Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na portálu zkola Všechny novinky

 

 

3. ročník Středoškolské soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti63691<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Stejně jako v minulém školním roce mají středoškoláci i letos možnost poměřit své znalosti v oblasti&#160;</strong><span><strong>kybernetické bezpečnosti v rámci soutěže organizované Pracovní skupinou kybernetické bezpečnosti AFCEA&#160;</strong></span><span><strong>a partnery.&#160;</strong></span></div><div style="text-align&#58;justify;"><span><br></span></div><div style="text-align&#58;justify;"><span>Hlavním odborným garantem soutěže je Národní úřad pro kybernetickou a informační&#160;</span><span>bezpečnost. Záštitu nad soutěží převzala opět celá řada vedoucích představitelů státní, akademické i&#160;</span><span>soukromé sféry. Třetí ročník soutěže podpořila většina krajů.</span></div><div style="text-align&#58;justify;"><span><br></span></div><div style="text-align&#58;justify;">Soutěž zůstává tříkolová. Její první „osvětové“ kolo odstartuje 17. září 2018. Účastníci budou mít možnost&#160;<span>a</span><span>bsolvovat online test do 19. října.&#160;</span><span>Organizátoři se již nyní rovněž připravují na osobní návštěvy všech škol v jednotlivých krajích, jejichž studenti&#160;</span><span>obsadí v rámci prvního kola první tři místa v kraji. Předávání diplomů a cen bude i letos spojeno s&#160;</span><span>přednáškami na různá témata z oblasti kybernetické bezpečnosti.</span></div><div style="text-align&#58;justify;"><span><br></span></div><div style="text-align&#58;justify;">Druhé – „výběrové“ kolo proběhne opět on-line na přelomu roku. Soutěžící v něm budou řešit náročné&#160;<span>b</span><span>ezpečnostní úkoly a bezpečnostní scénáře. Soutěžní výbor proto pro účastníky druhého kola připravil řadu&#160;</span><span>studijních materiálů a dalších aktivit, aby se studentky a studenti na druhé kolo mohli řádně připravit.</span></div><div style="text-align&#58;justify;"><span><br></span></div><div style="text-align&#58;justify;">V minulém ročníku se do druhého kola aktivně zapojilo více než 600 studentů, letos očekáváme, že účastníků&#160;<span>druhého kola bude ještě více.&#160;</span><span>Finále 3. ročníku soutěže proběhne v dubnu 2019 v Ústí nad Labem v areálu Univerzity Jana Evangelista&#160;</span><span>Purkyně za podpory vedení univerzity a přírodovědecké fakulty a Krajského úřadu Libereckého kraje. Do&#160;</span><span>finále postoupí 40 studentů a studentek z druhého kola soutěže.</span></div><div style="text-align&#58;justify;"><span><br></span></div><div style="text-align&#58;justify;">Nejúspěšnější finalisté budou pozváni na letní soustředění, které proběhne za podpory řady státních a&#160;<span>akademických institucí a ti nejlepší studenti se budou moci kvalifikovat do evropského finále (European&#160;</span><span>Cyber Security Challenge), které se uskuteční na podzim roku 2019.</span></div><div style="text-align&#58;justify;"><span><br></span></div><div style="text-align&#58;justify;">Více informací na <a href="https&#58;//www.kybersoutez.cz/" target="_blank"><strong>www.kybersoutez.cz</strong></a>.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;center;"><img src="/pedagogove/souteze/PublishingImages/Kyber_soutez.PNG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;600px;height&#58;849px;" /><br></div><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>19. 7. 2018 11:04:25Stejně jako v minulém školním roce mají středoškoláci i letos možnost poměřit své znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti v rámci soutěže organizované Pracovní skupinou kybernetické bezpečnosti AFCEA a partnery. /pedagogove/souteze/PublishingImages/kybersoutez_logo_ctv18_zl.jpg19. 7. 2018 11:10:15https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováPetr Jirásek
