Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na portálu zkola Všechny novinky

 

 

Společné vzdělávání - mýty a fakta o inkluzi33129<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Zlínský kraj zve&#160;</strong><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>na konferenci „Společné vzdělávání - mýty a fakta o inkluzi&quot; zaměřenou na aktuální téma společné vzdělávání, která je pořádána v&#160;rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.&#160;</strong></span><span style="background-color&#58;transparent;"><strong>Akce se uskuteční 16. listopadu 2017 ve Zlíně a je&#160;určena především výchovným poradcům, ředitelům ZŠ a SŠ, odborné veřejnosti a všem, kteří se touto problematikou zabývají.</strong></span></p><p style="text-align&#58;justify;">Těžištěm konference budou workshopy, na kterých se budou probírat situace, se kterými se pedagogičtí pracovníci setkávají v&#160;souvislosti se společným vzděláváním. Odborní lektoři nabídnou posluchačům praktické nápady a ověřené zkušenosti, jak to dělat v&#160;praxi. </p><h2>Program&#58;</h2><div>8&#58;30 Prezence účastníků</div><div><br></div><div>9&#58;00 Zahájení konference, přivítání hostů</div><div><br></div><div><strong>9&#58;00 Český vzdělávací systém versus inkluzivní vzdělávání</strong></div><div>Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D., Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem</div><div><br></div><div><strong>9&#58;50 Zkušenosti s řízením ZŠ&#58; Hodnoty a principy společného vzdělávání v praxi</strong></div><div>Mgr. Vladimír Foist, Agentura pro sociální začleňování</div><div><br></div><div>10&#58;40 Coffee break</div><div><br></div><div><strong>10&#58;55 Společné vzdělávání, právo a úskalí jejich aplikace</strong></div><div>Mgr. Lucie Obrovská, Ph.D., Veřejný ochránce práv</div><div><br></div><div>11&#58;45 Ochutnávka odpoledních workshopů</div><div><br></div><div>12&#58;00 Oběd</div><div><br></div><div>12&#58;30 Workshopy</div><div><strong>Nástroj pro efektivní začleňování žáků&#58; „Profil na jednu stránku“</strong></div><div>Mgr. Veronika Škopová</div><div><br></div><div><strong>Spolupráce asistenta pedagoga a učitele</strong></div><div>Mgr. Olga Kusá</div><div><br></div><div><strong>Jak vytvořit efektivní školní poradenské pracoviště</strong></div><div>Mgr. Vladimír Foist</div><div><br></div><div>14&#58;00 Zakončení konference</div><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Konference se uskuteční v Malém kongresovém sále interhotelu Moskva&#160;ve Zlíně dne <strong>16. 11. 2017 od 9&#58;00 hodin</strong>. Účast na konferenci je bezplatná. Bližší informace naleznete v&#160;přiložené pozvánce.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Pozvánka_16.11.2017.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;</a><strong><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Pozvánka_16.11.2017.pdf">Pozvánka_16.11.2017.pdf</a></strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Spolecne_vzdelavani_myty_a_fakta_o_inkluzi/KAP%20logo.jpg" alt="KAP logo.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></p>20. 10. 2017 11:05:16​Zlínský kraj zve na konferenci „Společné vzdělávání - mýty a fakta o inkluzi" zaměřenou na aktuální téma společné vzdělávání, která je pořádána v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje. Akce se uskuteční 16. listopadu 2017 ve Zlíně a je určena především výchovným poradcům, ředitelům ZŠ a SŠ, odborné veřejnosti a všem, kteří se touto problematikou zabývají. /SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/104198229.jpg20. 10. 2017 13:33:20https://www.zkola.cz/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
