6. setkání Platformy Rovných příležitostí Sociálně pedagogické poradny

6. leden 2023
Pedagogové
Autor/ka článku: Markéta Vavruš
6. setkání Platformy Rovných příležitostí Sociálně pedagogické poradny

Ve čtvrtek 26. 1. 2023 od 14:00 do 17:00 se uskuteční šesté z osmi setkání ,,Platforma Rovných příležitostí” v rámci aktivity Sdílení a spolupráce projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903.

Setkání pořádá Sociálně pedagogická poradna Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. v prostorách Technologického inovačního centra na adrese Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín (mapy.cz: TIC Zlín)

Tématem setkání je ,,Řešení krizových situací“  s hostem, Mgr. Martinou Vlastníkovou, vedoucí Krizové pomoci z Poradenského a krizového centra, p.o. ve Zlíně.

Program setkání:

  • představení organizace a jejího fungování
  • kdo je krizový intervent
  • co je krize a krizová intervence
  • průběh krizové intervence
  • představení 2 kazuistik
  • prostor pro diskusi a otázky vycházející z Vaší praxe

Přihlásit se na setkání je možné nejpozději do 24. 1. 2023 pomocí tohoto formuláře.

 

PhDr. Jaroslava Pavlíčková
koordinátorka odborných aktivit
Sociálně pedagogické poradny (jaroslava.pavlickova@azylovydum.cz)