strong><strong>&#160; </strong>Přestávka</p><p><strong>13&#58;00 – 14&#58;30</strong><strong>&#160; </strong>Pokračování diskuse k&#160;vizi rozvoje kariérového vzdělávání ve školách</p><p><strong>14&#58;30 – 15&#58;00 </strong>&#160;Shrnutí, doporučení a závěr</p><p>&#160;</p>Účast je bez poplatku.&#160;<br><br><a href="https&#58;//www.dzs.cz/cz/euroguidance/kulaty-stul-ke-karierovemu-vzdelavani/" target="_blank"><strong>Registrační formulář</strong></a> naleznete na stránkách centra Euroguidance.&#160;<br><br><p>Akce probíhá v&#160;partnerství s&#160;Národní poradenským fórem a Sdružením pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj.</p><p>Koná se v&#160;rámci Týdne inovací 2019 a jako součást veřejné diskuse k přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.</p><p>&#160;</p><p><br></p>16. 5. 2019 12:30:10Centrum Euroguidance pořádá dne 23. 5. 2019 v Praze kulatý stůl na téma kariérové vzdělávání ve školách. Akce je určena zástupcům škol a školských organizací, zástupcům státní správy a samosprávy, kariérovým poradcům a dalším zájemcům o toto téma. 2019-05-22T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/images/149389552.jpg16. 5. 2019 12:39:53https://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Národní cena kariérového poradenství 201968574<p><strong>Centrum Euroguidance vyhlašuje 11. ročník soutěže Národní cena kariérového poradenství. Přihlásit je možné&#160;aktivity, projekty a služby kariérového poradenství v&#160;oblasti vzdělávání a&#160;zaměstnanosti&#160;pro děti, mládež i dospělé, a to do 1. 6. 2019.</strong> </p><p>&#160;</p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Kdo se může do soutěže přihlásit</span></h4><p style="text-align&#58;justify;">Zapojit se mohou&#160;<strong>organizace</strong>&#160;(např. mateřské, základní, střední a vysoké školy, školská zařízení, instituce dalšího a celoživotního vzdělávání, úřady práce, personální, poradenské a vzdělávací agentury, podniky, firmy, neziskové organizace a další), i&#160;<strong>jednotlivci</strong>&#160;(výchovní a kariéroví poradci, poradci ve&#160;státních i&#160;neziskových organizacích, soukromí poradci a&#160;další).</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Jaké aktivity je možné do soutěže přihlásit</span></h4><p style="text-align&#58;justify;">Přihlásit je možné&#160;<strong>aktivity, projekty a služby kariérového poradenství v&#160;oblasti vzdělávání a&#160;zaměstnanosti&#160;</strong>pro děti, mládež i dospělé.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Přihlásit lze i jednorázovou<strong>&#160;aktivitu podporující kariérový rozvoj nebo kariérové poradce</strong>&#160;(informační a online nástroj, metoda, publikace, výzkum, studentská práce, metodika v&#160;oblasti Člověk a svět práce, vzdělávací akce ve formálním i neformálním vzdělávání a další).</p><p style="text-align&#58;justify;">Rádi bychom podpořili i&#160;<strong>začínající jednotlivce a organizace</strong>&#160;přicházející s&#160;malou, ale významnou iniciativou v&#160;oblasti poradenství.</p><p style="text-align&#58;justify;">Přihlášené aktivity mohou podporovat různé oblasti kariérového rozvoje&#58;</p><ul style="list-style-type&#58;disc;text-align&#58;justify;"><li>rozvoj dovednosti řízení vlastní kariéry, sebepoznání, sebereflexi, samostatnost a osobní zodpovědnost, schopnost a motivaci k&#160;učení, kritické myšlení a efektivní práci s&#160;informacemi, schopnost rozhodování a komunikační dovednosti</li><li>získávání znalostí a orientace v možnostech vzdělávání a práce, v situaci a změnách na trhu práce</li><li>plánování osobního rozvoje, vzdělávání a profesní kariéry, schopnost rozhodovat se a uskutečňovat kariérní volby</li><li>rozvoj dovedností nutných pro udržení zaměstnání nebo dovedností podporujících zaměstnatelnost; dovedností, které jsou očekávány ze strany zaměstnavatelů, podnikatelské dovednosti</li><li>talent, jedinečnost a silné stránky, inkluzivní přístupy podporující osoby se znevýhodněním ve vzdělávání a na trhu práce</li><li>evropská mobilita v&#160;oblasti vzdělávání a práce s&#160;přínosem pro kariérový rozvoj</li></ul><p style="text-align&#58;justify;">Přihlášené aktivity mohou také celkově podporovat systém kariérového poradenství, dostupnost, kvalitu a celoživotní rozměr kariérového poradenství. &#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Jak se přihlásit</span></h4><p style="text-align&#58;justify;">Přihláška ke stažení zde&#160;<a href="/sofia/pedagogove/kabinetvychporad/Documents/Přihláška%20do%20NCKP%202019.