Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na portálu zkola Všechny novinky

 

 

Škola PRO firmu – Firma PRO školu 201966753<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Zlínský kraj zve na diskuzní fórum&#160;zaměřené&#160;na téma polytechnického a odborného vzdělávání Fórum Škola PRO firmu – Firma PRO školu, které&#160;se uskuteční ve čtvrtek 31. října ve Zlíně v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.</strong><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Fórum bude organizováno formou panelových diskuzí na aktuální témata, kde účastníky panelů budou zástupci organizací, kterých se daná problematika dotýká. Během každé panelové diskuze budou moci účastníci akce položit dotazy k tématu diskutujícím v panelu.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Akce je určena ředitelům škol, kariérovým poradcům, zástupcům zaměstnavatelů, asociací a zájmových sdružení a odborné veřejnosti.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Fórum se uskuteční v Malém sále Kongresového centra Zlín dne 31.&#160;10. 2019&#160;od 8&#58;30 hodin. Účast na akci je bezplatná. Podrobný program najdete v příloze.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Program-2019-10-31.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;<strong>Program.pdf</strong></a><br></div><div style="text-align&#58;justify;">---<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Fórum Škola PRO firmu – Firma PRO školu se koná jako součást akce Veletrh práce a vzdělávání, který organizuje Krajská hospodářská komora Zlínského kraje ve Velkém sále Kongresového centra Zlín ve dnech 31. 10. a 1. 11. 2019.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Registrace na konferenci z důvodu omezené kapacity je nutná do 23. 10. 2019 přes odkaz&#58; <a href="https&#58;//docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBEG1lpE9zQZEEGWD21DTHlp_4wcl72CFXLez5P4l-BkMPGg/viewform"><strong>REGISTRACE</strong></a>.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;<br></div><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>19. 10. 2019 6:37:44Zlínský kraj zve na diskuzní fórum zaměřené na téma polytechnického a odborného vzdělávání Fórum Škola PRO firmu – Firma PRO školu, které se uskuteční ve čtvrtek 31. října ve Zlíně v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.2019-10-18T22:00:00Z/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/SPF%20perex.jpg19. 10. 2019 6:48:26http://www.zkola.cz/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
XIII. Ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování65148<p style="text-align&#58;justify;">Dne 10. října 2019 se ve Zlíně uskutečnil&#160;XIII. Ročník krajské&#160;konference k&#160;primární prevenci rizikového chování. Konference byla určena pro školní metodiky prevence&#160;základních a středních škol.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">S&#160;prevencí rizikového chování se setkáváme v&#160;různých formách a podobách po celý život. Prevence zasahuje do mnoha oblastí lidského bytí. Prostupuje mnoha právními normami a orientace v&#160;nich je často náročná a nejasná. Nejintenzivnější je prevence ve školách a školských zařízeních. </p><p style="text-align&#58;justify;">Krajská konference se proto zaměřila na téma „Právní instrumenty v&#160;oblasti primární prevence rizikového chování&quot;. Hlavními lektory byli doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.,&#160;Mgr. Jaroslav Šejvl, PhDr. René Szotkowski, zástupci KŘ policie ZK a Mgr. Bohuslav Sedláček.