Noví ředitelé přinesou krajskému školství novou energii24460<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Před prázdninami skončily konkurzy na všechny ředitele krajských škol a školských zařízení, respektive na ty, kterým podle školského zákona uplyne k&#160;31. červenci šest let výkonu funkce.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Proběhlo celkem 53 výběrových řízení, jejichž výsledek je následující&#58; 27 stávajících ředitelů se do výběrových řízení přihlásilo, svou funkci obhájilo a jako ředitelé i nadále pokračují. V&#160;18 případech se stávající ředitelé o možnost re-konkurzu neucházeli a na jejich místa nastoupí noví ředitelé vzešlí z&#160;výběrových řízení. V&#160;pěti případech se současní ředitelé přihlásili, ale funkci neobhájili, a tak budou vystřídáni novými nástupci. U dvou zařízení zůstávají ředitelská místa neobsazena, protože stávající ředitelé se o post neucházeli, do konkurzů se nikdo nepřihlásil a od 1. srpna organizace povedou zástupkyně ředitelů (je to Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a dále ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž.)</p><p style="text-align&#58;justify;">„Věřím, že změny, k&#160;nimž dochází, budou přínosné. Všech 28 stávajících ředitelů, kteří do konkurzů šli, v&#160;nich potvrdilo své kvality a budou pokračovat. Těm, kdo jako ředitelé odvedli dobrou práci, ale své místo již neobhajovali - většinou proto, že jsou v&#160;důchodovém věku, chci upřímně poděkovat za to, co vykonali pro vysokou kvalitu krajského školství. A tam, kde jsme měli o současných ředitelích pochybnosti, došlo k jejich výměně - i přesto, že o svou funkci znovu usilovali,&quot; řekl radní pro školství Petr Gazdík.</p><p style="text-align&#58;justify;">„Myslím si, že ve výsledku tento nepopulární krok, k&#160;němuž jsme přistoupili, krajským školám a hlavně jejich studentům prospěje. Školství vyžaduje dynamiku, protože se mění a vyvíjejí obory i technologie a požadavky na profesní připravenost absolventů. Jsem si jist, že noví nebo staronoví ředitelé po prázdninách vnesou do řízení škol zdravou energii a že se kvalita krajského školství opět posune dál,&quot; uzavřel Petr Gazdík.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.kr-zlinsky.cz/petr-gazdik-novi-reditele-prinesou-krajskemu-skolstvi-novou-energii-aktuality-15014.html" target="_blank">Zlínský kraj</a>, foto Jiří Balát<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p>16. 7. 2018 7:18:54Před prázdninami skončily konkurzy na všechny ředitele krajských škol a školských zařízení, respektive na ty, kterým podle školského zákona uplyne k 31. červenci šest let výkonu funkce./pedagogove/PublishingImages/Gazdík.jpg16. 7. 2018 7:27:35https://www.zkola.cz/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováHelena Mráčková
CERMAT zavede opatření, aby zamezil chybám v testech37941<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​</strong><strong>Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) přijme opatření, aby minimalizovalo riziko chyby v&#160;maturitních a přijímacích testech. Zvýší se počet odborníků, kteří posuzují vhodnost a správnost testů, na posuzování testů se budou ve větší míře podílet experti různého zaměření. Cermat také bude v&#160;průběhu zkoušek okamžitě vyhodnocovat všechny podněty o možné chybě v testech.</strong></p><div style="text-align&#58;justify;"></div><p style="text-align&#58;justify;">„Po letošních chybách v&#160;maturitních testech a v&#160;přijímacích testech na střední školy jsem chtěl od nové ředitelky Cermat návrh rychlého řešení, aby už k&#160;podobným situacím nedocházelo. Věřím, že posílením expertního týmu připravujícího testy a pečlivým prověřováním všech podnětů v&#160;průběhu zkoušek se nám podaří minimalizovat riziko chyb. Většina opatření se projeví už při podzimních termínech maturit,“ uvedl ministr školství Robert Plaga.</p><p style="text-align&#58;justify;">„Nově se ve validačních komisích zvýší počet odborníků z&#160;nynějších dvou na tři až čtyři. Experti se budou v&#160;komisích pravidelně obměňovat. Tím se sníží riziko přehlédnutí chyby. Pokud přesto při vyhodnocování testů obdrží Cermat od hodnotitelů či veřejnosti upozornění na možnou chybu, podnět okamžitě prověříme a přijmeme opatření k&#160;nápravě,“&#160;dodala ředitelka Cermat Michaela Kleňhová.