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />&#160;Přihláška do NCKP 2019.docx</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Přihlášku pošlete na adresu&#160;<a href="mailto&#58;euroguidance@dzs.cz">euroguidance@dzs.cz</a>&#160;nejpozději do<strong>&#160;1. června 2019</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Jakékoli dotazy k&#160;soutěži je možné zasílat na email&#160;<a href="mailto&#58;euroguidance@dzs.cz">euroguidance@dzs.cz</a>.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Podmínky pro účast v soutěži</span></h4><p style="text-align&#58;justify;">Realizace aktivit v&#160;oblasti kariérového poradenství, kariérového rozvoje.</p><p style="text-align&#58;justify;">Vyplnění přihlášky, dostupné na stránce&#160;<a href="http&#58;//www.euroguidance.cz/">www.euroguidance.cz</a>, a její odeslání do<strong>&#160;1.&#160;června 2019</strong>&#160;elektronicky na adresu Centra Euroguidance&#160;<a href="mailto&#58;euroguidance@dzs.cz">euroguidance@dzs.cz</a>.</p><p style="text-align&#58;justify;">Očekáváme účast zástupců všech přihlášených příspěvků na konferenci v&#160;prvním týdnu v&#160;říjnu v Praze, kde proběhne kromě vyhlášení ocenění i interaktivní miniveletrh všech přihlášených příspěvků s&#160;možností prezentace a networkingu.</p><p style="text-align&#58;justify;">Do soutěže jsou přijímány příspěvky v&#160;češtině. Příspěvky přihlášené do předcházejících ročníků soutěže mohou znovu soutěžit v&#160;případě, že jsou dále rozvíjeny.</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;<br></p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Hodnocení soutěžních příspěvků</span></h4><p style="text-align&#58;justify;">Hodnocení provede komise složená z odborníků v oblasti vzdělávání, poradenství a z oblasti rozvoje lidských zdrojů v období červenec – srpen 2019. Příspěvky jsou pak hodnoceny na základě těchto kritérií&#58;</p><ul style="list-style-type&#58;disc;text-align&#58;justify;"><li>přínosy, dopady<br></li><li>metodika, postupy, nástroje (kvalita a vhodnost)<br></li><li>potřebnost<br></li><li>rozvoj Career Management Skills (dovednosti pro řízení vlastní profesní dráhy)<br></li><li>dostupnost a propagace<br></li><li>evropská dimenze (přenositelnost v&#160;rámci Evropy nebo vycházení z&#160;evropské inspirace, spolupráce, trendů nebo využívání evropské mobility, nástrojů apod.)<br></li><li>důkazy (příklady aktivit, odkazy na zdroje, výstupy apod.)<br></li><li>inovativnost<br></li><li>kvalifikace a další profesní rozvoj poskytovatelů poradenství.</li></ul><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Hlavní ceny</span></h4><ul style="list-style-type&#58;disc;text-align&#58;justify;"><li>studijní pobyt pro jednu osobu v institucích poskytujících kariérové poradenství ve&#160;Slovinsku<br></li><li>propagace na stránkách&#160;<a href="http&#58;//www.euroguidance.cz/">www.euroguidance.cz</a>, v dalších&#160;médiích, využívání loga soutěže.</li></ul><p style="text-align&#58;justify;">Cena pro každý přihlášený příspěvek&#58;</p><ul style="list-style-type&#58;disc;text-align&#58;justify;"><li>představení všech příspěvků na konferenci při příležitosti vyhlášení výsledků soutěže<br></li><li>publikace příspěvku ve sborníku soutěže v&#160;česko-slovenské a anglické verzi.</li></ul><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Soutěž je pořádána ve spolupráci s Centry Euroguidance na Slovensku a Srbsku.&#160;<span style="font-size&#58;14px;">Soutěž je vyhlášena pod záštitou Národního poradenského fóra.</span></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p><br></p>16. 5. 2019 12:11:38Přihlásit je možné aktivity, projekty a služby kariérového poradenství v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti pro děti, mládež i dospělé, a to do 1. 6. 2019. 2019-05-15T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/images/148021743.jpg16. 5. 2019 12:22:56https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/kabinetvychporad/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Férová snídaně v Uherském Brodě64406<p style="text-align&#58;justify;"><strong>V&#160;soboru 12. května se na 172 místech v&#160;České republice uskutečnil již osmý ročník piknikové akce na podporu fairtradových a lokálních pěstitelů s názvem Férová snídaně. Letos se na ní sešlo celkem 8 100 lidí. Akci zastřešuje nevládní organizace Na Zemi, samotná organizace snídaně pak již závisí na zájmu a aktivitě dobrovolníků.