Nadace Open Society Fund: roční stipendium pro studium na SŠ ve Velké Británii a v USA

20. červenec 2020
Vzdělávání v zahraničí
Autor článku: Martina Němcová
Nadace Open Society Fund: roční stipendium pro studium na SŠ ve Velké Británii a v USA

Nadace OSF poskytuje žákyním a žákům středních škol stipendium pro roční studium na soukromých středních školách ve Velké Británii nebo v USA. Zahájení výběrového řízení na akademický rok 2021/2022 se očekává na podzim 2020.

 

Stipendium již získalo více než 290 českých studentů. Mnozí z nich byli následně přijati na prestižní zahraniční univerzity, jako je London School of Economics, Oxford, Cambridge, Princeton či Harvard University. Již 14 absolventů studovalo či studuje na Univerzitě v Oxfordu.

Roční stipendium na soukromých středních školách v USA

Podmínky pro uchazeče

 • jsou občany České republiky
 • v době vyplnění přihlášky studují 1. nebo 2. ročník střední školy (v případě víceletých gymnázií tomu odpovídající ročník)
 • dosahují velmi dobrých studijních výsledků
 • jejich znalosti angličtiny jsou na takové úrovni, že jsou schopni v ní studovat
 • jsou samostatní a snadno se přizpůsobí cizímu prostředí
 • nenavštěvovali v zahraničí základní nebo střední školu s vyučovacím jazykem anglickým déle než 6 měsíců.

Kdo je partnerem programu: ASSIST

American Secondary Schools for International Students and Teachers sdružuje v současné době 86 soukromých amerických škol, které nabízejí studijní pobyty zahraničním studentům ze čtrnácti zemí. Zahraniční školy, které jsou členy asociace ASSIST, poskytují stipendium pokrývající náklady na školné, ubytování a stravování. Toto stipendium představuje částku až do výše 53 000 USD. Rodina studenta: poplatek partnerské organizaci, vízum, osobní náklady (letenka, pojištění, kapesné).

Roční stipendium na soukromých středních školách ve Velké Británii

Podmínky pro uchazeče

 • jsou občany České republiky
 • v době vyplnění přihlášky studují 1. nebo 2. ročník střední školy (v případě víceletých gymnázií tomu odpovídající ročník)
 • dosahují velmi dobrých studijních výsledků
 • jejich znalosti angličtiny jsou na takové úrovni, že jsou schopni v ní studovat
 • jsou samostatní a snadno se přizpůsobí cizímu prostředí
 • nenavštěvovali v zahraničí základní nebo střední školu s vyučovacím jazykem anglickým déle než 6 měsíců.

Kdo je partnerem programu: HMC
The Headmasters’ and Headmistresses’ Conference (HMC) je nejstarším sdružením ředitelů britských nezávislých škol, které bylo založeno v roce 1869 a sdružuje 243 škol. Zahraniční školy, které jsou členy HMC, poskytují stipendium pokrývající náklady na školné, ubytování a stravování. Toto stipendium představuje částku až do výše 35 000 GBP. Rodina studenta: poplatek partnerské organizaci HMC, cestovní náklady.

REDUKOVANÉ ŠKOLNÉ: O redukované školné se mohou ucházet studenti, kteří nesplňují z výše uvedených kritérií kritérium hrubého ročního příjmu rodičů (resp. rodiny, ve které student žije). Studenti, kteří na základě pohovorů získají doporučení HMC, se budou moci ucházet o snížení školného na některé ze škol, které jsou členy HMC. Výše školného je zcela v kompetenci jednotlivých škol.

Výběrové řízení

Každý podzim je vyhlášeno výběrové řízení, do kterého se mohou hlásit žákyně a žáci 1. a 2. ročníků středních škol v České republice. Zasílají životopis, motivační dopis, doporučení učitelů a další dokumenty a musejí projít písemným testem angličtiny. Ti, kteří ho úspěšně absolvují, jsou pozváni na osobní pohovor, kde je důležitá především motivace žáků. Desítka nejlepších pak získá stipendium pro studium na střední škole ve Velké Británii a USA. Při výběru škol spolupracuje Nadace Open Society Fund Praha s britskou asociací The Headmasters’ and Headmistresses’ Conference (HMC) a sítí American Secondary Schools for International Students and Teachers (ASSIST). Obě sdružují na 400 prestižních soukromých středních škol.

Zahraniční školy poskytují roční stipendium, které pokrývá náklady na školné, ubytování a stravování, a které dosahuje částky kolem milionu korun na studenta. Ostatní náklady v průběhu studia, jako je kapesné, pojištění, cestovné či účast na orientačním setkání, hradí částečně Nadace Open Society Fund Praha a rodiče studenta. Pokud rodiče nemohou pokrýt zbylé náklady studenta, mohou obdržet podporu skupiny Pioneer Investments, která na stipendia přispívá každoročně již od roku 2005.

Detailní informace k výběrovému řízení naleznete na stránkách Open Society Fund v sekci Středoškolská stipendia na studium v zahraničí.