Práce v zahraničí

22. srpen 2019
Pro absolventy
Autor článku: Martina Němcová
Práce v zahraničí

Uvažujete o práci v některé z členských zemí Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Vás láká práce ve Švýcarsku?

Uvažujete-li o tom vyjet  za prací do světa, je třeba se rozhodnout, kam se vypravit. Obecně platí, že s vycestováním do zahraničí jsou spojeny některé formality, jejichž splnění je výrazně jednodušší v zemích Evropské unie (plus v Norsku, na Islandu, v Lichtenštejnsku a ve Švýcarsku). Tyto země společně vytvořily systém Evropských služeb zaměstnanosti EURES. Základním úkolem sítě EURES je poskytovat služby a informace užitečné všem občanům, kteří mají zájem vyjet za prací do zemí EU/EHP a Švýcarska. Poskytování služeb EURES občanům je umožněno dvěma základními cestami: jednak prostřednictvím internetu na EURES – evropském portálu pracovní mobility, na straně druhé to jsou informační a poradenské služby nabízené poradci EURES na úřadech práce v České republice. Práci v zahraničí můžete také hledat pomocí soukromých agentur práce.

EURES – práce v Evropě

Hlavní stránka evropského internetového portálu EURES nabídne vstup do čtyř základních okruhů informací:

1.Databáze volných pracovních míst v členských státech sítě EURES. Zde můžete vyhledávat pracovní nabídky v jednotlivých státech podle požadované profese a nebo podle země Vašeho zájmu.

2. Databáze životopisů. Zde si můžete zaregistrovat svůj životopis. Tato databáze je pak přístupná řádově tisícům registrovaných zaměstnavatelů ve všech členských zemích, kteří mají zájem o žadatele o práci z jiných států EU/EHP.

3.Databáze životních a pracovních podmínek v zemích EU/EHP. Každý členský stát zde uvádí veškeré potřebné informace, které zájemci o zaměstnání v jiném státě mohou být užitečné jako například  sociální systém dané země, životní podmínky v zemi, daně, zákonitosti uzavírání pracovních smluv, obvyklé způsoby hledání zaměstnání a další.

4.Databáze vzdělávání  je určena zájemcům studium na středních a vysokých školách v EU a také na jazykových školách.

Služba EURES v České republice

V každém členském státě je poskytování služby EURES zajištěno především prostřednictvím poradců EURES. Poradci EURES jsou vyškolení specialisté, kteří jsou schopni Vám sdělit informace související s přesunem za prací do jiné členské země EU/EHP nebo, pokud jde o speciální požadavek, zajistit tyto informace z jiných institucí či od svých kolegů – poradců EURES z ostatních států. Pracují přitom s databázemi portálu EURES a nabízí mnoho doplňujících informací, které v těchto databázích není možné nalézt.

Poradci EURES působí na pověřených úřadech práce v krajských městech. Na ostatních úřadech práce lze zjistit základní informace o nabídce sítě EURES od tzv. kontaktní osoby EURES, která je schopna sdělit základní informace, poskytnout informační materiály a předat kontakt na poradce EURES vážným zájemcům o práci v jiném členském státě EU/EHP.

Aktuální seznam poradců EURES a kontaktních osob EURES na českých úřadech práce najdete na stránkách českého Ministerstva práce a sociálních věcí v sekci věnované službě EURES v ČR.

Agentury práce – pro práci ve světě

Hledat práci přes soukromé agentury je další možností, kterou můžete kromě služeb EURES popsaných v předchozím článku, využít.

Stejně jako u jiných služeb poskytovaných soukromníky, najdete i v tomto případě spoustu nadmíru spokojených, ale i těch méně spokojených či dokonce podvedených klientů. Pro snížení rizika, že i Vy se stanete jedním z těch nespokojených, je zde několik  informací týkajících se fungování soukromých agentur.

Na českém trhu působí množství soukromých zprostředkovatelen práce (někdy se používá pojem personální agentura). Některé z nich se specializují na zprostředkování práce v ČR, jiné se zabývají zprostředkováním práce do zahraničí, a to nejen v rámci EU/EHP a Švýcarska, ale po celém světě.

Jak vybrat tu správnou personální agenturu? 

1. Licence

Každá personální agentura musí mít povolení od Ministerstva práce a sociálních věcí. Seznam všech povolených agentur lze najít na stránkách ministerstva v sekci Agentury práce. Ministerstvo povoluje činnost na tři roky. Poté musí agentura požádat opět o povolení. Zápis na webové stránky přitom může trvat i několik měsíců. Seznam na webu tedy berte s určitou rezervou. Pokud byste měli obavy, že agentura podniká tzv. načerno, můžete si platnost povolení zjistit přímo na ministerstvu.

2. Reference

Snažte se zjistit o personální agentuře podrobnosti od svých známých a přátel. Vyptejte se jich na dojmy a zkušenosti. Čím více referenčních odkazů získáte, tím snazší budete mít výběr.  Důvěryhodnost agentury zvyšuje její členství v Asociaci poskytovatelů personálních služeb (APPS). Podívejte se na seznam členů APPS na internetových stránkách Asociace.

3. Internet

Prakticky každá významnější personální agentura má vlastní internetové stránky. Hodně o agentuře může napovědět provedení jejich webu. Chybět by neměly základní informace jako úřední hodiny, kontaktní údaje, služby nabízené agenturou a on-line inzerce pracovních míst. Vhodným doplňkem je ale například i seznam významných klientů, které agentura zastupuje. Data na internetu by měla být aktuální. Budí-li stránky dojem, že nebyly už měsíce aktualizovány, buďte při volbě personální agentury opatrní.

4. Vybírání poplatku

Personální agentury ze zákona nesmějí od zájemců o zaměstnání vybírat žádný poplatek! Mimo jiné i proto, že za zprostředkování zaměstnání inkasuje agentura od firemního klienta řádově až desítky tisíc korun. Budou-li po vás pracovníci agentury práce vyžadovat nějaké platby, nejedná se o seriózní agenturu, nic neplaťte a obraťte se na jinou agenturu!

5. Kontakt s agenturou

Zaměřte se na průběh přijímacího rozhovoru. Jaký dojem na vás udělal personální konzultant? Dalším kritériem je četnost zasílání nabídek pracovních míst a také rychlost odpovědi na Váš životopis.

6. Ochrana osobních údajů

Při registraci do databáze svěřujete personální agentuře často citlivé údaje. Zjistěte si, jak agentura chrání vaše soukromí, zda data nebudou použita

 Buďte opatrní při hledání práce v zahraničí.pdf