Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na portálu zkola Všechny novinky

 

 

Petr Gazdík osobně navštívil ředitele škol64726<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Se všemi řediteli škol zřizovaných Zlínským krajem, kteří k 31. červenci ukončili své působení ve vedení škol či školských organizací, se během minulého a tohoto týdne osobně sešel radní Zlínského kraje Petr Gazdík, aby jim poděkoval za jejich práci.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">„Jsem rád, že jsem měl možnost se všemi řediteli pohovořit a poděkovat jim. Většina z&#160;nich dala svým školám, kolegům a žákům hodně poctivého úsilí a udělali vše, co bylo v&#160;jejich silách, aby tyto školy měly velmi dobrou úroveň. Mnozí z&#160;nich za desítky let ve funkci ředitele vtiskli svoji pozitivní nesmazatelnou stopu tisícům dětí, jejich rodičům i zaměstnancům škol. Za to si zaslouží úctu a respekt,“ řekl radní Petr Gazdík. „Zároveň věřím, že noví nebo staronoví ředitelé po prázdninách do škol vnesou novou energii, která přispěje k&#160;dalšímu rozvíjení vysoké kvality vzdělávacího systému ve Zlínském kraji,“ dodal Petr Gazdík.</p><p style="text-align&#58;justify;">Před prázdninami proběhly konkurzy na všechny ředitele krajských škol a školských zařízení, kterým podle školského zákona uplynulo k&#160;31. červenci šest let výkonu funkce. Bylo to celkem 53 výběrových řízení; 27 stávajících ředitelů se do výběrových řízení přihlásilo, svou funkci obhájilo a jako ředitelé i nadále pokračují. V&#160;18 případech se stávající ředitelé o možnost re-konkurzu neucházeli a na jejich místa nastupují noví ředitelé vzešlí z&#160;výběrových řízení. V&#160;pěti případech se současní ředitelé přihlásili, ale funkci neobhájili.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.kr-zlinsky.cz/petr-gazdik-osobne-navstivil-reditele-skol-aktuality-15045.html" target="_blank">www.kr-zlinsky.cz</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Foto&#58; Jiří Balát<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>6. 8. 2018 7:54:12Se všemi řediteli škol zřizovaných Zlínským krajem, kteří k 31. červenci ukončili své působení ve vedení škol či školských organizací, se během minulého a tohoto týdne osobně sešel radní Zlínského kraje Petr Gazdík, aby jim poděkoval za jejich práci./pedagogove/PublishingImages/-mg-4151-foto-jiri-balat.jpg6. 8. 2018 7:59:49https://www.zkola.cz/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováHelena Mráčková
Co když neudělám maturitu64132<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Neudělali jste některý z předmětů státní maturity? Nezvládli jste profilovou část zkoušky? Případně vás skolila chřipka a místo na potítku jste skončili v posteli? Co teď musíte udělat, jaké termíny si ohlídat, a do kdy jste považováni za studenta, čtěte více v článku.</strong><br></p><h2>Co když onemocním?</h2><p style="text-align&#58;justify;">Jestliže se ke zkoušce&#160;nedostavíte, měli byste svou neúčast řádně omluvit do&#160;3 pracovních dnů&#160;od data konání zkoušky řediteli školy. Pak máte právo konat náhradní zkoušku, kterou skládáte pouze z&#160;předmětů, kterou jste nekonali. Nedodržení lhůty může v&#160;závažných případech ředitel prominout, doporučujeme to nezkoušet &#58;-) Pokud nedodáte řádnou omluvu, omluva není uznána nebo vás od zkoušky vyloučili, bere se to tak, jako byste zkoušku neudělali.</p><p style="text-align&#58;justify;">Pokud ze závažných důvodů neodevzdáte&#160;maturitní práci&#160;profilové části v&#160;termínu, musíte se&#160;písemně omluvit&#160;řediteli školy nejpozději v&#160;den odevzdání. Pokud ředitel omluvu uzná, stanoví náhradní termín. Jestliže práci neodevzdáte a nedodáte omluvu, případně pokud omluva není uznána, zkoušku jste nesložili.</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><h2>Co dělat, když&#160;mě vyhodili nebo vyloučili?</h2><p style="text-align&#58;justify;">Pokud jste byli vyloučeni ze zkoušky nebo jste u některé ze zkoušek neprospěli, máte následující možnosti&#58;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Žádost o přezkoumání rozhodnutí</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Pokud se domníváte, že jste byli nesprávně hodnoceni nebo neprávem vyloučeni, můžete požádat o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Profilová část maturitní zkoušky + písemné práce společné části maturitní zkoušky</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Do&#160;20 dnů&#160;od konce období pro konání musíte písemně požádat&#160;krajský úřad/magistrát&#160;o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky (rozhodnutí o vyloučení).</p><p style="text-align&#58;justify;">Do 30 dnů od doručení žádosti musí být rozhodnuto o změně výsledku, opakování zkoušky nebo potvrzení výsledku zkoušky.