Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na portálu zkola Všechny novinky

 

 

Podklady pro výuku mediální výchovy jsou dostupné včetně ročního plánu59975<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Poptávka po vyšší mediální gramotnosti roste jak ze strany společnosti, tak i rodičů či dokonce studentů. Mediální gramotnost neobsahuje jen dovednost rozpoznat nepravdivé zprávy (fake news), ale například i ochranu soukromí v online prostředí, právní vědomí o nakládání se staženým obsahem, vyrovnání se s nenávistnými reakcemi a podobně. Vypracování metodiky a příprav k tématu je časově náročné a představuje bariéru pro rozvoj mediální gramotnosti ve školách. Často ale není nutné dělat vše od začátku a je možné využít podklady od ostatních učitelů.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Za posledních deset let se mediální výchova značně posunula. Dříve převládal popis vzniku zpravodajství v tradičních médiích či schopnost rozeznat skryté komerční sdělení vydávající se za zprávu. Média se ovšem za tu dobu proměnila, žáci a studenti tradiční média takřka nevyužívají a hlavním zpravodajským kanálem jsou pro ně sociální sítě. Jak by měla škola na takovou situaci reagovat? “Nejtěžší je ujasnit si, co žáci přesně mají zvládnout a jak vytvořit metodiky. Aktualizovat obsah a zahrnout do něj i současné dění je ta snazší část práce,” sděluje Tamara Kováčová z EDUin, kde vede projekt Otevřené vzdělávání.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><p style="text-align&#58;justify;">Pro výuku lze využít např. <a href="http&#58;//kontakty.eduin.cz/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=919&amp;qid=786034">Příručku pro mediální výchovu na gymnáziích</a> obsahující pracovní listy, příručku pro učitele i příklady z praxe. Dále se lze inspirovat z více než stovky zahraničních materiálů portálu <a href="http&#58;//kontakty.eduin.cz/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=920&amp;qid=786034">Consumer Classroom</a>, devět jich je dokonce v češtině. Mediálnímu vzdělávání se věnuje i Člověk v tísni svým projektem Jeden svět na školách a na webu zveřejňuje i <a href="http&#58;//kontakty.eduin.cz/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=921&amp;qid=786034">příslušné metodiky pro učitele</a>. <a href="http&#58;//kontakty.eduin.cz/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=922&amp;qid=786034">Základní lekce</a> zpřístupnilo i Centrum mediálního vzdělávání a v případě schválené registrace lze i získat pro mediální výchovu <a href="http&#58;//kontakty.eduin.cz/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=923&amp;qid=786034">rozsáhlé podklady do výuky</a> společnosti CCA Group. Materiály lze najít i <a href="http&#58;//kontakty.eduin.cz/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=924&amp;qid=786034">na portálu</a> mediální výchovy a gramotnosti pražské Fakulty sociálních věd.</p>S aktuálními tématy může pomoci <a href="http&#58;//kontakty.eduin.cz/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=925&amp;qid=786034">Otevřená učebnice mediální výchovy</a> Michala Kaderky z pražského Gymnázia Na Zatlance. &quot;Jedná se o pravidelně aktualizované podklady do výuky. Vedle příprav sdílím i celoroční plán výuky, pracovní listy pro studenty a postupně doplňuji i podklady pro učitele,&quot; sděluje Michal Kaderka, který zároveň koordinuje Alianci pro otevřené vzdělávání a úzce spolupracuje s EDUin. &quot;Učebnice je psána pod variantou veřejné licence Creative Commons, takže ji pedagogové mohou pro své účely měnit a následně zase sdílet,&quot; doplňuje Tamara Kováčová.<br><br>Z evropských fondů byla taktéž podpořena tvorba vzdělávacích materiálů pro mediální výchovu, jako například&#160;<a href="http&#58;//kontakty.eduin.cz/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=926&amp;qid=786034">Moderní inovativní metody v mediální výchově</a> novojíčinského gymnázia či <a href="http&#58;//kontakty.eduin.cz/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=927&amp;qid=786034">Implementace mediální výchovy do vzdělávání na základních a středních školách gymnázia TGM</a> v obci Zastávka.