8. minikonference Digitální gramotnost, 8. února 2021

21. leden 2021
Webináře
Autor článku: Národní pedagogický institut ČR
8. minikonference Digitální gramotnost, 8. února 2021

Cílem minikonference, která se koná 8. února 2021 od 9:30 do 16:30hod  je ukázat, že lze digitální technologie smysluplně využívat nejen jako didaktickou pomůcku, ale především k rozvoji digitální gramotnosti žáků napříč obory.

Minikonference odborného panelu digitální gramotnosti a informatického myšlení bude společným setkáním učitelů, odborníků a dalších zájemců o téma digitální gramotnosti žáků napříč vzdělávacími obory se zaměřením na tvorbu digitálního obsahu.

V dopoledním bloku ukáží učitelé reálné, a ve výuce vyzkoušené aktivity a v odpoledním bloku proběhne diskuze k těmto aktivitám za přítomnosti jak prezentujících učitelů, tak odborníků z řad akademiků, didaktiků NPI a dalších zástupců odborné veřejnosti.

Přihlašování
gramotnosti.pro/paneldgprihlaseni