Minitým pro podporu inkluze / Pracovní skupina pro rovné příležitosti ve vzdělávání

1. Září 2016
Minitýmy
Autor článku: Radovan Výsmek
Minitým pro podporu inkluze / Pracovní skupina pro rovné příležitosti ve vzdělávání

​Minitým pro podporu inkluze / Pracovní skupina pro rovné příležitosti ve vzdělávání

Členové minitýmu:

​Jméno ​Zastoupení ​Funkce v minitýmu
​PhDr. Jarmila Peterková ​věcná manažerka KAP ​členka, komunikátorka, předsedající
​Mgr. Jana Gavendová ​DD, MŠ, ZŠ a PŠ Zlín ​členka
​Bc. Markéta Fišarová
​Úřad vlády ČR ​členka
​​Ing. Libor Podešva, Ph.D. ​​ZŠ Integra Vsetín ​​člen
​Bc. Petr Štěpáník ​MADIO, o. s. ​člen
​Mgr. Jana Galová, MBA ​expertka KAP ​členka
​Mgr. Hana Žůrková ​MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí ​členka

Seznam členů Pracovní skupiny pro rovné příležitosti ve vzdělávání:

Členové PS pro rovné příležitosti ve vzdělávání.pdf

1. jednání – 25. 8. 2016

Obsahem jednání bylo prodiskutovat a navrhnout úpravy v dokumentu Prioritizace potřeb na území kraje v oblasti podpory inkluze.

Zápis_- Minitým IV – zasedání 01.pdf
 Prioritizace potřeb_MINITYM IV.pdf

2. jednání – 21. 10. 2016

Na 2. jednání minitýmu byla projednávána návrhová část Krajského akčního plánu včetně návrhů témat šablon a projektů v oblasti podpory inkluze.

Zápis – minitým IV – zasedání 02.pdf
Návrh řešení KAP – minitým IV.pdf
 Návrhy šablon a projektových námětů – minitým IV.pdf

3. jednání – 10. 2. 2017

Náplní tohoto jednání byla příprava akcí (tematických setkávání, workshopů, diskuzí a seminářů) v oblasti podpory inkluze v roce 2017.

 Zápis – minitým IV – zasedání_03.pdf

4. jednání – 30. 1. 2018

Hlavním tématem jednání minitýmu byly informace o dění v projektu KAP v roce 2017 a projednání plánu aktivit KAP na rok 2018.

Evaluace KAP a zhodnocení akce – minitým IV.pdf
P-KAP – Mapování inkluze – minitým IV.pdf
ŠAP SŠ ZK – minitým IV.pdf
Zápis – minitým IV – zasedání_04.pdf

5. jednání – 19. 3. 2019

Minitým byl rozšířen o další členy tzv. Pracovní skupiny pro rovné příležitosti ve vzdělávání (PSRP) z důvodu splnění podmínek metodiky pro zpracování Školské inkluzivní koncepce (ŠIKK), kterou má povinnost zpracovat Realizační tým KAP. Jednání minitýmu/PSRP bylo zaměřeno na informace a souvislosti kolem přípravy dokumentu ŠIKK.

Zápis_minitým inkluze PSRP_19.3.2019.pdf
PKAP_Představení ZLK krajské zprávy o inkluzi.pdf
Školská inkluzivní koncepce.pdf
Struktura_SIKK.pdf

6. jednání – 29. 8. 2019

Předmětem jednání bylo projednání analytické části dokumentu ŠIKK a prodiskutování a návrhy úprav v dokumentu Prioritizace potřeb na území kraje v oblasti podpory inkluze v rámci přípravy aktualizovaného dokumentu KAP.

Zápis_minitým PSRP_29.8.2019.pdf
Analyza_SIKK.pdf
Východiska prioritizace.pdf

7. jednání – 15. 10. 2019

Minitýmem se zabýval tvorbou návrhové části ŠIKK v tematických okruzích: Podpora školních poradenských pracovišť, Podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků, Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zápis_minitým RP_15.10.2019

8. jednání – 22. 10. 2019

Obsahem minitýmu bylo vypořádání připomínek k analytické části dokumentu ŠIKK, představení a projednání návrhové části dokumentu ŠIKK a další postup při schvalování koncepce.

Zápis_minitým RP_22.10.2019