<br><br>Pro rozvoj mediální gramotnosti lze pracovat i s filmy. Kritické hodnocení a analýza filmů je velmi podobná vyhodnocení zpravodajským informací. Cenným zdrojem proto mohou být i <a href="http&#58;//kontakty.eduin.cz/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=928&amp;qid=786034">metodiky k zapojení filmu ve výuce dějepisu</a> Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Velmi přijatelnou formou se tak žáci dozví, jak např. postupovala nacistická a komunistická propaganda. K tématu <a href="http&#58;//kontakty.eduin.cz/wp-content/plugins/civicrm/civicrm/extern/url.php?u=929&amp;qid=786034">hate speech na internetu</a> lze zase využít praktický návod Multikulturního centra, jak žáky a studenty o nenávistných projevech ve třech devadesátiminutových blocích učit.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; EDUin, <a href="http&#58;//www.eduin.cz/">www.eduin.cz</a><br><br><br></div><p></p>26. 5. 2017 11:01:16Poptávka po vyšší mediální gramotnosti roste ze strany společnosti, rodičů i studentů. Pro výuku lze využít příručky společnosti EDUin, zahraniční materiály portálu Consumer Classroom a další metodiky, učebnice či výstupy evropských projektů./sofia/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/cute%20teens.jpg26. 5. 2017 11:10:23https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/prurezovatemata/medialnivychova/Stranky/Forms/VsechnyClanky.aspxhtmlFalseaspxJana Vodáková
Spolupráce žáků ZŠ Zlín Malenovice s Českým svazem na ochranu netopýrů58749<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Žáci třídy II. C ZŠ Zlín Malenovice, třída Svobody 868&#160;spolupracují již druhým rokem s Českým svazem na ochranu netopýrů. Pod vedením pana Tošenovského vyrobili již v únoru čtyři&#160;budky pro stromové netopýry. První květnový&#160;pátek se společně vydali do zámeckého parku ve Zlíně, aby zde tyto budky umístili.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;">Akce měla proběhnout už 19. dubna v rámci oslav Dne Země, pro špatné počasí však byla organizátory přesunuta na květen. Tentokrát počasí vyšlo. Postupně si žáci podepsali a očíslovali své budky, zadali jejich čísla do GPS a pan Tošenovský je dle zadaných souřadnic umístil na volné stromy. Během výukového programu ukázal žákům další budky pro netopýry, ale i pro ptáky, které jsou v zámeckém parku již umístěny. Celou akci i výukový program pozorně natáčeli pracovníci ČT.&#160;</span><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/netopyri24.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;300px;" /><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/netopyri23.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;300px;" /><br></p><p>V rámci environmentálního pořadu Nedej se - Náš soused netopýr proběhne záznam na ČT 2&#160; 28. května od 11. hod. Pokud budete mít čas a navštívíte zámecký park ve Zlíně, můžete v korunách stromů objevit 4&#160;budky vyrobené a označené žáky II.C naší školy. Netopýři patří mezi ohrožené druhy a určitě si zaslouží naší pozornost.</p><p><br></p><p></p>24. 5. 2017 11:34:46Žáci třídy II. C ZŠ Zlín Malenovice, třída Svobody 868 spolupracují druhým rokem s Českým svazem na ochranu netopýrů. Pod vedením pana Tošenovského vyrobili v únoru čtyři budky pro stromové netopýry, v květnu je společně umístili v zámeckém parku ve Zlíně./rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/netopyri24.JPG26. 5. 2017 11:41:29https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadka Evjáková
