O portálu

O portálu

Od roku 2004 je ve Zlínském kraji provozován regionálně významný a ojedinělý projekt informačního portálu o vzdělávání a školství Zkola.cz. Rozsáhlý internetový portál vznikl z iniciativy Zlínského kraje jako služba školám, žákům i jejich rodičům a široké veřejnosti.

Krajské portály Zkola tvoří čtyři vzájemně propojené weby. Obsah je neustále aktualizován, pravidelně jsou publikovány články s aktuálními tématy a pozvánky na zajímavé akce. Zkola je podle Národní knihovny ČR kvalitním zdrojem informací a její obsah je průběžně archivován.

Krajské portály Zkola slouží ke komunikaci mezi odbornou pedagogickou veřejností, pracovníky odboru školství i rodiči a žáky. Jsou otevřeny všem zájemcům o oblast školství, vzdělávání a výchovy. Cílem je podporovat témata týkající se vzdělávání a osobnostního rozvoje obyvatel Zlínského kraje, dát prostor všem, kdo jsou v  kraji jakkoliv zapojeni do procesu vzdělávání a výchovy.

Vlastníkem portálu je Zlínský kraj. Provozovatelem je Střední průmyslová škola Otrokovice. Kontakty na redakci, koordinátory jednotlivých webů i technickou podporu najdete v části Kontakty.