Informace k dotaci z RP Podpora financování ZŠ a SŠ při zavádění změny systému financování RgŠ

29. srpen 2019
Krajské a obecní školy
Autor článku: Ludmila Heřmanská
Informace k dotaci z RP Podpora financování ZŠ a SŠ při zavádění změny systému financování RgŠ

Na základě Rozhodnutí MŠMT č. 13817-13/2019-7 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2019 v rámci rozvojového programu “Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství” byly přiděleny dotace školám, jejichž seznam a přehled poskytnutých dotací v rozpisu na závazné ukazatele naleznete v přílohách.

Finanční prostředky budou přiděleny na účty škol se splatností 4. října 2019. Podrobné podmínky přidělení a použití budou obsaženy v Oznámení o poskytnutí dotace, které školy obdrží ve stejném termínu.

 

Soubory ke stažení