Národní cena kariérového poradenství 201759898<div><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Centrum Euroguidance, Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje 9. ročník soutěže Národní cena kariérového poradenství. Sdílejte svou praxi kariérového poradenství a inspirujte se od ostatních.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><h3 class="ms-rteElement-H3B">Kdo se může do soutěže přihlásit&#58;</h3><div style="text-align&#58;justify;">Mohou se zapojit&#160;organizace&#160;(např. mateřské, základní, střední a vysoké školy, školská zařízení, instituce dalšího a celoživotního vzdělávání, úřady práce, personální, poradenské a vzdělávací agentury, podniky, firmy, neziskové organizace a další), i&#160;jednotlivci&#160;(výchovní poradci, poradci ve&#160;státních i&#160;nestátních zařízeních a&#160;organizacích, soukromí poradci a&#160;další).</div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><h3 class="ms-rteElement-H3B">Jaké aktivity je možné do soutěže přihlásit&#58;</h3><div style="text-align&#58;justify;">Přihlásit je možné&#160;aktivity, projekty a služby kariérového poradenství v&#160;oblasti vzdělávání a&#160;zaměstnanosti&#160;pro mládež i pro dospělé.&#160; Přihlásit lze i jednorázovou&#160;aktivitu podporující kariérový rozvoj nebo kariérové poradce&#160;(informační nástroj, metoda, publikace, výzkum, studentská práce, konference, vzdělávací akce, projekt apod.).</div><div style="text-align&#58;justify;">Rádi bychom podpořili i&#160;začínající jednotlivce a organizace, přicházející s&#160;malou, ale významnou iniciativou v&#160;oblasti poradenství.</div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><h3 class="ms-rteElement-H3B">Přihlášené aktivity mohou podporovat různé oblasti kariérového rozvoje&#58;</h3><ul style="text-align&#58;justify;"><li>rozvoj dovednosti řízení vlastní kariéry, sebepoznání, sebereflexi, samostatnost a osobní zodpovědnost, schopnost a motivaci k&#160;učení, kritické myšlení a efektivní práci s&#160;informacemi, schopnost rozhodování a komunikační dovednosti;</li><li>získávání a rozvíjení znalostí a orientaci v možnostech vzdělávání a práce, v situaci a změnách na trhu práce, plánování osobního rozvoje, vzdělávání a profesní kariéry, schopnost rozhodovat se a uskutečňovat kariérní volby;</li><li>rozvoj dovedností nutných pro udržení zaměstnání nebo dovedností podporujících/zvyšujících zaměstnatelnost, rozvoj dovedností, které jsou očekávány ze strany zaměstnavatelů, podnikatelské dovednosti;</li><li>talent, jedinečnost a silné stránky.</li></ul><h3 class="ms-rteElement-H3B">Přihlášené aktivity mohou také podporovat oblast kariérového poradenství obecně&#58;</h3><ul style="text-align&#58;justify;"><li>dostupnost a kvalita kariérového poradenství, celoživotní rozměr poradenství; &#160;</li><li>mezinárodní mobility v&#160;oblasti vzdělávání a práce přispívající kariérovému rozvoji;</li><li>inkluzivní přístupy podporující osoby se znevýhodněním ve vzdělávání a na trhu práce s&#160;ohledem na situaci minorit a migrace.</li></ul><h3 class="ms-rteElement-H3B">Harmonogram soutěže&#58;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</h3><div style="text-align&#58;justify;">Zveřejnění/vyhlášení soutěže&#58;&#160;5. května 2017</div><div style="text-align&#58;justify;">Uzávěrka pro zasílání příspěvků&#58;&#160;21. června 2017</div><div style="text-align&#58;justify;">Hodnocení&#58;&#160;červenec – srpen 2017</div><div style="text-align&#58;justify;">Vyhlášení vítězů a prezentace oceněných příspěvků&#58;&#160;21. září 2017</div><div style="text-align&#58;justify;">Studijní návštěva ve Švédsku&#58;&#160;&#160;14. - 17. listopadu 2017</div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><h3 class="ms-rteElement-H3B">Jak se přihlásit&#58;</h3><div style="text-align&#58;justify;">Přihláška ke stažení&#160;<a href="https&#58;//drive.google.com/file/d/0B1S-aJtQA9D8Ti04bGNWWjVaWTg/view?usp=sharing">zde</a></div><div style="text-align&#58;justify;">Přihlášku pošlete na adresu&#160;<a href="mailto&#58;euroguidance@dzs.cz">euroguidance@dzs.cz</a>&#160;nejpozději do&#160;21. června 2017.</div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;">---&#160;</div></div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;">Soutěž je realizovaná ve spolupráci s&#160;Centrem Euroguidance Slovenské republiky, které působí při Slovenské akademické asociaci pro mezinárodní spolupráci. Soutěž je vyhlášena pod záštitou Národního poradenského fóra.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Další informace jsou uvedeny <a href="http&#58;//www.euroguidance.cz/novinky/2017/nckp-2017.html"><strong>na webu Euroguidance.cz</strong></a>.</div><br>24. 5. 2017 11:32:21Centrum Euroguidance, Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje 9. ročník soutěže Národní cena kariérového poradenství. Sdílejte svou praxi kariérového poradenství a inspirujte se od ostatních. Přihlášku pošlete nejpozději do 21. června 2017./sofia/SiteCollectionImages/6_dospeli_a_seniori/Dospely%20se%20vzdelava_per.jpg24. 5. 2017 11:38:50https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/kabinetvychporad/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Vodáková