&#160;Lektoři a další přizvaní odborníci se zabývali právními předpisy, praktickými zkušenostmi a aplikací práva do praxe. Paní Olga Sovová se věnovala tématům se zaměřením na správně-právní a občanskoprávní postavení dítěte v&#160;právním řádu. Pan Jaroslav Šejvl se zaměřil na právní instrumenty v&#160;oblasti návykových látek. Zástupci KŘ policie ZK přiblížili pedagogům téma týkající se odpovědnosti dětí a dítě jako poškozený trestným činem. Pan René Szotkowski se ve své přednášce věnoval tématu „Rizika virtuální komunikace&quot;. Na závěr konference pan Bohuslav Sedláček seznámil přítomné s&#160;možnostmi využití dokumentárního filmu v&#160;prevenci rizikového chování metodikou a ukázkami z projektu Jeden svět na škole s názvem „Začínáme učit filmem&quot;. </p><p style="text-align&#58;justify;">Cílem krajské konference bylo&#160;upozornit, že v&#160;důsledku změny životního stylu, nárůstu stresu či vlivu médií dochází k posunu norem, což se výrazně projevuje v&#160;(ne)účinnosti preventivních opatření. Se změnami ve společnosti musí jít ruku v&#160;ruce i změny v&#160;přístupu k&#160;prevenci. Dřívější a osvědčené preventivní metody se často stávají nejen nefunkčními, ale i kontraproduktivními. Konference nastínila právní normy a přístupy v&#160;primární prevenci, které se osvědčily a které se nejvíce přibližují současným změnám ve společnosti.&#160;&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Prezentace z konference k nalezení zde&#58;</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/XIII.-Rocnik-krajske-konference/Olga%20Sovová%20I.pptx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpptx.png" alt="" />&#160;Olga Sovová I.pptx</a>&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/XIII.-Rocnik-krajske-konference/Olga%20Sovová%20II.pptx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpptx.png" alt="" />&#160;Olga Sovová II.pptx</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/XIII.-Rocnik-krajske-konference/Policie%20ČR_nebezpecne_jevy_internet_2019.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Policie ČR_nebezpecne_jevy_internet_2019.pdf</a><br></p><p><br></p>17. 10. 2019 6:40:49Dne 10. října 2019 se ve Zlíně uskutečnil XIII. Ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování. 2019-10-16T22:00:00Z/zdz/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/teacher%20pupils.jpg17. 10. 2019 7:04:52http://www.zkola.cz/zdz/temata/prevence/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxŠárka KostkováŠárka Kostková
Aplikace Tělocvik online65042<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Aplikace&#160;slouží jako široká zásoba inspirace, návodů a postupů pro kvalitnější hodiny TV na 1. stupni ZŠ, která byla vytvořena spolu s odborníky z FTVS UK, PedF UK a NÚV.&#160;&#160;</strong></p><p><br></p><p style="text-align&#58;justify;">V aplikaci je k dispozici&#160;přes 400 videí z oborů atletiky, gymnastiky, pohybových her a nových trendů v oblasti sportu jako je parkour nebo flag football. Pro učitele a žáky tak zajišťuje nejen mnohem zábavnější a pestřejší náplň TV, ale také zdravější pohybový rozvoj dětí, přispívá k prevenci obezity a svou kvalitní náplní motivuje k aktivním&#160;volnočasových chvílím. Učitelskému sboru&#160;navíc aplikace poskytuje&#160;detailní a s ŠVP sladěný roční plán výuky TV.&#160;&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Povídejte se na <a href="https&#58;//www.youtube.com/watch?v=BIMniRfCkT0&amp;feature=youtu.be" target="_blank">krátký informativní trailer</a> k&#160;aplikaci.&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Pokud chcete zjistit, jak aplikace vypadá a&#160;jak je metodologie zpracovaná, podívejte se zdarma do&#160;<a href="https&#58;//telocvik.online/" target="_blank">PROMO verze</a>.&#160;Zde se zaregistrujte pomocí E-Mailu a hesla a&#160;nahlédnete do 4 hodin TV z každého ročníku 1.&#160;stupně.&#160;<br></p><p><br></p>16. 10. 2019 6:02:52Aplikace slouží jako široká zásoba inspirace, návodů a postupů pro kvalitnější hodiny TV na 1.st ZŠ, která byla vytvořena spolu s odborníky z FTVS UK, PedF UK a NÚV. 2019-10-15T22:00:00Z/sofia/pedagogove/kabinettv/PublishingImages/Telocvick%20online.jpg16. 10. 2019 6:12:04http://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/kabinettv/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováBlanka Jeřábková