</p><p style="text-align&#58;justify;">Případné opakování zkoušky se koná do 15 dnů od vydání rozhodnutí, výjimkou je písemná práce společné části, kde by termín měl být stanoven prováděcím předpisem – ve vyhlášce se ale uvádí pouze to, že se i opravné a náhradní zkoušky mají konat v&#160;rámci jarního nebo podzimního termínu.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Didaktický test společné části maturitní zkoušky</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Do&#160;20 dnů&#160;od konce období pro konání didaktických testů musíte písemně požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o přezkoumání výsledku/rozhodnutí o vyloučení.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku MZ nebo rozhodnutí o vyloučení</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Od tohoto roku je nutné je podat na tiskopisech dle přílohy 7 a 8 vyhlášky (odkaz na vyhlášku&#160;<a href="http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/novela-maturitni-vyhlasky-c-177-2009-sb" target="_blank">zde</a>, interaktivní formulář ke stažení&#160;<a href="http&#58;//www.kampomaturite.cz/data/USR_052_DEFAULT/Formular_zadost_o_prezkum_DT_SC_MZ_MSMT.pdf" target="_blank">zde</a>, nejčastější dotazy k přezkoumání&#160;<a href="http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-msmt-k-zadostem-o-prezkoumani-maturitni-zkousky-5" target="_blank">zde</a>)</p><p style="text-align&#58;justify;">Adresa pro zaslání na MŠMT&#58; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1</p><p style="text-align&#58;justify;">Adresy krajských úřadů a magistrátů naleznete&#160;<a href="http&#58;//www.asociacekraju.cz/">zde</a>.</p><p><strong>Opakování maturity</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Opravnou zkoušku můžete konat&#160;dvakrát&#160;a musíte to stihnout nejpozději do&#160;5 let&#160;od ukončení posledního ročníku střední školy.</p><p style="text-align&#58;justify;">K&#160;opravnému termínu se musíte&#160;přihlásit, platí zde stejná data jako pro řádný termín – tedy do 1. 12. resp. 25. 6. daného roku.</p><p style="text-align&#58;justify;">Skládáte ji pouze z&#160;předmětů, ve kterých jste&#160;neuspěli. Jestliže jste nevykonali dílčí zkoušku, opakujete pouze ji, totéž platí pro profilovou část maturity. Pokud jste nesložili nepovinnou zkoušku, opravná zkouška se nekoná.</p><p style="text-align&#58;justify;">Pokud se vám zkouška nepodaří ani na dva opravné pokusy, máte ještě šanci podat opět přihlášku na školu a domluvit s&#160;ředitelem zařazení do 4. ročníku.</p><p style="text-align&#58;justify;">Pokud jste již maturitu vykonali při předchozím studiu, společná část maturity se vás netýká, profilovou část maturity vám může ředitel uznat.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>ČJL</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Didaktický test 60 minut, písemná práce 90 minut (výběr ze 6 zadání do 20 minut), pro&#160;cizince při&#160;splnění podmínek je lhůta prodloužena o 15, resp. 30 minut.&#160;Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut, příprava 20 minut. Písemné práce jsou hodnoceny přes informační systém CERMATu.</p><p style="text-align&#58;justify;">Seznam min. 60 literárních děl zpřístupní ředitel do 30. září - platí pro jarní i podzimní období daného roku. Ze seznamu studenti vybere 20 děl a odevzdá do 31. 3. (30. 6. pro podzimní období), jinak díla losuje u zkoušky.</p><p style="text-align&#58;justify;">U zkoušky se losuje pracovní list, v jednom dni lze jeden list losovat jen jednou.</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.kampomaturite.cz/onlinematurita" target="_blank">Online přípravné videokurzy pro maturanty</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//hrave.cz/#/main-section.html/1399?aff=4&amp;utm_source=KPM&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=KPM_1" target="_blank">Rychlokurz k maturitě - vyzkoušejte testy online</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.kampomaturite.cz/cesky-jazyk-literatura/">Knihy a další materiály pro přípravu k maturitě z ČJ</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Cizí jazyk</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Na výběr AJ, FJ, NJ, ŠJ nebo RJ.</p><p style="text-align&#58;justify;">Didaktický test&#160;100 minut, z toho&#160;40 minut poslechová část, 60 minut test ověřující čtení a jazykové dovednosti. Písemná práce 60 minut, ústní zkouška 15 minut, příprava 20 minut.</p><p style="text-align&#58;justify;">Písemné práce jsou hodnoceny přes informační systém CERMATu.</p><p style="text-align&#58;justify;">U zkoušky se losuje pracovní list, v jednom dni lze jeden list losovat jen jednou.</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.kampomaturite.cz/onlinematurita" target="_blank">Online přípravné videokurzy pro maturanty</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//hrave.cz/#/main-section.html/2088?aff=4&amp;utm_source=KPM&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=KPM_1" target="_blank">Rychlokurz k maturitě - vyzkoušejte testy online</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.kampomaturite.cz/maturitni-otazky-ucebnice-testy/">Knihy a další materiály pro přípravu k maturitě z cizích jazyků</a><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Matematika</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Didaktický test trvá celkem 105 minut.