Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na portálu zkola Všechny novinky

 

 

Josef Tomeček - GJP A SOŚ Slavičín61112<p></p><p>49. ročník Mezinárodní chemické olympiády probíhal od 6. do 15. července na Mahidol University v thajském městě Nakhon Pathom. Soutěže se zúčastnilo 297 studentů ze 76 zemí světa. Českou republiku letos reprezentoval jeden z nejmladších týmů v historii&#58; druháci Miroslava Novoveská a Richard Veselý (na fotografii uprostřed), čtvrťák Jiří Ledvinka (vlevo) a také obhájce loňského stříbra <strong>třeťák Gymnázia Jana Pivečky a SOŠ Slavičín Josef Tomeček</strong> (vpravo).Na studenty čekal nelehký úkol v podobě jedenácti teoretických a tří praktických problémů. Všichni čtyři čeští zástupci se jej zhostili na výbornou, předvedli výborné výkony a získali 4 medaile. Josef Tomeček se umístil na skvělém 41. místě a získal stříbrnou medaili. </p>27. 7. 2017 15:30:3149. ročník Mezinárodní chemické olympiády probíhal od 6. do 15. července na Mahidol University v thajském městě Nakhon Pathom. Soutěže se zúčastnilo 297 studentů ze 76 zemí světa. Českou republiku letos reprezentoval obhájce loňského stříbra Josef Tomeček. Josef Tomeček se umístil na skvělém 41. místě a získal stříbrnou medaili.https://eduzk-my.sharepoint.com/personal/josef_maryas_gjp_eduzk_cz/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=13d5cdd730e814e069367f049f97bc07b&authkey=Aaf8V6ad_VMBq_8dxKCXKaI27. 7. 2017 15:35:39https://www.zkola.cz/rodice/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxjosef maryáš
Organizace školního roku8495<p>​</p><p><br></p><p><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Organizace školního roku 2017/2018 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Č.j.&#58; MSMT- 12165/2016-1</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Dne 11. května 2016<br></p><ul><li>Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017.</li><li>Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. </li><li>Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.</li><li>Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017. </li><li>Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 3. ledna 2018.</li><li>Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.</li><li>Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy pro Zlínský kraj (Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín) stanoveny v termínu 19.&#160;února - 25.&#160;února 2018.</li><li>Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Poznámka&#58; Pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. <br></li></ul><ul><li>Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.</li><li>Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.</li></ul><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/management/oos/organizacevychovy/Documents/Organizace%20školního%20roku%202017_2018.pdf"><strong>Organizace školního roku 2017_2018.pdf</strong></a></p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/management/oos/organizacevychovy/Documents/Organizace%20školního%20roku%202018_2019.pdf"><strong>Organizace školního roku 2018_2019.pdf</strong></a></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; <a href="http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/organizace-skolniho-roku?highlightWords=organizace+%C5%A1koln%C3%ADho+roku">Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR</a><br></p><p><br></p>21. 7. 2017 7:48:57Organizace školního roku 2017/2018 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích./SiteCollectionImages/5_images/dv119059.jpg24. 7. 2017 8:13:20https://www.zkola.cz/management/oos/organizacevychovy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMarcela Došlová
