9. minikonference odborného panelu: Matematická gramotnost

30. březen 2021
Webináře
Autor/ka článku: Daniel Suchánek
9. minikonference odborného panelu: Matematická gramotnost

Tématem 9. minikonference odborného panelu matematické gramotnosti budou úlohy zaměřené na matematickou gramotnost a jejich další využití ve výuce na základní škole. Na konkrétních příkladech představí autoři úloh možnosti pro rozvoj matematické gramotnosti žáků. Společně s učiteli bude diskutován potenciál uplatnění napříč vyučovacími předměty.

9. 4. 2021 | 9:00–16:30, online přes ZOOM

Přihlašování: https://gramotnosti.pro/panelMGprihlaseni
Další informace: https://gramotnosti.pro/matematgramotnost
Facebooková událost: https://www.facebook.com/events/4095491230485309

Program:

Úvodní blok
09.00 zahájení
09:15 ČSI
Využití úloh z mezinárodních šetření pro rozvoj MG
09:45 Cermat
Úlohy z jednotných přijímacích zkoušek z pohledu gramotnosti
10:15 – 10:30 pauza

Dopolední blok vystoupení
10:30 Pangea
10:50 Matematický klokan
11:10 Zeměpisná olympiáda
11:30 Slovní úlohy jako klíč…
11:50 Bobřík informatiky
12:15 – 13:00 obědová pauza

Odpolední blok vystoupení  
13:00 SCIO – Úlohy z testování žáků MG
13:20 Fyzikální olympiáda
13:40 Pythágoriáda
14:00 MaSo
14:20 Matematické putování
14:45 – 15:00 pauza

Diskuse
15:00 závěrečná diskuse, formulování závěrů
15:40 zakončení akce
15:45 konzultace a networking