Veletrh práce a vzdělávání 201965045<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Krajská hospodářská komora Zlínského kraje připravuje ve dnech 31. 10. – 1. 11. 2019 Veletrh práce a vzdělávání, který se uskuteční v&#160;Kongresovém centru ve Zlíně. </strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Přehlídka středních škol a vybraných firem Zlínského kraje je určena žákům základních a středních škol, jejich rodičům, kariérovým a výchovným poradcům a široké veřejnosti. Návštěvníci zde získají přehled o aktuální situaci na trhu práce a informace důležité pro rozhodnutí o výběru vhodné střední školy, budou mít možnost komunikovat s&#160;významnými zástupci přihlášených škol a zaměstnavatelů Zlínského kraje, ale i zástupci dalších významných institucí. </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Pro skupinovou prohlídku žáků</strong> vašich škol se můžete přihlásit na adrese <a href="mailto&#58;stachova@khkzk.cz">stachova@khkzk.cz</a>&#160; <strong>v termínu do 25. 10. 2019</strong>. Je třeba si rezervovat den i čas – prohlídky budou organizovány tak, aby nedošlo k přeplnění sálu. Pro žáky bude připraven evaluační dotazník, který po vyplnění a odevzdání bude slosován. Výherci obdrží některou z drobných propagačních cen.&#160; </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Po oba dny bude přehlídka otevřena pro veřejnost od 9–17&#160;hodin. </strong><strong>&#160;</strong>Vstup je pro návštěvníky zdarma, akce je financována z OP VVV 2014-2020, projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497.&#160;<br><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/studenti/proabsolventy/clankyapublikace/Documents/Plakát%20VELETRHY%20PRÁCE%20A%20VZDĚLÁVÁNÍ%20-%20A3.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /><strong>&#160;Plakát.pdf</strong></a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/studenti/proabsolventy/clankyapublikace/Documents/Přihláška_ZŠ-skupinové%20prohlídky.docx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" /></a><strong><a href="/studenti/proabsolventy/clankyapublikace/Documents/Přihláška_ZŠ-skupinové%20prohlídky.docx">&#160;Přihláška_ZŠ - skupinové prohlídky.docx</a></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/studenti/proabsolventy/clankyapublikace/PublishingImages/VPV2019.jpg" alt="VPV2019.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;597px;" /><br></p><p><br></p>16. 10. 2019 10:29:19Krajská hospodářská komora Zlínského kraje připravuje ve dnech 31. 10. – 1. 11. 2019 Veletrh práce a vzdělávání, který se uskuteční v Kongresovém centru ve Zlíně.2019-10-15T22:00:00Z/studenti/proabsolventy/PublishingImages/VPV2019%20perex.jpg16. 10. 2019 10:39:18http://www.zkola.cz/studenti/proabsolventy/clankyapublikace/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana GalováAndrea Vorlová
Začlenění žáků cizinců do základního vzdělávání ve Zlínském kraji65048<p style="text-align&#58;justify;"><strong>V&#160;souladu s § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v&#160;platném znění a § 10 a 11 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v&#160;platném znění, zajišťuje Krajský úřad Zlínského kraje vzdělávání dětí a žáků-cizinců ve Zlínském kraji následujícím způsobem.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Školami, ve kterých je na území Zlínského kraje poskytována bezplatná příprava k začlenění do základního vzdělávání zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků-cizinců, kteří zde plní povinnou školní docházku (jazyková příprava), jsou <strong>všechny základní školy, do kterých byli přijati žáci-cizinci bez znalosti českého jazyka jako jazyka vyučovacího</strong>.