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Jedním z&#160;těchto 172 míst, kde v&#160;ranních hodinách akce probíhala, bylo i prostranství před Kinem Máj v&#160;Uherském Brodě. To na sobotní dopoledne ožilo a stalo se centrem dobrého jídla a pití.</p><p style="text-align&#58;justify;">Organizátorem snídaně bylo již po páté <strong>Gymnázium J. A. Komenského a JŠ s&#160;právem SJZ Uherský Brod</strong>, konkrétně pak Mgr. Alena Ježková společně se školní řídící skupinou pro fair trade ve složení Jan Gajdošík (žák 3. A) a Adéla Zábojníková (žákyně 3. B).</p><p style="text-align&#58;justify;">Mgr. Alena Ježková o akci říká&#58; „Protože se naše škola pyšní titulem Fairtradová škola, snažíme se několika akcemi na tuto problematiku poukázat. A snídaně je jednou z&#160;nich. Hlavní myšlenka Férové snídaně spočívá v&#160;podpoře fairtradových a lokálních pěstitelů nákupem jejich produktů a surovin a zároveň také v&#160;osvětě s&#160;touto problematikou související. Snídaně funguje tak, že dobrovolníci z&#160;fairtradových a lokálních surovin (jako je např. mouka, cukr, kakao, čokoláda, vejce, mléko a další) připraví drobné pohoštění, vezmou deku (případně hrníček) a vyrazí na určené místo setkání, kde společně s&#160;dalšími dobrovolníky ochutnávají další dobroty, popíjí fairtradovou kávu či čaj a konverzují.&quot;</p><p style="text-align&#58;justify;">Náměstí se rychle plnilo rodiči s&#160;dětmi a dalšími dospělými, někteří piknikovali na dekách na zeleném prostranství a jiní jen tak postávali u stolů, bavili se a ochutnávali. Součástí akce byla i možnost doprovodného programu, někteří žáci zpívali a hráli na kytaru, jiní hráli badminton či jezdili na kole, k&#160;dispozici bylo k pročtení i několik materiálů s&#160;problematikou fair trade.</p><p style="text-align&#58;justify;">Hlavním předmětem zájmu však bylo jídlo a pití. Veškeré občerstvení bylo připravené dobrovolníky z&#160;řad žáků (primy až kvinty) a učitelů z&#160;gymnázia a ze ZŠ v&#160;Dolním Němčí a opravdu bylo co obdivovat. </p><p style="text-align&#58;justify;">Stoly nabízely obrovský výběr sladkých koláčů a buchet, slaného pečiva a pomazánek, jídel bezlepkových i vegetariánských. K&#160;pití bylo k&#160;dispozici několik domácích sirupů, fairtradová káva a čaje. Návštěvníci mohli ochutnat čerstvě upečené domácí rohlíky, bulky i chléb, dále&#160;velké množství pomazánek (tvarohová, avokádová, mrkvová, z&#160;červené řepy,…) a dokonce i domácí paštiku. Nechyběla ani vegetariánská jídla, několik druhů hummusu a avokádový dip s&#160;česnekovými plackami. Ze sladkých jídel bylo v&#160;nabídce několik druhů muffinů, bezlepkový štrúdl, čokoládový dort s&#160;ovocem, špaldové tvarohové a jablečné buchty, palačinky a lívance, bábovka, brownies a spousta dalších pochutin.</p><p style="text-align&#58;justify;">A. Ježková doplňuje&#58; „Je nutné zdůraznit, že všechno pohoštění připravovali sami žáci a jejich rodiče ve svém volném čase. Celá akce byla také podpořena Zlínským krajem. V&#160;rámci krajského projektu jsme mohli nakoupit velké množství kvalitních surovin a díky tomu připravit takhle bohatou a pestrou snídaňovou tabuli. Touto cestou tedy děkuji Nadi Zatloukalové ze Zdravé výživy, která nás všemi surovinami zásobila. Součástí projektu byla i naše spolupráce se ZŠ v&#160;Dolním Němčí, kde jsme realizovali výukové přednášky právě na téma fair trade. Je úžasné, že se někteří žáci z&#160;této základní školy zapojili i do realizace samotné snídaně a jsou tu dnes s námi.&quot;</p><p style="text-align&#58;justify;">Celá akce se také nesla v&#160;duchu zero waste (život bez odpadů), všechna jídla byla servírovaná na tácech či v&#160;miskách (příp. v&#160;krabicích), které si žáci po akci zase odnesli, nápoje se podávaly do porcelánových hrníčků a na snídani nebyl použitý ani jediný jednorázový plastový kelímek či jiný plast. Odpad po ukončení akce byl minimální.</p><p style="text-align&#58;justify;">Kolem jedenácté hodiny už stoly zely prázdnotou a snídaně končila. Spokojení návštěvníci se pomalu rozcházeli a nešetřili chválou&#58; „Ochutnali jsme úplně všechno a velmi jsme si pochutnali. Děti byly velmi pozorní a milí hostitelé, dokonce se s&#160;námi podělily i o domácí recepty. Já sama odcházím s&#160;jedním receptem na výbornou jablečnou buchtu.