Úprava závazných ukazatelů k 15. 1. 2020

16. leden 2020
Krajské a obecní školy
Autor článku: Ludmila Heřmanská
Úprava závazných ukazatelů k 15. 1. 2020

V souladu se Směrnicí MŠMT č.j.: MSMT-1428/2018 o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností, čl. VII, byly do rozpočtů škol rozepsány prostředky na podpůrná opatření v úpravě závazných ukazatelů k 15. lednu 2020. Dotčeným školám byly závazné ukazatele rozeslány prostřednictvím datových schránek.

Přehled o úpravách závazných ukazatelů jsou uvedeny v přílohách.