Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na portálu zkola Všechny novinky

 

 

Komunikace mezi školou a veřejností v základním vzdělávání59835<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na problematiku komunikace základních škol s veřejností, zejména se zákonnými zástupci žáků.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;"><br>Potřebné údaje Česká školní inspekce získala na základě prezenční inspekční činnosti,&#160;která se uskutečnila od října 2016 do ledna 2017 ve 305 základních školách&#160;a&#160;prostřednictvím on-line elektronického dotazníku určené</span><span style="background-color&#58;transparent;">ho ředitelům 200 vybraných ZŠ (březen 2017).&#160;</span><br></p><h1 class="ms-rteElement-Purple">Shrnutí hlavních zjištění</h1><ul><li>Chybí ucelená metodika (školy nemají&#160;k dispozici jednotnou, ucelenou a prakticky využitelnou metodiku, která je potřebná zejména pro řešení problematických, nebo dokonce krizových komunikačních situací).<br></li><li>Jen polovina školských rad je funkčních. Kromě školské rady působí v necelých dvou třetinách oslovených škol nějaký další subjekt mající statut právnické osoby, který je <span style="background-color&#58;transparent;">velmi užitečným partnerem </span><span style="background-color&#58;transparent;">školy</span><span style="background-color&#58;transparent;"> v oblasti materiální či finanční podpory některých školních aktivit i</span><span style="background-color&#58;transparent;">&#160;v rovině komunikace.</span><br></li><li>Rodiče se na školu obracejí čím dál častěji. Více&#160;než třetina dotazovaných ředitelů uvedla, že v posledních dvou letech zaznamenali zesílení intenzity komunikace rodičů se školou, která se projevovala jak častějšími žádostmi o informace, tak zvýšeným počtem jiných <span style="background-color&#58;transparent;">požadavků rodičů vůči škole</span><br></li><li>Systematická podpora není většinou nastavena.&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">Nejčastější </span><span style="background-color&#58;transparent;">způsob (65 %), jakým jsou rodiče informováni o možnostech řešení konfliktních situací nebo vyjádření nespokojenosti s fung</span><span style="background-color&#58;transparent;">ováním školy, je prostřednictvím třídních schůzek. </span><span style="background-color&#58;transparent;">Ž</span><span style="background-color&#58;transparent;">ádný dohodnutý postup neexistuje u 35 % škol, jen&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">12 % navštívených škol má nastavena pravidla a mechanismy k organizování vlastní činnosti (školní řád a další vnitřní předpisy) tak, že k nim mají rodiče snadný přístup.&#160;</span><br></li><li>Naprostá vět<span style="background-color&#58;transparent;">šina základních škol (99 % nad 150 žáků a 94 % s menším počtem) provozuje vlastní webové stránky. Těmito stránkami informuje 62 % škol rodiče žáků zejména o akcích školy, rozvrzích tříd nebo o aktuální nabídce ve školním stravování. Weby využívá 56 % ZŠ i ke zveřejňování výukových materiálů a úkolů, bezmála polovina na nich také provozuje systém informující o hodnocení žáků.&#160;</span><br></li></ul><p>Celou tematickou zprávu si můžete přečíst <a href="http&#58;//www.csicr.cz/html/tz_komunikace_mezi_skolou/html5/index.html?&amp;locale=CSY"><strong>na webu České školní inspekce</strong></a>.</p><p><br></p><p>Zdroj&#58; Česká školní inspekce<br><br></p><p></p>22. 5. 2017 14:05:28Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na problematiku komunikace základních škol s veřejností, zejména se zákonnými zástupci žáků./SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/152139072.jpg22. 5. 2017 14:20:05https://www.zkola.cz/rodice/knihovnaaodkazy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Vodáková