Školy jsou odpovědné za to, aby žáci nebyli vystaveni politické propagandě31835<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​</strong><font color="#000000" face="Times New Roman" size="3"><strong>Praktický návod pro učitele, jak předcházet možné snaze politických stran a politiků zneužívat prostředí škol v&#160;rámci předvolebních či permanentních kampaní.</strong></font></p><p style="text-align&#58;justify;"><br>Se startem předvolební kampaně před podzimními volbami do Poslanecké sněmovny PČR vyvstává otázka, do jaké míry mají být školy součástí politického života, jaká je jejich role z&#160;hlediska zprostředkování informací o politice jako správě věcí veřejných a jak tuto roli naplňovat, aby zároveň nedocházelo ke zneužívání škol jako místa pro politickou propagandu. Časopis Respekt upozornil na kauzu spojenou s&#160;kampaní Andreje Babiše, jeho návštěv ve školách, případně pozvánek škol do komplexu Čapí hnízdo. Je patrné, že v&#160;určitých případech školy svou roli nenaplňují či nezvládají, byť zprostředkování informací o politice je pevnou součástí základního vzdělání.<br></p><div style="text-align&#58;justify;"></div><div style="text-align&#58;justify;">Škola, jako místo, kde by se nastupující generace měly seznamovat s&#160;procesem politické správy věcí veřejných i s&#160;reáliemi současného politického života, nese přímou odpovědnost za to, jakým způsobem tuto svou roli naplňuje. Na jedné straně by měla zajistit dostatečnou znalost a pochopení základních principů, odpovídající věku žáků, na straně druhé by měla být škola a její učitelé – jako vysokoškolsky vzdělaní lidé – schopni ochránit své žáky před možnou politickou propagandou, k&#160;níž může docházet zejména při osobním kontaktu se zástupci jednotlivých stran.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"></div><div style="text-align&#58;justify;">Představujeme základní návod, jak by se škola měla své role zhostit&#58;</div><br><ul style="text-align&#58;justify;"><li>Politika do školy patří. Škola je simulací polis, obce, a správa věcí veřejných by měla být součástí vzdělávání a výchovy zejména s&#160;ohledem na podporu dovedností v&#160;oblasti společného rozhodování, demokratického procesu a uvědomění si vlastní společenské a politické role.</li><li>Politici do školy mohou. Součástí vzdělávání je i seznamování žáků s&#160;aktuální politickou situací a s&#160;tím, kdo veřejné zájmy na české politické scéně zastupuje. Pokud se škola rozhodne politiky zvát, neměla by se chovat selektivně a měla by umožnit žákům seznámení se zástupci všech rozhodujících politických sil v&#160;ČR. V&#160;případě, že není schopna takovou pluralitu zajistit, je lepší pozvat nezávislé experty z&#160;oblasti politického dění (politologa, novináře).</li><li>Za dění ve škole je ze zákona přímo odpovědný ředitel. Pokud se škola rozhodne pozvat politika k&#160;diskusi s&#160;žáky, je ředitel odpovědný za to, že žáci nebudou vystavování ideologické či politické propagandě. To platí i tehdy, pokud škola absolvuje exkurzi s&#160;politickým programem či obsahem. Není možné, aby např. zřizovatel či kdokoliv jiný vyvíjel na školu nátlak, aby pozvala k&#160;návštěvě konkrétního politika. Pokud to tak je, ředitel školy by měl tuto skutečnost zveřejnit a obeznámit s&#160;ní rodiče žáků.</li><li>Politici, pokud jsou zváni do škol nebo se při jiné příležitosti setkávají s&#160;žáky, by měli udržovat etické standardy a nepropagovat vlastní stranu či ideologii. Aby školy zajistily pokud možno co největší míru nestrannosti, měly by s&#160;politiky předem dohodnout obsah jejich vystoupení.</li><li>Pro učitele může být v&#160;daném okamžiku náročné odlišit, co je a co už není únosné. Kromě předem dohodnutého programu je vždy lepší, pokud je učitelů přítomno více a zvýší se tím pravděpodobnost, že na prohřešky proti etice a zájmům vzdělávání upozorní a politiky konfrontují.</li><li>Žáky je vhodné na situaci připravit. Měli by být schopni – dle věku a vyspělosti a za pomoci učitelů – konfrontovat politiky kritickými otázkami, samozřejmě v&#160;rámci korektnosti a slušnosti. Politik je ze&#160;své funkce veřejně odpovědný a škola by měla žáky vést k&#160;tomu, aby takto roli politika chápaly.</li><li>V&#160;případě jakýchkoliv nejasností či problémů by měl ředitel kontaktovat MŠMT. Ministerstvo zřídilo institut školského ombudsmana a mělo by tedy i v&#160;těchto případech umět poradit či adekvátně zasáhnout.