Jak rozvíjet dětské emoce

22. říjen 2018
MŠ a 1. stupeň ZŠ
Autor článku: Lucie Porazilová
Jak rozvíjet dětské emoce

Vybuchnete vzteky a bijete hlavou o zeď, když vám ujede tramvaj? Nebo vám vytrysknou slzy, když vás šéf upozorní, že se vám tento měsíc v práci dvakrát nedaří? U malého dítěte se leccos přejde, ale u dospělých výbuchy emocí o vyrovnanosti zrovna nesvědčí. Jak se naučit ovládat své vlastní emoce a kdy je ten pravý čas začít o nich mluvit s dětmi?

Je bez debat, že emoční inteligence je nezbytná pro úspěch v profesním i osobním životě. V psychologii je poměrně novým pojmem. Mluví se o ní teprve od 90. let minulého století a jednoznačnou definici bychom hledali těžko. Psychologové ji nejčastěji definují jako schopnost zvládnout své emoce a schopnost vcítit se do emocí ostatních jedinců. Pomáhá nám při spolupráci s ostatními i ve chvílích, kdy pracujeme sami na sobě. Podle amerického psychologa Daniela Golemana tvoří emoční inteligenci pět složek. Jsou to:

  1. znalost vlastních emocí (vědomé rozpoznání vlastních citů),
  2. zvládání emocí (schopnost nakládat s nimi tak, aby odpovídaly situaci),
  3. schopnost motivovat sám sebe (schopnost potlačit zbrklost, odolávat nebo odložit uspokojení potřeb nebo naopak zapojit city k dosažení určitých hodnot),
  4. vnímavost k emocím ostatních (empatie, schopnost vcítit se) a
  5. umění mezilidských vztahů (rozvíjení empatie, vcítění se do pocitů ostatních a přizpůsobení svého jednání).

IQ versus EQ

Řadu let se předpokládalo, že zárukou úspěšného života je vysoké IQ, tedy vysoká číselná hodnota v poměru ke zbytku populace ve standardizovaném psychologickém testu. V současné době se psychologové shodují, že tomu tak není. Lidé s nadprůměrně vysokým IQ mají dokonce v životě mnohem větší obtíže, než bychom si dovedli představit, zvláště v sociálním kontaktu. Jejich racionální část mozku totiž pracuje jinak než u lidí s průměrným IQ, a je pro ně tedy občas obtížné dostat se na stejnou úroveň cítění. Naopak pochopení a ovládání našich emocí nám může v mnohém pomoci. Výzkumy ukazují, že ti, kteří svou emoční inteligenci rozvíjejí, jsou v životě úspěšnější.

Více se dočtete v článku magazínu Perpetuum.