</p><p style="text-align&#58;justify;">Tato opatření zavede Cermat už pro podzimní termín maturit. Ve střednědobém výhledu pak bude rozšířen okruh expertů z&#160;odborných institucí, se kterými jsou podoby testů konzultovány a kteří se podílejí na kontrole testů z&#160;obsahového a testologického pohledu. V&#160;současnosti se na procesu validace testů&#160;podílejí kromě jiných expertů i odborníci z Ústavu pro jazyk český Akademie věd, Ústavu pro českou literaturu Akademie věd, Jednoty českých matematiků a fyziků i odborníci z&#160;vysokých škol. Záměrem pro následující období je navázat širší spolupráci i s&#160;institucemi a spolky podporujícími výuku cizích jazyků v&#160;zahraničí, žádostí o spolupráci už byl např. osloven Goethe Institut.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="http&#58;//www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/cermat-zavede-opatreni-aby-zamezil-chybam-v-testech?lang=1&amp;ref=m&amp;source=email" target="_blank">MŠMT</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong></strong><a href="http&#58;//www.msmt.cz/" title="Zobrazit titulní stránku" style="font-size&#58;0.95em;background-color&#58;white;color&#58;#ffffff;">n</a></p>13. 7. 2018 5:58:49Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) přijme opatření, aby minimalizovalo riziko chyby v maturitních a přijímacích testech. Zvýší se počet odborníků, kteří posuzují vhodnost a správnost testů, na posuzování testů se budou ve větší míře podílet experti různého zaměření. Cermat také bude v průběhu zkoušek okamžitě vyhodnocovat všechny podněty o možné chybě v testech./SiteCollectionImages/images/122288815.jpg13. 7. 2018 11:34:00https://www.zkola.cz/pedagogove/maturita-zaverecne-zkousky/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováMŠMT
Virtuální Univerzita třetího věku42589<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Městská knihovna Valašské Meziříčí ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Provozně ekonomickou fakultou otevírá 1. ročník Virtuální Univerzity třetího věku.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong> </strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Vzdělávání seniorů, tzv. „Univerzita třetího věku&quot; (U3V) je aktivita s již více jak dvacetiletou historií. V současné době probíhá v různých podobách na téměř všech českých univerzitách. Výuka je však až na výjimky vázána na univerzitní, tedy především krajská města. Pro většinu seniorů z menších měst a venkova je tato možnost aktivního využití volného času nedostupná.</p><p style="text-align&#58;justify;"> </p><p style="text-align&#58;justify;">VU3V je dlouhodobá společenská aktivita v oblasti seniorské výuky, jejímž cílem je zpřístupňovat vzdělávání označované jako Univerzita třetího věku těm zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčního studia U3V v sídlech vysokých škol či univerzit. Využitelnost se předpokládá zejména pro seniory, kterým ve studiu brání vzdálenost od sídel vysokých škol, či zdravotní problémy. Tato forma výuky je chápána jako forma distančního seniorského vzdělávání.</p><p style="text-align&#58;justify;"> </p><p style="text-align&#58;justify;">Základní počítačová gramotnost je pro posluchače výhodou, nikoliv podmínkou. Přístup k přednáškám zahrnuje 4 základní úkony, které se posluchači velmi rychle naučí a postupně si popřípadě osvojí – podle vzoru svých spolužáků – i ovládání internetu, e-mailovou komunikaci, atd. Postupné nenásilné naučení se ovládání počítače je pro posluchače nedílnou součástí pozitivního přínosu, neboť počítač zde slouží jako prostředek, nikoliv jako cíl.</p><p style="text-align&#58;justify;"> </p><p style="text-align&#58;justify;">Kontakt na tutora v konzultačním středisku Městské knihovny Valašské Meziříčí&#58; </p><p style="text-align&#58;justify;">Mgr. Zdeňka Smahlová, tel. 571621589, e-mail&#58; <a href="mailto&#58;vu3v@mekvalmez.cz" target="_blank">vu3v@mekvalmez.cz</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Podmínky přijetí seniora ke studiu</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Kdo může studovat&#58;</p><p style="text-align&#58;justify;"> * osoby se statutem důchodce, </p><p style="text-align&#58;justify;">* invalidní důchodce bez rozdílu věku.