SŠPHZ z Uherského Hradiště vstoupila do nového projektu v rámci programu Erasmus+63224<p>​<strong>První nadnárodní setkání zástupců zapojených škol do projektu „Robotika je hra“ se uskutečnilo v pátek 6. 10. 2017 ve Střední průmyslové škole Myjava.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Setkání zahájil ředitel myjavské průmyslovky Andrej Duga a přivítal hosty z&#160;řad ředitelů základních škol z&#160;Myjavy a blízkého okolí, zástupce Školského úřadu v&#160;Myjavě a Centra volnočasových aktivit v&#160;Myjavě. Pracovní skupiny z&#160;obou zapojených škol se dohodly na společném postupu při vývoji robotické ruky, vývojovém prostředí a&#160;programovacím jazyku. Robotická ruka by měla být výjimečná svojí multuifunkčností a použitelná i&#160;pro žáky základní školy. Naši pracovní skupinu tvořil tým ve složení Antonín Pálka a žáci 3. E Jan Dražil a Martin Krčma. Součástí setkání byla soutěž pro žáky 9. tříd ZŠ, kteří měli za úkol sestavit RC model auta a následně s&#160;ním absolvovat jízdu po připravené dráze na čas. Další nadnárodní setkání se uskuteční v&#160;naší škole, a to v&#160;prosinci 2017.</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/DSCN9011.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;300px;" />&#160;<img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/DSCN9035.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;300px;" /></p>19. 10. 2017 12:17:58První nadnárodní setkání zástupců zapojených škol do projektu „Robotika je hra“ se uskutečnilo v pátek 6. 10. 2017 ve Střední průmyslové škole Myjava. /rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/DSCN9035.JPG20. 10. 2017 7:06:54https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadka Dohnalová
Kraj uspořádal konferenci věnovanou problematice čtenářské gramotnosti43848<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Konference „Ladění“ zaměřená na problematiku rozvoje čtenářské gramotnosti se ve zlínské Alternativě uskutečnila ve středu 18. října. Pro pedagogy i další odbornou veřejnost ji uspořádal Zlínský kraj v rámci svého projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje. Konference provázená klavírními a houslovými vstupy představovala pedagogům základních, středních škol a gymnázií zlínského kraje možné přístupy a metody využitelné pro&#160;rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků. Konference reflektovala všechny tři tradiční složky předmětu školního předmětu český jazyk a literatura (jazykovou, slohovou a literární), v&#160;centru pozornosti pak stála tvořivá práce s&#160;texty věcného i beletristického charakteru</strong>. </p><p style="text-align&#58;justify;"><img alt="20171018_090444.jpg" src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/SiteAssets/Stranky/Kraj-uspořádal-konferenci-věnovanou-problematice-čtenářské-gramotnosti/20171018_090444.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;500px;height&#58;375px;" /></p><p style="text-align&#58;justify;">Přednášejícími byli přední oborníci z&#160;českých univerzit, kteří se problematice čtenářské gramotnosti věnují nejen jako výzkumníci a vysokoškolští pedagogové, ale i jako učitelé na základních/středních školách a gymnáziích. Dr. Hana Lavičková působící na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity představila koncepci konference a zařadila do souvislostí současného vzdělávání problematiku čtenářské gramotnosti. Doc. Jana Marie Tušková, vedoucí katedry Českého jazyka a literatury PdF Masarykovy univerzity, se věnovala metodám kritického myšlení. O pojetí tvořivé literární výchovy a slohu i metodách přímé práce žáků s&#160;beletristickými texty hovořil doc. Ondřej Hník, vedoucí Katedry české literatury PedF Karlovy univerzity. Čtenářské strategie a možnosti jejich využití při práci s&#160;texty s&#160;historickou tematikou nabídl ve svém příspěvku dr. Václav Jindráček z&#160;UJEP v Ústí nad Labem. Potřebu kritické práce s&#160;informacemi ve sdíleném prostředí a nabídku webových rozhraní pro rozvoj čtenářské a informační gramotnosti přestavila dr. Pavlína Mazáčová z&#160;Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Příjemným zpestřením konference se stalo autorské čtení poezie předního českého básníka Aloise Marhoula doprovázené houslovými vstupy klavíristky Marie Dunovské. Propojení hudby, poezie a meditativních obrazů ze stejnojmenné&#160;výstavy Ladění vytvořilo příjemnou atmosféru pro sdílení cest k&#160;rozvoji čtenářské gramotnosti. </p><p style="text-align&#58;justify;"><img alt="20171018_090628.jpg" src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/SiteAssets/Stranky/Kraj-uspořádal-konferenci-věnovanou-problematice-čtenářské-gramotnosti/20171018_090628.