</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.kampomaturite.cz/pripravne-kurzy-k-maturite-2/">Přípravné kurzy k maturitě z matematiky</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.kampomaturite.cz/onlinematurita" target="_blank">Online přípravné videokurzy pro maturanty</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//hrave.cz/#/main-section.html/1402?aff=4&amp;utm_source=KPM&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=KPM_1" target="_blank">Rychlokurz k maturitě - vyzkoušejte testy online</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.kampomaturite.cz/matematika-1/">Knihy pro přípravu k maturitě z matematiky&#160;</a></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Důležité termíny</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">25. 6.</p><p style="text-align&#58;justify;">Do 25. 6. musíte podat přihlášku pro podzimní termín maturity</p><p style="text-align&#58;justify;">1. - 20. 9.</p><p style="text-align&#58;justify;">Podzimní zkušební období trvá od 1. do 20. 9., přesné termíny stanoví MŠMT v srpnu. Do 10. září probíhají písemné práce a didaktické testy písemné části, od 11. do 20. 9. ústní zkoušky. U profilové části stanovuje termíny škola, zkoušky se mohou konat po celé podzimní zkušební období.</p><p style="text-align&#58;justify;">Pokud některý z termínů připadne na sobotu, neděli nebo svátek, je nejzazší den lhůty první následující pracovní den.</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Hranice&#160;úspěšnosti</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Máte právo nahlédnout do všech materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o výsledku vaší zkoušky. U nepovinné zkoušky se hodnotí pouze prospěl/neprospěl. Konkrétní informace k hodnocení a aktuální termíny uvádíme v&#160;<a href="http&#58;//www.kampomaturite.cz/clanky-o-tom-jak-udelat-maturitu/statni-maturita-2018" target="_blank">našem článku</a>.</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Do kdy jste považováni za studenta</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Podle školského zákona (§ 81 odst. 10) přestáváte být studentem školy den po vykonání maturity, v&#160;případě, že nevykonáte maturitu v&#160;řádném termínu, jste studentem do 30. 6.</p><p style="text-align&#58;justify;">Podle Zákona o státní sociální podpoře (§ 13) se ovšem do soustavné přípravy na SŠ zahrnuje doba školních prázdnin po skončení studia.</p><p style="text-align&#58;justify;">Zdravotní pojišťovny se řídí podle zákona o státní sociální podpoře.</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Stáhněte si&#160;maturitní testy</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">V sekci&#160;<a href="http&#58;//www.kampomaturite.cz/statni-maturita-testy/">Maturita</a>&#160;najdete vzorové i ostré testy ze&#160;všech předchozích dostupných termínů (převzato z&#160;<a href="http&#58;//www.novamaturita.cz/sada-a-jaro-2013-1404036307.html">http&#58;//www.novamaturita.cz</a>).</p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroje informací&#58;</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.cermat.cz/">www.cermat.cz</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/10264_1_1/">http&#58;//www.msmt.cz/file/10264_1_1/</a></p><p style="text-align&#58;justify;">561/2004 Sb. (školský zákon) v&#160;aktuálním znění, Vyhláška 394/2008 Sb., Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky č.273/2011 Sb., vyhlášky č.371/2012 Sb. a vyhlášky č. 173/2014 Sb.&#160;<a href="http&#58;//www.msmt.cz/">www.msmt.cz</a></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Kam dál?</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Přečtěte si článek, které&#160;učebnice a knižní novinky&#160;vám doporučujeme pro&#160;<a href="http&#58;//www.kampomaturite.cz/kampomaturite/opravny-termin-maturity-pripravte-se-dukladne-n" target="_blank">přípravu na maturitu</a></p><p style="text-align&#58;justify;">Připravte se k&#160;<a href="http&#58;//www.kampomaturite.cz/kampomaturite/maturitni-pohotovost-s-rychlokurzy-testy-online" target="_blank">maturitě online</a>&#160;v rychlokurzu</p><p style="text-align&#58;justify;">Projděte si podrobného&#160;<a href="http&#58;//www.kampomaturite.cz/clanky-o-tom-jak-udelat-maturitu/nova-maturita-2015" target="_blank">průvodce maturitou</a></p><p style="text-align&#58;justify;">Týká se vás&#160;zářijový termín maturity? Vybavte se učebnicemi k maturitní zkoušce&#160;z&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="http&#58;//www.kampomaturite.cz/maturita-4/?searchType=2&amp;books_other=625&amp;searchText2=&amp;searchBtn=Hledat" target="_blank" style="font-size&#58;14px;">češtiny</a><span