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/management/oos/adresare/Stranky/Seznam-škol-a-školských-zařízení-ve-Zlínském-kraji.aspx" target="_blank">Zde naleznete seznam těchto škol</a>.<br></p><br><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>16. 10. 2019 6:34:10V souladu s § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 10 a 11 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění, zajišťuje Krajský úřad Zlínského kraje vzdělávání dětí a žáků-cizinců ve Zlínském kraji následujícím způsobem.2019-10-15T22:00:00Z/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/asiatka.jpg16. 10. 2019 6:48:32http://www.zkola.cz/management/prehledpredpisu/ruzne/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováOlga Vallová
Ladění básní II29119<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Tradiční podzimní setkání učitelů českého jazyka se v&#160;rámci letošního ročníku zaměří na poezii a práci s&#160;ní v&#160;hodinách českého jazyka a literatury. Program je zaměřen především na učitele českého jazyka a literatury středních škol a 2. stupně základních škol, školní knihovníky, popř. odbornou veřejnost.</strong></p><p><br></p><p>Konference se uskuteční v Alternativě - Kulturním institutu Zlín v pondělí 21. října 2019 od 8&#58;30 do 14&#58;00h.</p><p style="text-align&#58;justify;">O tom, <strong>jak zařadit přednes do školní výuky</strong>, se budou moci účastníci dozvědět v&#160;rámci tvořivých dílen s&#160;Gabrielou Zelenou Sittovou a Janou Machalíkovou.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">V&#160;rámci workshopu <strong>Od námětu k&#160;filmu</strong> Markéta Vondrášková a Markéta Hrozová nejen projdou celou náročnou tvůrčí cestu, ale představí také ukázky žákovských filmů.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">O <strong>prožitkové interpretace uměleckých děl</strong> se postarají Gabriela Zelená Sittová a Jana Machalíková.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Závěr konference bude věnován diskusnímu panelu <strong>O možnostech interpretace textů v hodinách školní literární výchovy</strong>, jenž bude moderován Hanou Lavičkovou a zúčastní se jej Onřej Hník, Gabriela Zelená Sittová, Jana Machalíková a Markéta Vondrášková.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Jednotlivá vystoupení propojí do celistvého bloku zajišťujícího otevřenou komunikaci všech účastníků prostřednictvím hudebních vstupů Lucie Fajkusová.</p><p><br></p><p>Účast na akci je bezplatná. Přihlašování probíhá přes <a href="https&#58;//docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelpDbbcgBgfN35eJ3sJWdMMOzTxkYqEE4P_sxBWxqdvilWig/viewform" target="_blank"><strong>online formulář</strong></a> Google. </p><p>V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na Mgr. Jitku Šimkovou, e-mail&#58; <a href="mailto&#58;jitka.simkova@kr-zlinsky.cz">jitka.simkova@kr-zlinsky.cz</a>,&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">tel.&#58; 577 043 745, mob.&#58; 731 555 064</span></p><p><span style="background-color&#58;transparent;">Podrobný program konference je v souboru&#160;<a href="/sofia/vzdelavani/Documents/Pozvánka%20s%20programem%20Ladění%20básní%20II.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Pozvánka s programem Ladění básní II.pdf</a></span></p><p>&#160;<br></p><p><br></p>11. 10. 2019 7:28:57Čas pro poezii a učitelky a učitele českého jazyka a literatury na 2. stupni ZŠ a na SŠ. Konference se koná dne 21. října 2019 ve Zlíně. Stále je možné se přihlašovat. 2019-10-14T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/Dolar_nove/78634592.jpg16. 10. 2019 11:53:02http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina NěmcováJitka Šimková