&quot;</p><p style="text-align&#58;justify;">Co říci závěrem?&#160; „Myslím si, že se nám v&#160;letošním roce povedlo nejen naplnit myšlenku férové snídaně, ale i mnohem víc. Podařilo se nám alespoň na jedno květnové dopoledne vytáhnout více než 100 lidí ven od počítačů a televize na toto prosluněné náměstí a v&#160;příjemné atmosféře provoněné horkou kávou, čerstvým pečivem a dalšími rozličnými vůněmi výborného jídla a pití s&#160;nimi společně strávit čas. Ráda bych tedy poděkovala všem dětem, učitelům a rodičům, kteří nám pomohli akci zrealizovat a všem dalším, kteří se na organizaci snídaně podíleli. Bylo by příjemné, kdyby se tato akce stala v&#160;Uh. Brodě tradicí.„ shrnuje A. Ježková.<br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Ferova%20snidane%20UB2.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;260px;" />&#160;<img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Ferova%20snidane%20UB3.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;260px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Ferova%20snidane%20UB4.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;260px;" />&#160;<img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Ferova%20snidane%20UB5.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;260px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Ferova%20snidane%20UB9.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;260px;" />&#160;<img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Ferova%20snidane%20UB6.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;260px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Ferova%20snidane%20UB7.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;260px;" /><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Ferova%20snidane%20UB8.JPG" alt="" style="font-size&#58;14px;margin&#58;5px;width&#58;390px;height&#58;260px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Ferova%20snidane%20UB.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;790px;height&#58;527px;" /><br></p>15. 5. 2019 6:15:49V soboru 12. května se na 172 místech v České republice uskutečnil již osmý ročník piknikové akce na podporu fairtradových a lokálních pěstitelů s názvem Férová snídaně. 2019-05-14T22:00:00Z/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Ferova%20snidane%20UB4.JPG16. 5. 2019 4:29:01https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováAlena Ježková
Dodatečný výběr žákyň a žáků do 1. ročníku Gymnázia F. Schillera v Pirně63833<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje,&#160;</strong><strong style="font-size&#58;14px;text-align&#58;center;">že proběhne dodatečný výběr žáků/žákyň&#160;</strong><strong style="font-size&#58;14px;text-align&#58;center;">do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia,&#160;</strong><strong style="font-size&#58;14px;text-align&#58;center;">které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v&#160;Pirně (SRN).</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;center;"><br></span></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong style="font-size&#58;14px;text-align&#58;center;"></strong><span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;center;">Přihlášky českých žáků/žákyň 6. ročníku základní školy nebo 1. ročníku víceletého gymnázia&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;center;">přijímá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy </span><strong style="font-size&#58;14px;text-align&#58;center;">do 7. června 2019.</strong></p><p>&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Informace o studiu</strong></p><ul style="text-align&#58;justify;"><li>studium na gymnáziu s&#160;přírodovědným zaměřením;</li><li>internátní ubytování a stravování je českým žákům/žákyním hrazeno ministerstvy obou států;</li><li>pobyt v&#160;internátě od neděle navečer do pátku odpoledne;</li><li>učebnice jsou k&#160;dispozici bezplatně;</li><li>kapesné ve výši 25 EUR měsíčně.