Sladké opojení 2017 – celostátní soutěž odborných učilišť59891<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Květen je měsícem tradičního setkávání cukrářských učňů z celé republiky v SŠHS Kroměříž. Letos se zde uskutečnil již 13. ročník prestižní soutěže Sladké opojení. Soutěž si během let získala pozitivní hodnocení zástupců učňovského školství, odborníků z praxe i uznání ministerstva.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/thumbnail_IMG_0014.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;800px;height&#58;381px;" /><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Osm dvojic předvedlo svou tvořivost při přípravě dortů na téma „Řemeslo má zlaté dno“. Originální a vtipné výtvory - kadeřnický svět, zlaté ručičky hodinářské, pekařský cech atd. - byly po dokončení prací naaranžovány ve společenském sále. Komise hodnotila celkový vzhled, originalitu, způsob provedení a pracnost, dodržení hmotnosti, hygienu a finální aranžmá.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><h4 class="ms-rteElement-H4B">V cukrářských dovednostech vyhrála domácí dvojice<br></h4><div style="text-align&#58;justify;">Pochvalná hodnocení všech prací byla zadostiučiněním pro každého soutěžícího. Jejich práci vyzdvihl i starosta Kroměříže Mgr. Jaroslav Němec při předávání cen. Jako absolutní špičku cukrářského klání vybrala odborná porota dílo cechu brašnářského vytvořené domácí dvojicí SŠHS Kroměříž Terezou Niščákovou a Terezou Vašinovou. Obě dívky tak obhájily loňské první místo.<br></div><div style="text-align&#58;justify;">Soutěž Sladké opojení má vysoký standard a je dobrou vizitkou školy i města.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/thumbnail_IMG_0027.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;300px;" /><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/thumbnail_IMG_0116.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;300px;" /><br></div><br>24. 5. 2017 8:58:22Květen je měsícem tradičního setkávání cukrářských učňů z celé republiky v SŠHS Kroměříž. Letos se zde uskutečnil již 13. ročník prestižní soutěže Sladké opojení. Soutěž si během let získala pozitivní hodnocení zástupců učňovského školství, odborníků z praxe i uznání ministerstva. /rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/thumbnail_IMG_0014.jpg24. 5. 2017 10:36:44https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadka Evjáková
Mladí, zruční zemědělci jezdili a soutěžili ve Starém Městě59863<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​</strong><span lang="CS-CZ"><strong>Dne&#160;</strong></span><span lang="CS-CZ"><strong>10</strong></span><span lang="CS-CZ"><strong>.&#160;</strong></span><span lang="CS-CZ"><strong>5</strong></span><span lang="CS-CZ"><strong>. 2017 se v prostorách SOŠ&#160;</strong></span><span lang="CS-CZ"><strong>a Gymnázia ve Starém Městě</strong></span><span lang="CS-CZ">&#160;</span><span lang="CS-CZ"><strong>uskutečnilo regionální kolo soutěže jízdy zručnosti studentů zemědělských oborů ze středních škol Jihomoravského a Zlínského kraje.</strong></span></p><div style="text-align&#58;justify;"><span lang="CS-CZ">V minulosti se toto soutěžení stalo oblíbenou disciplínou, proto se Zemědělský svaz ČR</span><span lang="CS-CZ">&#160;rozhodl</span><span lang="CS-CZ">&#160;a</span><span lang="CS-CZ">&#160;v rámci projektu Zemědělství žije</span><span lang="CS-CZ">,</span><span lang="CS-CZ">&#160;obnovi</span><span lang="CS-CZ">l</span><span lang="CS-CZ">&#160;tuto tradici. Regionální kola v osmi oblastech,&#160;</span><span lang="CS-CZ">tak&#160;</span><span lang="CS-CZ">letos odstartovala nultý ročník obnovené soutěže. Pro Jihomoravskou oblast zahrnující Jihomoravský a Zlínsk</span><span lang="CS-CZ">ý kraj se pořadatelem stala SOŠ a Gymnázium Staré Město</span><span lang="CS-CZ">.