Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na portálu zkola Všechny novinky

 

 

Veřejné připomínkování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji 202064717 <p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;"><strong>Vážené dámy a pánové, kolegové, kolegyně a všichni, kteří chcete přispět svou zkušeností, radou, postřehem ke tvorbě strategického dokumentu, kterým je Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje na roky 2020 až 2023. </strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Předkládáme Vám k&#160;veřejnému připomínkování 1. verzi tohoto nově připravovaného Dlouhodobého záměru, který navazuje na dokument, jenž byl schválen Zastupitelstvem kraje v&#160;roce 2016.</p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Vaše připomínky můžete odesílat na e-mail&#58; <a href="mailto&#58;radovan.vysmek@kr-zlinsky.cz">radovan.vysmek@kr-zlinsky.cz</a>, až do <strong>30. 9. 2019</strong>. </p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">O tom, jakým způsobem budou všechny adresné připomínky vypořádány, Vás informujeme opět na těchto stránkách, nejpozději 15. 11. 2019, kdy vyvěsíme upravenou verzi č. 2 k&#160;dalšímu připomínkování. </p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Věříme, že tato forma otevřené diskuse s&#160;širokou veřejností bude pro obsah dokumentu přínosem a předem děkujeme všem, kteří věnují svůj čas jeho čtení a zasílání svých námětů. </p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Školství zásadně zasahuje do života jedince i celé společnosti a provází nás celým životem. Pokud se nám společně podaří nastínit možné cesty rozvoje regionálního školství, které povedou ke spokojenému životu v&#160;našem kraji, bude to jenom ku&#160;prospěchu nás všech. </p><p class="MsoNormal" style="text-align&#58;justify;">Předem Vám děkuji za celý tým zpracovatelů, pracovníků Odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje.</p><p class="MsoNormal">&#160;</p><p class="MsoNormal"><strong>PhDr. Stanislav Minařík </strong><br> vedoucí odboru</p><p class="MsoNormal"><span>Ve Zlíně 2. 9. 2019<br></span></p><p class="MsoNormal"><br></p><p class="MsoNormal"><a href="/management/Documents/DZ%20ZK%202020%20-%20pro%20veřejné%20připomínkování.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> DZ ZK 2020 - pro veřejné připomínkování.pdf</a></p><p class="MsoNormal"><a href="/management/Documents/Formular_pro_pripominky_DZ%20ZK%202020.xlsx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icxlsx.png" alt="" /> Formulář pro připomínky DZ ZK 2020.xlsx</a></p><p class="MsoNormal"><br><span></span></p>2. 9. 2019 7:50:10Předkládáme Vám k veřejnému připomínkování 1. verzi tohoto nově připravovaného Dlouhodobého záměru, který navazuje na dokument, jenž byl schválen Zastupitelstvem kraje v roce 2016.2019-09-29T22:00:00Z/SiteCollectionImages/Dolar_Nove/Rozpocty_per.jpg5. 9. 2019 12:20:06http://www.zkola.cz/management/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadovan Výsmek
Dětem ze znečištěných oblastí pomohou od prachu ozdravné pobyty. MŽP přispěje 40 milionů 50181<p><strong>Školy a další kolektivy z oblastí s nejvíce znečištěným ovzduším se mohou ucházet o finanční příspěvky na ozdravné pobyty dětí. MŽP ve spolupráci se Státním fondem ŽP vyhlašuje dotační výzvu, která spojí péči o zdraví a ekologickou výchovu.</strong></p><p>V Národním programu Životní prostředí je připraveno celkem 40 milionů korun. </p><p><font face="Thread-00002c64-Id-00000009">Více informací zde&#58;</font></p><p><a href="https&#58;//www.sfzp.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/detail-tiskove-zpravy/?id=100">https&#58;//www.sfzp.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/detail-tiskove-zpravy/?id=100</a></p><p><br></p><p><br></p>13. 9. 2019 8:09:01Školy a další kolektivy z oblastí s nejvíce znečištěným ovzduším se mohou ucházet o finanční příspěvky na ozdravné pobyty dětí. MŽP ve spolupráci se Státním fondem ŽP vyhlašuje dotační výzvu, která spojí péči o zdraví a ekologickou výchovu2019-09-12T22:00:00Z/zdz/SiteCollectionImages/4_Příroda%20a%20krajinky/IMGP2802.JPG13. 9. 2019 10:11:18http://www.zkola.cz/zdz/temata/ekologicka_vychova/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopRadim Sukop