Roadshow pro školy66291<div style="text-align&#58;justify;"><span style="font-size&#58;14px;"><strong>Společnost Microsoft zve na největší akci svého druhu určenou všem školám, které používají, zavádějí nebo chtějí nasadit&#160;</strong></span><strong>informační technologie k podpoře, zlepšení a individualizaci výuky.&#160;Akce se koná 15. října ve Zlíně v rámci celosvětové aktivity Microsoft Partneři ve vzdělávání.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><span style="font-size&#58;14px;">Přijďte načerpat nové nápady, vyměnit si zkušenosti s ostatními,&#160;</span>poradit se s partnery o nejlepších technologiích pro školu.</div><div style="text-align&#58;justify;"><span style="font-size&#58;14px;"><br></span></div><div style="text-align&#58;justify;"><span style="font-size&#58;14px;">Program a registraci na podzimní konferenci, která zavítá do třinácti měst,&#160;</span>naleznete <a href="http&#58;//www.roadshowproskoly.cz/"><strong>na webových stránkách akce</strong></a>. Akce je pro všechny účastníky zdarma.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><a href="/sofia/vzdelavani/Documents/pozvanka_tisk_skoly_podzim2019.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;<strong>Pozvánka Roadshow pro školy</strong></a><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><img src="/sofia/vzdelavani/PublishingImages/Microsoft%20roadshow%20perex.JPG" alt="Microsoft roadshow perex.JPG" style="margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;515px;" /><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><div><br></div></div>1. 10. 2019 13:49:12Společnost Microsoft zve na největší akci svého druhu určenou všem školám, které používají, zavádějí nebo chtějí nasadit informační technologie k podpoře, zlepšení a individualizaci výuky. Akce se koná 15. října ve Zlíně. 2019-10-14T22:00:00Z/sofia/pedagogove/PublishingImages/Microsoft%20roadshow.JPG1. 10. 2019 14:01:01http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Workshopy k rozvoji čtenářské gramotnosti 66827<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>„Čtenářství jako postoj“ a „Kritické myšlení“ jsou témata podzimní série workshopů pro vyučující českého jazyka a literatury na ZŠ a SŠ. </strong><br></p><p><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Problémem současné školní literární a slohové výchovy je přílišné zaměření na fakta, přílišný dril a málo přímé práce s textem, málo přímého poznávání literatury a tvořivé práce, která by navazovala na přirozenou dětskou zvídavost a přirozenou lidskou tvořivost. A je to právě text, jeho komunikační, estetický, hodnotový a postojový potenciál, který tvoří jádro a vlastní obsah smysluplné výuky českého jazyka a literatury. V současné školní praxi však ke škodě věci&#160;převládá výklad učitele, žáci jsou spíše pasivní, při zkoušení často jen opakují to, co jim ve výkladu řekl učitel nebo co si přečetli v učebnici. K&#160;vyvážení naukové a estetickovýchovné povahy školního předmětu český jazyk a literatura se v&#160;rámci projektu IKAP snaží přispět série workshopů zaměřených na oblast rozvoje čtenářské gramotnosti <strong>„Čtenářství jako postoj&quot;</strong> a <strong>„Kritické myšlení&quot;</strong>, které budou <strong>na podzim 2019</strong> probíhat již tradičně ve všech bývalých okresních městech Zlínského kraje&#58; ve <strong>Zlíně, Kroměříži, Vsetíně a Uherském Hradišti</strong>.