&#160;</span>&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><div><span lang="CS-CZ">Ve startovním poli čítajícím 11 soutěžících&#160;</span><span lang="CS-CZ">ze šesti škol,&#160;</span><span lang="CS-CZ">byli i staroměstští</span><span lang="CS-CZ">&#160;studenti</span><span lang="CS-CZ">&#160;Martin Bradáč a&#160;</span><span lang="CS-CZ">Katka Matoušková</span><span lang="CS-CZ">, oba z 3. A. Sa</span><span lang="CS-CZ">motná soutěž byla zahájena</span><span lang="CS-CZ">&#160;ředitelem SOŠ&#160;</span><span lang="CS-CZ">a G</span><span lang="CS-CZ">ymnázia</span><span lang="CS-CZ">&#160;Staré Město</span><span lang="CS-CZ">&#160;</span><span lang="CS-CZ">Bedřichem&#160;</span><span lang="CS-CZ">Chromkem</span><span lang="CS-CZ">, dále byli</span><span lang="CS-CZ">&#160;</span><span lang="CS-CZ">také&#160;</span><span lang="CS-CZ">přítomni</span><span lang="CS-CZ">&#160;ředitelka A</span><span lang="CS-CZ">grární komory Uherské Hradiště </span><span lang="CS-CZ">Dagmar&#160;</span><span lang="CS-CZ">Gracová</span><span lang="CS-CZ">, zastupující zároveň i Zemědělský svaz ČR, pan ředitel Školního hospodářství s.r.o. Staré</span><span lang="CS-CZ">&#160;Město </span><span lang="CS-CZ">Josef Slezák a také</span><span lang="CS-CZ">&#160;Ondřej Mikl</span><span lang="CS-CZ">&#160;ze společnosti NAVOS Kroměříž a.s.</span><span lang="CS-CZ">&#160;</span></div><div><span lang="CS-CZ"></span>&#160;</div><div><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/thumbnail_700_1548_j_z.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;267px;" /><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/thumbnail_700_1545_j_z.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;267px;" /><br></div></div><div style="text-align&#58;justify;"><span lang="CS-CZ">Oba pánové při samotné soutěži plnili funkci hlavních rozhodčích a traťových komisařů. Podmínkou účasti v soutěži bylo mimo jiné být žákem školy, mít platný řidičský průkaz skupiny T a věk do 21 let.&#160;</span><span lang="CS-CZ">Soutěž</span><span lang="CS-CZ">ící s</span><span lang="CS-CZ">e</span><span lang="CS-CZ">&#160;po vylosování startovních čísel a poučení o bezpečnosti&#160;</span><span lang="CS-CZ">seznámili s tratí, na které je čekalo deset hodnotících stanovišť s jednotlivými soutěžními prvky (průjezd pravoúhlou zatáčkou, lávka, osmička, couvání do garáže, zastavení u rampy s bočním odstupem, …).&#160;</span>&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><span lang="CS-CZ">Soutěžilo se soupravou traktor</span><span lang="CS-CZ">u</span><span lang="CS-CZ">&#160;Zetor 7711 a přívěs</span><span lang="CS-CZ">u</span><span lang="CS-CZ">&#160;BSS P 93 S. S</span><span lang="CS-CZ">tartujícím&#160;</span><span lang="CS-CZ">nebylo umožněno projetí tratě před závodem.&#160;</span><span lang="CS-CZ">Hodnocení podléhalo parametrům stanovených v propozicích Zemědělského svazu</span><span lang="CS-CZ">&#160;ČR, kde</span><span lang="CS-CZ">&#160;</span><span lang="CS-CZ">v</span><span lang="CS-CZ">yhráv</span><span lang="CS-CZ">á</span><span lang="CS-CZ">&#160;soutěžící s nejrychlejším časem, včetně započtených sekund navíc za trestné body.</span><span lang="CS-CZ">&#160;O</span><span lang="CS-CZ">ba</span><span lang="CS-CZ">&#160;</span><span lang="CS-CZ">zástup</span><span lang="CS-CZ">ci</span><span lang="CS-CZ">&#160;</span><span lang="CS-CZ">SOŠ a Gymnázia Staré Město&#160;</span><span lang="CS-CZ">se nebáli a bojovali.&#160;</span><span lang="CS-CZ">Ú</span><span lang="CS-CZ">skalí trati poměrně dobře zvládl Martin Bradáč</span><span lang="CS-CZ">&#160;a celkové 4. místo je pro něj úspěchem. Ani Katka Matoušková</span><span lang="CS-CZ">,&#160;</span><span lang="CS-CZ">jako jediná dívka ve startovním poli</span><span lang="CS-CZ">,</span><span lang="CS-CZ">&#160;nezklamala a i její 6. místo se cení.