Metodika ke sběru výkazů PAM pro rok 2019

6. březen 2019
Krajské a obecní školy
Autor článku: Ludmila Heřmanská
Metodika ke sběru výkazů PAM pro rok 2019

Na stránkách MŠMT je zveřejněna metodika sběru dat o pracovnících a mzdových prostředcích v roce 2019.

(http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/sber-dat-pam-informace-a-kontakty-pro-respondenty).