</li><li>Z&#160;hlediska zákona je možné v&#160;případě pochybností o tom, zda škola plní své zákonné povinnosti, požádat na základě podnětu o prošetření Českou školní inspekci (mohou tak učinit i rodiče). Z&#160;hlediska toho, jakým způsobem daná politická strana či politik přistupují k&#160;podobným aktivitám, lze požádat Úřad pro dohled nad hospodařením stran a hnutí o prošetření, zda daná strana zahrnula náklady do nákladů na kampaň.</li></ul><div style="text-align&#58;justify;">Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl&#58; „Školy a učitelé nejsou v&#160;jednoduché roli. Zvládnout diskusi s&#160;politikem nemusí být snadné a ne každý učitel je na to dostatečně vybaven. Ředitel školy by měl velmi pečlivě zvažovat možnosti, které jeho škola má, a podle toho jednat. Neutrální expert zabývající se politikou je v&#160;případě pochybností lepší řešení než vystavit žáky otevřené politické kampani. Gró toho, co by se žáci měli dozvědět o politice, spočívá v&#160;jejich osobním komunitním a společenském angažmá a pochopení principů demokracie prostřednictvím toho, jak funguje samotná škola.“</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"></div><div style="text-align&#58;justify;"></div><div style="text-align&#58;justify;"></div><div style="text-align&#58;justify;"></div><div style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; EDUin, <a href="http&#58;//www.eduin.cz/">www.eduin.cz</a>&#160;</div><br>12. 7. 2017 12:31:01Praktický návod pro učitele, jak předcházet možné snaze politických stran a politiků zneužívat prostředí škol v rámci předvolebních či permanentních kampaní./sofia/SiteCollectionImages/images/147675222.jpg19. 7. 2017 7:07:32https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Online kurzy na Facebooku61823<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Facebook testuje ve svých developerských skupinách nové funkce, které – pokud by se rozšířily – umožní kterémukoli uživateli učit se nebo sledovat online kurzy, informuje server Inside Higher Ed.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Správci uzavřených skupin označených jako třída nebo škola si nedávno všimli, že mohou používat nástroje k vytvoření propojených online kurzů.</p><p style="text-align&#58;justify;">Nové funkce jsou původně určené vývojářským skupinám (<a href="https&#58;//developers.facebook.com/blog/post/2017/04/18/facebook-introduces-developer-circles/"><font color="#0066cc">Developer Circles</font></a>), které mají jednotlivé developery propojovat a pomáhat jim učit se víc o umělé inteligenci, propojených zařízeních a dalších tématech. Na vzdělávacích funkcích přitom Facebook spolupracuje s poskytovatelem online vzdělávání Udacity.</p><p style="text-align&#58;justify;">I mimo vývojářské kruhy si však uživatelé všimli, že <strong>mohou přidávat své vlastní online kurzy, což by svědčilo o záměru funkce postupně rozšiřovat</strong>. Mluvčí Facebooku k této otázce pouze uvedla, že se jedná o nástroje, které společnost testuje, a více k nim prozradí zřejmě až ke konci roku.</p><p style="text-align&#58;justify;">Od vyzkoušení online kurzů na Facebooku mohou instruktory odradit některé chybějící vlastnosti, např. aplikace pro známkování. Jiní se mohou obávat zneužití dalších dat pro reklamní účely.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Již dříve se například Apple postupně přizpůsoboval vzdělávacím účelům se svým iTunes U a kurzy, které jsou ve třídách i na univerzitách už dlouho populární, nebo Google, který pracuje na aplikaci GoogleClassroom využívanou ve Spojených státech hlavně na základních a středních školách.