Management

Management
Akreditované školení POKOS pro učitele ZŠ a SŠ

Akreditované školení POKOS pro učitele ZŠ a SŠ

Dne 25. března 2020 provede Krajské vojenské velitelství Zlín školení pedagogických pracovníků. Učitelé tak získají informace potřebné k přípravě na výuku problematiky přípravy občanů k obraně státu. Tato bezplatná školení jsou vedena lektory Ministerstva obrany…