Jak se žije českým krajanům v rumunském Banátu59827<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Jak to tam vypadá? A opravdu mluví česky? A čím se živí? A budou tam hadi? A jak se tam vlastně Češi dostali? Odpovědi na tyto otázky hledali studenti SOŠ a Gymnázia Staré Město na expedici „České vesnice rumunského Banátu“, na kterou vyrazili na přelomu dubna a května.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Studenti a učitelé s dobrodružnou povahou vyrazili v pátek 28. dubna 2017 v podvečerních hodinách na expedici do Rumunska. Po nočním přesunu jsme ráno docestovali do rumunského městečka Oravița, kde se nachází nejstarší rumunská železnice pyšnící se označením Banátský Semmering. Železnice, na které se dříve převáželo uhlí, se stala naším prvním cílem. Čekala nás 34 kilometrů dlouhá trasa, na které jsme projeli 14 tunelů, 10 mostů (nejvyšší je 37 m vysoký) a obdivovali nádherné výhledy z pohoří Munții Aninei. Z Aniny jsme se přesunuli do národního parku Cheile Nerei-Beușnița. Řeka Nera zde vytvořila nádherný kaňon, který je nejdelším kaňonem v Rumunsku. Procházeli jsme kolem řeky vystřílenými tunely, vyzkoušeli si přejít lanový most a vyrazili proti proudu říčky Beu na tábořiště. Konečně jsme postavili stany (za mírného deště) a mohli si odpočinout po dlouhé cestě.</p><p style="text-align&#58;justify;">Ráno nepršelo. První pozitivní zpráva. Ta druhá byla, že jsme vyrazili to termálu. Po chladné noci, kdy teplota klesla k 8 °C, jsme se tak krásné vyhřáli v teplé vodě. Čekala nás první česká vesnice - Svatá Helena. Svatá Helena je nejstarší dochovanou českou vesnicí v oblasti; byla založena již roku 1824. Prošli jsme se centrem vesnice a zamířili na vyhlídku, ze které je krásný pohled na řeku Dunaj. Cestou zpátky jsme na návsi cítili nádhernou vůni grilovaného masa. To už nám Jarmila a František Salabovi připravovali večeři – polévku a mici(malé válečky mletého masa, které jsou tradičním rumunským jídlem). K mici jsme přikusovali chléb, ochutnávali sýr, který Jarmila sama vyrábí. S plnými bříšky jsme zamířili do místní školy, kterou nás provázela Kateřina Rohálová. Kateřina vyučuje v Banátu český jazyk a to díky Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí. Ve Svaté Heleně působí prvním rokem, ale v minulosti učila několik let v další banátské vesnici - Eibenthale. Setkání našich studentů, kteří jsou zvyklí na moderní učebny plné nových materiálů, s realitou helenské školy bylo zajímavé. Vzpomínali na základní školy ve svých obcích, listovali knihami v knihovně a vyzkoušeli si i místní tělocvičnu.</p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/thumbnail_D30_5268_hajda.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;">V pondělí ráno jsme po snídani vyrazili na pěší cestu do další české vesnice - Gerniku. Cesta nám ubíhala rychle, počasí se umoudřovalo, a tak jsme po pár hodinách chůze dorazili nad Gernik. Ten studenty překvapil svou velikostí. V Gerniku nás čekalo malé překvapení. Původně jsme měli nocovat ve stanech u Petrových mlýnku za Gernikem, ale náš průvodce Antonín Mikulenka nám zajistil nocování na zahradě u Vény Piečka. Někteří studenti se rozhodli pro nocleh ve stanu a někteří pro nocleh na seně ve stodole. Nadšení studentů neznalo mezí. Nejenže už nikam nemuseli jít, ale k dispozici byla i teplá sprcha a hlavně Wi-Fi v místní hospodě.</p><p style="text-align&#58;justify;">V úterý jsme se probudili do prosluněného rána. Zavazadla jsme naložili na povoz tažený koňmi a těšili se na další cíl naší cesty - nejvýše položené české vesnice Rovenska. Cestou nás doprovázel pan Mašek, výborný vypravěč, který nás zásoboval informacemi o Gerniku, okolí, životě na vesnici, ukazoval nám, které pole či sad mu patří.</p><p style="text-align&#58;justify;">Pan Mašek nás doprovodil k Petrovým mlýnkům, což jsou doposud funkční staré vodní mlýny, kde si místní mleli a melou obilí nebo kukuřici. Nejenže jsme si mlýnky prohlédli, ale díky panu Maškovi jsme je viděli v akci. S panem Maškem bychom si rádi povídali dál, ale čekala nás ještě dlouhá cesta, na které jsme procházeli rumunskými salašemi či viděli zrovna narozené telátko. V odpoledních hodinách jsme konečně doputovali do Rovenska. Postavili jsme stany a vydali se na večeři, kterou nám připravila paní Mojžíšová s dcerou a zetěm. Tentokrát se podávala polévka a sarmy (rýže a mleté maso zabalené v zelném listu).