&#160;</span>&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><span lang="CS-CZ">V soutěži obsadili první dvě místa žáci&#160;</span><span lang="CS-CZ">SZeŠ</span><span lang="CS-CZ">&#160;a přírodovědné&#160;</span><span lang="CS-CZ">Rožnov pod Radhoštěm Tomáš&#160;</span><span lang="CS-CZ">Kotrla</span><span lang="CS-CZ">&#160;a Martin&#160;</span><span lang="CS-CZ">Sendler</span><span lang="CS-CZ">&#160;a dokonale tak využili výhody vylosovaných posledních&#160;</span><span lang="CS-CZ">dvou&#160;</span><span lang="CS-CZ">startovacích čísel. Třetí skončil Pavel&#160;</span><span lang="CS-CZ">Million</span><span lang="CS-CZ">&#160;ze SŠ a ZŠ Tišnov.&#160;</span><span lang="CS-CZ">D</span><span lang="CS-CZ">o republikového kola, které se uskuteční 22. 6. 2017 v</span><span lang="CS-CZ"> </span><span lang="CS-CZ">Sušici</span><span lang="CS-CZ">,</span><span lang="CS-CZ">&#160;může&#160;</span><span lang="CS-CZ">dle propozic&#160;</span><span lang="CS-CZ">postoupit jen jeden žák školy</span><span lang="CS-CZ">, a tak&#160;</span><span lang="CS-CZ">za SOŠ a Gymnázium Staré Město bude bojovat</span><span lang="CS-CZ">&#160;Martin Bradáč</span><span lang="CS-CZ">.&#160;</span>&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><span lang="CS-CZ"></span><span lang="CS-CZ">Autor&#58;</span><span lang="CS-CZ"><span lang="CS-CZ" style="text-align&#58;justify;">Radislav</span></span><span lang="CS-CZ"><span lang="CS-CZ" style="text-align&#58;justify;"></span><span lang="CS-CZ" style="text-align&#58;justify;">&#160;Dolina</span><span style="text-align&#58;justify;">&#160;</span></span></div><p style="text-align&#58;justify;"><span class="TextRun SCX77214806" lang="CS-CZ" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;color&#58;#000000;font-size&#58;12pt;font-family&#58;&quot;times new roman&quot;, serif;line-height&#58;19px;"><span class="NormalTextRun SCX77214806" style="margin&#58;0px;padding&#58;0px;background-color&#58;inherit;"><br></span></span></p>23. 5. 2017 13:47:41Dne 10. 5. 2017 se v prostorách SOŠ a Gymnázia ve Starém Městě uskutečnilo regionální kolo soutěže jízdy zručnosti studentů zemědělských oborů ze středních škol Jihomoravského a Zlínského kraje./rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/thumbnail_700_1545_j_z.jpg26. 5. 2017 7:08:54https://www.zkola.cz/rodice/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadka Evjáková
Zazvonil zvonec a Erasmu+ na Šafařce je konec59844<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Tři roky příprav, poté tři roky projektu financovaného Evropskou unií, pět setkání učitelů a tři setkání žáků, tisíce hodin práce mnoha lidí. Taková je bilance celkové spolupráce škol tří zemí – ZŠ Šafaříkova z&#160;Valašského Meziříčí a základních škol z&#160;Veliké Ludiny v&#160;Chorvatsku a z&#160;Oulu ve Finsku. Úloha závěrečného setkání padla právě na Šafařku.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;">V&#160;podvečerní slunnou neděli 14. května 2017 dorazily na parkoviště před informačním centrem u zámku Žerotínů dva autobusy. Vystoupilo 41 chorvatských a finských učitelů a žáků. Čekal nás náročný, ale úžasný týden nesoucí se v&#160;rytmu hudby, která byla náplní letošního projektového roku. K&#160;přípravě velkého finiše projektu jsme se snažili přistoupit zodpovědně a připravit hostům spoustu nevšedních zážitků. Povedlo se nám to, i když nám osud občas házel klacky pod nohy v&#160;podobě nemocí, úrazů nebo komunikačních nedorozumění.