</li></ul><p style="text-align&#58;justify;"><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Koncepce vzdělávání</strong></p><ul style="text-align&#58;justify;"><li>studium je realizováno podle učebních osnov saských gymnázií a českého Rámcového vzdělávacího programu;</li><li>český jazyk je povinnou součástí studia i maturitní zkoušky;</li><li>vybrané předměty jsou od 7. do 10. ročníku vyučovány v&#160;češtině českými učiteli;</li><li>učební plán zahrnuje vedle výuky němčiny i výuku dalších jazyků – angličtiny, popř. francouzštiny, španělštiny, latiny;</li><li>maturita umožňuje pokračovat ve studiu na vysokých školách v&#160;ČR i v&#160;SRN;</li><li>studium je šestileté počínaje 7. ročníkem.</li></ul><p style="text-align&#58;justify;"><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Přijímací řízení</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Ucházet se mohou žáci/žákyně 6. tříd ZŠ nebo prim osmiletých gymnázií. P<span style="background-color&#58;transparent;">ředpokladem k přijetí je velmi dobrý prospěch v dosavadním studiu na české škole, dobrá znalost německého nebo anglického jazyka a schopnost rychlého přizpůsobení ke studiu </span><span style="background-color&#58;transparent;">v zahraničí. <strong>P</strong></span><span style="font-size&#58;14px;text-align&#58;left;"><strong>řihlášky</strong></span><span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;left;"><strong> je nutné zaslat&#160;</strong></span><span style="font-size&#58;14px;text-align&#58;left;"><strong>poštou do 7. června 2019 (rozhoduje otisk poštovního razítka) na adresu&#58;</strong></span></p><p></p><div><strong><em>Mgr. Daniel Kubát</em></strong></div><div><strong><em>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy </em></strong></div><div><strong><em>odbor mezinárodních vztahů </em></strong></div><div><strong><em>Karmelitská 529/5</em></strong></div><div><strong><em></em></strong><strong style="font-size&#58;14px;"><em>Praha 1</em></strong></div><div><span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;justify;"><br></span></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong style="font-size&#58;14px;"><em></em></strong><span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;justify;">Písemn</span><span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;justify;">é materiály je též možné doručit osobně do podatelny MŠMT. J</span><strong style="font-size&#58;14px;text-align&#58;justify;">e nezbytně nutné, aby uchazečky/uchazeči o studium zároveň odeslaly/i naskenovanou kopii přihlášky do 7. 6. 2019 na adresu&#58;</strong><span style="background-color&#58;transparent;text-align&#58;justify;"> </span><a href="mailto&#58;daniel.kubat@msmt.cz" target="_blank" style="font-size&#58;14px;text-align&#58;justify;">daniel.kubat@msmt.cz</a>.&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;"><br></span></div><div style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;"><a href="http&#58;//sdv.msmt.cz/ministerstvo/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ministerstvem" target="_blank"><strong>Základní informace o zpracování osobních údajů</strong></a> Ministerstvem školství, mlá</span><span style="background-color&#58;transparent;">deže a tělovýchovy jsou k&#160;dispozici na webových stránkách MŠMT (viz </span><span style="background-color&#58;transparent;">).</span></div><p></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0"><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Přihlášky ke studiu</strong></p><ul style="text-align&#58;justify;"><li>přihlášky se podávají na běžných formulářích přihlášek používaných k&#160;přijímacímu řízení do středních škol (v kolonce <em>Název a adresa střední školy</em> bude uvedeno&#58; <em>Gymnázium Friedricha Schillera Pirna, dvojjazyčné studium</em>);</li><li>přihlášku potvrdí škola, kterou žák navštěvuje;</li><li>potvrzení lékaře se nevyžaduje;</li><li>do poznámek je nutné uvést, z&#160;jakého jazyka bude uchazeč/uchazečka vykonávat při výběrovém řízení zkoušku (anglický jazyk nebo německý jazyk);</li><li>znalost německého jazyka tedy není zásadní podmínkou pro přijetí do dvojjazyčného Gymnázia Friedricha Schillera v&#160;Pirně.</li></ul><p style="text-align&#58;justify;"><strong class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Dodatečné výběrové řízení</strong></p><ul style="text-align&#58;justify;"><li><strong>dodatečné výběrové řízení proběhne dne 19. června 2019 na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1);</strong></li><li><strong>přijímací zkouška bude dvoukolová&#58;</strong></li><li>1. kolo se skládá z testu kognitivních schopností v délce 120 minut a testu osobnostní zralosti;</li><li>2. kolo je určeno pouze žákyním/žákům, kteří úspěšně absolvují 1. kolo; tato část výběrového řízení se skládá z&#160;pohovoru s&#160;psychologem a ústní zkoušky z&#160;cizího jazyka (německého nebo anglického, dle volby uchazeče/uchazečky);</li><li>všichni přihlášení žáci budou pozváni prostřednictvím e-mailu.