</p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/thumbnail_D30_5435_hajda.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Náš pobyt v Banátu se chýlil ke konci. Ráno jsme sbalili stany a pěšky zamířili do Sikovic, kde nás čekal autobus. Ten nás zavezl k soše dáckého krále Decebala, kterou do skály vytesali rumunští sochaři. Projeli jsme se také na loďkách po Dunaji k jeskyni Veteránů a Ponicova. Cestou jsme se zastavili v kdysi proslulých lázních Baile Herculane a pak už vyrazili vstříc domovu.</p><p style="text-align&#58;justify;">V hlavách se nám rojily vzpomínky na Banát, na chuť místních sýrů, na slova pana Maška, na jídlo, na tamější obyvatele, které jsme potkali. A jak se tedy žije Čechům v Banátu? Nelze napsat, že těžce nebo lehce. Život v českých vesnicích je plný práce, starosti o dobytek, o pole, o drůbež, o dům. Ale krásné je, že si místní najdou i čas na zábavu, pomoc sousedovi nebo třeba na zvědavé studenty ze Starého Města. Děkujeme.</p><p><br></p>22. 5. 2017 12:29:06Jak to tam vypadá? A opravdu mluví česky? A čím se živí? A budou tam hadi? A jak se tam vlastně Češi dostali? Odpovědi na tyto otázky hledali studenti SOŠ a Gymnázia Staré Město na expedici „České vesnice rumunského Banátu“, na kterou vyrazili na přelomu dubna a května./rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/thumbnail_D30_5093_hajda.jpg22. 5. 2017 12:58:20https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadka Evjáková
Používat jazyk k učení, učit se používat jazyk60405<p style="text-align&#58;justify;"><strong>V uplynulých dvou letech vycestovalo 11 učitelů Gymnázia a Jazykové školy Zlín do Spojeného království, Španělska a Německa. V projektu &quot;Používat jazyk k učení, učit se používat jazyk&quot;, financovaném z programu Erasmus+, společně vytvořili sérii vzdělávacích materiálů pro výuku různých předmětů.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">V&#160;průběhu dvou let trvání projektu vycestovalo 11 učitelů Gymnázia a Jazykové školy Zlín do Spojeného království, Španělska a Německa. Z&#160;těchto 11 pedagogů byly pouze 3 vyučující anglického jazyka, zbylí kolegové byli učitelé jiných předmětů, kteří se rozhodli zlepšit znalost cizího jazyka, chtějí začlenit do své výuky metodu CLIL nebo se chtějí aktivně zapojit do našich dalších projektů programu Erasmus+ se zahraničními partnery. V&#160;tomto projektu byla zahrnuta také tzv. Study visit, tedy studijní návštěva člena vedení školy na partnerské škole v&#160;zahraničí zaměřená na vedení školy, docházku a hodnocení a další prvky této části školní práce.</p><p style="text-align&#58;justify;">Znovu se potvrdilo, že osobní účast na kurzu v&#160;zahraničí silně motivuje a pomáhá k&#160;zavádění nových prvků do výuky. Jen samotné sdílení osobních zážitků se studenty ukazuje, že učitel na sobě pracuje, že se dále vzdělává a že je potřebné a normální se vzdělávat celý život. Tímto se, dle mého názoru, také posiluje vztah učitel-žák ,dostává se více na „partnerskou&quot; úroveň a zlepšuje se atmosféra procesu učení.</p><p style="text-align&#58;justify;">Asi nejvíce nás zaujaly změny v&#160;britském vzdělávacím systému, především přesun k&#160;tzv. „learning powered school&quot;, kdy se upřednostňuje učení se před učením, žák se dostává do centra, učitel vede, radí, pomáhá. Také zájem učitelů o zavedení CLIL hodin do některých předmětů (chemie, matematika) se zvýšil a v&#160;příštím roce plánujeme první zkušební.</p><p style="text-align&#58;justify;">-----</p><p style="text-align&#58;justify;">Výukové materiály najdete na webu Sofia v <a href="/sofia/pedagogove/kabinetjaz/metodickematerialy/Stranky/Pouzivat_jaky_k_uceni_ucit_se_pouzivat_jazyk.aspx"><strong>Kabinetu jazyků</strong></a>, v <a href="/sofia/pedagogove/kabinet-prirodnich-ved/metodickematerialy/Stranky/Materialy_Ch.aspx"><strong>Kabinetu přírodních věd</strong></a> a ve složce <a href="/sofia/pedagogove/prurezovatemata/envirovychova/Stranky/Udrzitelny_rozvoj.aspx"><strong>Enviromentální výchova</strong></a>.