</p><p><strong>&#160;</strong></p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Workshopy „Čtenářství jako postoj&quot; provází doc. Ondřej Hník</span></h4><p>&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">V <strong>září</strong> a v <strong>listopadu 2019</strong> se uskuteční série workshopů <strong>„Čtenářství jako postoj&quot;</strong>, která bude navazovat na učiteli oceňovaná loňská setkání s&#160;uznávaným lektorem <strong>Ondřejem Hníkem</strong>. Ten kolegům tentokrát nabídne nejen své bohaté pedagogické zkušenosti v&#160;oblasti didaktiky školní literární výchovy a slohu, ale i jedinečný vhled do problematiky čtenářství z pohledu autora beletristických knih včetně knih pro děti a mládež. Hníkovy workshopy<strong> </strong>učitelům nabídnou tvořivé aktivity,&#160;ve kterých mohou být žáci a studenti daleko více zapojeni do práce s textem&#160;než v tradiční výuce literatury, aktivity, ve kterých mohou žáci a studenti řešit&#160;stejné nebo podobné problémy, které řeší autoři, kritici nebo čtenáři&#160;&quot;velké&quot; literatury. Kromě vzdělávacího rozměru&#160;má tato&#160;akce také společenský rozměr a rozměr sdílení zkušeností - sbližuje učitele z různých škol Zlínského kraje a&#160;poskytuje významný prostor pro vzájemnou výměnu zkušeností.</p><p><strong><br></strong></p><p><strong>V&#160;průběhu září</strong> proběhly workshopy pro učitele ZŠ ve Vsetíně a Zlíně&#58;</p><p>• <strong>Vsetín </strong>– čtvrtek 26. září 2019 – Zámek Vsetín</p><p>• <strong>Zlín </strong>– pátek 27. září 2019 – Technologické inovační centrum Zlín</p><p>&#160;</p><p>Pro <strong>učitele ZŠ</strong> z&#160;okresů <strong>Uherské Hradiště, Kroměříž</strong> a <strong>učitele SŠ</strong> je tento workshop plánován na <strong>listopad 2019</strong>&#58;</p><p>• <strong>Kroměříž </strong>– 20. listopadu 2019 – Knihovna Kroměřížska </p><p>Přihláška zde&#58; <a href="https&#58;//forms.gle/wec1eySnuaNHTcEy6" target="_blank"><strong>Přihláška Kroměříž</strong></a></p><p>• <strong>Uherské Hradiště </strong>– 21. listopadu 2019 – Uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště</p><p>Přihláška zde&#58; <a href="https&#58;//forms.gle/1UHQHo7fTKbmWMEdA" target="_blank"><strong>Přihláška Uherské Hradiště</strong></a></p><p>• <strong>Zlín (pro učitele SŠ) </strong>– 22. listopadu 2019 – Technologické inovační centrum Zlín<br> Přihláška zde&#58; <a href="https&#58;//forms.gle/MU4whCZxCNkT9m818" target="_blank"><strong>Přihláška Zlín (SŠ)</strong></a></p><p>&#160;</p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Workshopy „Kritické myšlení&quot; provází doc. Jana Marie Tušková</span> </h4><p style="text-align&#58;justify;">Schopnost <strong>kritické práce s informacemi </strong>je jedním z klíčových předpokladů k úspěšnému uplatnění člověka ve společnosti. Jak se však dopátrat kvalitních a užitečných informací a jak s nimi dále pracovat? <strong>Učitele českého jazyka druhého stupně základních škol </strong>Zlínského kraje bude provázet metodikou kritického myšlení doc. PhDr. <strong>Jana Marie Tušková</strong>, Ph.D. Učitelé zde prožijí modelové příklady, při kterých na základě reflexe svých procesů učení a vzájemné výměny zkušeností nahlédnou na vlastní pedagogickou praxi. Prakticky si osvojí třífázový model učení E-U-R a metody kritického myšlení pro práci s různými zdroji informací. Workshopy se&#160;tradičně konaly ve všech bývalých okresních městech Zlínského kraje&#58; </p><p>&#160;</p><p>• <strong>Kroměříž </strong>– 7. října 2019 – Knihovna Kroměřížska</p><p>• <strong>Uherské Hradiště </strong>– 8. října 2019 – Uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště</p><p>• <strong>Vsetín </strong>– 9. října 2019 – Masarykova veřejná knihovna Vsetín</p><p>• <strong>Zlín </strong>– 10. října 2019 – Střední škola gastronomie a obchodu Zlín </p><p>&#160;</p><p>&#160;<br></p><p><br></p>10. 9. 2019 15:09:20„Čtenářství jako postoj“ je tématem podzimní série workshopů pro vyučující českého jazyka a literatury na ZŠ a SŠ. Workshopy startují 20. 11. 2019. 2019-10-13T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/images/104260469.jpg16. 10. 2019 11:58:06http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina NěmcováHana Lavičková