</li></ul><p style="text-align&#58;justify;"><strong>&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Podrobné informace jsou k&#160;dispozici na&#58; <a href="http&#58;//www.schillergymnasium-pirna.de/" target="_blank">www.schillergymnasium-pirna.de</a> nebo <a href="http&#58;//www.msmt.cz/" target="_blank">www.msmt.cz</a>. </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Případné další informace poskytne zájemcům o studium na Gymnáziu Friedricha Schillera v&#160;Pirně &#160;Mgr. Daniel Kubát (e-mail&#58; <a href="mailto&#58;daniel.kubat@msmt.cz" target="_blank">daniel.kubat@msmt.cz</a>).</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p><br></p>11. 12. 2018 10:53:30Dodatečný výběr žáků/žákyň do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně (SRN). Přihlášky českých žáků/žákyň 6. ročníku základní školy nebo 1. ročníku víceletého gymnázia přijímá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 7. června 2019.2019-05-08T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/151597880.jpg9. 5. 2019 12:41:05https://www.zkola.cz/studenti/vzdelavanivzahr/mezvzdprogramy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Soutěž středoškolák roku 201963985<p style="text-align&#58;justify;"><strong><span aria-hidden="true">Již popáté ocení organizace ProStředoškoláky.cz studentky a studenty, kteří jsou výjimečně aktivní v mimoškolních činnostech. Registrace probíhá do 18. května 2019.<br></span></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><span aria-hidden="true"><br></span></p><p style="text-align&#58;justify;"></p><p style="text-align&#58;justify;">Minulé ročníky přinesly již více než 1000 příběhů středoškoláků, kteří na sobě usilovně pracují a současně se snaží změnit i své okolí. </p><p style="text-align&#58;justify;">Při registraci na <a href="https&#58;//www.prostredoskolaky.cz/" target="_blank">stránkách soutěže</a>&#160;studentky a studenti&#160;uvedou aktivity, kterých se zúčastnili a úspěchy, kterých v nich dosáhli. Po ukončení hlasování porotci z řad organizátorů soutěže pečlivě vyberou TOP 25 nejaktivnějších středoškoláků. Tyto studentky a studenti&#160;na přelomu května a června zamíří na seznamovací víkendové setkání. Cílem celé akce je vytvořit jedinečnou komunitu těch nejaktivnějších studentek a studentů&#160;z celé České republiky.</p><p style="text-align&#58;justify;">Vrcholem soutěže bude v termínu 24. - 25. 6. 2019 vzdělávací akademie pro 65 nejúspěšnějších účastníků a slavnostní vyhlášení soutěže. Těm nejlepším budou předány ceny v hodnotě více než 100 000 Kč, těšit se mohou na Xbox, další elektroniku či zážitkové a vzdělávací kurzy.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Více informací na webových stránkách <a href="https&#58;//www.prostredoskolaky.cz/" target="_blank"><font color="#0066cc">https&#58;//www.prostredoskolaky.cz/</font></a>&#160;a v tiskové zprávě soutěže.</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Tiskova%20zprava_Stredoskolak%20roku%202019.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Tiskova zprava_Stredoskolak roku 2019.pdf</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Plakat_Stredoskolak%20roku%202019.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Plakat_Stredoskolak roku 2019.pdf</a></p><p style="text-align&#58;justify;"></p><p style="text-align&#58;justify;"></p>9. 5. 2019 5:44:02Již popáté ocení organizace ProStředoškoláky.cz studentky a studenty, kteří jsou výjimečně aktivní v mimoškolních činnostech. Registrace probíhá do 18. května 2019.2019-05-08T22:00:00Z/SiteCollectionImages/5_images/147286274.jpg9. 5. 2019 12:31:24https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopRobin Ibl