</p><p style="text-align&#58;justify;">O metodě BLP si můžete přečíst ve složce <a href="/sofia/potreby/Inspirace-ze-zahranicni-spoluprace/Stranky/Intensive_Study_Visit_course_a_BLP.aspx"><strong>Inspirace ze zahraniční spolupráce</strong></a>.</p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/EU%20flag-Erasmus+_vect_POS.jpg" alt="EU flag-Erasmus+_vect_POS.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;600px;height&#58;171px;" /><br></p>19. 5. 2017 9:48:21V uplynulých dvou letech vycestovalo 11 učitelů Gymnázia a Jazykové školy Zlín do Spojeného království, Španělska a Německa. V projektu "Používat jazyk k učení, učit se používat jazyk", financovaném z programu Erasmus+, společně vytvořili sérii vzdělávacích materiálů pro výuku různých předmětů./rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Fotky%202015_2016/Gymzl.jpg19. 5. 2017 9:57:44https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Vodáková
Gymnázium Jana Pivečky má reprezentanta v mezinárodní olympiádě z chemie60366<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Josef Tomeček po loňské&#160;účasti na mezinárodní chemické&#160;olympiádě v Tbilisi obhájil&#160;v celostátním kole a soustředěních&#160;postup&#160;a&#160; pojede i tento rok do Thajska na Mezinárodní chemickou olympiádu v nejtěžší kategorii A jako reprezentant České republiky.&#160;Velká gratulace jemu i jeho učitelům chemie.</strong></p><p>&#160;</p><h2 style="text-align&#58;justify;"><span class="ms-rteFontFace-3 ms-rteFontSize-2"><br></span></h2>18. 5. 2017 18:48:41Josef Tomeček z Gymnázia Jana Pivečky ve Slavičíně, student septimy, pojede do Thajska na Mezinárodní chemickou olympiádu v nejtěžší kategorii A jako reprezentant České republiky.https://eduzk-my.sharepoint.com/personal/josef_maryas_gjp_eduzk_cz/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=13a336f6d0bae4a6ebf641a49f4d97ba7&authkey=Af0FFSquSQ9zjBClXLghgnI19. 5. 2017 6:57:33https://www.zkola.cz/rodice/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxjosef maryáš
Která škola má nejlepší web? Soutěž sCOOL web vyhlásila finalisty a zahájila hlasování veřejnosti59581<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Třetí ročník soutěže školních webů sCOOL web 2017, má za sebou první kolo, v&#160;němž hodnotitelé posoudili webové prezentace přihlášených škol. Z&#160;každé ze tří kategorií postupuje 10 nejlepších finalistů do druhého kola, kde bude rozhodovat odborná porota a zároveň proběhne online hlasování o Cenu veřejnosti.&#160;Ze Zlínského kraje postoupily dvě školy&#160;- Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnic­ká Zlín a Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">EDUin pořádá tuto soutěž pro všechny základní a střední školy především proto, aby jim pomohl ukázat cestu, kudy rozvíjet školní webové stránky. Školy oceňují, že jim soutěžní kritéria dávají návod, jak rozvíjet školní web a lépe tak otevírat školu veřejnosti. Soutěž zároveň skrze vítězné příklady dobré praxe ukazuje kvalitní realizace z terénu.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Vedle posouzení dle <a href="http&#58;//kontakty.eduin.cz/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=860&amp;qid=754553"><strong>pravidel dobrého školního webu</strong></a> pořadatelé zajišťují technické testování na optimalizaci pro vyhledávače, úroveň bezpečnosti nebo korektnost zdrojového kódu.</div><div style="text-align&#58;justify;">Weby jsou hodnoceny ve čtyřech oblastech&#58;</div><br><ul><li>Otevřenost školy vůči veřejnosti</li><li>Uživatelská přívětivost – použitelnost, přehlednost, přístupnost a srozumitelnost</li><li>Bezpečnost</li><li>Grafické zpracování – grafika, design, estetický dojem</li></ul><h2>Soutěží se ve třech kategoriích&#58;</h2><div style="text-align&#58;justify;">A - Neúplně organizované základní školy</div><div style="text-align&#58;justify;">B - Úplně organizované základní školy</div><div style="text-align&#58;justify;">C - Střední školy</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Z každé soutěžní kategorie postupuje 10 nejlepších škol do finále, ve kterém konečné pořadí určí odborná porota. Vítězové budou oceněni na odborné konferenci 1. června 2017 a následně zveřejněni. Zároveň bude udělena Cena veřejnosti na základě online hlasování, které bude probíhat do 28. května 2017.