Stáže na Českých centrech v zahraničí a na ústředí Českých center

28. srpen 2019
Pro absolventy
Autor článku: Jana Cenková
Stáže na Českých centrech v zahraničí a na ústředí Českých center

Česká centra nabízejí studentům vysokých škol odborné stáže jak v ústředí, tak v zahraničí. Stáže se mohou zúčastnit studenti a studentky českých nebo zahraničních vysokých škol, případně i individuální zájemci, je-li tato stáž v zájmu ČC. 

Stáže na ústředí ČC

Uchazeč o stáž podá tzv. dotazník k žádosti o umožnění stáže na Českých centrech spolu s motivačním dopisem na personální a mzdové oddělení emailem na staze@czech.cz.

Stáže na ČC v zahraničí

Uchazeč o stáž zašle tzv. dotazník k žádosti o umožnění stáže na Českých centrech spolu s motivačním dopisem a životopisem na email stazeccz@czech.cz nebo přímo na email uvedený v konkrétní nabídce Českého centra v zahraničí.

Podmínky

Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) hradí vysílající instituce nebo stážista sám. Česká centra umožňují studentům neplacené stáže v minimální délce 3 měsíců v rozsahu 20 hodin týdně na ústředí ČC a v délce 3 – 12 měsíců v rozsahu 40 hodin týdně pro stáže v zahraničí. Délka stáže může být upravena individuálně s ohledem na účel stáže.

Zájemcům o stáž se doporučuje vše před podáním žádosti konzultovat s Českým centrem v zahraničí nebo úsekem ústředí ČC, o který máte zájem. Při zájmu o stáž na Českém centru v zahraničí kontaktujte oddělení na své vysoké škole, které zajišťuje pracovní stáže v zahraničí prostřednictvím programu Erasmus, kde může studentka/student požádat o finanční příspěvek na dobu realizace zahraniční pracovní stáže. Nebo se informujte, zda Vaše vysoká škola poskytuje finanční podporu stáže v zahraničí jiným způsobem.

Detailní informace a dotazníky k žádosti o umožnění stáže najdete na stránce Českých center v sekci Kariéra.  

Zdroj: www.czechcentres.cz