Projekt kraje pro bezpečný internet67171<p><strong>Startuje 6. ročník projektu Kraje pro bezpečný internet, ve kterém je možné se kromě prostudování e-learningových kurzů a krátkých videospotů zapojit do soutěžních kvízu o hodnotné ceny. </strong><strong>Soutěž probíhá do 15. 11. 2019.<span aria-hidden="true"></span></strong></p><p><span aria-hidden="true"><span aria-hidden="true"><br></span><br>Pro žáky a studenty je připraveno devět e-learningových lekcí a 10 krátkých videospotů, na které navazuje soutěžní znalostní kvíz. Po správném zodpovězení dvaceti otázek z oblasti bezpečného chování na internetu jsou soutěžící zařazeni do losování o hodnotné ceny.&#160; Soutěžící se mohou po absolvování soutěžního kvízu zapojit i do Kvízu PLUS, který je určen pro opravdové znalce problematiky elektronické bezpečnosti a opět zde mohou získat hodnotné ceny od partnerů projektu - sdružení CZ.NIC, společností Microsoft a GORDIC.</span></p><p>Lekce a soutěžní kvízy jsou dostupné na webových stránkách&#160;<a href="http&#58;//www.kpbi.cz/" target="_blank">http&#58;//www.kpbi.cz/</a>. Soutěžní kvíz bude dostupný do 15. 11. 2019. Poté proběhne losování vítězů a krajské finále soutěžního kvízu PLUS.<br></p><p>V loňském roce se do soutěžního kvízu zapojilo více než 31 000 žáků a studentů. Z výsledků testování vyplynulo, že největší obtíže při bezpečném chování na internetu dělají žákům a studentům otázky související se sdílením osobních údajů a fotografií.</p><p>Projekt Kraje pro bezpečný internet je realizován pod záštitou Asociace krajů ČR. V rámci svých aktivit také úzce spolupracuje s Policií ČR. Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost&#160;o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. V rámci projektu jsou kromě e-learningových kurzů pro žáky a studenty připraveny lekce pro učitele, rodiče a veřejnost, sociální pracovníky a policisty a videospoty pro rodiče, seniory a mládež.</p><p></p><p><a href="/zdz/SiteAssets/Stranky/Projekt-kraje-pro-bezpecny-internet/Plakat%20KPBI_2019_kr.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Plakat KPBI_2019_kr.pdf</a></p><p></p><p></p><p></p>9. 5. 2019 7:43:10Startuje 6. ročník projektu Kraje pro bezpečný internet, ve kterém je možné se kromě prostudování e-learningových kurzů a krátkých videospotů zapojit do soutěžních kvízu o hodnotné ceny. Soutěž probíhá do 15. 11. 2019.2019-05-08T22:00:00Z/zdz/SiteCollectionImages/images/147426282.jpg9. 5. 2019 15:07:06https://www.zkola.cz/zdz/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopRadim Sukop
Dny řemesel 201931235<p style="text-align&#58;justify;">Krajská hospodářská komora Zlínského kraje jako partner Zlínského kraje v&#160;projektu IKAP pořádá <strong>ve dnech 5. – 7. 6. 2019 ve Zlíně</strong> Dny řemesel.</p><p style="text-align&#58;justify;">Ve středu 5. 6. 2019 proběhne <strong>Konference kariérových a výchovných poradců,</strong> jejímž ústředním tématem bude podpora technického a IT vzdělávání pro dívky, absolventky základních a středních škol. Se svými prezentacemi vystoupí zástupkyně Gender studies, o. p.&#160;s., Czechitas z. s.&#160;, a prorektorka pro internacionalizaci z&#160;UTB Zlín. Nebudou chybět příspěvky zaměřené na praktické kariérové poradenství zástupců Regio – výzkumného a vývojového centra, z. ú.,&#160; psychologa Krajské pedagogicko-psychologické poradny Zlín i pracovníka&#160;Informačního a poradenského střediska&#160;Úřadu práce ve Zlíně. Na konferenci budou&#160;zastoupeni významní zaměstnavatelé i vybrané střední školy.&#160;Detaily ke konferenci naleznete na tomto portálu v článku <a href="/sofia/vzdelavani/Stranky/Konference-pro-karierove-a-vychovne-poradce.aspx" target="_blank"><strong>Konference pro kariérové a výchovné poradce.&#160;</strong></a><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Ve čtvrtek 6. 6. 2019 proběhne v&#160;areálu SVIT<strong> Den otevřených dveří</strong>.&#160; Své výrobní haly zpřístupní firmy Geniczech-M, spol. s&#160;r.&#160;o., Flow-Tech, s.&#160;r.&#160;o. a Kovárna VIVA, a. s. Vstup do firem bude pro účastníky zdarma. </p><p style="text-align&#58;justify;">V&#160;pátek 7. 6. 2019 proběhnou ve firmách Geniczech-M, spol. s&#160;r.&#160;o.&#160;, Flow-Tech, s. r.&#160;o. a Kovárna VIVA, a.&#160;s., Konform Plastic, s.&#160;r.&#160;o. a ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE, a. s. <strong>exkurze žákyň a žáků</strong> zlínských základních škol. </p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Kontakt&#58; <span style="text-align&#58;justify;">Mgr. Pavla Stachová, koordinátorka&#160;odborných aktivit projektu IKAP, email&#58;&#160;</span><a href="mailto&#58;stachova@khkzk.cz">stachova@khkzk.cz</a> <br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p><img src="/sofia/pedagogove/kabinetvychporad/PublishingImages/OPVVV%20logo.png" alt="OPVVV logo.png" style="margin&#58;5px;width&#58;350px;" /><br></p>7. 