Informatika a ICT – 18 odstínů cloudových technologií

12. únor 2021
Informatika
Autor/ka článku: Jana Galová
Informatika a ICT – 18 odstínů cloudových technologií

Realizátoři projektu SYPO vydali novou metodickou příručku pro učitele informatiky a ICT na základních a středních školách.

Cílem publikace je ukázat možnosti a způsoby zapojení cloudových technologií do výuky na základních i středních školách. Obsahuje 18 nápadů, aktivit nebo využití konkrétních aplikací, nástrojů či zařízení v hodinách informaticky zaměřených i v dalších předmětech. K základní orientaci v popisovaných aktivitách slouží kategorie jako věk/stupeň školy, vstupní požadavky na žáka, cíle aktivity, rozvíjené kompetence, potřebné hardwarové a softwarové vybavení. Součástí je popis přípravy na výuku, průběh a organizace výuky, reflexe učitele, příp. alternativní řešení či další nástroje či jiné zdroje.

Informatika a ICT – 18 odstínů cloudových technologií.pdf

 

Zdroj: Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů, www.projektsypo.cz