</div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;">V&#160;pondělí jsme hosty přivítali úvodním hudebně-tanečním ceremoniálem ve školní jídelně. Po prohlídce školy jsme se pustili do workshopů. Žáci si protáhli svá těla u valašských točených, rozezvučeli své hlasivky u lidové písně Nechoď Janku přes Polanku a v&#160;soutěžním workshopu si ověřili, co se naučili o chorvatské, české a finské hudbě. Ukázali jsme hostům krásy naší přírody při výletu na Pustevny a Radhošť a hladina adrenalinu všem stoupla v&#160;lanovém centru Tarzánie. Návštěvou rožnovského Valašského muzea v&#160;přírodě a přilehlé Jurkovičovy rozhledny jsme se ještě vrátili k&#160;tématu architektury a svačinkou v&#160;Kolibě Na Pasekách v&#160;podobě frgálu zase k&#160;tématu tradiční kuchyně. Nezapomněli jsme navštívit naši partnerskou firmu Unipar, která dala žákům možnost nahlédnout do praxe podnikání, společného jmenovatele všech tří let. </div><div style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/IMG_5853.JPG" alt="IMG_5853.JPG" style="margin&#58;5px;" /><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Páteční den byl den D, kdy jsme se po mnoha zkouškách v&#160;tělocvičně konečně přesunuli do zámku Žerotínů, kde jsme v&#160;lehké nervozitě dokončili poslední přípravy na závěrečný ceremoniál. Kromě rodičů, příbuzných či přátel zasedli mezi diváky také různí vzácní hosté – starosta města Valašského Meziříčí pan Robert Stržínek, Její Excelence paní Ines Troha, velvyslankyně Chorvatska v&#160;ČR, nebo také bývalý velvyslance ČR v&#160;Chorvatsku pan Martin Košatka. Pozornost diváků zajisté přitáhly hlavně tři písně – Yesterday, Are you sleeping a Oh!Susanna, protože žáci je nacvičili ve čtyřech jazycích – angličtině, chorvatštině, češtině a finštině. Bouřlivý potlesk si ale získaly i nacvičené valašské točené a sami diváci se zapojili &#160;do zpěvu lidové písně nebo si zatancovali polku za doprovodu cimbálové muziky Bača. Kapesníky jsme museli vytáhnout nejen u dojemných rozlučkových proslovů plných slov díků a vzpomínek, ale také na závěr žákovského programu, kdy Češi, Chorvati i Finové ve ztemnělém sále za svitu svíček a s&#160;doprovodnou prezentací projektových fotek zazpívali světoznámou píseň We are the world. Ještě teď mi její slova doznívají v&#160;hlavě. „My jsme svět, my jsme děti,&#160; my jsme ti, kteří dělají&#160; dny jasnějšími, lepšími…&quot; Ano, naši žáci nám opravdu projasnili celou slavnost a při následném koncertě Docuku se vyřádili jak oni, tak dospělí.</div><div style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/20170519_155249.jpg" alt="20170519_155249.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Vše musí jednou skončit a tak i náš projekt a týden vzájemného setkání. Stojíme na konci tří let tvrdé práce, ale také nových zkušeností, nevšedních zážitků a poznávání odlišných kultur. Ale hlavně naše srdce i facebookové profily jsou naplněny novými přátelstvími.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Sobota 20. května 2017, na parkovišti u infocentra čekají opět dva autobusy. Atmosféra je tentokrát ale prosycena slzami, objetími, emocemi, slovy díků, chvály a příslibů. Po slunečném týdnu přišel zamračený víkend. Nastal nejtěžší moment projektu. Loučení. Uvidíme se ještě někdy? Podaří se nám udržet vzájemnou spolupráci a přátelství? Věříme, že ano. Věříme, že se nám ještě podaří sledovat s&#160;našimi novými přáteli polární záři nebo soby, chorvatské vinice či jabloňové sady zalité sluncem, cítit znovu finský klid a obětavost nebo zažít chorvatské veselí a pohostinnost.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Když se se mnou v&#160;sobotu loučil finský učitel Matti, který anglicky moc dobře neumí, řekl mi, k&#160;mému překvapení, česky&#58; „Jsem šťastný...&quot; Se slzami dojetí uzavíráme velkou kapitolu v&#160;knize našeho života, která nás neskutečně obohatila. A já děkuji každé dobré duši, která v&#160;tomto projektu vypomohla a byla součástí tohoto příběhu.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/IMG_8314.jpg" alt="IMG_8314.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></div><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/EU%20flag-Erasmus+_vect_POS.jpg" alt="EU flag-Erasmus+_vect_POS.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;800px;height&#58;229px;" /><br>23. 5. 2017 7:33:30Tři roky příprav, poté tři roky projektu financovaného Evropskou unií, pět setkání učitelů a tři setkání žáků, tisíce hodin práce mnoha lidí. Taková je bilance celkové spolupráce škol tří zemí – ZŠ Šafaříkova z Valašského Meziříčí a základních škol z Veliké Ludiny v Chorvatsku a z Oulu ve Finsku. Úloha závěrečného setkání padla právě na Šafařku. /rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Fotky%202015_2016/Safarikova.jpg23. 5. 2017 7:43:42https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Vodáková
