1. setkání Platformy Rovných příležitostí

20. říjen 2021
Pedagogové
Autor/ka článku: Lenka Špendlíková
1. setkání Platformy Rovných příležitostí

V úterý 26. října 2021 od 14:30 do 17:30 se uskuteční první z 8 setkání ,,Platforma Rovných příležitostí” v rámci aktivity Sdílení a spolupráce projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/ 0018903.

Setkání pořádá Sociálně pedagogická poradna Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. v prostorách rodinného centra Kamarád NENUDA o. s. (1. patro budovy) na adrese Gahurova 5265, 760 01 Zlín (Google Mapy).

Prvního setkání se zúčastní zájemci z řad výchovných poradců, metodiků prevence, dalších zástupců ŠPP, pedagogických pracovníků aj. odborné veřejnosti. Záměrem bude výměna zkušeností a diskuse na téma včasné identifikace žáků ohrožených školním neúspěchem aj. témata na podporu rovných příležitostí. Během setkání budou řešeny i konkrétní předem připravené kazuistiky. Tyto budou připravovat a současně se podílet na náplni jednotlivých setkání zástupci zapojených škol (v roli odborných řešitelů). Dále na setkání mohou vystoupit odborníci na daná témata či oblast vzdělávání.

Přínosem aktivity bude otevřenější výměna myšlenek mezi odborníky, hlubší rozbor otázek, nacházení možných alternativ řešení k dané problematice a doporučení realizace nápravných opatření.

Platforma bude realizována v období 21 měsíců. Celkem proběhne 8 setkání za projekt v předpokládané časové dotaci 3 hodiny.

Na setkání není nutné se přihlašovat. Těšíme se na setkání s Vámi.

 

PhDr. Jaroslava Pavlíčková,
koordinátorka odborných aktivit Sociálně pedagogické poradny
e-mail: jaroslava.pavlickova@azylovydum.cz