Úprava závazných ukazatelů k 31. prosinci 2018

8. leden 2019
Krajské a obecní školy
Autor článku: Ludmila Heřmanská
Úprava závazných ukazatelů k 31. prosinci 2018

V úpravě k 31. 12. 2018 byly do závazných ukazatelů zahrnuty účelové dotace a v několika málo případech spárované přesuny ve mzdových limitech mezi organizacemi.

V přiložených souborech naleznete poslední platné závazné ukazatele na přímé vzdělávací výdaje za rok 2018 včetně jednotlivých úprav.

Přehled účelových dotací přiložen zvlášť za organizace zřizované krajem a zvlášť za organizace zřizované obcemi.

Přímé vzdělávací výdaje – krajské školy.xlsx
 Přímé vzdělávací výdaje 2018-obecní.xlsx
 Účelové dotace-krajské.xlsx
 Účelové dotace-obecní.xlsx