style="background-color&#58;transparent;">,&#160;</span><a href="http&#58;//www.kampomaturite.cz/maturita-4/?searchType=2&amp;books_other=628&amp;searchText2=&amp;searchBtn=Hledat" target="_blank" style="font-size&#58;14px;">angličtiny</a><span style="background-color&#58;transparent;">,&#160;</span><a href="http&#58;//www.kampomaturite.cz/maturita-4/?searchType=2&amp;books_other=629&amp;searchText2=&amp;searchBtn=Hledat" target="_blank" style="font-size&#58;14px;">němčiny</a><span style="background-color&#58;transparent;">,&#160;</span><a href="http&#58;//www.kampomaturite.cz/maturita-4/?searchType=2&amp;books_other=626&amp;searchText2=&amp;searchBtn=Hledat" target="_blank" style="font-size&#58;14px;">matematiky</a><span style="background-color&#58;transparent;">&#160;a&#160;</span><a href="http&#58;//www.kampomaturite.cz/maturita-4/" target="_blank" style="font-size&#58;14px;">dalších předmětů</a><span style="background-color&#58;transparent;">. Stáhněte si&#160;</span><a href="http&#58;//www.seminarky.cz/maturitni-otazky" target="_blank" style="font-size&#58;14px;">maturitní&#160;otázky</a><span style="background-color&#58;transparent;">&#160;a&#160;</span><a href="http&#58;//www.ctenarsky-denik.cz/" target="_blank" style="font-size&#58;14px;">čtenářské deníky</a><span style="background-color&#58;transparent;">.</span></p><p style="text-align&#58;justify;">Doporučujeme také&#160;<a href="http&#58;//hrave.cz/templates/landing-pages/maturita-zari.html?aff=4&amp;utm_source=kpm&amp;utm_medium=affiliate&amp;utm_term=maturita-zari&amp;utm_content=kalendar&amp;utm_campaign=kpm-banner" target="_blank">rychlokurz přípravy na maturitu</a>&#160;a online&#160;<a href="http&#58;//onlinematurita.kampomaturite.cz/" target="_blank">videokurzy</a>&#160;pro přípravu na maturitu.&#160;<a href="http&#58;//www.kampomaturite.cz/statni-maturita-testy/" target="_blank">Stáhněte si testy</a>&#160;CERMAT z minulých let.&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.kampomaturite.cz/kampomaturite/co-kdyz-neudelam-maturitu?utm_source=kampomaturite&amp;utm_campaign=newsletter212&amp;utm_medium=email" target="_blank">Kam po maturitě</a><br></p><br>1. 8. 2018 6:33:27Neudělali jste některý z předmětů státní maturity? Nezvládli jste profilovou část zkoušky? Případně vás skolila chřipka a místo na potítku jste skončili v posteli? Co teď musíte udělat, jaké termíny si ohlídat, a do kdy jste považováni za studenta, čtěte více v článku. /SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/135849799.jpg1. 8. 2018 7:01:37https://www.zkola.cz/studenti/zaverecne-maturitni-zkousky/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováZuzana Večerková
Mezinárodní seminář věnovaný environmentální výchově v Irsku64052<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Od 2. do 7. července se konal mezinárodní seminář&#160;v Irsku v rámci projektu&#160;Skrze přírodu k lepšímu životu. Tento projekt je podpořen partnerem Erasmus+ a zúčastnilo se jej 10 učitelek&#160;z ČR, pět z mateřkých a pět ze základních škol.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Seminář se uskutečnil v překrásném prostředí univerzity v Maynooth. Celkem se zde sešlo cca 60 učitelů, kteří reprezentovali ČR, Slovensko, Španělsko, Polsko, Makedonii a Irsko. Učitelé zde měli možnost prezentovat příklady dobré praxe, své nápady a aktivity v oblasti environmentální výchovy. Organizátory akce byla společnost Birdlife International, jehož partnerem v ČR je Česká společnost ornitologická (ČSO), dále hostitelská organizace Birdwatch Ireland (Irsko), OTOP (Polsko), SEO/BirdLife (Španělsko), SOS/BirdLife (Slovensko), and MES (Makedonie).</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Hlavním programem</strong> byly praktické dílny a teoretické přednášky, které byly vedeny odborníky z Univerzity v Gdaňsku. Všechny aktivity v přírodě (pozorování ptáků v různých prostředích, poslech hlasů ptáků, informace k jejich rozlišení a poznávání způsobu života, zkoumání vývržků apod.) vedl Krzysztof Stepniewski. Jeho kolegyně Agnieszka Nowak-Lojewska vedla přítomné k zamyšlení, jak lze získané informace využít při práci s žáky jak v MŠ, tak na ZŠ. Všichni pracovali s novými materiály &quot;Přírodě na dosah&quot;, za které je odpovědná právě Univerzita v Gdaňsku. Čeští pedagogové měli českou verzi, kterou přeložila Mgr. Gabriela Dobruská za ČSO.</p><p style="text-align&#58;justify;">Program byl velmi časově náročný, ale úžasně vypracovaný. Určitě z něho budou všichni&#160;čerpat v další pedagogické praxi.