117 metodických materiálů pro rozvoj gramotností ve výuce

15. červen 2021
Kabinety
Autor/ka článku: Daniel Suchánek
117 metodických materiálů pro rozvoj gramotností ve výuce

Gramotnosti jsou vhodným pojítkem běžných školních předmětů a „jádra vzdělávání“. Umožňují přemýšlet o učení žáků jako o rozvoji praktického uplatnění znalostí v rozmanitých životních situacích, což je v projektu Podpora práce učitelů vyjádřeno heslem „Gramotnosti pro život – Učíme v souvislostech“.

Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut ČR.

Představujeme vám publikaci, která pro každý stupeň vzdělání (PV, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ) přináší karty s výukovými aktivitami pro děti nebo žáky. Můžete je využít plánovaně, ale třeba také ve chvíli, kdy jdete do třídy, která není tak úplně „vaše“.
Karty nabízejí nejen popis toho, co byste mohli s dětmi nebo žáky dělat, ale také pracovní listy nebo obrazový materiál. Všechny předkládané aktivity jsou nositelem rozvoje jedné ze tří gramotností – čtenářské, matematické nebo digitální. Čtvrtý typ aktivit propojuje rozvoj více gramotností zároveň.

Všechny publikace naleznete níže v souborech ke stažení nebo v odkazech.

Publikace pro kolegy z mateřských škol obsahuje 29 jednotlivých materiálů, se kterými mohou ve své praxi pracovat. Přináší vhled do problematiky podpory rozvoje čtenářské, matematické a digitální gramotnosti dětí v předškolním vzdělávání. Nabízené činnosti jsou zacíleny na efektivní rozvoj těchto gramotností a zaměřují se také na spolupráci, vrstevnické učení, hodnocení a sebehodnocení dětí. Publikace může být inspirací k prohlubování profesních kompetencí, k přemýšlení o vzdělávacích potřebách dětí nebo o metodách a formách vzdělávání.

Pro kolegy z prvního stupně základních škol jsme připravili publikaci nazvanou „49 námětů pro rozvoj čtenářské, digitální a matematické gramotnosti“. Kromě krátkého textu, vysvětlujícího podrobněji odlišnosti a společné průniky zmíněných tří základních gramotností, v ní naleznete také doporučení a rady, na co se při vzdělávání zaměřit a jak postupovat. Stěžejní část publikace tvoří karty učebních aktivit pro různé vzdělávací oblasti 1. stupně ZŠ. Každá z karet je koncipována tak, aby bylo možné ji ve výuce hned využít, nebo ji jednoduchým způsobem upravit.

Pro druhostupňové kolegy přinášíme podrobně zpracované a v praxi ověřené výukové aktivity, ve kterých napříč všemi předměty podpoříte rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti žáků. Obsahují inovativní prvky do výuky, kterými zapojíte žáky do samostatného řešení úloh s vlastní reflexí naučeného. Usnadníte jim tímto vstup do současného rychle se vyvíjejícího světa a jeho udržitelné budoucnosti.

Projekt PPUČ dále vydal ve spolupráci s Katedrou preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy sborník prací studentek 5. ročníku Učitelství pro 1. stupeň základní školy s názvem 27 námětů pro rozvoj čtenářské, digitální a matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ.

Celý sborník ilustruje soubor očekávaných výsledků učení v základních gramotnostech rozpracovaných do učebních aktivit a příkladů komplexních úloh (karet) pro jednotlivé vzdělávací oblasti a vzdělávací obory. Karet obsahuje sborník celkem 27 a rozvíjejí matematickou, čtenářskou nebo digitální gramotnost žáků.

Byli bychom velmi rádi, kdyby pro vás publikace byla nejen užitečným rádcem a pomocníkem, ale i nevšedním, objevným a radostným zpestřením výuky. Nejen pro vás, ale především pro vaše žáky.