Vzdělávací projekt daně a cla do škol50182<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Projekt „Daně a cla do škol&quot; vznikl za spolupráce Finanční a Celní správy. Jeho cílem je nabídnout možnost doplnit výuku finanční gramotnosti o informace z oblasti daní i cel a osvětlit význam a účel jejich výběru.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">V rámci projektu vznikl web <a href="http&#58;//www.finfoveskole.cz/" target="_blank">www.finfoveskole.cz</a>, který má sloužit jako informační zdroj pro studenty i učitele. <br><span style="background-color&#58;transparent;"><br></span></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;">K předávání informací jsou také připraveny tematické přednášky, určené </span><strong style="font-size&#58;14px;">pro studenty středních škol</strong><span style="background-color&#58;transparent;">, které budou zajišťovat proškolení lektoři z řad pracovníků Finanční i Celní správy.</span><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Pro bližší informace a možnost zapojení se do projektu je možno kontaktovat koordinátora projetu Daně a cla do škol pro Zlínský kraj.&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">Kontaktní údaje a další podrobnosti jsou uvedeny v&#160;přiloženém letáku.</span></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;"><br></span></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;"><a href="/sofia/pedagogove/prurezovatemata/vychova-k-podnikavosti/Documents/Daně%20a%20cla%20do%20škol,%20kontaktní%20leták.docx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />&#160;Daně a cla do škol, kontaktní leták.docx</a><br></span></p>13. 9. 2019 12:01:37Projekt „Daně a cla do škol" vznikl za spolupráce Finanční a Celní správy. Jeho cílem je nabídnout možnost doplnit výuku finanční gramotnosti o informace z oblasti daní i cel a osvětlit význam a účel jejich výběru. 2019-09-12T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/5_Images/Dane.jpg13. 9. 2019 12:07:04http://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/prurezovatemata/vychova-k-podnikavosti/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováKarel Skoumal
Esejistická soutěž pro žákyně a žáky SŠ: Tvář naší země50349<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Knihovna Václava Havla vyhlašuje soutěž o nejlepší esej pro žákyně a žáky středních škol. Tématem je Tvář naší země aneb Jak vnímáte tvář země, v níž žijete? Je Česko zemský ráj to na pohled? Své práce posílejte do 31. 10. 2019.&#160;</strong><br></p><p><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Letošní ročník esejistické soutěže pro studenty středních škol reaguje na aktuální výzvy v oblasti ekologie a klimatu. Při psaní eseje se žákyně a žáci&#160;mohou inspirovat projevy Václava Havla na toto téma.&#160;</p><ul><li style="text-align&#58;justify;">Ve videoklipu byl použit videopozdrav ke konferenci „Společenská odpovědnost obchodních společností v EU-10&#58; Očekávání x realita“ z roku 2006, který natočil Petr Jančárek. Text videopozdravu je k dispozici zde&#58;&#160;<a href="/pedagogove/souteze/Documents/Videopozdrav%20na%20konferenci%20o%20odpovědnosti_2006.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Videopozdrav na konferenci o odpovědnosti_2006.pdf</a><br></li><li style="text-align&#58;justify;">Další inspirativní texty Václava Havla na toto téma představují úvodní projevy ke konferenci Tvář země, jako například tento z roku 2002&#58; <em>Hodně se dnes mluví, často to slyšíme především z úst politiků, o tak zvaných národních zájmech. (...) Já se domnívám, že nejbytostnější a naprosto základní národní zájem je ten, který začasté titíž politici, kteří nejvíc o národních zájmech mluví, přehlížejí&#58; totiž uchovat krásu naší krajiny, jejího osídlení, měst, vesnic, památek, současně vnést logiku do kombinace různých typů zemědělství, zalesnění, ochrany toho, co je divoké a co se dědí po staletí a po tisíciletí, a zároveň kultivovat tento prostor. Co jiného je náš národní zájem? Vždyť si uvědomme, že mluvíme-li o našem státě, často ho nazýváme naší zemí. Mluvíme o parlamentu naší země, o vládě naší země. Sama tato terminologie, na první pohled nelogická, přece dává jasně najevo, co tím největším národním bohatstvím rozumíme – totiž tuto zemi se vším, co je na ní, pod ní, se vším, co ji tvoří, co ji strukturuje.