5. 2019 8:02:31Krajská hospodářská komora Zlínského kraje jako partner Zlínského kraje v projektu IKAP pořádá ve dnech 5. – 7. 6. 2019 ve Zlíně Dny řemesel.2019-05-06T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/3_Řemesla%20a%20profese/woman%20working.jpg7. 5. 2019 8:50:08https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/kabinetvychporad/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Střední průmyslová škola Otrokovice má nové dílny za více než 50 milionů, investorem byl kraj67065<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Přístavba a nově vybavené odborné dílny byly slavnostně otevřeny na Střední průmyslové škole Otrokovice. Vzniklo zde mimo jiné pět nových dílen pro obory Instalatér, Autoopravář, Gumař-plastikář, Autoelektrikář, Autoklempíř, případně i Elektrikář, a dále také upravená autodílna. Investorem akce za 51,5 milionu korun byl Zlínský kraj, který je zřizovatelem školy, 45 milionů korun se kraji podařilo získat z&#160;Integrovaného regionálního operačního programu.</strong><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;">„Prohlédl jsem si zmodernizované dílny a jsem překvapen jejich vysokou úrovní. Líbí se mi, že zde studenti začínají od pilky a pilníku a postupují přes starší stroje, jako je třeba tato ruční střihačka na plech až k&#160;technice, která je na velmi vysoké úrovni. Tento postup je podle mě velmi správný, protože mladí řemeslníci se zde učí vše od základu, než přejdou na vyšší techniku a nové technologie,“ uvedl při prohlídce nových dílen hejtman Jiří Čunek.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">V nově vybudované přístavbě, napojené na školní pavilon A, vznikly kromě pěti samostatných dílen také tři kabinety, čtyři sklady a sociální zázemí pro učitele. Všechny stávající i nové dílny mají bezbariérový přístup. V severní části přístavby byla zbudována dílna-garáž.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Ve stávající budově autodílny byly vybourány původní příčky, rekonstruovány šatny, kabinety učitelů a sociální zařízení. Tím byl prostor rozšířen o pracovní plochu s osazením nových stanovišť stávajících strojních celků, stanoviště plynové soupravy, stanoviště obráběcích strojů, stanoviště pro svařování a pracovních ponků. Do autodílny byl vybudován nový příjezd umožňující vjezd opravovaných vozidel.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Stávající strojní vybavení dílen, tj. brzdová stolice, tři zvedáky, ekomycí box a zařízení pro výměnu pneumatik, zůstalo zachováno. Dílna byla dovybavena zařízením původně umístěným na odloučeném pracovišti v Kvítkovicích. Pro potřeby výuky bylo dále zajištěno také nové obráběcí zařízení.</div><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.kr-zlinsky.cz/stredni-prumyslova-skola-otrokovice-ma-nove-dilny-za-vice-nez-50-milionu-investorem-byl-kraj-aktuality-15551.html" target="_blank">Zlínský kraj</a><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/spsotr05.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;790px;height&#58;527px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/spsotr01.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;790px;height&#58;527px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/spsotr02.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;790px;height&#58;527px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/spsotr03.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;790px;height&#58;527px;" /><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/spsotr04.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;790px;height&#58;527px;" /><br></p>6. 5. 2019 7:05:17Přístavba a nově vybavené odborné dílny byly slavnostně otevřeny na Střední průmyslové škole Otrokovice. Vzniklo zde mimo jiné pět nových dílen pro obory Instalatér, Autoopravář, Gumař-plastikář, Autoelektrikář, Autoklempíř, případně i Elektrikář, a dále také upravená autodílna. Investorem akce za 51,5 milionu korun byl Zlínský kraj, který je zřizovatelem školy, 45 milionů korun se kraji podařilo získat z Integrovaného regionálního operačního programu.2019-05-05T22:00:00Z/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/spsotr02.jpg6. 5. 2019 7:17:38https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováJan Vandík