</p><p style="text-align&#58;justify;">V září proběhnou dva semináře i v České republice (<a href="http&#58;//www.birdlife.cz/" target="_blank">více na webu&#160;ČSO</a>). Na těchto seminářích budou tyto vzdělávací materiály <strong>Přírodě na dosah</strong> také k dispozici. </p><p style="text-align&#58;justify;">Kromě nových informací a materiálů, všichni zažili nezapomenutelný týden v Irsku. Nevšední bylo už počasí. Místo deště panovaly teploty okolo 30°C. Účastníci semináře měli možnost&#160;poznat irskou přírodu a v osobním volnu (po 17.00 hod.)&#160; i památky. Navštívili&#160;rybářskou vesnici Howt, kde mohli na skalním útesu pozorovat alky. A také hlavní město Dublin. Malenovice&#160;každý den připomínali rorýsi a kavky, kterých je městečko Maynooth plné. Všichni účastníci byli velmi vstřícní a přátelští. Nezapomenutelné bylo setkání s učiteli z Makedonie, kteří s patřičnou hrdostí reprezentovali svou vlast. Pro všechny účastníky si připravili malé pohoštění národních jídel. Po večerech zpívali lidové písně. S hrdostí přítomné seznamovali s jejich &quot;čapími slavnostmi&quot;. Čáp je u nich velmi ceněným ptákem a hodně aktivit ve školství i v kultuře je věnováno právě čápům. </p><p style="text-align&#58;justify;">Velkým přínosem byla i možnost vyměnit si roli učitele za roli &quot;žáka&quot;. A samozřejmě také výměna zkušeností mezi pedagogy nejen v rámci České republiky. Velké poděkování patří Mgr. Gabriele Dobruské, která se českým učitelkám&#160;věnovala i ve svém volném čase. Společně s tlumočnicí nejen překládala z angličtiny, ale také doplňovala vše svými praktickými znalostmi.&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Irsko2.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;300px;" /><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Irsko3.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;300px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Irsko4.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;300px;" /><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Irsko5.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;300px;" /><br></p>25. 7. 2018 16:54:17Od 2. do 7. července se konal mezinárodní seminář v Irsku v rámci projektu Skrze přírodu k lepšímu životu. Tento projekt je podpořen partnerem Erasmus+ a zúčastnilo se jej 10 učitelů a učitelek z ČR, pět z mateřkých a pět ze základních škol./rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Irsko.JPG25. 7. 2018 19:10:56https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováLibuše Přílučíková
Výukový festival Architektury a Designu 64045<div style="text-align&#58;justify;"></div><p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Také letošní prázdniny budou mít studenti z&#160;celé České republiky i ze Slovenska možnost připravit se na talentové zkoušky a strávit týden v&#160;intenzivní výtvarné atmosféře.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Výukový festival Architektury a Designu</strong> oslaví v&#160;roce 2018 desáté narozeniny a&#160;bude opět otevřen zájemcům o studium na školách architektury, designu a volného i&#160;užitého umění. </p><p style="text-align&#58;justify;">Pro studenty je připraven ucelený výukový plán, zaměřený na kresbu, navrhování i&#160;základy autorské tvorby. Večerní blok je věnován přednáškám z&#160;dějin umění od celkových přehledů až po současnou architekturu a design. Chybět nebude ani tradiční vystoupení hostů, studentů uměleckých škol, kteří zájemcům přiblíží obsah studia, své dojmy i průběh přijímacího řízení. </p><p style="text-align&#58;justify;">„Desátý rok je pro nás výjimečný. Od samého počátku jsme uskutečnili řadu přednášek na gymnáziích i besed pro veřejnost s&#160;cílem zlepšit informovanost a&#160;nasměrovat uchazeče nejenom k&#160;úspěšnému přijetí na školu, ale především k&#160;úspěšnému studiu. Jsme přesvědčeni, že prvním krokem k&#160;úspěchu je začít včas. A další radou je intenzivně pracovat a zajímat se o obor v&#160;širším měřítku. Cítíme, že se nám daří tuto myšlenku prosazovat a přichází za námi stále více žáků, kteří jsou pozitivně motivovaní a chtějí se učit. To je, dle našeho názoru, základem talentu. Vše ostatní se už dá nastudovat,&quot; sdělil Ondřej Hozák, architekt a spoluzakladatel FestADu.</p><p style="text-align&#58;justify;">Pro zájemce jsou dále připraveny navazující podzimní víkendovky rozšiřující učivo o&#160;grafický design, kreativní myšlení, přehledy z dějin designu nebo například deskriptivní geometrii pro budoucí studenty architektury. Přípravný blok završuje tvorba portfolia a kresebná víkendovka před zkouškami.</p><p style="text-align&#58;justify;">Video z&#160;letního kurzu naleznete na webových stránkách <a href="http&#58;//www.festad.cz/" target="_blank">www.festad.cz</a>&#160;a<span style="background-color&#58;transparent;">&#160;na <a href="https&#58;//www.youtube.com/watch?v=km64R10q6uU" target="_blank">Youtube</a>.&#160;</span></p><p style="text-align&#58;center;">&#160;<img src="/studenti/clankyaodkazy/PublishingImages/festad_A4_2018.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;800px;height&#58;1131px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p>25. 7. 2018 12:56:16Také letošní prázdniny budou mít studenti z celé České republiky i ze Slovenska možnost připravit se na talentové zkoušky a strávit týden v intenzivní výtvarné atmosféře./studenti/clankyaodkazy/PublishingImages/11.JPG25. 7. 2018 13:10:02https://www.zkola.cz/studenti/clankyaodkazy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováOndřej Hozák