</p><p style="text-align&#58;justify;">Podmínky studia&#58;</p><p style="text-align&#58;justify;"> * vyplněná a knihovnou potvrzená přihláška, </p><p style="text-align&#58;justify;">* zaplacený administrativní poplatek - 400,- Kč.</p><h3 style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></h3><h4>Způsob výuky – 1 semestr – 1 kurz na dané téma – 6 přednášek – 1x za 14 dnů</h4><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Průběh přednášky&#58;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">* Časová náročnost cca 1,5 hodiny 1 x za 14 dní.</p><p style="text-align&#58;justify;"> * Účastníci sledují přednášku v kolektivu v čítárně knihovny přenosem z internetu na plátno.</p><p style="text-align&#58;justify;"> * Po každé přednášce posluchači vypracovávají pod vedením tutora kolektivní test, (poté ho musí také splnit individuálně doma, včetně závěrečného testu). Více info najdete zde&#58; <a href="https&#58;//www.mekvalmez.cz/vu3v/zakladni-informace/" target="_blank">https&#58;//www.mekvalmez.cz/vu3v/zakladni-informace/</a>.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/sofia/potreby/zajimave-vzdelavaci-projekty/PublishingImages/plakát%20ZS%202018-2019.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;800px;height&#58;1132px;" /><br></p>12. 7. 2018 7:55:52Městská knihovna Valašské Meziříčí ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Provozně ekonomickou fakultou otevírá 1. ročník Virtuální Univerzity třetího věku./sofia/SiteCollectionImages/6_dospeli_a_seniori/Seniory%20u%20PC_per.jpg12. 7. 2018 8:14:40https://www.zkola.cz/sofia/potreby/zajimave-vzdelavaci-projekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováZdeňka Smahlová
Kam po maturitě36843<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Které vysoké školy přijímají přihlášky i teď v 1. nebo ve 2. kole? Kdy vysoké školy pořádají dny otevřených dveří? Na které fakulty se dostanete bez přijímaček? Do kdy jste studenty po maturitní zkoušce?&#160;</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p><strong>Které vysoké školy přijímají přihlášky i teď v 1. nebo ve 2. kole?&#160;</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Na jaře a v létě můžete uspět s přihláškou do bakalářského studia&#160;i na veřejných vysokých školách. A to i přes to, že veřejné VŠ obvykle&#160;uzavírají příjem přihlášek koncem února a v průběhu března - podrobněji viz <a href="https&#58;//www.kampomaturite.cz/analytics/click-thru.asp?utm_source=kampomaturite&amp;utm_campaign=newsletter211&amp;utm_medium=email&amp;domainHash=244313631&amp;account=UA-217762-1&amp;documentPath=http&#58;//vysokeskoly.com/terminy-podani-prihlasek/" target="_blank">kalendář termínů</a> na <a href="https&#58;//www.kampomaturite.cz/analytics/click-thru.asp?utm_source=kampomaturite&amp;utm_campaign=newsletter211&amp;utm_medium=email&amp;domainHash=244313631&amp;account=UA-217762-1&amp;documentPath=http&#58;//www.VysokeSkoly.com" target="_blank">www.VysokeSkoly.com</a>.&#160;Přihlášky navíc přijímají <a href="https&#58;//www.kampomaturite.cz/analytics/click-thru.asp?utm_source=kampomaturite&amp;utm_campaign=newsletter211&amp;utm_medium=email&amp;domainHash=244313631&amp;account=UA-217762-1&amp;documentPath=http&#58;//vysokeskoly.com/">soukromé vysoké školy</a> (obvykle do konce září), <a href="https&#58;//www.kampomaturite.cz/analytics/click-thru.asp?utm_source=kampomaturite&amp;utm_campaign=newsletter211&amp;utm_medium=email&amp;domainHash=244313631&amp;account=UA-217762-1&amp;documentPath=http&#58;//www.vyssiodborneskoly.com">vyšší odborné školy</a> a <a href="https&#58;//www.kampomaturite.cz/analytics/click-thru.asp?utm_source=kampomaturite&amp;utm_campaign=newsletter211&amp;utm_medium=email&amp;domainHash=244313631&amp;account=UA-217762-1&amp;documentPath=http&#58;//www.jazykoveskoly.com" target="_blank">jazykové školy</a> pro pomaturitní jazykové studium.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Rozpis podle&#160;jednotlivých vysokých škol&#160;najdete v <a href="https&#58;//www.kampomaturite.cz/kampomaturite/ktere-vysoke-skoly-prijimaji-prihlasky-i-ted-v?utm_source=kampomaturite&amp;utm_campaign=newsletter211&amp;utm_medium=email" target="_blank">celém znění článku</a>.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p><strong>Kdy vysoké školy pořádají dny otevřených dveří?</strong><br></p><div style="text-align&#58;justify;">Hlavní nápor akcí, pořádaných veřejnými vysokými školami, probíhá v zimě. V dalších měsících už převažují dny otevřených dveří, které konají soukromé vysoké školy. Nenechte si utéct akce fakult, které vás zajímají.</div><div><br></div><strong>Stáhněte si aktualizované přehledy akcí vysokých škol&#58;</strong><div><p><br></p><p></p><ul><li><span style="background-color&#58;transparent;"><a href="https&#58;//www.kampomaturite.cz/kampomaturite/kdy-vysoke-skoly-poradaji-dny-otevrenych-dveri?utm_source=kampomaturite&amp;utm_campaign=newsletter211&amp;utm_medium=email#ixzz5KkeU9H34" target="_blank">Dny otevřených dveří veřejných a státních vysokých škol</a></span><br></li><li><a href="https&#58;//www.kampomaturite.cz/kampomaturite/kdy-vysoke-skoly-poradaji-dny-otevrenych-dveri?utm_source=kampomaturite&amp;utm_campaign=newsletter211&amp;utm_medium=email#ixzz5KkehuS2U" target="_blank">Dny otevřených dveří soukromých škol a škol se zahraniční akreditací</a><br><br><br></li></ul><p><strong>Na které fakulty se dostanete bez přijímaček?</strong></p></div><div><strong style="background-color&#58;#ffffff;font-size&#58;14px;text-align&#58;justify;"><br></strong></div><div><p style="text-align&#58;justify;"><a href="https&#58;//www.kampomaturite.cz/kampomaturite/na-ktere-fakulty-se-dostanete-bez-prijimacek?utm_source=kampomaturite&amp;utm_campaign=newsletter211&amp;utm_medium=email" target="_blank">V přehledu najdete ty fakulty</a>, kde se alespoň na 1 obor můžete&#160;dostat bez přijímací zkoušky. Na mnoha dalších oborech vám navíc přijímací zkoušky prominou - stačí mít určitý studijní průměr, absolvovat příslušný počet let vybraný předmět, vykázat účast v olympiádě nebo soutěži z daného předmětu. Přehled všech oborů by byl hodně dlouhý, konkrétní obory najdete na&#160;<a href="http&#58;//www.vysokeskoly.com/" target="_blank">www.VysokeSkoly.com</a>. <br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Status studenta 2018 - do kdy jste studenty po maturitní zkoušce?</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><b><br></b><span style="background-color&#58;transparent;">Status studenta je pojem, který zahrnuje všechny studentské výhody. Zdravotní pojištění hrazené státem, úlevy na daních, studentské slevy na dopravu a další. V&#160;praxi ho upravuje 7 zákonných norem, jimiž Vás provede&#160;článek na webu <a href="https&#58;//www.kampomaturite.cz/kampomaturite/status-studenta-2018-do-kdy-jste-studenty-po-ma?utm_source=kampomaturite&amp;utm_campaign=newsletter211&amp;utm_medium=email" target="_blank">kampomaturite.cz</a>.</span><br></p><span style="color&#58;#000000;font-family&#58;&quot;source sans pro&quot;, verdana, sans-serif;font-size&#58;13.6px;"><br></span><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.kampomaturite.cz/" target="_blank">www.kampomaturite.cz</a><br></p><p><br><br></p><p></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong style="background-color&#58;#ffffff;font-size&#58;14px;text-align&#58;justify;"><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p></div>9. 7. 2018 10:14:46Které vysoké školy přijímají přihlášky i teď v 1. nebo ve 2. kole? Kdy vysoké školy pořádají dny otevřených dveří? Na které fakulty se dostanete bez přijímaček? Do kdy jste studenty po maturitní zkoušce? /SiteCollectionImages/Dolar_Nove/Multiculture_per.jpg9. 7. 2018 10:30:10https://www.zkola.cz/studenti/zaverecne-maturitni-zkousky/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Uspěch SŠPHZ Uherské Hradiště v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti50825<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​V&#160;polovině června se v&#160;Olomouci konalo celostátní kolo prestižní soutěže Středoškolské odborné činnosti. Nad letošním již 40. ročníkem soutěže převzala záštitu předsedkyně Akademie věd České republiky prof.