Financování škol v přenesené působnosti

Financování škol v přenesené působnosti
Úprava závazných ukazatelů k 31.12.2019

Úprava závazných ukazatelů k 31.12.2019

Úprava závazných ukazatelů k 31.12.2019 obsahuje aktuálně přidělené účelové dotace, drobné úpravy v limitu zaměstnanců a v ojedinělých případech přesuny mezi mzdovými ukazateli, pokud se našly organizace ke spárování požadavků. Přímé vzdělávací výdaje k 31.12.19-obec.xlsx…