Biosyntéza pro učitele a školní psychology64038<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Český institut biosyntézy&#160;zve všechny učitele, školní psychology, ale i další pracovníky ve školství do vzdělávacího programu s názvem Biosyntéza (nejen) pro učitele a školní psychology.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Je určen všem těm, kteří každý den pracují s dětmi a považují za důležité neustále se sebevzdělávat a rozvíjet kreativitu nejen u dětí, ale i u sebe samotných. Cílem komplexního vzdělávacího programu je posluchače obohatit základním biosyntetickým přístupem&#58; stejně jako pro pochopení světa kolem nás nemůžeme uvažovat ve škatulkách jednotlivých školních předmětů, tak žák není jen objekt rozumové či tělesné kapacity. Je potřeba ho vnímat celistvě jako individuum složené ze tří základním kamenů, a to těla, mysli a citů, které se vzájemně ovlivňují. Zvláštní důraz bude v seminářích kladen na praktické vstřebávání nabytých informací a jejich aplikace do praxe učitele 21. století. První „ochutnávkový workshop&quot; proběhne již 25. září 2018 v Praze – více info zde&#58; <strong><a href="https&#58;//www.biosynteza.cz/biosynteza-pro-ucitele-a-skolni-psychology" target="_blank">Biosyntéza pro učitele a školní psychology</a></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Co to je Biosyntéza pro učitele a školní psychology</strong>?</p><p style="text-align&#58;justify;">Celý vzdělávací cyklus vychází z principů biosyntézy – psychoterapeutické metody, kterou založil a rozvinul David Boadella – původní profesí učitel. Práce s dětmi a jejich traumaty ho inspirovala k definování základního biosyntetického přístupu. Ten vnímá člověka jako komplex procesů tělesných (pohybových), prožitkových (emocionálních) a mentálních. Jen vnímáním všech tří částí můžeme dostat celistvý obraz člověka/žáka a lépe tak pochopit a odhadnout jeho potřeby a možnosti. Ty vlastní nevyjímaje.</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Co se naučíte?</strong></p><ul style="text-align&#58;justify;"><li>lépe chápat vzájemné provázání a signály tělesných, rozumových a emocionálních reakcí dětí i svých<br></li><li>lépe odhadnout, co každé dítě ovlivňuje, proniknout do individuálních potřeb a možností žáka<br></li><li>většímu porozumění jak pro děti, tak pro své vlastní reakce a pocity<br></li><li>lépe zvládat stres a předejít syndromu vyhoření<br></li><li>odhalíte zdroje své vnitřní autority při práci s dětmi<br></li></ul><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Obsah vzdělávacího programu</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Celý vzdělávací program je rozdělen do 4 setkání (každé je 2 dny), tedy celkem 64 hodin. Více info zde&#58; <a href="https&#58;//www.biosynteza.cz/biosynteza-pro-ucitele-a-skolni-psychology" target="_blank"><strong>Biosyntéza pro učitele a školní psychology</strong></a><br></p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Český institut biosyntézy</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Český institut biosyntézy (ČIB) vznikl v roce 2007 jako odborná společnost, jejíž hlavním posláním je vytvoření prostoru pro usazení biosyntézy jako psychoterapeutické metody v ČR. Za tímto účelem organizuje mezinárodně certifikovaný výcvik v biosyntéze pro psychoterapeuty, ale také workshopy a další vzdělávací akce pro širokou a laickou veřejnost. Jako pouze jedno ze dvou pracovišť v ČR patří mezi Evropské certifikované psychoterapeutické vzdělávací instituty (EAPTI). &#160;Od roku 2014 také realizuje projekt Sociální klinika, který poskytuje kvalitní psychoterapeutické služby lidem v nouzi, kteří si je jinak nemohou dovolit, a kde působí zejména psychoterapeuti s výcvikem v biosyntéze. Odbornými garantkami výcviku i dalších programů jsou PhDr. Yvonna Lucká a PhDr. Barbora Janečková, PhD.<br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/sofia/potreby/zajimave-vzdelavaci-projekty/PublishingImages/bio-ucit-2018.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;800px;height&#58;413px;" /><br></p>24. 7. 2018 11:39:08Český institut biosyntézy zve všechny učitele, školní psychology, ale i další pracovníky ve školství do vzdělávacího programu s názvem Biosyntéza (nejen) pro učitele a školní psychology. /sofia/potreby/zajimave-vzdelavaci-projekty/PublishingImages/bio-ucit-2018.jpg31. 7. 2018 9:50:16https://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováVeronika Gorylová