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;500px;height&#58;375px;" /></p><p><img alt="20171018_093956.jpg" src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/SiteAssets/Stranky/Kraj-uspořádal-konferenci-věnovanou-problematice-čtenářské-gramotnosti/20171018_093956.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;500px;" /></p><p><img alt="20171018_090553 – kopie.jpg" src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/SiteAssets/Stranky/Kraj-uspořádal-konferenci-věnovanou-problematice-čtenářské-gramotnosti/20171018_090553%20–%20kopie.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;500px;" /></p><p><img alt="20171018_110906.jpg" src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/SiteAssets/Stranky/Kraj-uspořádal-konferenci-věnovanou-problematice-čtenářské-gramotnosti/20171018_110906.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;500px;" /></p><p></p><p><img alt="20171018_125310.jpg" src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/SiteAssets/Stranky/Kraj-uspořádal-konferenci-věnovanou-problematice-čtenářské-gramotnosti/20171018_125310.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;500px;" /></p><p><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Documents/Baťová.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Baťová.pdf</a></p><p><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Documents/Hník.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Hník.pdf</a></p><p><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Documents/Jindráček.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" width="16" height="16" alt="" /> Jindráček.pdf</a></p><p><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Documents/Lavičková.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Lavičková.pdf</a></p><p><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Documents/Mazáčová.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Mazáčová.pdf</a></p><p></p>19. 10. 2017 11:20:55Konference „Ladění“ zaměřená na problematiku rozvoje čtenářské gramotnosti se ve zlínské Alternativě uskutečnila ve středu 18. října. Pro pedagogy i další odbornou veřejnost ji uspořádal Zlínský kraj v rámci svého projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje./PublishingImages/Konference%20KAP.jpg20. 10. 2017 6:51:29https://www.zkola.cz/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadka Dohnalová
Do škol na Zlínsku se vrací výuka první pomoci. Dospělí se bojí pomáhat 63173<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Tři z deseti obyvatel Zlínského kraje by v&#160;případě nouze neposkytli první pomoc. Bojí se nákazy a nevěří svým schopnostem. Vyplynulo to z reprezentativního výzkumu, který provedla společnost Sanofi. I proto se rozbíhá vzdělávací program, který do škol na Zlínsku vrací výuku první pomoci. V&#160;tomto školním roce by se výukových kurzů mělo zúčastnit na 5000 dětí z&#160;regionu. Odborným garantem programu, který připravila společnost Sanofi, je Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje. Projekt zaštítil krajský hejtman Jiří Čunek.</strong><strong style="font-size&#58;14px;">&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Přímou zkušenost se záchranou člověka má ve Zlínském kraji pětina lidí. Ostatní zatím první pomoc poskytovat nemuseli. A jsou za to rádi. Z průzkumu, který provedla společnost Sanofi ve spolupráci s&#160;agenturou ppm factum na reprezentativním vzorku populace ČR, vyplynulo, že 90 % lidí na Zlínsku má strach, že pomoc nezvládnou a pacient zemře. 57 % dotazovaných také přiznalo obavy, že se od pacienta samo nakazí. 29 % respondentů z regionu dokonce přiznalo, že by se o záchranu raději nepokoušeli ze strachu, že stav pacienta ještě více zhorší.