</p><p style="text-align&#58;justify;">Na Facebooku učit nechce profesor David S. Janzen, který učí Java programování online prostřednictvím Udemy, platformě založené roku 2010 nyní s více než 20 000 instruktory. I když podle něj může být Facebook úspěšný jednoduše díky své velikosti (dvě miliardy aktivních uživatelů), nevěří, že by se z něj měl stát dominantní hráč na poli online vzdělávání. Navíc vidí <strong>propojení sociálních sítí (jako zdroje konstantních ruchů) a vzdělávání (vyžadujícího soustředění) jako kontraproduktivní</strong>. </p><p style="text-align&#58;justify;"></p><p style="text-align&#58;justify;"></p><p style="text-align&#58;justify;"></p><p style="text-align&#58;justify;">Celý text si můžete přečíst v článku&#160;<a href="https&#58;//www.insidehighered.com/news/2017/06/12/facebook-testing-features-let-users-teach-online-courses">Facebook, an Online Learning Platform?</a>.</p><p style="text-align&#58;justify;"></p><p style="text-align&#58;justify;"></p><p style="text-align&#58;justify;"></p>11. 7. 2017 8:30:53Facebook testuje ve svých developerských skupinách nové funkce, které – pokud by se rozšířily – umožní kterémukoli uživateli učit se nebo sledovat online kurzy, informuje server Inside Higher Ed. /sofia/SiteCollectionImages/images/114413310.jpg11. 7. 2017 8:39:40https://www.zkola.cz/sofia/potreby/zajimave-vzdelavaci-projekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Dvě nové Poutníkovy hledačky mezi Uherským Hradištěm a Velehradem jsou ideální prázdninovou aktivitou61538<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Prostřednictvím samoobslužných hledaček neboli questů, tedy prostřednictvím hry, poznáváme a prožíváme místní přírodní, kulturní a historické dědictví. Ve Zlínském kraji není questing zatím příliš rozšířen na rozdíl např. od geocachingu (sbírání tzv. kešek). Hledačky existují např. Uherském Hradišti, Holešově, Rožnově pod. Radhoštěm či Hostětíně.&#160;</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><img src="/pedagogove/vyletnik/PublishingImages/hledacka03.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;267px;" /><img src="/pedagogove/vyletnik/PublishingImages/hledacka10.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;400px;height&#58;267px;" /><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Děti, mládež a další zájemci, které baví luštění v terénu, mohou využít dvě nové Poutníkovy hledačky tematicky spojené s počátky naší kultury – obdobím Velké Moravy a cyrilometodějskou tradicí. Poutníkova Veligradská hledačka obsahuje devět zastavení (úkolů) a vede z Výšiny sv. Metoděje v Uherském Hradišti-Sadech do Starého Města. Poutníkova Velehradská hledačka začíná ve Starém Městě, následuje poutní cestu růžence a končí na Velehradě, obsahuje 13 zastavení s úkoly. Pro úspěšné luštitele je připraven v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě a v Turistickém centru Velehrad malý poklad, který leží v zakódované truhličce. Trasy i hledačky jsou nenáročné, vhodné pro rodiny se školní mládeží, děti by měly umět číst a psát. Jsou k dispozici v MIC Uherské Hradiště a na vybraných místech podél trasy, např. ve Slováckém muzeu, Památníku Velké Moravy, TC Velehrad, ke stažení na webu www.cyril-methodius.eu/putovani/. Vyluštění každé hledačky trvá 2-3 hodiny v závislosti na rychlosti luštění a zvoleném způsobu přepravy – pěšky či na kole.<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Hledačky připravilo sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje za finanční podpory Zlínského kraje (Fondu kultury ZK) ve spolupráci s Regionem Slovácko, Slováckým muzeem, ŘK farností Velehrad a TC Velehrad. Autorkou textů je Lenka Horáková (TV Slovácko, časopis Íčko, festival LFŠ), autorkou kreseb Jana Šulcová (Galerie Na Vodě Vnorovy). Hledačky jsou umístěny podél jedné z poutních tras Cyrilometodějské stezky, proto jsou nazvány jako Poutníkovy hledačky.</p><p style="text-align&#58;justify;">Prostřednictvím samoobslužných hledaček neboli questů, tedy prostřednictvím hry, poznáváme a prožíváme místní přírodní, kulturní a historické dědictví. Ve Zlínském kraji není questing zatím příliš rozšířen na rozdíl např. od geocachingu (sbírání tzv. kešek). Hledačky existují např. Uherském Hradišti, Holešově, Rožnově pod. Radhoštěm či Hostětíně. Mezi výhody questingu patří, že k luštění hledaček není potřeba speciální techniky, quest si stačí vytisknout a během procházky vyluštit, bývá oblíbenou motivační hrou i na školách.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Questing se vyvinul v USA z britského letterboxingu, více na <a href="http&#58;//www.questing.cz/"><strong>www.questing.cz</strong></a>.</p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>30. 6. 2017 12:25:39Prostřednictvím samoobslužných hledaček neboli questů, tedy prostřednictvím hry, poznáváme a prožíváme místní přírodní, kulturní a historické dědictví. Ve Zlínském kraji není questing zatím příliš rozšířen na rozdíl např. od geocachingu (sbírání tzv. kešek). Hledačky existují např. Uherském Hradišti, Holešově, Rožnově pod. Radhoštěm či Hostětíně. /kalendarakci/PublishingImages/images/Velehrad%20-%20bazilika_Titz.tif.jpg3. 7. 2017 9:04:58https://www.zkola.cz/pedagogove/vyletnik/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadka Evjáková
Rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a financování asistentů pedagoga 60259<p>​Upozorňujeme, že MŠMT právě vyhlásilo Rozvojový program <strong>Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, na období září - prosinec 2017</strong> (Č. j.&#58; MSMT-11549/2017-1).</p><p class="MsoNormal">&#160;</p><p class="MsoNormal">Vyhlášení rozvojového prohramu a Formuláře žádosti naleznete na stránkách MŠMT na adrese <a href="http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/asistent-pedagoga-zdp">http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/asistent-pedagoga-zdp</a>. <br></p><p class="MsoNormal">&#160;Při podávání žádostí dodržte prosím vyhlašovatelem požadované<span style="text-decoration&#58;underline;"> formální náležitosti</span>, jinak by Váš projekt musel být vyřazen.</p><p class="MsoNormal"><strong>&#160;</strong>Termíny a způsob podávání žádostí na krajský úřad&#58;</p><p class="MsoNormal"><strong>&#160;</strong></p><p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size&#58;14pt;">MODUL A </span></strong><span style="font-size&#58;14pt;"></span></p><p class="MsoNormal"><strong>Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na období září -prosinec 2017, </strong>Účelový znak&#58; 33215</p><p class="Default">&#160;</p><p class="Default"><span style="font-size&#58;11.5pt;">Škola zřízená soukromým zřizovatelem podává žádost <strong>prostřednictvím kraje</strong>, do jehož územní působnosti náleží. Žádost bude s označením názvu programu zaslána <strong>v listinné podobě na adresu Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, PhDr. Soňa Marčíková</strong>. V elektronické podobě bude zaslána na elektronickou adresu <a href="mailto&#58;sona.marcikova@kr-zlinsky.cz">sona.marcikova@kr-zlinsky.cz</a></span><span style="font-size&#58;11.5pt;color&#58;windowtext;"> </span><span style="font-size&#58;11.5pt;">, v předmětu e-mailu bude uveden název programu či jeho zkratka a IČO školy. Nedílnou součástí žádosti je platné doporučení asistenta pedagoga ŠPZ a souhlas krajského úřadu se zřízením funkce asistenta pedagoga na období září - prosinec 2017. Žádost musí být krajskému úřadu doručena do </span><strong><span style="font-size&#58;14pt;">21. 7. 2017</span></strong><span style="font-size&#58;11.5pt;">. </span></p><p class="MsoNormal">&#160;</p><p class="Default"><strong><span style="font-size&#58;14pt;">MODUL C </span></strong><span style="font-size&#58;14pt;"></span></p><p class="Default"><strong><span style="font-size&#58;11.5pt;">Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných na období září –prosinec 2017 , </span></strong><span style="font-size&#58;11.5pt;">Účelový znak&#58; 33068</span></p><p class="MsoNormal">&#160;</p><p class="Default"><span style="font-size&#58;11.5pt;">Škola zřízená územním samosprávným celkem, dobrovolným svazkem obcí nebo soukromým zřizovatelem podává žádost <strong>prostřednictvím kraje</strong>, do jehož územní působnosti náleží. Žádost bude s označením názvu programu zaslána <strong>v listinné podobě na adresu Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, PhDr. Soňa Marčíková</strong>. V elektronické podobě bude zaslána na elektronickou adresu <a href="mailto&#58;sona.marcikova@kr-zlinsky.cz">sona.marcikova@kr-zlinsky.cz</a></span><span