3. ročník Středoškolské soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti63691<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Stejně jako v minulém školním roce mají středoškoláci i letos možnost poměřit své znalosti v oblasti&#160;</strong><span><strong>kybernetické bezpečnosti v rámci soutěže organizované Pracovní skupinou kybernetické bezpečnosti AFCEA&#160;</strong></span><span><strong>a partnery.&#160;</strong></span></div><div style="text-align&#58;justify;"><span><br></span></div><div style="text-align&#58;justify;"><span>Hlavním odborným garantem soutěže je Národní úřad pro kybernetickou a informační&#160;</span><span>bezpečnost. Záštitu nad soutěží převzala opět celá řada vedoucích představitelů státní, akademické i&#160;</span><span>soukromé sféry. Třetí ročník soutěže podpořila většina krajů.</span></div><div style="text-align&#58;justify;"><span><br></span></div><div style="text-align&#58;justify;">Soutěž zůstává tříkolová. Její první „osvětové“ kolo odstartuje 17. září 2018. Účastníci budou mít možnost&#160;<span>a</span><span>bsolvovat online test do 19. října.&#160;</span><span>Organizátoři se již nyní rovněž připravují na osobní návštěvy všech škol v jednotlivých krajích, jejichž studenti&#160;</span><span>obsadí v rámci prvního kola první tři místa v kraji. Předávání diplomů a cen bude i letos spojeno s&#160;</span><span>přednáškami na různá témata z oblasti kybernetické bezpečnosti.</span></div><div style="text-align&#58;justify;"><span><br></span></div><div style="text-align&#58;justify;">Druhé – „výběrové“ kolo proběhne opět on-line na přelomu roku. Soutěžící v něm budou řešit náročné&#160;<span>b</span><span>ezpečnostní úkoly a bezpečnostní scénáře. Soutěžní výbor proto pro účastníky druhého kola připravil řadu&#160;</span><span>studijních materiálů a dalších aktivit, aby se studentky a studenti na druhé kolo mohli řádně připravit.</span></div><div style="text-align&#58;justify;"><span><br></span></div><div style="text-align&#58;justify;">V minulém ročníku se do druhého kola aktivně zapojilo více než 600 studentů, letos očekáváme, že účastníků&#160;<span>druhého kola bude ještě více.&#160;</span><span>Finále 3. ročníku soutěže proběhne v dubnu 2019 v Ústí nad Labem v areálu Univerzity Jana Evangelista&#160;</span><span>Purkyně za podpory vedení univerzity a přírodovědecké fakulty a Krajského úřadu Libereckého kraje. Do&#160;</span><span>finále postoupí 40 studentů a studentek z druhého kola soutěže.</span></div><div style="text-align&#58;justify;"><span><br></span></div><div style="text-align&#58;justify;">Nejúspěšnější finalisté budou pozváni na letní soustředění, které proběhne za podpory řady státních a&#160;<span>akademických institucí a ti nejlepší studenti se budou moci kvalifikovat do evropského finále (European&#160;</span><span>Cyber Security Challenge), které se uskuteční na podzim roku 2019.</span></div><div style="text-align&#58;justify;"><span><br></span></div><div style="text-align&#58;justify;">Více informací na <a href="https&#58;//www.kybersoutez.cz/" target="_blank"><strong>www.kybersoutez.cz</strong></a>.<br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;center;"><img src="/pedagogove/souteze/PublishingImages/Kyber_soutez.PNG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;600px;height&#58;849px;" /><br></div><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>19. 7. 2018 11:04:25Stejně jako v minulém školním roce mají středoškoláci i letos možnost poměřit své znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti v rámci soutěže organizované Pracovní skupinou kybernetické bezpečnosti AFCEA a partnery. /pedagogove/souteze/PublishingImages/kybersoutez_logo_ctv18_zl.jpg19. 7. 2018 11:10:15https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováPetr Jirásek
Noví ředitelé přinesou krajskému školství novou energii24460<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Před prázdninami skončily konkurzy na všechny ředitele krajských škol a školských zařízení, respektive na ty, kterým podle školského zákona uplyne k&#160;31. červenci šest let výkonu funkce.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Proběhlo celkem 53 výběrových řízení, jejichž výsledek je následující&#58; 27 stávajících ředitelů se do výběrových řízení přihlásilo, svou funkci obhájilo a jako ředitelé i nadále pokračují. V&#160;18 případech se stávající ředitelé o možnost re-konkurzu neucházeli a na jejich místa nastoupí noví ředitelé vzešlí z&#160;výběrových řízení. V&#160;pěti případech se současní ředitelé přihlásili, ale funkci neobhájili, a tak budou vystřídáni novými nástupci. U dvou zařízení zůstávají ředitelská místa neobsazena, protože stávající ředitelé se o post neucházeli, do konkurzů se nikdo nepřihlásil a od 1. srpna organizace povedou zástupkyně ředitelů (je to Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a dále ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž.)