<span style="background-color&#58;transparent;">&#160;</span></p><p style="text-align&#58;justify;">Většina lidí by se naštěstí postavila k&#160;záchraně člověka čelem.&#160;Dvě třetiny lidí v regionu by se snažilo první pomoc poskytnout. „Více než polovina (54 %) dotazovaných tvrdí, že by se o poskytnutí první pomoci pokusila, ale zároveň si nejsou jistí svými schopnostmi. Jen 11 % věří, že by to zvládlo,&quot; přibližuje Libor Kytýr, ředitel komunikace Sanofi v&#160;ČR a SK.<span style="background-color&#58;transparent;">&#160;</span></p><p style="text-align&#58;justify;">A jak to potom vypadá ve skutečnosti? Lidé, kteří se do kritické situace již dostali, se podle svých slov o&#160;záchranu v&#160;naprosté většině případů pokusili. Čtvrtina respondentů to zvládla bez pomoci záchranářů. Dvě třetiny lidí v&#160;regionu pak současně s&#160;poskytnutím první pomoci zavolalo záchranku.<span style="background-color&#58;transparent;">&#160;</span></p><p style="text-align&#58;justify;">„V&#160;záchranném řetězci má laická první pomoc nezastupitelné místo. Ze zkušeností víme, že člověk, který je postižen náhlou srdeční zástavou, má daleko větší šanci na přežití, pokud je svědky této události poskytnuta kvalitní laická resuscitace,&quot; říká Petr Olšan, záchranář ZZS. „V&#160;mozku postiženého dochází po pěti minutách bez kyslíku k&#160;nezvratným změnám, a pokud nemáme šanci navázat na laickou první pomoc, šance na přežití se radikálně snižuje.&quot;</p><h1 class="ms-rteElement-Green">I dítě může zachránit život&#160;</h1><p style="text-align&#58;justify;">Společnost Sanofi proto spustila projekt, v&#160;němž učí prvňáky principy první pomoci. „Plošné vzdělávání žáků základních škol v&#160;této oblasti chybělo. Proto jsme se rozhodli připravit kurzy, které je se zásadami první pomoci seznámí,&quot; vysvětluje Libor Kytýr. Pilotní projekt zrealizovala Sanofi v&#160;roce 2014 ve Středočeském kraji, kurzy tam tehdy prošlo více než 7000 prvňáků. V&#160;následujících letech se projekt rozšířil na Jižní Moravu, Plzeňsko a Liberecko. Zlínský kraj je v&#160;pořadí pátý.<span style="background-color&#58;transparent;">&#160;</span></p><p style="text-align&#58;justify;">Mezi zdejšími prvňáky poběží kurzy až do konce školního roku. Profesionální školitelé za tu dobu zvládnou navštívit na 300 prvních tříd základních škol v regionu. Celkem by se v&#160;letošním roce měla výuka týkat zhruba 5000 dětí. Záštitu nad projektem převzal hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, odbornou stránku výuky zajišťuje Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje.</p><h1 class="ms-rteElement-Green">I senioři těží ze školních znalostí&#160;</h1><p style="text-align&#58;justify;">Právě školy jsou pro mnoho lidí hlavním zdrojem informací o první pomoci. Většina dotazovaných z&#160;průzkumu se totiž se základy první pomoci setkala naposledy jako dítě nebo dospívající. Z&#160;průzkumu vyplynulo, že 69 % obyvatel Zlínského kraje získalo stěžejní informace o poskytování první pomoci ve věku do dvaceti let. „Potvrdilo to i 67 % seniorů nad 60 let. Jejich znalosti jsou tedy více než 40 let staré,&quot; upozorňuje Libor Kytýr.<span style="background-color&#58;transparent;">&#160;</span></p><p style="text-align&#58;justify;">Z&#160;výzkumu, který pro Sanofi provedla společnost ppm factum mezi 2096 respondenty staršími 15 let, dále vyplynulo&#58;<span style="background-color&#58;transparent;">&#160;</span></p><ul><li>Jen 12 % občanů ZLK starší 15 let se domnívá, že jejich znalosti jsou dostatečné k poskytnutí kvalitní první pomoci; 38 % lidí z této oblasti má jakési znalosti o pravidlech poskytování první pomoci, ale hodně již toho zapomněli.</li><li>Obyvatelé zlínského regionu získávali nejčastěji informace o první pomoci na základní (48&#160;%) i střední škole (40 %) a muži též během základní vojenské služby (42 % mužů).</li><li>Celá polovina obyvatel Zlínského kraje přiznává, že má velmi omezené nebo žádné znalosti o poskytování první pomoci, což je o 3 procentní body více než je v průměrné populaci ČR.</li><li>Obyvatelé Zlínska poskytli první pomoc častěji (89 %) než průměrná populace ČR. Zároveň méně lidí zavolalo pouze záchranku (11 %). </li><li>Nenašel se zde nikdo, kdo by neposkytl pomoc ani nezavolal záchranku (v celé ČR šlo o&#160;1&#160;%&#160;dotazovaných, na Vysočině 6 %).</li><li>Přesně polovina lidí v&#160;kraji si uvědomuje, že se za posledních 20 let nějakým způsobem změnila pravidla poskytování první pomoci. Zásadní změny si je však vědomo jen 10 % lidí.&#160; Více než třetina (40 %) obyvatel Zlínska však neví, že se změnila pravidla pro poskytování první pomoci a 10 % si myslí, že pravidla první pomoci zůstala za posledních 20 let stejná.</li><li>Naprostá většina (95 %) obyvatel kraje souhlasí s tím, aby výuka pravidel první pomoci byla součástí základního vzdělávání.&#160; Více než tři čtvrtiny (78 %) populace jsou přesvědčeny, že by tato výuka měla být povinná a jen 17 % ji doporučuje jako nepovinný předmět. Pouze 3&#160;% lidí nesouhlasí s tím, aby byla výuka pravidel první pomoci součástí základního vzdělání dětí.</li><li>Lidé na Zlínsku by stejně jako populace ČR nejčastěji zvolili k hledání informací o první pomoci internet (52 %). Nicméně internet by použily méně často (52 %) než je průměr ČR (61 %). Méně často by získávali informace u svého lékaře (40 %, populace 46 %) a častěji by pátrali v knihách a časopisech (40 %, populace 35 %). Informace od přátel, známých by využilo 34 % Zlíňanů, což je zároveň signifikantně častěji nežli populace ČR.<br><br>&#160;&#160;<br><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/graf11.PNG" alt="" style="margin&#58;5px;" /><br><br><strong>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Jaké máte znalosti první pomoci?</strong><br>&#160;<img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/graf22.PNG" alt="" style="margin&#58;5px;" /><br><br><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/graf33.PNG" alt="" style="margin&#58;5px;" /><br><strong>&#160; &#160; &#160; &#160;Měla by být výuka první pomoci součástí základního vzdělávání?</strong><br><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/graf44.PNG" alt="" style="margin&#58;5px;" /><br>&#160;<br></li></ul><div><span style="text-align&#58;justify;">Libor Kytýr</span><br></div><p></p>18. 10. 2017 13:34:42Tři z deseti obyvatel Zlínského kraje by v případě nouze neposkytli první pomoc. Bojí se nákazy a nevěří svým schopnostem. Vyplynulo to z reprezentativního výzkumu, který provedla společnost Sanofi. I proto se rozbíhá vzdělávací program, který do škol na Zlínsku vrací výuku první pomoci. V tomto školním roce by se výukových kurzů mělo zúčastnit na 5000 dětí z regionu. Odborným garantem programu, který připravila společnost Sanofi, je Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje. Projekt zaštítil krajský hejtman Jiří Čunek. /rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/prvnipomoc1.jpg20. 10. 2017 10:56:47https://www.zkola.cz/rodice/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadka Dohnalová
Seminář "Další vzdělávání ve Zlínském kraji 2017" 61779<p style="text-align&#58;justify;">​<strong><em>Zlínský kraj ve spolupráci s krajským koordinátorem AIVD ČR zve vzdělavatele, lektory a další zájemce o oblast celoživotního vzdělávání na seminář u příležitosti Týdne vzdělávání dospělých 2017. Seminář se koná dne 7. 11. 2017 ve Zlíně. Přihlášky přijímáme do 31. 10. 2017. </em></strong></p><p><br></p><h4 style="text-align&#58;center;"><span class="ms-rteForeColor-9">SEMINÁŘ KE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VE ZLÍNSKÉM KRAJI<br>pod záštitou Mgr. Petra Gazdíka, člena Rady ZK pro školství</span></h4><strong>Datum a místo konání&#58;</strong> 7. listopadu 2017, 14|15 Baťův institut Zlín, Vavrečkova 7040, budova 15, sál B<br><br><br><strong class="ms-rteForeColor-9">PROGRAM</strong><br><br><strong>9.00 Prezence, káva</strong><br><strong><br>9.30 Zahájení</strong><br><br><strong>9.45 – 10.15 Další vzdělávání z&#160;pohledu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy</strong><br>Mgr. Klára Bezděková, ředitelka Odboru dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky<br>&#160;<br><strong>10.20 – 10.50 Důležitost kariérového poradenství v&#160;celoživotním vzdělávání</strong><br>RNDr. Petr Pokorný, Garant oblasti Rozvoj kariérového poradenství, Národní ústav pro vzdělávání<br>&#160;<br><strong>10.55 – 11.25 Vzdělávání dospělých s&#160;podporou programu Erasmus+</strong><br>Petra Ševčíková, odborná referentka Erasmus+ další vzdělávání, Dům zahraniční spolupráce<br>&#160;<br><strong>11.30 – 12.15 Přestávka</strong><br>&#160;<br><strong>12.15 – 12.45 Obyvatelé Zlínského kraje jako možní zájemci o další vzdělávání</strong><br>Ing. Leona Tolarová, Český statistický úřad<br>&#160;<br><strong>12.50 – 13.20 Data o Národní soustavě kvalifikací ve Zlínském kraji</strong><br>Mgr. Marcel Navrátil, TREXIMA, spol. s r.o.<br>&#160;<br><strong>13.20 – 13.45 Vzdělavatelé dospělých – významný článek Krajské rodinné politiky?</strong><br>Mgr. Zuzana Rovenská, Ministerstvo práce a sociálních věcí, krajská poradkyně projektu Krajská rodinná politika ZK<br>&#160;<br><strong>13.45 Zakončení, diskuze u kávy</strong><br><br><br>Program ke stažení <a href="/management/omsrlz/rlz/Documents/TVD%202017%20Pozvánka%20a%20Program.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> TVD 2017 Pozvánka a Program.pdf</a><br><br><p style="text-align&#58;left;">Registrace na konferenci z&#160;důvodu omezené kapacity je nutná do <strong>31. 10. 2017</strong> na e-mail&#58; <a href="mailto&#58;lucie.suranova@kr-zlinsky.cz" target="_blank">lucie.suranova@kr-zlinsky.cz</a></p><p style="text-align&#58;left;">Účast na akci je bezplatná. </p><p style="text-align&#58;left;">Konference je pořádána v rámci projektu Krajský akční plán Rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000007</p><p style="text-align&#58;left;"><br></p><p style="text-align&#58;center;"><img src="/management/omsrlz/rlz/Documents/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg" alt="Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;439px;" /></p><p style="text-align&#58;left;"> </p><br>18. 10. 2017 9:56:16Zlínský kraj ve spolupráci s krajským koordinátorem AIVD ČR zve vzdělavatele, lektory a další zájemce o oblast celoživotního vzdělávání na seminář u příležitosti Týdne vzdělávání dospělých 2017. Seminář se koná dne 7. 11. 2017 ve Zlíně. Přihlášky přijímáme do 31. 10. 2017. /SiteCollectionImages/logos/logo%20TVD.png19. 10. 2017 11:49:53https://www.zkola.cz/management/omsrlz/rlz/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Vítězství Střední uměleckoprůmyslové školy Uherské Hradiště v mezinárodní fotosoutěži v Německu63131<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Terezie Fojtová, žákyně 4. ročníku oboru Multimédia, se úspěšně zúčastnila fotosoutěže Our World Is Beautiful, kterou každoročně pořádá firma Cewe. Hlavní myšlenkou je poukázat na krásu našeho světa. Letos soutěžilo více než 183 000 fotek, ze kterých porota vybírala ty nejlepší.</strong> </p><p style="text-align&#58;justify;">Terezie zvítězila v kategorii Příroda s fotografií&#160;„Run Forest, run!&quot;, kterou pořídila při návštěvě Islandu. Součástí ohodnocení byla i nemalá finanční částka, určená pro nákup fotografického vybavení.&#160;</p>12. 10. 2017 17:45:30Žákyně 4. ročníku oboru Multimédia Terezie Fojtová se úspěšně zúčastnila fotosoutěže Our World Is Beautiful, kterou každoročně pořádá firma Cewe. Terezie zvítězila v kategorii Příroda s fotografií „Run Forest, run!", kterou pořídila při návštěvě Islandu./kalendarakci/PublishingImages/TF.jpg12. 10. 2017 17:50:11https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Střední školy a VOŠ měly o šablony OP VVV velký zájem61542<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ukončil dne 30. září 2017 dvě výzvy na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. Střední a vyšší odborné školy podaly téměř 1000 projektů za více než 831 milionů korun.