7. ročník soutěže Kraje pro bezpečný internet

17. září 2020
Soutěže a olympiády
Autor/ka článku: Lucie Časarová
7. ročník soutěže Kraje pro bezpečný internet

Od poloviny září do 28. 2. 2021 probíhá soutěžní kvíz KPBI a jeho nadstavba v podobě Kvízu PLUS. Na internetových stránkách KPBI lze rovněž prostudovat e-learningové kurzy a shlédnout krátké videospoty na stále aktuálnější témata bezpečnosti na internetu.

Účelem projektu Kraje pro bezpečný internet (KPBI) je upozorňovat veřejnost a zejména děti a studenty na skrytá nebezpečí spojená s užíváním počítačů, tabletů a chytrých mobilních telefonů a cestou prevence tato nebezpečí minimalizovat. Hlavní cílovou skupinou, kterou se projekt i letos snaží oslovit, jsou žáci a studenti základních a středních škol ve všech krajích České republiky.

Pro ně jsou na stránkách www.kpbi.cz připraveny aktualizované e-learningové lekce a krátké videospoty, kde se mohou dozvědět nejdůležitější informace z oblasti bezpečnosti na internetu. Na tyto materiály, které je možné využít ke samostudiu nebo výuce, navazuje soutěžní znalostní kvíz. Po správném zodpovězení dvaceti otázek jsou soutěžící zařazeni do slosování o hodnotné ceny. Žáci a studenti si  mohou také po absolvování soutěžního kvízu zasoutěžit v Kvízu PLUS, který je určen pro opravdové znalce problematiky elektronické bezpečnosti a opět zde mohou získat hodnotné ceny od partnerů projektu společností Microsoft a GORDIC.

V loňském roce se do soutěžního kvízu zapojilo více než 35 000 žáků a studentů. Z výsledků testování vyplynulo, že největší obtíže při bezpečném chování na internetu dělají žákům a studentům otázky související se sdílením osobních údajů a fotografií.