</p><p style="text-align&#58;justify;">„Věřím, že změny, k&#160;nimž dochází, budou přínosné. Všech 28 stávajících ředitelů, kteří do konkurzů šli, v&#160;nich potvrdilo své kvality a budou pokračovat. Těm, kdo jako ředitelé odvedli dobrou práci, ale své místo již neobhajovali - většinou proto, že jsou v&#160;důchodovém věku, chci upřímně poděkovat za to, co vykonali pro vysokou kvalitu krajského školství. A tam, kde jsme měli o současných ředitelích pochybnosti, došlo k jejich výměně - i přesto, že o svou funkci znovu usilovali,&quot; řekl radní pro školství Petr Gazdík.</p><p style="text-align&#58;justify;">„Myslím si, že ve výsledku tento nepopulární krok, k&#160;němuž jsme přistoupili, krajským školám a hlavně jejich studentům prospěje. Školství vyžaduje dynamiku, protože se mění a vyvíjejí obory i technologie a požadavky na profesní připravenost absolventů. Jsem si jist, že noví nebo staronoví ředitelé po prázdninách vnesou do řízení škol zdravou energii a že se kvalita krajského školství opět posune dál,&quot; uzavřel Petr Gazdík.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="https&#58;//www.kr-zlinsky.cz/petr-gazdik-novi-reditele-prinesou-krajskemu-skolstvi-novou-energii-aktuality-15014.html" target="_blank">Zlínský kraj</a>, foto Jiří Balát<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p>16. 7. 2018 7:18:54Před prázdninami skončily konkurzy na všechny ředitele krajských škol a školských zařízení, respektive na ty, kterým podle školského zákona uplyne k 31. červenci šest let výkonu funkce./pedagogove/PublishingImages/Gazdík.jpg16. 7. 2018 7:27:35https://www.zkola.cz/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováHelena Mráčková
CERMAT zavede opatření, aby zamezil chybám v testech37941<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​</strong><strong>Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) přijme opatření, aby minimalizovalo riziko chyby v&#160;maturitních a přijímacích testech. Zvýší se počet odborníků, kteří posuzují vhodnost a správnost testů, na posuzování testů se budou ve větší míře podílet experti různého zaměření. Cermat také bude v&#160;průběhu zkoušek okamžitě vyhodnocovat všechny podněty o možné chybě v testech.</strong></p><div style="text-align&#58;justify;"></div><p style="text-align&#58;justify;">„Po letošních chybách v&#160;maturitních testech a v&#160;přijímacích testech na střední školy jsem chtěl od nové ředitelky Cermat návrh rychlého řešení, aby už k&#160;podobným situacím nedocházelo. Věřím, že posílením expertního týmu připravujícího testy a pečlivým prověřováním všech podnětů v&#160;průběhu zkoušek se nám podaří minimalizovat riziko chyb. Většina opatření se projeví už při podzimních termínech maturit,“ uvedl ministr školství Robert Plaga.</p><p style="text-align&#58;justify;">„Nově se ve validačních komisích zvýší počet odborníků z&#160;nynějších dvou na tři až čtyři. Experti se budou v&#160;komisích pravidelně obměňovat. Tím se sníží riziko přehlédnutí chyby. Pokud přesto při vyhodnocování testů obdrží Cermat od hodnotitelů či veřejnosti upozornění na možnou chybu, podnět okamžitě prověříme a přijmeme opatření k&#160;nápravě,“&#160;dodala ředitelka Cermat Michaela Kleňhová.</p><p style="text-align&#58;justify;">Tato opatření zavede Cermat už pro podzimní termín maturit. Ve střednědobém výhledu pak bude rozšířen okruh expertů z&#160;odborných institucí, se kterými jsou podoby testů konzultovány a kteří se podílejí na kontrole testů z&#160;obsahového a testologického pohledu. V&#160;současnosti se na procesu validace testů&#160;podílejí kromě jiných expertů i odborníci z Ústavu pro jazyk český Akademie věd, Ústavu pro českou literaturu Akademie věd, Jednoty českých matematiků a fyziků i odborníci z&#160;vysokých škol. Záměrem pro následující období je navázat širší spolupráci i s&#160;institucemi a spolky podporujícími výuku cizích jazyků v&#160;zahraničí, žádostí o spolupráci už byl např. osloven Goethe Institut.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="http&#58;//www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/cermat-zavede-opatreni-aby-zamezil-chybam-v-testech?lang=1&amp;ref=m&amp;source=email" target="_blank">MŠMT</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong></strong><a href="http&#58;//www.msmt.cz/" title="Zobrazit titulní stránku" style="font-size&#58;0.95em;background-color&#58;white;color&#58;#ffffff;">n</a></p>13. 7. 2018 5:58:49Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) přijme opatření, aby minimalizovalo riziko chyby v maturitních a přijímacích testech. Zvýší se počet odborníků, kteří posuzují vhodnost a správnost testů, na posuzování testů se budou ve větší míře podílet experti různého zaměření. Cermat také bude v průběhu zkoušek okamžitě vyhodnocovat všechny podněty o možné chybě v testech./SiteCollectionImages/images/122288815.jpg13. 7. 2018 11:34:00https://www.zkola.cz/pedagogove/maturita-zaverecne-zkousky/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováMŠMT