Krajské granty

Krajské granty
Podpora ekologických aktivit v kraji

Podpora ekologických aktivit v kraji

Zlínský kraj vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v oblasti podpory ekologických aktivit v kraji. Příjem žádostí je od 20. 1. do 14. 2.  2020 do 12:00 hodin. Hlavní náplní projektů je vzdělávání…