style="font-size&#58;11.5pt;color&#58;windowtext;"> </span><span style="font-size&#58;11.5pt;">, v předmětu e-mailu bude uveden název programu či jeho zkratka a IČO školy. </span></p><p class="Default"><span style="font-size&#58;11.5pt;">Nedílnou součástí žádosti je žádost o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga na období září - prosinec 2017 a kopie doporučení školských poradenských zařízení pro žáky třídy, která splňují podmínky ust. § 18 vyhlášky. </span></p> <span style="font-size&#58;11.5pt;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;">Žádost musí být krajskému úřadu doručena do </span><strong><span style="font-size&#58;14pt;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;">21. 7. 2017</span></strong><span style="font-size&#58;11.5pt;font-family&#58;&quot;calibri&quot;,sans-serif;">. </span>30. 6. 2017 10:30:53Rozvojový program MŠMT - Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, na období září - prosinec 2017 (Č. j.: MSMT-11549/2017-1)./SiteCollectionImages/5_images/child%20hands.jpg30. 6. 2017 10:35:48https://www.zkola.cz/management/dotaceagranty/rozvojoveprogramymsmt/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Olbertová
Více než sedmdesát tisíc žáků a studentů zítra dostane vysvědčení, začínají letní prázdniny61526<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Na většině základních a středních škol ve Zlínském kraji obdrží zítra žáci svá vysvědčení. V&#160;kraji je v&#160;současnosti 258 základních a 66 středních škol, které v&#160;tomto školním roce navštěvovalo téměř 73 tisíc žáků. </strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Důležité postavení mezi zřizovateli škol v regionu zaujímá Zlínský kraj. Ten v&#160;současnosti zřizuje celkem 99 škol a školských zařízení. Téměř polovinu z&#160;nich tvoří střední školy, kterých je 46, přičemž součástí 7 z&#160;nich je zároveň vyšší odborná škola a ve 4 případech je střední škola spojena s&#160;jazykovou školou s&#160;právem státní jazykové zkoušky. Zaměření krajem zřizovaných středních škol je velmi pestré – od gymnázií a obchodních akademií, přes průmyslové, uměleckoprůmyslové, zdravotnické nebo hotelové školy, až po odborná učiliště. Kraj dále zřizuje také 20 základních uměleckých škol, 18 základních a mateřských škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 12 dětských domovů, 1 konzervatoř, 1 pedagogicko-psychologickou poradnu a 1 plaveckou školu.</p><p style="text-align&#58;justify;">Celkový počet žáků základních škol ve školním roce 2016/2017 činil 49&#160;254 (pro srovnání&#58; školní rok 2015/2016 – 48 700, školní rok 2014/15 – 48&#160;000). Počet žáků vycházejících letos z&#160;9. ročníku základních škol je 4 542 (loni 4 790, předloni 4 750). </p><p>Celkový počet žáků středních škol ve Zlínském kraji ve školním roce 2016/17 dosáhl v&#160;denním studiu výše 23&#160;589 (školní rok 2015/16 – 23&#160;600, školní rok 2014/15 – 23&#160;750). Počet žáků vycházejících letos ze středních škol je 5&#160;561 (loni 5&#160;560, předloni 5&#160;890).&#160;</p><p><br></p><p>Zdroj&#58; Zlínský kraj</p>29. 6. 2017 19:41:17Na většině základních a středních škol ve Zlínském kraji obdrží zítra žáci svá vysvědčení. V kraji je v současnosti 258 základních a 66 středních škol, které v tomto školním roce navštěvovalo téměř 73 tisíc žáků. /SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/group.jpg29. 6. 2017 19:44:03https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Vodáková