</strong> </p><p style="text-align&#58;justify;">Pro střední a vyšší odborné školy (SŠ a VOŠ) v&#160;Praze i méně rozvinutých regionech byla ve výzvách Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I připravena celkem 1 miliarda korun. Školy si v&#160;této administrativně méně náročné výzvě vybíraly z přednastavených šablon nebo aktivit a dle vlastních potřeb si sestavovaly své projekty. Vedle personální podpory (školní asistent, školní speciální pedagog, školní psycholog, sociální pedagog), která školám pomáhá zajistit hladký průběh společného vzdělávání, obě výzvy nabízely např. šablony na školního kariérového poradce, koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, zapojení ICT technika do výuky, stáže pedagogů u zaměstnavatelů nebo zapojení odborníka z&#160;praxe do výuky. Školy si mohly volit také z několika podporovaných aktivit. Mimo jiné se jednalo o další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně jejich osobnostně sociálního a profesního rozvoje.&#160; </p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p><img src="/management/dotaceagranty/ESF/PublishingImages/šablony%20graf.jpg" alt="šablony graf.jpg" style="margin&#58;5px;" /></p><p><em>Zdroj&#58; MS2014+; data ke dni&#160;2. 10. 2017</em> </p><p><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Žádosti o podporu v číslech</strong> </p><p style="text-align&#58;justify;">V&#160;termínu od 20. prosince 2016 do 30. září 2017 bylo předloženo celkem 992 žádostí o podporu za více než 831 milionů korun. <em>„Žádost o podporu podalo přes 76 % středních a vyšších odborných škol z&#160;méně rozvinutých regionů a více než 68 % pražských středních a vyšších odborných škol, proto výzvu hodnotíme jako velmi úspěšnou,&quot;</em> uvedl Václav Velčovský,&#160;náměstek pro řízení sekce operačních programů. Rozhodnutí o poskytnutí dotace aktuálně získalo 463 projektů a většina z&#160;nich již také začala své projekty realizovat. </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>O jaké šablony byl největší zájem?</strong> </p><p style="text-align&#58;justify;">Největší zájem byl o šablony na doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem. Zvolilo si je&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">683 škol. Další v&#160;pořadí byla šablona na zapojení odborníka z&#160;praxe do výuky na SŠ, kterou si vybralo 432 škol. Pro tandemovou výuku na SŠ se rozhodlo 421 škol.</span></p><p style="text-align&#58;justify;">Mezi personálními šablonami pro SŠ byla nejoblíbenější šablona pro koordinátora spolupráce školy&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">a zaměstnavatele. Zvolilo ji 353 škol. Velmi žádaná byla i šablona pro školního kariérového poradce, kterou si vybralo 348 škol. Celkem 132 škol mělo zájem o školního psychologa. Dále budou školy&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">na základě šablon pracovat i se školními speciálními pedagogy, školními asistenty a sociálními pedagogy.&#160;</span></p><p style="text-align&#58;justify;">Z&#160;personálních šablon si vybíraly i vyšší odborné školy. Šablonu pro koordinátora spolupráce školy&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">a zaměstnavatele si pro svůj projekt vybralo 50 škol. Školního kariérového poradce by prostřednictvím šablon rádo využilo 39 škol.</span></p><p style="text-align&#58;justify;">Více informací o výzvách naleznete na stránkách&#160;<a href="http&#58;//opvvv.msmt.cz/" target="_blank">http&#58;//opvvv.msmt.cz</a>&#160;v&#160;sekci Výzvy OP VVV. </p><p><strong>Kontaktní údaje </strong></p><p><strong>Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání</strong><br> Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy&#160;&#160;&#160; <br><strong>Sekce operačních programů&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</strong><br> Kontaktní adresa&#58; Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9<br> Doručovací adresa&#58;<br> Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 </p><p>Internetové stránky&#58;<br><a href="http&#58;//opvvv.msmt.cz/" target="_blank"> http&#58;//opvvv.msmt.cz</a><br> www.msmt.cz &#160; </p><p>E-mail&#58; <a href="mailto&#58;opvvv@msmt.cz" target="_blank">opvvv@msmt.cz</a> </p><p>Facebookový profil&#58;<br><a href="https&#58;//www.facebook.com/opvvv/" target="_blank"> https&#58;//www.facebook.com/opvvv/</a> </p><p><br></p>11. 