Úprava závazných ukazatelů ke 20. 11. 2019

19. listopad 2019
Krajské a obecní školy
Autor článku: Ludmila Heřmanská
Úprava závazných ukazatelů ke 20. 11. 2019

V úpravě závazných ukazatelů ke 20. listopadu 2019 jsou zahrnuta podpůrná opatření vykázaná v předchozím měsíci, kladně vyřízené individuální žádosti, aktuální účelové dotace, převody mezi mzdovými limity a především rozpuštění krajské rezervy na platy, která zůstala vzhledem k nižšímu čerpání prostředků na podpůrná opatření oproti odhadům.

Rezerva byla rozpuštěna na všechny organizace zřizované ÚSC vyjma těch, které vykazovaly příliš nízké procentuální čerpání přidělených prostředků na platy nebo příliš vysokou nenárokovou složku přepočtenou na rovnoměrné čerpání vzhledem k průměrné nenárokové složce platu v našem kraji.

Úpravu dle jednotlivých závazných ukazatelů a škol naleznete v přílohách.