</em> Václav Havel, <a href="https&#58;//old.vaclavhavel.cz/index.php?sec=7&amp;id=9&amp;kat=2&amp;from=10" target="_blank">Zahájení konference &quot;Tvář naší země&quot;</a>&#160;(odkaz vede na sekci Projevy na stránkách www.old.vaclavhavel.cz), Pražský hrad, Míčovna, 8. 10. 2002&#160;</li></ul><h4 class="ms-rteElement-H4B">Pravidla a ceny<br></h4><p style="text-align&#58;justify;">Texty, psané v&#160;českém jazyce, v&#160;rozsahu 5 až 10 normostran (9&#160;000 – 18 000&#160;znaků), opatřené jménem autorky/autora, rokem narození a názvem střední školy&#160;<strong>posílejte do 31. 10. 2019</strong>&#160;v&#160;elektronické podobě na adresu&#58;&#160;<a title="E-mail" href="mailto&#58;esej@vaclavhavel-library.org" target="_blank"></a><a title="E-mail" href="mailto&#58;esej@vaclavhavel.cz">esej@vaclavhavel.cz</a>.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Eseje posuzuje porota, složená z&#160;českých kulturních osobností, myšlenkově blízkých Václavu Havlovi.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>Zdroj&#58; Knihovna Václava Havla, <a href="https&#58;//www.vaclavhavel.cz/" target="_blank">www.vaclavhavel.cz</a>&#160;<p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p><br></p>12. 9. 2019 9:09:43Knihovna Václava Havla vyhlašuje soutěž o nejlepší esej pro žákyně a žáky středních škol. Tématem je Tvář naší země aneb Jak vnímáte tvář země, v níž žijete? Je Česko zemský ráj to na pohled? Své práce posílejte do 31.10. 2019. 2019-09-11T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/91409193.jpg12. 9. 2019 9:28:27http://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
VET Fest – Veletrh odborných dovedností50282<p style="text-align&#58;justify;"><strong>VET Fest je celodenní akce určená především základním a středním odborným školám,&#160;</strong><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>ale i široké veřejnosti. Proběhne v Praze&#160;</strong></span><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>v úterý 15. října 2019. Součástí bude prostor pro stánky partnerských institucí a doprovodný program s prezentacemi odborných škol, absolventů zahraničních odborných stáží a diskuzemi o odborném vzdělávání.</strong></span></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><h4 class="ms-rteElement-H4B"><span class="ms-rteThemeForeColor-10-0">Cíle akce</span></h4><p style="text-align&#58;justify;">Cílem VET Festu je představit širokou škálu odborných dovedností žáků středních odborných škol a učilišť, informovat o významu mezinárodní spolupráce pro odborné vzdělávání, inovace a zaměstnanost a inspirovat potenciální zájemce ke studiu na odborné škole a k výjezdu na zahraniční odbornou stáž. Na akci budou své dovednosti a zkušenosti ze zahraniční mobility prezentovat žáci a pracovníci škol zapojených do programu Erasmus+.<br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/management/omsrlz/narodniagentura/PublishingImages/pozvánka_VET%20Fest_ZŠ.jpg" alt="pozvánka_VET Fest_ZŠ.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;700px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;">Registrace na VET Fest (pro skupiny větší než 10 osob) níže.</span><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Prosíme o výběr preferovaného času Vaší návštěvy.&#160;<strong>Upozorňujeme, že v případě velkého počtu přihlášených ve stejném čase může být Váš čas návštěvy změněn.&#160;</strong>V takovém případě Vás budeme kontaktovat.</p><p style="text-align&#58;justify;">Podrobný program celé akce bude průběžně aktualizován na stránce DZS v sekci <a href="https&#58;//www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-odborne-vzdelavani/vet-fest-veletrh-odbornych-dovednosti-b/" target="_blank"><strong>Projekty mobility osob - odborné vzdělávání</strong></a>.