10. 2017 7:44:39Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ukončil dne 30. září 2017 dvě výzvy na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. Střední a vyšší odborné školy podaly téměř 1000 projektů za více než 831 milionů korun. /SiteCollectionImages/Dolar_Nove/Multiculture_per.jpg12. 10. 2017 18:00:59https://www.zkola.cz/management/dotaceagranty/ESF/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Už tu byli. Bis bald Mettingen!40382<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​V uplynulém 40. týdnu jsme se společně se studenty z rožnovského gymnázia stali hostiteli více než dvaceti německých studentů a jejich profesorek z města Mettingen nacházejícího se na severozápadě Německa.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Výměnný pobyt navazuje na&#160;již patnáctiletou spolupráci těchto škol a&#160;byl naplněn zážitky a&#160;novými poznatky nejenom pro&#160;naše hosty, ale také pro&#160;nás.</p><p style="text-align&#58;justify;">Hosté byli ubytováni v&#160;rodinách, které si je hned ve&#160;čtvrtek, po&#160;příjezdu na&#160;nádraží ve&#160;Valašském Meziříčí, vyzvedly a&#160;strávily s&#160;nimi celý večer. Konverzace se&#160;z&#160;počátku moc nedařila, všichni se&#160;až příliš styděli, než aby něco řekli. Naštěstí nám k&#160;odstranění těchto bariér dopomohl páteční dopolední seznamovací program, díky&#160;němuž jsme se&#160;lépe poznali, našli společné zájmy a&#160;poté si na&#160;výletech a&#160;workshopech užili nezapomenutelný týden.</p><p style="text-align&#58;justify;">Kromě práce ve&#160;workshopech jako divadelní, sportovní, filmový a&#160;další jsme navštívili mnoho významných míst v&#160;našem okolí. Vylezli jsme na&#160;Jurkovičovu rozhlednu, pomocí&#160;„Stadtrallye&quot; studentům ukázali Rožnov a&#160;poté další den i&#160;Brno, svezli se&#160;na&#160;loďkách v&#160;Punkevních jeskyních, prohlédli si z&#160;několika různých míst propast Macochu, prošli se&#160;po&#160;Pustevnách k&#160;soše Radegasta a&#160;měli celý volný den na&#160;individuální program. Ten každý využil po&#160;svém, ale velká část skupiny se&#160;se&#160;svými svěřenci prošla na&#160;Medůvku, zašla na&#160;pizzu a&#160;poté zakončila den dvouhodinovým bowlingem.</p><p style="text-align&#58;justify;">V úterý nás všechny čekal závěrečný večer v&#160;aule našeho gymnázia. Kromě&#160;pana ředitele byly pozvány také rodiny studentů a&#160;všichni si mohli užít sportovní, divadelní a&#160;taneční vystoupení, obdržet studenty namalovaný hrníček nebo tašku, zhlédnout fotky a&#160;také sestřih celého pobytu a&#160;poté si popovídat v&#160;jídelně školy při&#160;příjemném občerstvení.</p><p style="text-align&#58;justify;">Vše se&#160;neslo ve&#160;velmi příjemné a&#160;přátelské atmosféře a&#160;za&#160;to musíme srdečně poděkovat za&#160;skvělou organizaci tohoto projektu paní učitelce Janě Kopřivové a&#160;její kolegyni Renatě Chýlkové z&#160;gymnázia v&#160;Rožnově a&#160;také oběma profesorkám z&#160;Německa. Už teď se&#160;nemůžeme dočkat začátku června, kdy se&#160;všichni znovu setkáme!</p><p><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/SAM_0049.JPG" alt="" style="margin&#58;5px;" /><br></p>9. 10. 2017 12:51:21V uplynulém týdnu se studenti z valašskomeziříčského a rožnovského gymnázia stali hostiteli více než dvaceti německých studentů a jejich profesorek z německého města Mettingen./rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/SAM_0059.JPG9. 10. 2017 14:13:46https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadka Dohnalová

Chcete dostávat novinky z tohoto portálu e-mailem?

​Chcete-li si dostávat upozornění na nové články, přejděte na stránku s nastavením. Pro zasílání newsletteru zadejte svůj email zde.