&#160;RNDr. Eva Zažímalová.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Z&#160;krajského kola vyšli vítězně studenti oboru strojírenství SŠPHZ Uherské Hradiště Jakub Holec, Ondřej Juřena a Daniel Kutálek se svojí prací „Potravinářské čerpadlo&quot;. &#160;Na té průběžně pracovali v&#160;rámci závěrečného projektu studia pod vedením svých učitelů&#160;Josefa Dvořáčka a Bohumíra Brhela. Chlapci pro firmu Füllmatik z&#160;Podolí vytvořili softwarový návrh, výkresovou a technickou dokumentaci a provedli realizaci plně funkčního modelu. Ten chce firma využít v chemicky náročném prostředí jako dávkovací prvek do plnících linek.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Celorepublikového klání se zúčastnilo 16 týmů. Výstupy svého úsilí prezentovali přítomní před odbornou porotou, která byla složena především ze zástupců firem a vysokoškolských pedagogů. Studenti SŠPHZ Uherské Hradiště obsadili konečné 6. místo a úspěšně tak reprezentovali školu i celý Zlínský kraj. Dokázali, že jako čerství absolventi jsou již schopni obstát ve firemním prostředí.&#160;<br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/SŠPHZ.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;" /><br></p>9. 7. 2018 6:46:02V polovině června se v Olomouci konalo celostátní kolo prestižní soutěže Středoškolské odborné činnosti. Nad letošním již 40. ročníkem soutěže převzala záštitu předsedkyně Akademie věd České republiky prof. RNDr. Eva Zažímalová. /rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/SŠPHZ.jpg9. 7. 2018 7:10:29https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováBlanka Kupová
Žákyně Vyhlídky dobyly Prahu a pojedou do Berlína50862<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Nečekaným úspěchem ozdobily svou účast v&#160;prestižní mezinárodní jazykové a sportovní soutěži „1&#58;0 pro němčinu&quot; žákyně ZŠ Vyhlídka. Akci pro školy z&#160;celé republiky zorganizoval 14. června Goetheho institu v&#160;Praze ve sportovním areálu v&#160;Satalicích. Žákyně Vyhlídky zabodovaly ve fotbalovém turnaji i ve znalostech němčiny a zvítězily, jejich spolužáci získali bronz. Na vítězky čeká jako odměna zářijový víkend v&#160;Berlíně a návštěva bundesligového utkání německého fotbalového klubu Hertha Berlín.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Prestižní soutěž, kterou každoročně pořádá německý Goetheho institu v&#160;Praze, zastihla výběr žákyň ZŠ Vyhlídka ve skvělé sportovní i jazykové formě. Reprezentantky z&#160;Valašska nejprve vybojovaly ve fotbalovém&#160;turnaji družstev výborné druhé místo hned za pořadatelským klubem z&#160;německého Berlínu. Dařilo se jim ale také v&#160;následující soutěži ve znalostech německé sportovní terminologie a reálií. „Štěstí přálo nováčkům, letos jsme totiž postavili mladý tým, důvěru nám oplatil výborným výsledkem. Děvčata už se těší na výlet do Berlína, bude to pro ně velký zážitek a zasloužená motivace ke studiu německého jazyka,&quot; uvedla učitelka a vedoucí týmu Michaela Zimková. Ocenila také výkon týmu chlapců, jejichž výběr dosáhl v&#160;součtu výsledků fotbalového turnaje a znalostí němčiny na bronzovou příčku. „K vítězství jim chyběl jen kousek. Mrzí je především porážka ve finále fotbalového turnaje, která jim vzala šanci na celkové vítězství. Chybělo jim nakonec jen několik bodů v&#160;jazykové soutěži,&quot; prozradila učitelka ZŠ Vyhlídka Michaela Zimková.<span style="background-color&#58;transparent;">&#160;</span></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/fotbal%20chlapci%20(němčina).jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;316px;" /><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/fotbal%20děvčata%20(němčina).jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;300px;" /><br></span></p><p style="text-align&#58;justify;">Náročná cesta do Prahy, která začala pro týmy z&#160;Vyhlídky ve vlaku už ve čtyři hodiny ráno, nebyla marná, úspěšný medailový návrat totiž potvrdil vysokou úroveň sportovní i jazykové přípravy, která má na ZŠ Vyhlídka dlouhodobou tradici. „Podporujeme naše žáky ve studiu jazyka i ve sportovních aktivitách, záleží nám na všestranném rozvoji dovedností a znalostí našich žáků,&quot; uvedla ředitelka ZŠ Vyhlídka Daniela Miklová.