8. minikonference: Čtenářská gramotnost, 18. 11.

7. říjen 2020
Webináře
Autor článku: RVP
8. minikonference: Čtenářská gramotnost, 18. 11.

Ve středu 18. listopadu 2020 se bude konat online webinář od 09:30–16:00 s názvem Čtenářská gramotnost.

Budou zde představena a dále promýšlena témata:

  • oborové čtení jako součásti výuky – nejen v hodinách jazyků
  • systém podpory učitelů při zavádění změny
  • podpora zavádění oborového čtení do škol podle zahraničního modelu “akademické čtení”
  • přínos oborového čtení pro žáky a atmosféru výuky Budou představena a dále promýšlena témata: (diskuze nad videozáznamem)

Pro koho je akce určena:
pro všechny, kteří mají zkušenosti se zaváděním inovací do výuky, hl. v MŠ a ZŠ (ředitelé škol, členové MAP pro gramotnosti, ŠKG, RKG projektu PPUČ, apod.)
Akce navazuje na květnové online setkání odborného panelu s veřejností na téma oborového čtení. Toto setkání umožní k tématu hlubší a intenzivnější diskusi.

Akce navazuje na květnové online setkání odborného panelu s veřejností na téma oborového čtení. Toto setkání umožní k tématu hlubší a intenzivnější diskusi.
Zformulujeme též závěry s doporučeními, jak postupovat ve škole, a možná i v MAP, při zavádění oborového čtení do výuky napříč školním kurikulem.

Přihlašování
gramotnosti.pro/panelcgprihlaseni

Další informace
gramotnosti.pro/ctenarskagramotnost