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; EDUin, <a href="http&#58;//www.eduin.cz/">www.eduin.cz</a></div><br>15. 5. 2017 11:55:47Třetí ročník soutěže školních webů sCOOL web 2017, má za sebou první kolo, v němž hodnotitelé posoudili webové prezentace přihlášených škol. Do dalšího kola postoupily dvě školy ze Zlínského kraje - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnic­ká Zlín a Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o. Hlasování probíhá do 28. května./SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/young%20people.jpg15. 5. 2017 12:04:47https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Vodáková
Svět očima dětí 201759574<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Ministerstvo vnitra pořádá 14. ročník soutěže pro školy Svět očima dětí.&#160;Cílem preventivně-vzdělávacího projektu je prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti z různých oblastí prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí.&#160;Výtvory k jednotlivým soutěžním tématům je nutné zasílat nejpozději do 5. 6. 2017.</strong></p><h2>Cílové skupiny (děti ve věkovém rozpětí 5-16 let)&#58;</h2><ul><li><span style="background-color&#58;transparent;">děti z&#160;mateřských škol – oddělení předškolních dětí</span><br></li><li>děti z&#160;prvního a druhého stupně základních škol<br></li><li>děti z&#160;dětských domovů<br></li><li>děti ze specializovaných škol<br></li><li>děti ze stře<span style="background-color&#58;transparent;">disek volnočasových aktivit</span><br></li></ul><p><a href="/pedagogove/souteze/Documents/SOD-2017.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /><strong>&#160;SOD 2017.pdf</strong></a><strong>&#160;</strong></p>15. 5. 2017 11:10:26Ministerstvo vnitra pořádá 14. ročník soutěže pro školy Svět očima dětí. Cílem preventivně-vzdělávacího projektu je prevence sociálně patologických jevů a zvyšování informovanosti z různých oblastí prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí./pedagogove/souteze/PublishingImages/SOD2017.JPG15. 5. 2017 11:17:44https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Vodáková
Berlín - město vzestupů i pádů59280<p style="text-align&#58;justify;"><strong>V&#160;termínu od 20. 4. do 24. 4. 2017 proběhla historicko-poznávací exkurze, které se zúčastnili žáci&#160;</strong><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>3. ročníku Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město. Exkurze do Berlína, která byla sekcí německého jazyka v&#160;tomto rozsahu pořádána poprvé, si kladla za cíl seznámit s&#160;historií a významnými mezníky, které město poznamenaly.</strong></span><span style="background-color&#58;transparent;">&#160; </span><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>Vytyčenému cíli rovněž odpovídala náplň a organizace celé akce.</strong></span><span style="background-color&#58;transparent;">&#160;</span></p><p style="text-align&#58;justify;">Pětidenní program byl vystavěn chronologicky, každý den byl tedy tematicky zaměřen na konkrétní historickou kapitolu, události a místa s&#160;ní spjatou. V&#160;den příjezdu byl zahájen odborným výkladem&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">o „Starém Berlíně&quot;. Tato část byla zaměřena na historii Braniborské brány, zahrnovala procházku ulicí Unter den Linden k Gerdarmenmarkt, dále přes Bebelplatz k&#160;Humboldsuniversität a zakončena byla na Museumsinsel.</span></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Canon%20EOS%20700D46.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;267px;" /><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/20170423_135644.