3. setkání Platformy Rovných příležitostí Sociálně pedagogické poradny

10. březen 2022
Pedagogové
Autor/ka článku: Jaroslava Pavlíčková
3. setkání Platformy Rovných příležitostí Sociálně pedagogické poradny

V úterý 22. března 2022 od 14:30 do 17:30 se uskuteční třetí z 8 setkání ,,Platforma Rovných příležitostí” v rámci aktivity Sdílení a spolupráce projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903.

Na tomto setkání Vás chceme seznámit s metodou sociální práce streetwork, kdy se sociální pracovníci věnují prevenci přímo v terénu a pomáhají řešit problémy dětí a mládeže v ulicích, parcích nebo i před prahem Vaší školy.

Setkání pořádá Sociálně pedagogická poradna Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. v prostorách rodinného centra Kamarád NENUDA o.s. (1. patro budovy) na adrese Gahurova 5265, 760 01 Zlín.(Google Mapy).

Program setkání:

  • Streetwork a škola – host Mgr. Iveta Kaderová, vedoucí terénního program Klíč, Unie Kompas, z.s.,
  • příklady z praxe,
  • diskuse

Přihlásit se na setkání je možné pomocí tohoto formuláře.

 

PhDr. Jaroslava Pavlíčková
koordinátorka odborných aktivit
Sociálně pedagogické poradny
jaroslava.pavlickova@azylovydum.cz