Komunikace mezi školou a veřejností v základním vzdělávání59835<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na problematiku komunikace základních škol s veřejností, zejména se zákonnými zástupci žáků.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;"><br>Potřebné údaje Česká školní inspekce získala na základě prezenční inspekční činnosti,&#160;která se uskutečnila od října 2016 do ledna 2017 ve 305 základních školách&#160;a&#160;prostřednictvím on-line elektronického dotazníku určené</span><span style="background-color&#58;transparent;">ho ředitelům 200 vybraných ZŠ (březen 2017).&#160;</span><br></p><h1 class="ms-rteElement-Purple">Shrnutí hlavních zjištění</h1><ul><li>Chybí ucelená metodika (školy nemají&#160;k dispozici jednotnou, ucelenou a prakticky využitelnou metodiku, která je potřebná zejména pro řešení problematických, nebo dokonce krizových komunikačních situací).<br></li><li>Jen polovina školských rad je funkčních. Kromě školské rady působí v necelých dvou třetinách oslovených škol nějaký další subjekt mající statut právnické osoby, který je <span style="background-color&#58;transparent;">velmi užitečným partnerem </span><span style="background-color&#58;transparent;">školy</span><span style="background-color&#58;transparent;"> v oblasti materiální či finanční podpory některých školních aktivit i</span><span style="background-color&#58;transparent;">&#160;v rovině komunikace.</span><br></li><li>Rodiče se na školu obracejí čím dál častěji. Více&#160;než třetina dotazovaných ředitelů uvedla, že v posledních dvou letech zaznamenali zesílení intenzity komunikace rodičů se školou, která se projevovala jak častějšími žádostmi o informace, tak zvýšeným počtem jiných <span style="background-color&#58;transparent;">požadavků rodičů vůči škole</span><br></li><li>Systematická podpora není většinou nastavena.&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">Nejčastější </span><span style="background-color&#58;transparent;">způsob (65 %), jakým jsou rodiče informováni o možnostech řešení konfliktních situací nebo vyjádření nespokojenosti s fung</span><span style="background-color&#58;transparent;">ováním školy, je prostřednictvím třídních schůzek. </span><span style="background-color&#58;transparent;">Ž</span><span style="background-color&#58;transparent;">ádný dohodnutý postup neexistuje u 35 % škol, jen&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">12 % navštívených škol má nastavena pravidla a mechanismy k organizování vlastní činnosti (školní řád a další vnitřní předpisy) tak, že k nim mají rodiče snadný přístup.&#160;</span><br></li><li>Naprostá vět<span style="background-color&#58;transparent;">šina základních škol (99 % nad 150 žáků a 94 % s menším počtem) provozuje vlastní webové stránky. Těmito stránkami informuje 62 % škol rodiče žáků zejména o akcích školy, rozvrzích tříd nebo o aktuální nabídce ve školním stravování. Weby využívá 56 % ZŠ i ke zveřejňování výukových materiálů a úkolů, bezmála polovina na nich také provozuje systém informující o hodnocení žáků.&#160;</span><br></li></ul><p>Celou tematickou zprávu si můžete přečíst <a href="http&#58;//www.csicr.cz/html/tz_komunikace_mezi_skolou/html5/index.html?&amp;locale=CSY"><strong>na webu České školní inspekce</strong></a>.</p><p><br></p><p>Zdroj&#58; Česká školní inspekce<br><br></p><p></p>22. 5. 2017 14:05:28Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na problematiku komunikace základních škol s veřejností, zejména se zákonnými zástupci žáků./SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/152139072.jpg22. 5. 2017 14:20:05https://www.zkola.cz/rodice/knihovnaaodkazy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Vodáková

Chcete dostávat novinky z tohoto portálu e-mailem?

​Chcete-li si dostávat upozornění na nové články, přejděte na stránku s nastavením. Pro zasílání newsletteru zadejte svůj email zde.