</p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>29. 6. 2018 13:36:37Nečekaným úspěchem ozdobily svou účast v prestižní mezinárodní jazykové a sportovní soutěži „1:0 pro němčinu“ žákyně ZŠ Vyhlídka. Akci pro školy z celé republiky zorganizoval 14. června Goetheho institu v Praze ve sportovním areálu v Satalicích. Žákyně Vyhlídky zabodovaly ve fotbalovém turnaji i ve znalostech němčiny a zvítězily, jejich spolužáci získali bronz. Na vítězky čeká jako odměna zářijový víkend v Berlíně a návštěva bundesligového utkání německého fotbalového klubu Hertha Berlín./rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/fotbal%20děvčata%20(němčina).jpg29. 6. 2018 13:45:41https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadka Dohnalová Aleš Linduška
Dodatečný výběr žáků do 10. ročníku dvojnárodnostního Gymnázia Friedricha Schillera v Pirně50096<div style="text-align&#58;justify;"></div><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje, že se k začátku školního roku 2018/19 uvolnilo stipendijní studijní místo pro českého žáka / žákyni &#160;ke studiu v 10. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-saského projektu realizovaného na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. </strong></p><p><br></p><p style="text-align&#58;justify;">O přijetí se mohou ucházet žákyně a žáci, kteří ve školním roce 2017/18 ukončili &#160;9. ročník základní školy/základní školy s rozšířenou výukou jazyků nebo tomu odpovídající ročník víceletého gymnázia. Vzhledem k nutnosti rychlé integrace ve vyšším ročníku studia jsou podmínkou výborné znalosti německého jazyka. </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Přihlášky k příjímacím zkouškám zasílejte <strong>do 15. 8. 2018</strong> na adresu&#58; </p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Friedrich-Schiller-Gymnasium </p><p style="text-align&#58;justify;">Dr. Tomáš Křenek</p><p style="text-align&#58;justify;"> Seminarstr. 3</p><p style="text-align&#58;justify;"> D-01796 Pirna</p><p style="text-align&#58;justify;"> Deutschland </p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">V přihlášce je nutné uvést&#58; jméno, příjmení, datum narození, bydliště uchazeče a jeho rodičů (zákonných zástupců) včetně telefonního/e-mailového spojení, dále adresu školy, kterou žák/žákyně navštěvuje spolu s kopiemi vysvědčení za poslední dva ročníky.</p><p style="text-align&#58;justify;"> Zájemci budou pozváni vedením Gymnázia Friedricha Schillera k výběrovému řízení, při kterém prokáží znalosti z matematiky (písemný test), německého a anglického jazyka (test, ústní zkouška). </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Nástup ke studiu&#58; &#160;1. 9. 2018.</strong> </p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Pro další informace o výběrovému řízení a o dvojnárodnostního vzdělávacím projektu kontaktujte českého studijního koordinátora&#58; </p><p style="text-align&#58;justify;">Dr. Tomáš Křenek, tel&#58; (+49) 0350 1781 575, e-mail&#58; <a href="mailto&#58;krenek.schillergymnasium@pirna.info" target="_blank">krenek.schillergymnasium@pirna.info</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.schillergymnasium-pirna.de/" target="_blank"><strong>www.schillergymnasium-pirna.de</strong></a></p><p style="text-align&#58;justify;"><br> </p>29. 6. 2018 11:12:17Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje, že se k začátku školního roku 2018/19 uvolnilo stipendijní studijní místo pro českého žáka / žákyni ke studiu v 10. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-saského projektu realizovaného na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. Přihlášky k příjímacím zkouškám zasílejte do 15. 8. 2018. /SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/151597880.jpg29. 6. 2018 11:17:43https://www.zkola.cz/studenti/vzdelavanivzahr/mezvzdprogramy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová

Chcete dostávat novinky z tohoto portálu e-mailem?