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;251px;" /><br></span></p><p style="text-align&#58;justify;">Další den byl zahájen hned zrána návštěvou Bundestagu, kde mohli všichni účastníci exkurze načerpat další podnětné informace. Tento den byl věnován „ Válečnému Berlínu&quot;. Z&#160;Bundestagu pokračovala výprava k&#160;památníku obětem holokaustu a místu někdejšího Hitlerova bunkru. V&#160;odpoledních hodinách zavítali žáci a učitelé k&#160;budově Spolkového ministerstva financí, která je známá, mimo jiné, i díky filmu Valkýra. Další kroky směřovaly k muzeu s&#160;názvem Topographie des Terrors, kde je možno zhlédnout jak venkovní, tak vnitřní expozici. Toto dokumentační centrum, které ročně navštíví více než milion návštěvníků, patří k&#160;nejvíce exponovaným místům Berlína. Nachází se v&#160;prostoru někdejší centrály nacistické tajné policie. Expozice zločinů nacismu je svými autory považována za místo, kde je možné se poučit o represáliích ve státech obsazených Německem za druhé světové války či o podobě Berlína v&#160;době třetí říše. </p><p style="text-align&#58;justify;">„Berlínská zeď&quot; byla dalším významným tématem poznávací exkurze. Po přesunu berlínským metrem, započal odborný výklad na Bernauer Straße. Tato ulice, stejně jako dokumentační centrum, které se zde nachází, je národním památníkem dříve rozděleného města a místem uctění památky obětí, které zahynuly při snaze o překonání zdi.<span style="background-color&#58;transparent;">&#160;</span></p><p style="text-align&#58;justify;">Prohlídka dále pokračovala k nádraží Nordbahnhof a&#160; k&#160; Checkpoint Charlie - známému hraničnímu přechodu mezi východním a západním Berlínem.</p><p style="text-align&#58;justify;">Následný přesun zavedl výpravu na Oranienburgerstraße, kde si všichni mohli prohlédnout synagogu a Hackesche Höfe, dvory dříve obývané židovskou komunitou, což dokazují i tzv. „Stolpersteine&quot; - kameny zmizelých, které lze nalézt v&#160;chodnících před budovami.</p><p style="text-align&#58;justify;">Nedělní program byl zahájen v&#160;Paláci slz na Friedrichstrasse. Ten byl hlavním hraničním přechodem mezi východní a západní částí Berlína. Právě zde se lidé museli podrobit přísné kontrole a prohlídce, zde se loučili se svými příbuznými. Výstava, která se nachází v&#160;místě bývalého vlakového nádraží, je koncipována jako připomínka událostí a rozdělených osudů mnoha lidí.</p><p style="text-align&#58;justify;">Poslední den poznávací cesty byl zaměřen na „ Západní Berlín&quot;. Po ranní procházce podél Sprévy, následovala jízda prohlídkovým autobusem k&#160;Siegesäule, procházka po Ku´Damm a v&#160;odpoledních hodinách navštívila skupina technické muzeum. </p><p style="text-align&#58;justify;">Unaveni, ale nadmíru spokojeni, se v&#160;pondělí ráno vydali žáci společně s učiteli z&#160;ubytovny k&#160;autobusovému nádraží, odkud odcestovali zpět domů. </p><p style="text-align&#58;justify;">Věříme, že exkurze byla pro všechny zúčastněné studenty podnětná a že si z&#160;ní odnesli plno nových znalostí a vědomostí.</p><p style="text-align&#58;justify;">Všem zúčastněným děkujeme za zcela zodpovědný přístup k&#160;organizaci a pojetí exkurze a za skvělou atmosféru, která po celou dobu akce panovala.</p>15. 5. 2017 8:29:18V termínu od 20. 4. do 24. 4. 2017 proběhla historicko-poznávací exkurze, které se zúčastnili žáci 3. ročníku Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město. Exkurze do Berlína, která byla sekcí německého jazyka v tomto rozsahu pořádána poprvé, si kladla za cíl seznámit s historií a významnými mezníky, které město poznamenaly. /rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/20170423_135644.jpg17. 5. 2017 12:27:52https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadka Evjáková

Chcete dostávat novinky z tohoto portálu e-mailem?

​Chcete-li si dostávat upozornění na nové články, přejděte na stránku s nastavením. Pro zasílání newsletteru zadejte svůj email zde.