Jmenování předsedů zkušebních komisí pro MZ, ZZ a A ve školním roce 2019 – 2020