</p><p style="text-align&#58;justify;">*Registrací beru na vědomí, že uvedené osobní údaje jsou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), což je ze strany DZS specifikováno v Zásadách zpracování osobních údajů a relevantních Oznámení o zpracování osobních údajů dostupných na webových stránkách&#160;<a href="https&#58;//www.dzs.cz/cz/o-dzs/gdpr/">DZS</a>.</p><p style="text-align&#58;justify;">Děkujeme Vám za Vaši registraci!</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>UPOZORNĚNÍ&#58; ČAS NÁVŠTĚVY V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH JE PRO SKUPINY JIŽ PLNĚ OBSAZEN.&#160;</strong></p><strong>Místo konání</strong><br>Vnitroblock, Tusarova 791/31, Praha 7 - Holešovice<br>Začátek akce&#58; 15. 10. 2019 09&#58;00<br>Konec akce&#58; 15. 10. 2019 15&#58;00<br>Kapacita&#58; 300<p><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Kontakt&#58;</strong>&#160;<a href="mailto&#58;eva.teysslerova@dzs.cz" target="_blank">eva.teysslerova@dzs.cz</a>,&#160;<span style="background-color&#58;transparent;"><a href="http&#58;//www.naerasmusplus.cz/" target="_blank">www.naerasmusplus.cz</a></span></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;"><br></span></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;"><br></span></p><p><br></p>16. 5. 2019 11:32:30Akce je určená především základním a středním odborným školám, ale i široké veřejnosti. Cílem je prezentovat širokou škálu odborných dovedností žáků středních odborných škol a učilišť a inspirovat potenciální zájemce ke studiu na odborné škole. Proběhne v Praze v úterý 15. října 2019. 2019-09-10T22:00:00Z/SiteCollectionImages/3_Řemesla%20a%20profese/Kucharka.jpg11. 9. 2019 6:20:28http://www.zkola.cz/management/omsrlz/narodniagentura/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Literární soutěž pro studenty středních škol Zlínského kraje65429<div><strong>Michaela Šojdrová poslankyně Evropského parlamentu,&#160;</strong><span style="text-align&#58;justify;"><strong>Gymnázium Kroměříž a Klub UNESCO Kroměříž&#160;</strong></span><span style="text-align&#58;justify;"><strong>vyhlašují u příležitosti 30. výročí listopadových událostí&#160;</strong></span><span style="text-align&#58;justify;"></span><span style="text-align&#58;justify;"><strong>Literární soutěž pro studenty středních škol Zlínského kraje.</strong></span></div><p><br></p><p style="text-align&#58;center;"><strong>„17. listopad po 30 letech očima dnešních studentů&quot;</strong></p><p>Autoři soutěžních prací mohou zvolit libovolný slohový útvar (esej, úvahu, rozhovor, báseň atd.). Vítěz soutěže se může zúčastnit i se svým pedagogem listopadového zájezdu do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku.</p><div><strong><br></strong></div><div><strong>PROPOZICE SOUTĚŽE&#58;</strong></div><div><strong><br></strong></div><div>Soutěž je určena pro studenty středních škol Zlínského kraje (od 15 do 20 let).<br></div><div><br></div><div>Soutěžní práce v rozsahu max. 3 normostrany zasílejte v elektronické podobě na adresu&#58; suchankova@sojdrova.cz.&#160;</div><div><br></div><div>Termín odevzdání <strong>do čtvrtka 17. 10. 2019.</strong></div><div><strong><br></strong></div><div>Hodnocení provede porota složená z pedagogů středních škol, zástupců Klubu UNESCO Kroměříž.</div><div><br></div><div>Vítězové obdrží hodnotné věcné ceny. Všichni účastníci obdrží diplomy a drobné upomínkové předměty. Autor vítězné práce přečte svůj text v listopadu 2019 v Evropském parlamentu ve Štrasburku.<br></div><div><br></div><div>Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže s předáním ocenění se bude konat v aule Gymnázia Kroměříž&#160;<span style="text-align&#58;justify;">dne 7. listopadu 2019.</span></div><p><br></p><p>Pro bližší informace se obraťte na asistentku europoslankyně&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">Tamaru Suchánkovou,&#160;</span><a href="mailto&#58;suchankova@sojdrova.cz" style="font-size&#58;14px;">suchankova@sojdrova.cz</a><span style="background-color&#58;transparent;">, 734&#160;311&#160;066.</span></p><p>&#160;</p><p><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Pozvánka_literární_soutěž.pdf.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Pozvánka_literární_soutěž.pdf.pdf</a><br></p><p><br></p>11. 9. 2019 5:29:26Michaela Šojdrová poslankyně Evropského parlamentu, Gymnázium Kroměříž a Klub UNESCO Kroměříž vyhlašují u příležitosti 30. výročí listopadových událostí Literární soutěž pro studenty středních škol Zlínského kraje. 2019-09-10T22:00:00Z/SiteCollectionImages/5_images/kniha.jpg11. 9. 2019 5:43:45http://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováIrena Procházková