Ředitelé středních škol v kraji se zúčastnili tematického setkání ke školské legislativě61485<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Téměř padesátka ředitelů a ředitelek středních a vyšších odborných škol všech zřizovatelů se sešla 20.-21. června na tematickém setkání na hotelu Duo v&#160;Horní Bečvě, které bylo pořádáno v&#160;rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje. Cílem akce bylo přispět ke zlepšení řízení středních a vyšších odborných škol a sdílení zkušeností mezi vedením škol navzájem.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">V&#160;programu vystoupili tři odborní lektoři. JUDr. Dagmar Lichovníková se zaměřila na Zákoník práce a jeho specifika ve školství a PhDr. Mgr. Jiří Valenta promluvil o současných změnách školské legislativy, konkrétně o novele školského zákona a zákonu o pedagogických pracovnících. Oba vzdělávací bloky byly akreditované, všichni účastníci získali osvědčení. Zajištění bezpečnosti v&#160;našich školách se podrobně věnoval kpt. Mgr. Jan Slovák z Policie ČR.</p><p style="text-align&#58;justify;">Součástí akce byly také informace z&#160;projektu P-KAP včetně dalších plánovaných aktivit v&#160;projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.</p><p>&#160;</p><h2 class="ms-rteElement-H2B">Prezentace&#58;</h2><p><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Lichovníková%20-%20Zákoník%20práce%20a%20jeho%20specifika%20ve%20školství.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /><strong>&#160;Lichovníková - Zákoník práce a jeho specifika ve školství.pdf</strong></a></p><p><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Valenta%20-%20Přehled%20legislativních%20změn%202.%20Q%202017.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /><strong>&#160;Valenta - Přehled legislativních změn 2. Q 2017.pdf</strong></a><br></p><p><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Policie%20ČR%20-%20Chování%20v%20krizových%20situacích.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /><strong>&#160;Policie ČR - Chování v krizových situacích.pdf</strong></a><br></p><p><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Policie%20ČR%20-%20Leták%20ozbrojený%20útočník%20ve%20škole_%20studenti.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /><strong>&#160;Policie ČR - Leták ozbrojený útočník ve škole_ studenti.pdf</strong></a><br></p><p><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Policie%20ČR%20-%20Leták%20ozbrojený%20útočník%20ve%20škole_pedagogové.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /><strong>&#160;Policie ČR - Leták ozbrojený útočník ve škole_pedagogové.pdf</strong></a><br></p><p><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Policie%20ČR%20-%20Ozbrojený%20útočník.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /><strong>&#160;Policie ČR - Ozbrojený útočník.pdf</strong></a><br></p><p><br></p><p><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Reditele_strednich_skol_v_kraji_se_zucastnili_tematickeho_setkani_ke_skolske_legislative/20170621_102754.jpg" alt="20170621_102754.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Reditele_strednich_skol_v_kraji_se_zucastnili_tematickeho_setkani_ke_skolske_legislative/20170621_090352.jpg" alt="20170621_090352.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Reditele_strednich_skol_v_kraji_se_zucastnili_tematickeho_setkani_ke_skolske_legislative/IMG_0233.jpg" alt="IMG_0233.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Reditele_strednich_skol_v_kraji_se_zucastnili_tematickeho_setkani_ke_skolske_legislative/20170621_090444.jpg" alt="20170621_090444.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p><br></p><p><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Reditele_strednich_skol_v_kraji_se_zucastnili_tematickeho_setkani_ke_skolske_legislative/KAP%20logo.jpg" alt="KAP logo.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p><br></p>28. 6. 2017 7:16:23Téměř padesátka ředitelů a ředitelek středních a vyšších odborných škol všech zřizovatelů se sešla 20.-21. června na tematickém setkání na hotelu Duo v Horní Bečvě, které bylo pořádáno v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje. Cílem akce bylo přispět ke zlepšení řízení středních a vyšších odborných škol a sdílení zkušeností mezi vedením škol navzájem. /rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Becva%20perex.jpg28. 6. 2017 7:25:02https://www.zkola.cz/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Vodáková

Chcete dostávat novinky z tohoto portálu e-mailem?

​Chcete-li si dostávat upozornění na nové články, přejděte na stránku s nastavením. Pro zasílání newsletteru zadejte svůj email zde.