Nabídka na účast v projektu Sportuj ve škole

12. listopad 2018
Tělesná výchova a výchova ke zdraví
Autor článku: Svatava Ságnerová
Nabídka na účast v projektu Sportuj ve škole

Projekt MŠMT ČR s názvem Sportuj ve škole nabízí v roce 2019 dětem i školám velmi výhodné podmínky. Tento pohybový program je určen pro 1. stupeň základních škol a navazuje na projekt Hodina pohybu navíc.

Vážené paní ředitelky, vážení páni ředitelé,

dovolte mi, abych se na vás obrátila s nabídkou možnosti účasti Vaší školy v projektu Asociace školních sportovních klubů ČR (AŠSK ČR) s názvem Sportuj ve škole. Tento projekt od září 2018 navazuje na projekt Hodina pohybu navíc z let 2015 – 2017 s účastí 350 základních škol.

Projekt je zaměřen na rozvoj pohybových aktivit dětí 1. – 5 . třídy v rámci provozu školní družiny: každá škola může realizovat 1-3 hodiny sportovních aktivit týdně, lektoři (učitelé, vychovatelky ŠD, trenéři) jsou odměňováni dle vykázaného počtu odučených hodin. Veškerá administrace je vedena výhradně mezi AŠSK ČR a lektory, vedení školy pouze podepisuje Smlouvu o spolupráci. Projekt Sportuj ve škole přináší dětem radost z pohybu a navíc školám poskytuje možnost odměnit pracovníky, věnující se ve volném čase dětem; součástí odměny je rovněž materiální plnění pro zúčastněné školy.

Informace o průběhu projektu Sportuj ve škole naleznete na webu AŠSK ČR nebo přímo na webu Sportujveskole.cz.                 

V současnosti připravujeme rozšíření projektu na celkový počet 1 000 škol a vytváříme databázi zájemců pro zapojení se do projektu v roce 2019. Pokud budete mít zájem o účast v projektu v roce 2019, zašlete, prosím, svou přihlášku elektronicky do 25. 11. 2018 na tuto adresu:  

a) Čechy: Mgr. Dagmar Hubáčková, sportujveskole@assk.cz, mobil 774 991 681 nebo Mgr. Tomáš Mojžíš, mojzis@assk.cz, mobil 608 530 133;                                          

b) Morava: Mgr. Svatava Ságnerová, svatka.sagnerova@seznam.cz, mobil 605 702 141.                                        

Školy budou do projektu zařazeny dle data zaslání přihlášky, přihlašování bude ukončeno při naplnění kapacity 1 000 škol pro rok 2019.

Děkuji Vám za podporu školního sportu a těším se na spolupráci s vámi.

Mgr. Svatava Ságnerová, viceprezidentka AŠSK ČR, z.s.

  Přihláška Sportuj ve škole.docx