2. setkání Platformy Rovných příležitostí Sociálně pedagogické poradny

10. leden 2022
Pedagogové
Autor/ka článku: Jana Cenková
2. setkání Platformy Rovných příležitostí Sociálně pedagogické poradny

V úterý 25. ledna 2022 od 14:30 do 17:30 se uskuteční druhé z 8 setkání ,,Platforma Rovných příležitostí” v rámci aktivity Sdílení a spolupráce projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903.

Setkání pořádá Sociálně pedagogická poradna Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. v prostorách rodinného centra Kamarád NENUDA o.s. (1. patro budovy) na adrese Gahurova 5265, 760 01 Zlín (Google mapy).

Víme, že se všichni pedagogové setkávají s dětmi a celými rodinami, které potřebují pomoc, ale občas není jasné, kde tu pomoc vzít, kam zavolat. Není v silách pedagoga řešit problémy mimo školu, ale zároveň tyto starosti mají velký vliv na školní úspěch dítěte.

Proto chceme na tomto setkání diskutovat o tom, jak tyto situace řešit, kam zavolat a koho požádat o pomoc. Chceme pedagogům takové situace usnadnit.

Program setkání:

  • vedení spisové dokumentace v rámci ŠPP,
  • rozbor kazuistik,
  • diskuze.

Přihlásit se na setkání je možné pomocí tohoto formuláře.

 

PhDr. Jaroslava Pavlíčková,
koordinátorka odborných aktivit
Sociálně pedagogické poradny (jaroslava.pavlickova@azylovydum.cz)

 

Soubory ke stažení