Krajské a obecní školy

Krajské a obecní školy
Úprava závazných ukazatelů k 15. 1. 2020

Úprava závazných ukazatelů k 15. 1. 2020

V souladu se Směrnicí MŠMT č.j.: MSMT-1428/2018 o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností, čl. VII, byly do rozpočtů škol rozepsány…