Stále můžete soutěžit s projektem kraje pro bezpečný internet65430<p><strong>Až do 15. listopadu mohou žáci a studenti základních a středních škol ve Zlínském kraji soutěžit s projektem Kraje pro bezpečný internet, dozvědět se důležité informace o bezpečném užívání informačních technologií a vyhrát hodnotné ceny!</strong>​</p><p></p><p>Pro žáky a studenty je připraveno devět e-learningových lekcí a 10 krátkých videospotům na které navazuje připravený soutěžní kvíz. Po správném zodpovězení dvaceti otázek z oblasti bezpečného chování na internetu jsou soutěžící zařazeni do losování o hodnotné ceny. Žáci a studenti si také mohou po absolvování soutěžního kvízu zasoutěžit i v Kvízu PLUS, který je určen pro opravdové znalce problematiky elektronické bezpečnosti. Ceny do soutěže věnovalo sdružení CZ. NIC, společnost Microsoft a GORDIC.</p><p>Lekce a soutěžní kvíz jsou dostupné na webu <a href="http&#58;//www.kpbi.cz./">www.kpbi.cz.</a> Soutěžní kvíz poběží do 15. listopadu 2019. Poté bude následovat losování vítězů a prezenční krajská finále soutěžního kvízu PLUS. </p><p>Projekt Kraje pro bezpečný internet je realizován pod záštitou Asociace krajů ČR. V rámci svých aktivit také úzce spolupracuje s Policií ČR. Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. V rámci projektu jsou kromě e-learningových kurzů pro žáky a studenty připraveny lekce pro učitele, rodiče a veřejnost, sociální pracovníky a policisty a videospoty pro rodiče, seniory a pro mládež.</p>11. 9. 2019 11:20:41Až do 15. listopadu mohou žáci a studenti základních a středních škol ve Zlínském kraji soutěžit s projektem Kraje pro bezpečný internet, dozvědět se důležité informace o bezpečném užívání informačních technologií a vyhrát hodnotné ceny!2019-09-10T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/147426282.jpg11. 9. 2019 13:16:48http://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopLucie Časarová
Chcete ovlivnit kariérové poradenství ve Zlínském kraji?66826<p><strong>Centrum kariérového poradenství (CKP) pořádá dne 24. 9. 2019 od 13.00 hod. diskuzní platformu na téma Priority Zlínského kraje v oblasti kariérového poradenství.&#160;</strong></p><p><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Na této platformě vystoupí <strong>RNDr. Petr Pokorný</strong><strong> </strong>(zástupce NÚV) <strong>s aktuálními otázkami kariérového poradenství</strong>. Hovořit bude také o prevenci předčasných odchodů žáků ze vzdělávání. <strong>Specialistky CKP budou prezentovat záměry kraje ve směřování kariérového poradenství na příští období.</strong> </p><p style="text-align&#58;justify;">Právě teď je mimořádná příležitost sdělit na diskuzní platformě svoje představy, názory a přání, jak by se mělo kariérové poradenství podle Vás vyvíjet a co je potřeba v této oblasti udělat v příštím období. Zváni jsou všichni pedagogičtí pracovníci i odborná veřejnost se zájmem o danou problematiku. Akce se koná v budově Zlínského kraje č. 21, 14. patro, místnost 1448. </p><p><br></p><p>Účast potvrďte <strong>do 19. 9. 2019 </strong>na e-mail&#58; <a href="mailto&#58;CKP@kr-zlinsky.cz" target="_blank">CKP@kr-zlinsky.cz</a><strong> </strong>nebo telefonicky 577 043 747, 731 555 052. Počet míst je omezen na 20.<br></p><p><br></p>10. 9. 2019 15:03:08Centrum kariérového poradenství pořádá dne 24. 9. 2019 od 13.00 hod. diskuzní platformu na téma Priority Zlínského kraje v oblasti kariérového poradenství. Přihlášky do 19. 9. 2019. 2019-09-10T22:00:00Z/sofia/SiteCollectionImages/images/120661555.jpg12. 9. 2019 8:12:01http://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina NěmcováMiroslava Hošáková