5. setkání Platformy Rovných příležitostí Sociálně pedagogické poradny

12. září 2022
Pedagogové
Autor/ka článku: Markéta Strbačková
5. setkání Platformy Rovných příležitostí Sociálně pedagogické poradny

V pondělí 19. 9. 2022 od 14:00 do 17:00 se uskuteční páté z osmi setkání ,,Platforma Rovných příležitostí” v rámci aktivity Sdílení a spolupráce projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903.

Setkání pořádá Sociálně pedagogická poradna Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. v prostorách Technologického inovačního centra na adrese Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín. (mapy.cz: TIC Zlín)

Hostem setkání bude vedoucí odboru sociálně právní ochrany dětí Zlínského kraje
Mgr. Simona Čubáková.

Program schůzky:

  • Nastavení systému péče ochrany dítěte v ČR v širším kontextu, a také jaké děti jsou v sociálně-právní ochraně považovány za ohrožené.
  • Co je sociálně-právní ochrana dětí, jaké jsou její možnosti, kompetence a postupy.
  • Možnosti spolupráce sociálně-právní ochrany dětí a školy.
  • Vzájemné sdílení zkušeností.

Přihlásit se na setkání je možné pomocí tohoto formuláře.

 

PhDr. Jaroslava Pavlíčková
koordinátorka odborných aktivit
Sociálně pedagogické poradny (jaroslava.pavlickova@azylovydum.cz)

 

Soubory ke stažení