Mateřské školy

Mateřské školy jsou součástí výchovně vzdělávací soustavy a zabezpečují předškolní výchovu ve spolupráci s rodinou.
Mateřské školy
Nejčastější dotazy k předškolnímu vzdělávání

Nejčastější dotazy k předškolnímu vzdělávání

V článku naleznete nejčastější dotazy týkající se předškolního vzdělávání. Článek je převzat z webových stránek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.