4. setkání Platformy Rovných příležitostí Sociálně pedagogické poradny

23. květen 2022
Pedagogové
Autor/ka článku: Jana Cenková
4. setkání Platformy Rovných příležitostí Sociálně pedagogické poradny

Ve čtvrtek 23. června 2022 od 14:00 do 17:00 se uskuteční čtvrté z osmi setkání ,,Platforma Rovných příležitostí” v rámci aktivity Sdílení a spolupráce projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903.

Setkání pořádá Sociálně pedagogická poradna Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. v prostorách Technologického inovačního centra na adrese Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín (mapy.cz: TIC Zlín).

Na setkání se chceme zaměřit na téma kolegiální podpory ve školním prostředí společně s hostem Mgr. Hanou Kroupovou, mediátorkou, mentorkou, lektorkou, koučkou a supervizorkou v oblasti školství.

 Program schůzky:

  • Jak působí kolegiální podpora na vytváření klima školy?
  • Co je potřeba, aby kolegiální podpora fungovala?
  • Jaké jsou kroky ke kolegiální podpoře aj.

Přihlásit se na setkání je možné pomocí tohoto formuláře.

 

PhDr. Jaroslava Pavlíčková
koordinátorka odborných aktivit
Sociálně pedagogické poradny
jaroslava.pavlickova@azylovydum.cz