11. únor: Mezinárodní den žen a dívek ve vědě

11. únor 2020
Aktuality
Autor/ka článku: Martina Němcová
11. únor: Mezinárodní den žen a dívek ve vědě

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě  připadá na 11. února. Valné shromáždění Organizace spojených národů jej vyhlásila v prosinci 2015. Svátek má připomenout zásadní úlohu žen ve vědeckém světě a podpořit jejich zapojení do výzkumné činnosti. Zároveň propaguje rovnocenný přístup a zapojení žen do vědy – celosvětově tvoří ženy méně než 30 % výzkumníků napříč obory.

Podle šetření Eurostatu bylo v roce 2018 v celé Evropské unii asi 15milionů vědců a inženýrů. Z toho 59 % byli muži a 41 % ženy. Muži převládají v průmyslu, kde skupinu vědců tvoří ze 79 %.

Nicméně, ve čtyřech státech EU jsou ženy – vědkyně v převaze. Litva (57 %), Bulharsko a Lotyšsko (shodně 52 %) a Dánsko (51 %).

Méně než jednu třetinu vědkyň a inženýrek má Finsko, Maďarsko, Lucembursko a Německo.

Zdroj: Eurostat, Women in Science and Technology 2018